863.584

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ethnographia 1979/1-4.

A Magyar Néprajzi Társaság folyóirata XC. évfolyam/1-4. szám

Tartalom

1. szám
Tanulmányok
Balassa Iván: A munkaeszközkutatás elvi és módszertani kérdései1
Kocsis Gyla: A Tápió mente falvainak népe, gazdálkodása, települése a XVI-XVII. században (3 képpel, 5 táblázattal)15
Takács Lajos: Az erdőhasználat változása a Kis-Balaton körül a XVIII-XIX. században42
Bálint Sándor: A régi szegedi katonaélet. Népi emlékezet és helyi hagyományok54
Olsvai Imre: Magyar népzenei rendezőmunka 1975-ig (21 kottával)69
Kisebb tanulmányok, közlemények
Béres András: Barna Péter betyár balladájához (1 kottával)85
Domokos Pál Péter: Bölényfogó vermek emléke Csíkban89
Komlósi Előd: Legényszervezetek és az ifjúság téli mulatságai Délkelet-Erdélyben (7 képpel)92
Viták, vélemények
Pléh Csaba: Szövegekre emlékezés és hagyományozás106
Társasági ügyek
A Magyar Néprajzi Társaság rendkívüli közgyűlése (1975. febr. 19.)112
A Magyar Néprajzi Társaság 87. közgyűlése113
A Magyar Néprajzi Társaság 88. közgyűlése118
Ismertetések
(Részletes jegyzéküket lásd a borító 3. oldalán)124
2. szám
Mítosz-tanulmányok
Komoróczy Géza: A mezopotámiai mitológia mint rendszer313
Nagy Ilona: A föld teremtésének mondája323
Pócs Éva: A magyar néphit ún. természetfeletti lényei331
Szegedy-Maszák Mihály: Mítosz és történetmondás342
Tanulmányok
Werner Muensterberger: Róheim Géza, az ember és munkássága, avagy Róheim Géza küldetése153
Vargyas Lajos: A regősének problémájának újabb zenei megközelítése (50 kottapéldával)163
Füvessy Anikó: A tiszafüredi mázas kerámia stílusának kialakulása és a Katona Nagy fazekas dinasztia (26 képpel)192
Vita, vélemények
Vélemények a folklorizmusról. Verebélyi Kincső és Voigt Vilmos összeállítása a kecskeméti folklorizmus-konferencia előadásaiból218
Voigt Vilmos: A magyarországi folklorizmus jelen szakaszának kutatási problémái. Áttekintés javaslat218
Bohuslav Benes: A mai csehszlovák folklorizmus és regionalizmus közti kapcsolatok szemiotikai aspektusai237
Ute Jeggle: Folklorizmus és történelem242
Vitányi Iván: Zárószó a folklorizmus-konferencián248
Krónika
Martin György: A Duna menti folklórfesztiválról (1968-1978)256
Verebélyi Kincső: A folklorizmus egykor és ma. Nemzetközi tudományos konferencia Kecskeméten 1978. július 27-29.258
Kríza Ildikó: A 9. Nemzetközi Balladakutató Tanácskozás. Esztergom, 1978. augusztus 21-23.260
Varga Marianna: Tanácskozások a népi iparművészetről. Budapest, 1978. június 14-15. és 19-23.262
Danuta Tylkova: Új lengyel néprajzi összefoglalás263
Szabó Mátyás: "Kultúra-kommunikáció". XXI. Északi Néprajzi Kongresszus. Hemse (Svédország), 1978. június 12-15. 265
Kresz Mária: "Folklór tanulmányok a huszadik században". Az angol Folklore Society százéves fennállását ünneplő nemzetközi konferencia. London, 1978. július 17-21.268
Balassa Iván: A Mezőgazdasági Múzeumok Nemzetközi Egyesületének (AIMA) V. kongresszusa Neubrandenburgban (NDK). 1978. szeptember 10-16.271
Ifj. Kodolányi János: Az ötödik nemzetközi néprajzi és folklór-film szeminárium Temesvárott 274
Boglár Lajos: A kisebbségek és a cinéma direct275
Ismertetések277
3. szám
Mítosz-tanulmányok
Komoróczy Géza: A mezopotámiai mitológia mint rendszer313
Nagy Ilona: A föld teremtésének mondája323
Pócs Éva: A magyar néphit ún. természetfeletti lényei331
Szegedy-Maszák Mihály: Mítosz és történetmondás342
Tanulmányok
Kiss Ákos: Egy nemesi közbirtokosság kúriaépítkezései (22 képpel)354
Kutatástörténet
Gonda Béla: "Keleteurópa ismeretlen föld"381
Faragó József: Kőváry László székely balladagyűjtése 1852-ben382
Fried István: Johann Nepomuk Vogl és a kelet-európai népek nép- és mondaköltészete387
Paczolay Gyula: Schlandt Henrik brassói közmondáslexikonjainak helye a magyar szóláskutatás történetében395
Fejős Zoltán: Az átmeneti rítusok. Arnold van Gennep elméletének vázlata406
Viták, vélemények
Boglár Lajos: A néprajzi megközelítés és megismerés "eszközei": dél-amerikai terepmunkáim néhány tapasztalata415
Ismertetések420
4. szám
Tanulmányok
Kovács Ágnes: A hősmese. A népmese műfajai és a népmesekatalógus I.467
Néprajzi csoportok körülhatárolása
Bodó Sándor: Tokaj-Hegyalja, egy minőségi borvidék körülhatárolása (1 térképpel)480
Bárth János: A pota néprajzi csoport népművészeti szempontú körülhatárolása492
Gráfik Imre: Szentendre sziget néprajzi körülhatárolásának kérdése (6 térképpel)500
Kisebb tanulmányok, közlemények
Nagy Ferenc: "Vásárlaistrom". Adatok a vásárok néprajzában (Közreadja Tálasi István)510
Lengyel János: A magyar és az orosz népballadák szüzséegyezéseihez515
Mészáros István: Adalékok a gergelyjárás történeti hátteréhez527
Vita, vélemények
A jelenlegi magyar falu néprajzi kutatásának lehetőségei. Vélemények a Varsány kötet kapcsán531
Andorka Rudolf: Háztartásszerkezet és háztáji-kisegítő gazdaságok a mai magyar falvakban532
Balogh András: Megjegyzések a Varsány kötethez547
Harcsa István: A falvakban élők társadalmi átrétegződése551
Kovács Tibor: A paraszti életformából való kilépés ellentmondásai560
Vágvölgyi András: A család és a presztízsértékek változáa Varsányban564
Kutatók, életművek
Dömötör Tekla: Kovács Ágnes köszöntése (bibliográfiával)568
Takács Lajos: Vilko Novak 70 éves (bibliográfiával)573
Banó István: Száz éve született Berze Nagy János (1879-1946)577
Krónika584
Ismertetések606
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem