Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.344

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Tanítás sablonok nélkül

Utak a kreativitáshoz

Szerző
Fordító
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 188 oldal
Sorozatcím: Pszichológia-nevelőknek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 11 cm
ISBN: 963-17-7030-3
Megjegyzés: Tankönyvi szám: 52536/27.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Célkitűzés, módszertan és bevezetés5
A könyv rendeltetése5
A szerző pedagógiai álláspontja - e munka célja - a könyv szerkezete5
A szerző álláspontja az oktatáson belüli kreativitásról7
A "kreativitás" fogalmával kapcsolatos nézeteltérések - a "kreativitás" fogalmának többértelműsége - a kreativitás kultusza - a kreativitás és a művelődési esélyegyenlőségek követelése7
Kreativitás az iskolában, kreativitás a társadalomban16
A kreativitás és az alkotó ember16
Mi is a kreativitás? - a kreativitást fejlesztő minőségek: problématudat, újszerű kérdések felvetésének képessége, lényeglátás, elemző és szintetizáló képesség, ötletgazdagság, a gondolkodás rugalmassága, eredetiség - az alkotó gondolkodású ember jellemzői16
Kreativitás és az iskolai értékmérők23
A pedagógus által becsült tulajdonságok - a kreativitás életkorilag meghatározott "mélypontjai"23
A kreativitás szükségessége27
A társadalom igényli a kreativitást - a kreativitás irányti egyéni szükséglet - lelki közérzet és kreativitás - milyen tanulási előnyt jelent az egyén számára 28
Tanulható-e a kreativitás?33
A kreativitás alkotóelemei - szaktudás, szorgalom és célratörtés, tehetség, alkalom - a pedagógus által fejlesztett kreativitás - egy példa a tanításból - az értelem, a motiváció és az érzelem interakciója33
Az olvasónak szálnt megjegyzések41
Ecetismertetések: az ötletgazdagság fejlesztése és jutalmazása - a kreativitással szemben ellenséges tanítási légkör, az ötletgazdagság és az alkotó teljesítmény fejlesztése - interakciók a tanítás során: a tanuló kérdései, a megismerési teljesítmények jutalmazása41
A tehetség fogalmának változása50
Az intelligencia egysíkú fogalma50
Binet befolyása - az inteligencia fogalmának "megmerevedése" - egy példa a tanításból; a helyzet50
Az intelligencia tágan értelmezett fogalma56
Konvergens gondolkodás - divergens gondolkodás56
A "kreativitás" fogalmának meghatározása61
A kritériumok kérdése - kreativitástesztek - korrelációk hagyományos teszteljárásokkal - kreativitástesztek és iskolai teljesítmény - prognosztizálható-e a kreativitás későbbi életkorokra - az Edmonton-kísérlet - kreativitás mint ötletalkotási képesség61
Alkalmazott kreativitás és tanítás72
A prioritások megváltoztatása - a kreativitás és divergens gondolkodás - alkotó teljesítmény és alkotó képesség - két szembenálló kreativitáselmélet72
Az olvasónak szánt megjegyzések78
Tanításból vett példa: a pedagógus gátló viselkedése, bátorító pedagógus-viselkedés78
Az alkotó gondolkodás szociális és érzelmi akadályai81
Speciálisan társadalmi akadályok81
A szocializáló következményei - társadalomspecifikus és tanítás-specifikus akadályok: a sikerhajhászás, a "terhes" a kérdezősködéssel szembeni szankciók, kívülről irányított minősítés, a konformitás kényszere, a nemi szerepek rigiditása, a "másság" azonosítása az abnormitással, a munka és a játék kettéválasztása81
Személyiségspecifikus akadályok91
Képtelennek lenni arra, hogy "önmagunkat adjuk", a képzeletünktől való félelem, az elemző gondolkodás fontosságának túlhangsúlyozása, gondolatmenetek megszakítása idő előtt, gondolkodási sémák, nem tudjuk kezelni saját ötleteinket, szorongási készenlét, a verbális közlés túlzott fontossága91
Tanítási példa: a helyzet, gátló reakció, a tanulói kérdések iránti nyitottság95
Az olvasónak szánt megjegyzések98
Esetismertetések: hogyan büntetik a túlzott lelkesedést, alternatív kifejezési formák, hogyan lehet a "másmilyen" emberekben táplálni azt az érzést, hogy nem egészen normálisak - tanítási interakciók: a munka és a játék kapcsolata, a kívülről irányított minősítés98
Kreativitásfejlesztés a tanításban105
A kreativitás akadályainak leküzdése105
A pedagógus mint példakép - a kreatív pedagógus: egy helyzet - hogyan teremtsünk kreatív tanítási légkört: személyes viszony, érzelmi feltételek, motivációs légkör, szociális feltételek - a kreatív teljesítmények célzott fejlesztése - a teljesítmény értékelésének szerepe: az értékelési eljárás megváltoztatása - különböző jellegű értékelő eljárások: egy helyzet; külső hatalom által végzett teljesítményértékelés, önértékelés a pedagógus irányításával106
Az olvasónak szánt megjegyzések120
Esetismertetések: egy kreatív gyerek nem kellő mértékű fejlesztése, egy kreatív tanuló elszigetelése, hogyan lehet az iskola igazgatója mentor - interakicó az osztályban: a divergens gondolkodás elismerése és bátorítása, a tanulótársakhoz fűződő kapcsolat zavara120
Hogyan segítsük az ötletek születését127
Általános módszerek127
Ötletek serkentése: szintetikus gondolkodás, a probléma megfordítása, az eredményre vonatkoztatott gondolkodás, a domináló ötletre való összpontosítás, a gondolkodási gátlások áttörése, játék az ötletekkel, a képzelet hasznosítása127
Az ötletgazdagság fejlesztése a tanítás során133
Tanítási javaslatok: Ötletek tárolása (idea trap), "zörej sztorik", brainstorming, játék az ötletekkel, történetek lejegyzése, tárgyak kijavítása - tanítási gyakorlatok: a problémák felismerése, alkalmazási lehetőségek kitalálása, konzekvenciák kitalálása, tulajdonságok és tárgyak kapcsolata, a formák használata, rajzolás a körökből, rajzok kiegészítése, szimbólumok kitalálása, a kérdezés szabadsága133
A curriculum-tervezésre vonatkozó következmények143
Miért fokozódik a taítás egyoldalúsága - miért van szükség a kiegyenlítődésre - művészetre nevelés - játékos nevelés - a rendszer tehetetlensége és az egyes pedagógusok feladatai143
Az olvasónak szánt megjegyzések150
Esetismertetések: felesleges korlátozások bevezetése, összpontosítás a probléma magvára, játék és képzelet - interakciók a tanítás során: közönséges tárgy szokatlan használata, az eredményekből kiinduló gondolkodás150
Függelék156
Szakirodalmi utalások a szövegben156
Szakirodalom174

Arthur J. Cropley

Arthur J. Cropley műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Arthur J. Cropley könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Tanítás sablonok nélkül Tanítás sablonok nélkül Tanítás sablonok nélkül

A gerinc elszíneződött. A borító kopott. A lapélek foltosak.

Állapot:
940 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba