A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Tanári kézikönyv a dolgozók gimnáziuma I., II. osztályának földrajztanításához

Szerző
Grafikus
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 183 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-17-0678-8
Megjegyzés: Tankönyvi szám: 92324.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Első alkalommal kerül sor tanári kézikönyv kiadására a dolgozók gimnáziuma földrajztanításához. E kézikönyvnek az a feladata, hogy segítse a szaktanárokat a földrajztantervben lefektetett elveknek... Tovább

Előszó

Első alkalommal kerül sor tanári kézikönyv kiadására a dolgozók gimnáziuma földrajztanításához. E kézikönyvnek az a feladata, hogy segítse a szaktanárokat a földrajztantervben lefektetett elveknek helyes értelmezésében, a tantervi feladatok megvalósításában, az oktató-nevelő munka színvonalának emelésében, valamint a tantervmódosítás előírásainak és elveinek érvényre juttatásában. A kézikönyv megjelenése előtt adta ki a művelődésügyi miniszter a 151/1973.(M.K.15.) MM. számú utasítását, amely többek között a földrajz tantárgyban is tananyagcsökkentést rendelt el. így ezt már figyelembe vettük mind az évi anyag elosztásának tervezésénél, mind az egyes órák anyagának tárgyalásánál. A dolgozók gimnáziuma számára 1968-ban készült el a jelenleg érvényben levő tanterv. Az ennek alapján írt reform tankönyvek jelentős változásokat hoztak, minőségileg jobbat nyújtanak az előző időszakhoz képest. A tananyag megtanításához rendelkezésre álló idő azonban nem elegendő a tankönyvekben levő sok tény, adat, fogalom, folyamat és összefüggés megtanításához. Így ezek elsajátítása a tanulók túlterhelését idézte elő a dolgozók gimnáziumába járóknál. Ezt igyekezett megszüntetni a már említett és 1973-ban elrendelt tananyagcsökkentő utasítás. A kézikönyv nem kötelezően alkalmazandó módszereket és óraleírásokat ad, hanem a sok jó lehetőség közül egyet-egyet választ ki, s ajánlja azoknak, akik egyetértenek ezzel. Az önálló, alkotó pedagógiai munkát nem megkötni, hanem kibontakoztatni szeretnénk. Gondoljunk munkánk végzésénél arra is, hogy a módszertani színvonal emelkedése a tanulmányi eredmény fokozatos emelkedéséhez vezet, s ez azzal a következménnyel jár, hogy a társadalom értékítélete megváltozik a dolgozók gimnáziumában szerzett végzettséggel kapcsolatosan, mivel így közelebb kerül az iskola tanulmányi színvonala a nappali tagozat színvonalához. Vissza

Tartalom

Bevezetés 5
I. ÁLTALÁNOS RESZ
1. A dolgozók gimnáziumának célja és feladata 9
2. Az új földrajzi Tanterv és Utasítás a dolgozók gimnáziumában 11
A) A földrajz tanításának feladatai 11
B) A tanítás anyaga 12
C) Tantervi utasítás az esti tagozat számára 13
3. Tananyagcsökkentés a dolgozók gimnáziumában 15
4. A dolgozók gimnáziumának reformtankönyvei 18
5. Nevelési feladatok a földrajzórákon 19
A) Világnézeti nevelés 20
B) Politikai nevelés 22
C) Szocialista hazaszeretetre, nemzetköziségre nevelés 24
6. Az esti tagozat földrajzóráin alkalmazható módszerek 26
A) Az új anyag feldolgozásának a módszerei 26
B) Az óra végi összefoglalás szerepe és jelentősége 29
7. A földrajztanár feladatai a levelező tagozaton 30
8. Az ismeretek ellenőrzése, értékelése és osztályozása 34
A) Esti tagozaton 34
B) Levelező tagozaton 37
9. Általános természeti földrajzi kísérletek a dolgozók gimnáziumában 38
Javasolt irodalom 39
II. AZ I. OSZTÁLY ANYAGÁNAK FELDOLGOZÁSA: ÁLTALÁNOS FÖLDRAJZ
Az évi anyag ütemezése az esti tagozaton 47
Az évi anyag ütemezése a levelező tagozaton 48
1. óra: Hogyan tanuljuk a földrajzot?
2. óra: Az atlasz tanulmányozása 54
1. téma: A kéreg földrajza 56
3. óra: A Föld gömbhéjas szerkezete 56
4. óra: A kéreg mozgásai 59
5. óra: A kéreg anyaga I/1. 61
6. óra: A kéreg anyaga I/2. 63
7. óra: A Föld története 65
8. óra: A kéreg földrajzának összefoglalása 67
9. óra: Feladatlapos ellenőrzés a kéreg földrajzának anyagából 67
2. téma: A víz földrajza 68
10. óra: Óceánok és tengerek 68
11. óra: A szárazföld vizei 70
12. óra: Vízgazdálkodás I. 72
13. óra: Vízgazdálkodás II. 74
14. óra: A víz földrajzának összefoglalása 76
3. téma: A légkör földrajza 79
15. óra: A levegő felmelegedése és lehűlése 79
16. óra: A hőmérséklet napi és évi járása 82
17. óra: A lenyomás és a szél 85
18. óra: A légkör általános cirkulációja 87
19. óra: A csapadékképződés 89
20. óra: A csapadék megoszlása és jelentősége 91
21. óra: A légkör földrajzának összefoglalása 92
22. óra: Témazáró ellenőrzés a légkör földrajzából 92
4. téma: A Föld éghajlati, növényzeti és talajzónái 93
23. óra: Az éghajlati övek kialakulása 93
24-25-26. óra: A forró, a mérsékelt és a hideg éghajlati öv, a hegyvidéki éghajlat 95
27. óra: Hogyan tájékoztat az időjárási térkép? (Gyakorlati óra) 96
28. óra: A Föld éghajlati, növényzeti és talajzónáinak összefoglalása 98
29. óra: Témazáró ellenőrzés 98
5. téma: Gazdaságföldrajzi alapismeretek 98
30. óra: Az ipari termelés földrajzi megoszlása 99
31. óra: A mezőgazdasági termelés földrajzi megoszlása 100
32-33. óra: Év végi összefoglalás 102
Feladatlapok az I. osztály anyagához 103
III. A II. OSZTÁLY ANYAGÁNAK FELDOLGOZÁSA: A TŐKÉS- ÉS A SZOCIALISTA VILÁG FÖLDRAJZA
Az évi anyag ütemezése az esti tagozaton 122
Az évi anyag ütemezése a levelező tagozaton 123
1. téma: A tőkés- és a szocialista világ általános jellemzése 125
1. óra: Bevezetés 125
2. óra: A tőkésvilág általános jellemzése 127
3. óra: A szocialista világ általános jellemzése 129
4-5. óra: Gazdaságföldrajzi gyakorlatok
2. téma: Tőkés nagyhatalmak és fejlett tőkés országok 132
6. óra: Az Amerikai Egyesült Államok gazdasági fejlődése 132
7-8. óra. Az Egyesült Államok termelésének földrajzi megoszlása 134
9-21. óra. Adalékok az órák anyagának feldolgozásához 137
Franciaország, a Német Szövetségi Köztársaság, Olaszország és a Benelux-országok feldolgozása a levelező tagozaton 139
3. téma: A fejlődő tőkés országok 141
22. óra: Ázsia fejlődő tőkés országai 141
23. óra: Az arab világ országai 143
24. óra: Latin-Amerika 144
25. óra: A fejlődő tőkés országok összefoglalása 144
4. téma: A Szovjetunió 145
26. óra: A Szovjetunió földrajzi fekvése, lakossága és gazdasági jelentősége . 146
27. óra: A Szovjetunió energiagazdálkodása 148
28. óra: A Szovjetunió ipara I. 151
29. óra: A Szovjetunió ipara II. 154
30. óra: A Szovjetunió mezőgazdasága 135
31. óra: A Szovjetunió közlekedése és külkereskedelme 157
32. óra: A Szovjetunió összefoglalása 159
33. óra: Ellenőrzőóra a Szovjetunió gazdasági földrajzából 159
5. téma: Az európai szocialista országok és Kína 159
34-39. óra. Az európai szocialista országok anyagának feldolgozása 160
Lengyelország, a Német Demokratikus Köztársaság és Csehszlovákia feldolgozása a levelező tagozaton 161
Románia, Bulgária, Jugoszlávia, Albánia feldolgozása a levelező tagozaton 162
40. óra: Kína fejlődése és mezőgazdasága 163
41. óra: Kína ipara 164
42-43. óra: Az európai szocialista országok és Kína összefoglalása 164
44. óra: Ellenőrzőóra az európai szocialista országok és Kína gazdasági földrajzának anyagából 164
6. téma: Hazánk gazdasági földrajza 165
45-46. óra: Hazánk gazdaságföldrajzi helyzete, népessége és fejlődése 165
47. óra: Energiagazdaságunk 167
48. óra: Bauxitbányászatunk és alumíniumiparunk 167
49-52. órák anyaga 169
Gépgyártásunk, vegyiparunk és könnyűiparunk feldolgozása a levelező tagozaton 169
53. óra: Hazánk iparának összefoglalása 170
54. óra: Témazáró ellenőrzés 170
55-58. órák anyaga 171
59-60. órák anyaga 171
Hazánk közlekedése és külkereskedelmünk feldolgozása a levelező tagozaton 172
61. óra: Hazánk gazdasági életének összefoglalása 173
62. óra: Ellenőrzőóra 173
63-66. óra: Év végi összefoglalás 173
Feladatlapok a II. osztály anyagához 174

Fügedi Péter

Fügedi Péter műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Fügedi Péter könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Tanári kézikönyv a dolgozók gimnáziuma I., II. osztályának földrajztanításához Tanári kézikönyv a dolgozók gimnáziuma I., II. osztályának földrajztanításához Tanári kézikönyv a dolgozók gimnáziuma I., II. osztályának földrajztanításához Tanári kézikönyv a dolgozók gimnáziuma I., II. osztályának földrajztanításához

A borító kissé foltos, kopottas, megtört.

Állapot:
840 Ft
310,-Ft 50 25
2 pont kapható
Kosárba
25% garantált kedvezmény!