Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

971.560

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a 4000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Talmud (dedikált példány)

A Babilóniai Talmud/Részletek, kommentárok magyarul

Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Ulpius-ház Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 375 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 12 cm
ISBN: 978-963-254-084-9
Megjegyzés: Domán István szerkesztő, fordító által dedikált példány. Fekete-fehér ábrákkal.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

"A Talmud egy évezred szellemi munkájának enciklopédikus összefoglalása, s több mint egy évezred zsidóságának úgyszólván egyedüli lelki tápláléka."
Guttmann Mihály, az Országos Rabbiképző Intézet rektora

A Talmud a zsidó vallás, a zsidó jog, a zsidó kultúra legendás alkotása, mely magyar nyelven nem hozzáférhető. Ebben a kötetben a laikus nagyközönség szemében még ma is misztikusnak, titokzatosnak tetsző csodálatos szellemi alkotásból a tudós főrabbi, Domán István válogatott ki meghatározó részeket, lefordította, és magyarázatokkal látta el - elérve, hogy így közelebb kerüljünk az emberiség történetében fontos szerepet játszó nagy műhöz.

"Domán István munkája... sikeresen járul hozzá, hogy lebontsa mindama misztikumot, amelyet a középkortól kezdve gyakran rágalmakból, ferdítésekből és félreértésekből származóan vontak a Talmud köré.
Ily módon az egyetemes művelődéstörténet tekintetében is jeles mű, amelyet Domán István sokévi tudós-fáradságos munka után az olvasó kezébe... Tovább

Fülszöveg

"A Talmud egy évezred szellemi munkájának enciklopédikus összefoglalása, s több mint egy évezred zsidóságának úgyszólván egyedüli lelki tápláléka."
Guttmann Mihály, az Országos Rabbiképző Intézet rektora

A Talmud a zsidó vallás, a zsidó jog, a zsidó kultúra legendás alkotása, mely magyar nyelven nem hozzáférhető. Ebben a kötetben a laikus nagyközönség szemében még ma is misztikusnak, titokzatosnak tetsző csodálatos szellemi alkotásból a tudós főrabbi, Domán István válogatott ki meghatározó részeket, lefordította, és magyarázatokkal látta el - elérve, hogy így közelebb kerüljünk az emberiség történetében fontos szerepet játszó nagy műhöz.

"Domán István munkája... sikeresen járul hozzá, hogy lebontsa mindama misztikumot, amelyet a középkortól kezdve gyakran rágalmakból, ferdítésekből és félreértésekből származóan vontak a Talmud köré.
Ily módon az egyetemes művelődéstörténet tekintetében is jeles mű, amelyet Domán István sokévi tudós-fáradságos munka után az olvasó kezébe helyez.
Bizton reméljük, hogy műve a szakemberek és az érdeklődő olvasók széles körének elismerésével fog találkozni."
dr. Schweitzer József főrabbi Vissza

Tartalom

Előszó7
Bevezetés a Talmud-fordításhoz11
Az élet útja25
Isten szeretetétől körülvéve25
Isten követése25
Tanulás és tevékenység26
A bölcsesség célja27
Az út a célhoz27
Kritikátlan engedelmesség28
Nem jutalomért29
Az orvosság30
A Tan hatalma30
Az igazak élnek31
Mint halak a szárazon33
Ki akar élni?34
Az életmentő Isten34
A parancsolatok teljessége a kegyesség35
A Tóra nagysága36
Egység a sokszerűségben37
Kegyelem kevés cselekedetnél is43
Ne kötelességként, hanem szeretetből44
A Tanítók és Tanítványok tanulásáról47
Az építők47
A világ felépítése48
Az iskolás gyermekek lehelete48
A kezdetek49
Korábbi kezdet49
Mindent a tudósért50
A tanulás fontossága50
A fődolog51
A nagy türelem50
A tanítók tanítója52
Komolyan venni a teremtményeket54
Megbízott54
A mester méltósága55
Forgács és gerenda55
Őszinteség56
Hasonmás57
A nyelv57
Az óvatosságról58
A hallgatásról58
Az önuralomról59
A hallásról60
A meg nem hallásról60
Tanulmány és ima62
Minden súlyos dolog a felejtés62
A düh elront mindent64
A tűz66
Aki elfordul67
Aki visszatér a Tórához67
Megengedett megszakítás68
A megbízott69
Tanulmányok elsajátítása70
A Tóra az alázatosnál marad71
A Tóra legyőzi az ellenséget72
A tanulás időigényes72
Éjszakai tanulmány73
Az éhesek74
Akik szeretetből tanulnak74
Tanulmány az áldozat helyett76
A Tóra gyógyít76
Mindig termékeny77
A Tóra meggyalázói és tisztelői79
A bíróságokról és bírókról81
A király, aki az igazságot szereti81
Többet lenni, mint amit az igazság követel81
A talmudtudósok a próféták utódai82
Az örökséget meg kell szerezni85
Hillél tanítványai85
A bíróságok a Második Templom idkején86
A tanházak a Templom lerombolása után89
A felszenteltek lánca89
Elnökválasztás92
A fejedelmi hivatal méltósága94
A bírák becsüljék egymást96
A bíró felelőssége97
A bírák függetlenek legyenek99
Elfogulatlanság99
Méltatlan bíró100
A bírák kötöttségéről jogviszályban101
Társ a teremtés munkájában103
Az írásmagyarázat szabályaihoz105
Vissza a szóértelmezéshez105
Magyarázat az általános összefüggés alapján106
Magyarázat szomszédos helyekről107
Az általános elvekből származó következményekről108
Értelmi okok és írás okok110
A tradíciók rögzítése113
Szóbeli tradíció és Szentírás113
Egy bíróság feloldhatja a másiknak az ítéletét114
Hillél iskolája revideálta az ítéletét116
Az egyedülálló és a többség117
Aki a tradíciót szigorúan betartotta 119
Küzdelem a döntésért121
Utalás a gyakorlatra123
Nem minden elmélet lesz gyakorlattá123
Szabályalkotás125
Az alázatost sikerre vezeti Isten126
Parancsok hatályon kívül helyezése129
Hillélnek a proszbulja129
Az emberért történik130
Zavaros időben130
Üldözéses időkben131
Az írástekercsekről133
A szent írások tiszteletben tartása133
Írástekercsek eladása133
Elhasznált tekercsek megőrzése134
Naptármeghatározás és országépítés137
A purim ünnep meghatározása137
A szökőévek meghatározásáról138
Zűrzavar az újhold kinyilvánításánál142
Nehézségek az ünnepek kiszámításánál143
A hetedik évről146
A keverék terményekről151
A károkról153
Széles területe a polgárjognak153
Nem: Szemet szemért153
A figyelmetlenségről165
Károkozás köz- és magánbirtokon168
Mikor az egész kár megtérítendő170
A törött lóca173
Jogok és kötelességek birtoklás révén175
A szomszédsági jogból175
A tulajdon épségének fontossága176
Kötelező cselekvés feltételes szerződések177
Az örökségi jogból178
A talált tárgyakról179
Kereskedelmi rendelkezésekből182
Szavatosság megőrzéses tárgyra183
A kamatról184
Mellette és ellene184
Az okok az ítéletek hátterében187
Egy bíró megfigyelőképessége187
Bizonyítási szabály187
Bizonyító értékű közömbös, öntudatlan beszélgetés188
Öntanúskodás és idegen tanúskodás189
A figyelmeztetés fontosságáról190
Egyik felelős a másikért191
A béketeremtés és a fogadalmak betartásának fontosságáról192
Büntetés feloldása saját bejelentés alapján193
Az ítélet-végrehajtó felelőssége194
Kiközösítésről194
Négy fajtája a halálos ítéletnek197
A halálos ítélet mellett és ellene197
Isten maga büntet198
Az atyák mondásai201
A hagyomány kezdete201
Hillél későbbi követőinek és neki magának mondásai204
Rabbi Jochánán, Zákkáj fia és tanítványai206
Különböző mondások gyűjteménye210
Névtelen szerzők számokkal kapcsolatos bölcs mondásai222
A Tóra elsajátításának fejezetéből231
További értékes mondások241
Bizonyosság241
Szerénység241
Öröm a parancsolatból241
Ne aggódjatok242
Az erőtlenekről242
A méltatlanokról243
Aki a rejtekbe lát243
Áldott szenvedés244
A szenvedés ereje244
A valóságosból és fantasztikusból245
Komolyság, vidámsággal fűszerezve245
Az égi körpályáról245
Az üstökös kapcsán....246
A nap- és holdfogyatkozásról247
Földrajzi részlet248
Az ország, ahol a tej és méz folyik250
Titkok a természet birodalmából252
Orvosság252
Szellemek beszélgetése254
Álmoskönyvből256
Furcsa kérdések és kérdéses válaszok258
Valakiről, aki semmilyen válasszal nem maradt adós262
Egy sírás "rémisztő" meséi263
Vadászmesék264
Szörnyűségek a pusztában265
Tengerésztörténetek267
A Leviatánról és az ősállatról270
A Mesterek életéből273
Choni, a körhúzó273
Hillél szelídsége275
A hívő nem fél277
A szegénység nem akadály278
Rábbán Jochánán és kedvenc tanítványa281
Rábbán Gamliél megmagyarázza Isten bugóságát283
Rabbi Chánina, az imádkozó283
Eliézer tanítja az élet útját285
Rabbi Jehosua és a császár lánya286
Rabbi Jismaél - fogolysors286
Ákiva tanulóéve288
Mózes Akiva tanházában290
Ákiva megkísértése292
Rabbi Ákiva fogságában292
Rabbi Ákiva mártíruma294
Elisa, Avuja fia és elfordulása296
Áchér büntetése és megmentése298
Rabbi Tárfon bánata300
Rabbi Chaninának, Tradjon fiának mártíruma302
A hűség bére305
A kézi munka tisztelete306
A megvilágító306
Kenyér a hollónak308
Rabbi vezeklő szenvedése309
A vak áldása309
Rabbi Chija, a gyerektanító310
A Rabbi Pinchász körüli csodákról312
Rabbi Jehosua átveszi a Tórát Szinájról313
A megakadályozott átok314
Panasz a mulandóság felett315
A társ elvesztése316
Ráv Káháná, az oroszlán Bablilóniából318
Barátja a bűnözőknek321
Egyetlen az istenfélelem322
Tanító Babilóniában323
Rávának az iskolájából324
Megkísért és megvigasztalt325
A kereszténységről a Talmudban327
Megnyerhették (volna) a világot...327
Róma uralma a Közel-Keleten328
Pártok Júdeában329
Jézusról a Talmudban330
A zsidóság felkelései a római uralom ellen338
Rabbi Ákivá fellépése és hatása342
A Bár Kohba-felkelés utóhatása350
A mártíromság dicsérete353
A pogány keresztények előretörése357
Róma elfogadja a kereszténységet362
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem