864.593

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Állam- és jogbölcselet

Kezdetektől a felvilágosodásig

Szerző

Kiadó: Szent István Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 167 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-361-504-6

Tartalom

A formálódás homálya: A politikai eszmetörténet kezdetei7
A görög városállamok tudománya7
A mítoszok kora10
"Kozmikus" elméletek15
Görög felvilágosodás: A természetjogi és a jogpozitivista felfogás elkülönülése18
Szofisták18
Szókratész és pere22
Eszmény és valóság az ókori állambölcseletben: Platón és Arisztotelész az államról27
A klasszikus görög politikai gondolkodás általános jellemzői27
Platón állambölcselete29
Az eszményi állam kontextusa30
Az eszményi állam31
Állam és eszményi állam33
Az utópikus gondolkodásmód szerkezete35
Politikai szabadság, demokrácia, totális rend36
Arisztotelész politikai filozófiája39
A politikai kérdések elemzésének módszere39
Platón és Arisztotelész40
A városállam természetszerű - az ember zoón politikon41
Az államformák rendszere és igazolhatósága43
Demokrácia és politeia - a vegyes alkotmány46
A világszellem nyomában: Természetjog a stoa és a keresztény egyházak tanításaiban49
A görög Stoa politikai és jogi eszméi49
Cicero50
Szent Ágoston55
Közjó, hit, értelem: Aqinói Szent Tamás jog- és állambölcselete59
Az állam általános jellege60
Az igazságosság62
Az erények rendszere és az igazságosság62
Az igazságosság fogalma64
Az igazságosság fajtái64
Az igazságosság és a jog67
Rend, törvény, állam68
A világ mint a sokféleség egysége68
A törvények fajtái69
Törvény és értelem, természetjog és állam71
Az államhatalom jellege, forrása és korlátai74
A hatalom forrása, lényege és konkrét megvalósulása74
Államformák76
Zsarnokság, alattvalói engedelmesség és ellenállás78
Kiegészítések79
A két kard elméletei: A középkor jogi és politikai gondolkodása82
Egyházi és világi hatalom: dekretisták és legisták82
Dante82
A hatalom korlátai; a zsarnoki hatalom
Állam, politika, erkölcs: Niccoló Machiavelli az államról és politikáról85
Machiavelli és kora85
A modern állam és Itália85
Machiavelli elméletének általános jellege86
A politika mint mesterség88
Az uralom eszközei88
Az "emberi természet"90
Virtú és fortuna91
Cél és eszköz viszonya a politikában92
Szuveneritás és ellenállás: Reformáció és ellenreformáció az államról és a jogról94
Luther tanainak államtani következményei
A reformáció ellenállási elmélete96
Jean Bodin és a szuveneritás elmélete96
Élete és művei99
A szuveneritás elmélete99
A szuverén hatalom jegyei101
A szuveneritás fogalmának aktualitása102
Az ellenreformáció államelmélete103
A radikális perspektíva103
Az abszolutista perspektíva105
Az emberi tökéletesedés vágyálom: A reneszánsz utópiák107
Morus108
Campanella112
Bacon114
Ráció és természetjog: A "klasszikus" természetjogi elméletek
Eszmetörténeti előzmények
A "klasszikus" természetjogi elméletek jellemző vonásai
A "klasszikus" természetjogi irányzat kezdetei (Vasquez, Althusius, Grothius)
A "klasszikus" természetjog racionalista változata (Pufendorf, Wolff)
Konszenzus és jogszerű közhatalom: A társadalmi szerződés klasszikus elméletei116
A társadalmi szerződés elméleteiről - általában116
A klasszikus szerződéselméletek előzményei119
Antik hagyomány119
Középkori előzmények120
A reneszánsz és a reformáció kora121
A klasszikus szerződéselméletek123
Thomas Hobbes123
A társadalmi szerződés sémája125
A modern polgári állam jellemzői126
Benedictus Spinoza129
John Locke131
A társadalmi szerződés sémája132
A kormányzat - megbízás133
Jean-Jacques Rousseau134
Az emberi civilizáció fejlődése és a társadalmi szerződés sémája135
Az általános akarat és a nép főhatalma137
Politikai közvetlenség és totális uralom138
A Rousseau-i paradoxon140
Immanuel Kant141
A szerződéselméletek kritikái142
A megújult kontraktualizmus145
Ész, erény és haszon: A felvilágosodás nézetei államról és jogról146
A felvilágosodás néhány kulcsfogalma146
Racionalizmus és természettudományos gondolkodás146
Szekularizáció146
Tolerancia147
Haszonelvűség148
Társulási hajlam, társiasság148
A felvilágosodás legáltalánosabb nézetei az államról és a jogról149
Jogfelfogás149
Államfelfogás149
Természetjogi hagyomány149
Republikus hagyomány150
Az államérdek tana150
Voltaire harca az igazságszolgáltatás igazságtalanságai ellen151
Beccaria a jog racionalizálásáról153
David Hume szkeptikus kormányzattana155
Adam Ferguson: polgári társadalom és katonai erények157
Erény és forradalom Robespierre és Burke elméletében158
Benjamin Constant a régiek és a modernek szabadságáról161
Névmutató164
Kötelező irodalom165
Ellenőrző kérdések166
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Állam- és jogbölcselet
Állapot:
1.240 ,-Ft
6 pont kapható
Kosárba