Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.144

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Talajtan

Szerző
Lektor

Kiadó: Mezőgazda Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 470 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-286-178-7
Megjegyzés: Színes fotókkal, fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet:
"Amióta az ember állattenyésztéssel vagy földműveléssel foglalkozik, tisztelettel övezi fel a talajt, a termőföldet. A talaj mint ősi finnugor eredetű szó területet, telket jelentett,... Tovább

Előszó

Részlet:
"Amióta az ember állattenyésztéssel vagy földműveléssel foglalkozik, tisztelettel övezi fel a talajt, a termőföldet. A talaj mint ősi finnugor eredetű szó területet, telket jelentett, vagyis a termőterület kiterjedését jellemezte. Ahogy a földdel foglalkozó tudományok szintje fejlődött, úgy alakult és bővült a szó értelme, a termőföldnek már nemcsak területére, hanem minőségére is kiterjedt.
A talaj a Föld legkülső szilárd burka, amely a növények termőhelyéül szolgál. Alapvető tulajdonsága a termékenysége, vagyis az, hogy kellő időben és a szükséges mennyiségben képes ellátni a rajta élő növényzetet vízzel és tápanyagokkal, és így lehetővé teszi az elsődleges biomassza megtermelését.
A talaj egyben a természeti környezet része, mely biztosítja az anyagok biológiai körforgását. Mint a környezet része fogadja a földfelszínre érkező energia- és anyagáramlásokat; részben átalakítja azokat. A termőföld természeti erőforrás, amely az élővilággal szoros kapcsolatban és kölcsönhatásban megújul, ha az anyagok körforgása zavartalan. Ha azonban az anyagforgalomban fennakadás van, vagy a talaj megsemmisül, mint erőforrás nem újítható meg." Vissza

Tartalom

A talaj fogalma, a talajtan tárgya, feladata és felosztása (Stefanovits Pál)15
A talaj ásványi alkotórészei (Stefanovits Pál)18
A talajalkotó ásványok csoportosítása18
Kloridok18
Szulfidok18
Szulfátok18
Nitrátok19
Foszfátok19
Borátok19
Karbonátok19
Oxidok és oxidhidrátok20
Szilikátok22
Szigetszilikátok22
Láncszilikátok22
Szalagszilikátok22
Rétegszilikátok23
Agyagásványok23
Vázrácsos vagy térrácsos szilikátok26
Talajképző tényzezők (Stefanovits Pál)29
A földtani tényezők29
Az éghajlati tényezők30
A domborzati tényezők30
A biológiai tényezők30
A biológiai tényezők30
A talajok kora32
Az emberi tevékenység32
A kőzetek33
A magmás kőzetek34
Üledékes kőzetek36
Átalakulási kőzetek38
A kőzetek kialakulása39
A harmodkori és idősebb földtani történések39
A harmadkori kéregmozgások40
A negyedkor történései40
A hidrológiai viszonyok hatása48
A kőzet aprózódása és a mállás (Stefanovits Pál)50
Fizikai mállás50
Kémiai mállás52
Oldási folyamatok53
A szilikátok hidrolízise53
Az oxidáció55
A kémiai és a fizikai mállás hatása a talajképződésre56
A biológiai mállás57
Élőlények a talajban (Füleky György)59
A talajképződés kezdetének biológiai folyamatai59
Edafon59
Növények60
A növényi gyökerek60
A mikroflóra61
A baktériumok61
A sugárgombák62
A mikroszkópikus gombák62
A cianobaktériumok62
Az algák63
Állatok63
Az egysejtűek63
Az amőbák63
A fonálférgek63
A televényférgek64
A földigiliszták64
Az ízeltlábúak64
A puhatestűek65
Rágcsálók és más nagy testű állatok a talajban65
A talajba kerülő szerves anyag lebontása, átalakítása65
A szerves szénvegyületek lebontása67
A talaj-mikroszervezetek szerepe a nitrogén-körforgalomban68
A talajélőlények kártételei70
A talaj szerves anyagai (Füleky György - Filep György)71
A növényi maradványok átalakulása71
A humuszanyagok csoportosítása74
Nem valódi humuszanyagok74
Valódi humuszanyagok75
A huminsavak szerkezete és tulajdonságai77
A huminsavak szerkezete77
A funkciós csoportok reakciói78
A valódi humuszanyagok tulajdonságai79
A humusz szerepe a talajban81
A humusz hatása a talaj szerkezetére81
A humuszanyagok szerepe a talaj tápanyag-gazdálkodásában82
A humusz hatása a talaj hő- és vízgazdálkodására83
A humuszanyagok sav/bázis pufferoló hatása83
A talaj összhumusztartalamának mérése és a humusz minősége84
Az összhumusztartalom mérésének elve84
A humusz minőségének jellemzése84
A talaj szervesanyag-gazdálkodása85
A talaj kémiai tulajdonságai (Filep György - Füleky György)86
Oldható sók a talajban86
Oldódási-kicsapódási reakciók86
A talajok oldható sótartalma90
Talajkolloidok92
A kolloidrendszerek csoportosítása92
A talaj kollodiméretű alkotórészei93
Elektromos kettős réteg a kolloidok felületén95
A talajolloidok töltéshelyeinek kialakulása és a töltések csoportosítása96
Határfelüleleti reakciók100
Molekulaadszorpció100
Ionadszorpció és ioncsere100
Az adszorbeált kationok talajkolloidikai hatása112
Az adszorbeált nátrium-ionok113
Az adszorbeált kálcium-ionok hatása113
A magnézium kolloidikai szerepe113
Adszorbeált K+ -és H+ ionok113
Anion-adszorpció114
Nem specifikus anion-adszorpció114
Specifikus anion-adszorpció114
A talaj savanyúsága és lúgossága115
A talajok kémhatása115
A talajsavanyúság formái117
A talajok lúgossága120
Redoxi folyamatok a a talajban120
Redoxipotenciál120
A pe fogalma és alkalmazása124
A talaj pufferoló hatása125
A talaj sav/bázis pufferképessége126
Tápelem- és toxikuselem-lekötő képesség128
A reakciók időbeni lefolyása129
A talaj fizikai tulajdonságai (Filep György)131
A talaj szemcseösszetétele131
A szemcsefrakciók jellemzői és a szemcseösszetétel meghatározása132
A talajok osztályozása a szemcseösszetétel alapján136
A talaj szerkezete139
Az aggregátumok képződése140
A talajszerkezet kialakulását módosító fizikai hatások142
A talajszerkezet értékelése144
A talajszerkezet morfológiai értékelése144
Az aggregátumok méret szerinti megoszlása147
Az aggregátumok vízállósága148
A talaj pórustere150
A talajok vízgazdálkodása153
A nedvességtartalom kifejezésére használt mértékegységek153
A víz megkötése és visszatartása a talajban155
A talajnedvesség energiaállapota156
A talaj vízkapacitása, nedvességformák160
A talaj konzisztenciája166
Vízmozgás a talajban169
Vízmozgás kétfázisú (vízzel telített) talajban170
Vízmozág háromfázisú (vízzel nem telített) talajban171
A vízgőz mozgása a pórustérben172
A talajok nedvességforgalma172
A talajnedvesség (talajoldat) kémiai összetétele180
A talaj levegő- és hőgazdálkodása182
A talaj gázfázisa182
A talaj hőmérséklete és hőgazdálkodása185
Növényi tápanyagok a talajban (Füleky György)191
Nitrogén a talajban 191
A talaj nitrogénforrásai192
Nitrogén-megkötés nem szimbiotikus úton193
Ammonifikáció193
Nitrifikáció194
Nitrogénmegkötés szimbiotikus úton194
A netto mineralizáció195
A C/N arány szerepe a mineralizációnál195
Nitrogénveszteségek a talajban196
Környezeti vonatkozások199
Foszfor a talajban199
A foszforkörforgalom199
A talajfoszfor eredete199
Szervetlen foszforvegyületek201
Szerves foszforvegyületek202
Az adszorbeált alakban kötött foszfor202
Oldatfoszfor202
A foszfor mineralizációja és immobilizációja203
A foszfátfixáció203
A talaj foszfor oldhatósága204
A foszfor mozgása a talajban205
Környezeti vonatkozások206
Kálium a talajban206
A talaj kálium-körforgalma206
A kálium forrásai207
A talaj káliumformái207
A növények káliumellátása208
Káliumkötő, káliumszolgáltató agyagásványok209
Káliumegyensúly a talaj és a talajoldat között209
Környezeti vonatkozások209
Kén a talajban210
A kén körforgalma210
A talajok kéntartalma210
Szervetlen kén a talajban211
Szerves kén a talajban211
Kénoxidáció és -redukció a talajban212
Kalcium a talajban212
A kalcium forrásai212
A talajok kalciumtartalma212
Magnézium a talajban212
Mikroelemek a talajban214
Vas215
Mangán216
Réz217
Nátrium217
Klór218
Bór218
Szilícium218
Szelén219
Kobalt219
Molibdén220
A trágyázás hatása a talajra220
Talajképződési folyamatok (Stefanovits Pál)224
A humuszosodás224
A mállás230
A kilúgozás230
Az agyagosodás231
Az agyagbemosódás232
Az agyag szétesése, a podzolosodás, és a szologyosodás235
A kovárnyosodás236
A glejesedés236
A szikesedés237
A láposodás237
A talajok osztályozása (Stefanovits Pál)239
Az osztály alapja239
A talaj fejlődése240
A talajok genetikai osztályozási rendszere245
Főtípusok, típusok és altípusok (Stefanovits Pál)248
Váztalajok248
Köves, sziklás váztalajok249
Kavicsos váztalajok249
Földes kopárok249
Futóhomok és jellegtelen homoktalajok250
Humuszos homoktalajok250
Kőzethatású talajok251
Humuszkarbonát talajok252
Rendzina talajok253
Fekete nyiroktalajok254
Ranker talajok254
Barna terdőtalajok254
Karbonátmaradványos barna erdőtalajok256
Csernozjom-barna erdőtalajok258
Barnaföldek261
Agyagbemosódásos barna erdőtalajok265
Podzolos barna erdőtalajok269
Pangó vizes barna erdőtalajok271
Kovárványos barna erdőtalajok274
Savanyú, nem podzolos barna erdőtalajok278
Csernozjom talajok279
Öntéscsernozjomok281
Kilúgozott csernozjom talajok282
Mészlepedékes csernozjom talajok283
Ráti csernzjom talajok287
Szikes talajok290
Szoloncsák talajok293
Szoloncsák-szolonyec talajok296
Réti szolonyec talajok297
Sztyeppesedő réti szolonyec talajok300
Másodlagosan elszikesedett talajok301
Réti talajok302
Szoloncsákos réti talajok303
Szolonyeces réti talajok304
Réti talaj (típusos réti talaj)305
Öntés réti talajok308
Lápos réti talajok309
Csernozjom-réti talajok310
Láptalajok310
Mohaláptalajok311
Rétláptalajok312
Lecsapolt és telkesített rértláptalajok314
A mocsári erdők talajai 314
A folyóvizek, tavak üledékeinek és a lejtők hordalékainak talajai316
Nyers öntéstalajok317
Humuszos öntéstalajok318
Lejtőhordalék-talajok319
A talajdegradáció, a talajromlás (Stefanivts Pál)321
Talajpusztulás, talajerózió321
A vízeróziót kiváltó és befolyásoló tényezők322
A vízerózió formái328
Felületi rétegerózió328
Barázdás erózió329
Vízmosásos erózió330
Padkásodás331
Szedimentáció331
A vízerózió fokozatai331
Felületi rétegerózió331
Barázdás erózió332
Vízmosásos erózió332
Padkásodás332
A talajpusztulási folyamatok fejlődése334
Csernozjomokon334
Barna erdőtalajokon335
Lösz talajképző kőzeten336
Agyagos talajképző kőzeten336
Tömör kőzeten336
Szikeseken336
A talajképző kőzet hatása a vízerózióra337
A szélerózió vagy defláció338
A széleróziót kiváltó és befolyásoló tényezők338
A szélerózió formái342
A talajszemcsék mozgása343
A szélerózió fokozatai344
A talajpusztulás várható alakulásának országos képe345
Talajjavítás (Filep György)347
Talajjavítási módszerek349
Fizikai talajjavítási módszerek349
Kémiai talajjavítás349
Biológiai talajjavítás350
A savanyú (nem szikes) talajok javítása351
A savanyúság káros hatásai351
A javítóanyag-szükséglet kiszámítása352
A meszezés hatása354
A savanyú talajok komplex javítása356
A szikes talajok javítása356
A javítóanyag kiválasztása és mennyiségének megállapítása357
A szolonyec talajok A + B szintjének kémiai javítása360
A szikjavítás hatása a talajra360
A homoktalajok javítása361
Javítási módszerek361
Komplex homokjavítás és hatása a termésre362
Talajszennyeződés, talajtisztítás (Filep György)363
Toxikus nehéfémek 365
Ólom (Pb)366
Kadmium (Cd)367
Nikkel (Ni)368
Higany (Hg)369
Szerves szennyezőanyagok370
Peszticidek370
Poliklórozott bifenilek (PCB) és policiklikus aromás szénhidrogének (PAH)374
Olajipari termékek375
Talajtisztítási módszerek379
Az öntözés talajtani vonatkozásai (Filep György)382
Az öntözés hatása a talajra382
Az öntözés hatása a vízforgalomra383
Az öntözés hatása a fizikai tulajdonságokra383
Az öntözés hatása a sóforgalomra384
Az öntözés hatása a tápanyagforgalomra384
Az öntözés hatása a talajképződésre384
Az öntözés minősége385
Az öntözövíz kémiai jellemzői386
Az öntözővizek javítása388
Az öntözővíz minősítése389
Az öntözés talajtani feltételei391
A talajok csoportosítása öntözési szempontból393
Sómérleg, sóforgalom394
A víz- és szélerózió elleni védekezés (Filep György - Stefanovits Pál)397
A vízerózió elleni védekezés397
Agronómiai talajvédelem398
Az általános talajvesztség-becslési egyenlet399
A műszaki talajvédelem401
Sáncolás401
Teraszolás402
Övárok403
Szélerózió elleni védelem404
A talajvédelem gazdaságossága405
A tájak talajviszonyai (Stefanovits Pál)406
Az Alföld406
A Duna menti síkság409
A Duna-Tisza-közti sík vidék410
A Bácskai sík vidék410
A Mezőföld410
A Dráva menti síkság411
A Felső-Tisza-vidék411
A Közép-Tisza-vidék414
Az Alsó-Tisza-vidék414
Az Észak-alföldi hordalékkúpsíkság414
A Nyírség414
A Hajdúság414
A Berettyó-Körös-vidék415
A Körös-Maros-köze416
A Kisalföld416
A Győri-medence416
A Marcal-medence417
A Komárom-Esztergomi-síkság418
A Nyugat-magyarországi peremvidék419
Az Alpokalja419
A Sopron-Vasi-síkság419
A Kemeneshát420
A Zalai-dombvidék420
A Dunántúli-dombság421
A Balaton-medence421
Külső-Somogy422
Belső-Somogy422
A Mecsek és a Tolna-Baranyai-dombság423
A Dunántúli-középhegység424
A Bakony-vidék425
A Vértes-Velencei-hegyvidék426
A Dunazug-hegyvidék427
Az Északi-középhegység429
A Visegrádi-hegység429
A Börzsöny429
A Cserhát-vidék430
A Mátra-vidék432
A Bükk-vidék433
Az Aggtelek-Rudabányai-hegyvidék435
A Tokaj-Zempléni-hegyvidék435
Az Észak-magyarországi medencék437
A talaj minősége, termékenysége, valamint a földértékelés (Stefanovits Pál)439
Az aranykorona-érték439
A talajtermékenység441
A talajértékszám442
A termőhelyi értékszám442
A földértékelés alkalmazásának lehetőségei442
A talajtan hazai fejlődése (Stefanovits Pál)445
A FAO-talajvilágtérképe és osztályozási rendszere (Michéli Erika)456
A FAO-talajosztályozási rendszere456
A FAO-osztályozásban használt fő talajszintek és jelölésük 457
Szerves talajok462
Szerves talajanyagot tartalmazó talajok462
Ásványi talajok462
Szerves talajanyagok nem tartalmazó talajok462
Ajánlott irodalom470
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem