Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Tankönyvháború

Viták a gimnáziumi irodalomoktatás reformjáról a hetvenes-nyolcvanas években

Tartalom

Pála Károly: Bevezetés13
Előjáték - viták a tantervről
Fiatal Irodalomtörténészek Köre: Feljegyzés az Irodalomtudományi Intézet Igazgatóságához (1975)27
Veres András: Javaslat a középfokú oktatás irodalmi törzsanyagára - Bevezetés (Literatura, 1976/2.)29
Fiatal Irodalomtörténészek Köre: Módosító javaslat - Előzetes megjegyzések (1977)39
Irodalmi-nevelési Munkacsoport: Gimnáziumi irodalmi tantervek összehasonlítása (1977)41
Veres András: Feljegyzés Szabolcsi Miklósnak (1978)54
A gimnáziumi nevelés és oktatás terve. Nobel Iván (szerk.): Magyar irodalom I-IV. osztály (1978)57
Vita az ELTE 20. századi Magyar Irodalom Tanszékén (1978)89
Hozzászólások:
Czine Mihály89
Király István89
Szabolcsi Mikló90
Kardos Pál, Király István, Mezei József és Tolnai Gábor levele Polinszky Károlyhoz (1978)90
Az Országos Pedagógiai Intézet válasza az ELTE tanszékvezetőinek levelére (1978)91
Vita az Oktatási Minisztériumban (1979)94
Oktatási Minisztérium: Feljegyzés a középiskolai magyar tanterv körüli vitákról (1979)94
Veres András: Az irodalomoktatás megújítása: ábránd vagy lehetőség? (részlet) (Literatura, 1982/3-4.)97
Hozzászólások:
Tolnai Gábor98
Pándi Pál98
Király István98
Szegedy-Maszák Mihály99
Szabolcsi Miklós99
Első felvonás - Irodalom I.
Hanga Mária levele Miklósvári Sándorhoz (1979)106
Oktatási Minisztérium: A lektori vélemények összegezése a gimnáziumi első osztályos irodalomtankönyv-kéziratról (1979)107
Vita a Fáklya-klubban (1979)110
Vita a Népszabadságban (1979)
Gál Szabó István: Csak ki kell várni? (XI.9.)111
Győrffy Miklós interjúja Veres Andrással (Magyar Rádió, 168 óra, XI.10.)115
Kiskun Farkas László: Ne hamarkodjuk el a megítélést (XI.15.)117
Érvek és ellenérvek (Válogatás olvasói levelekből, XI.23.)122
Madocsai László: "Csak helyeselni tudom..." (Nem jelent meg)126
Hercegi Károly: Követelmények és lehetőségek (XI.30.)131
Osgyáni Csaba interjúja Veres Andrással (részlet) (Magyar Rádió, Közelkép, 1979. XI.22.)132
Pécsi István: Tolmács kell a magyarórákra (Népújság, 1980. II. 24.)134
Vita a köznevelésben (1980)
Sipos Lajos: Tudomány, tankönyv, iskola (I.4.)140
Horváth Iván: Lektori vélemény (II.8.)143
Balassa Péter: "Világosan és megkülönböztetve", avagy miről szól a vita? (III.14.)148
Az Oktatási Minisztérium állásfoglalása (VI.6.)152
Makay Gusztáv: A gimnáziumi I. osztály új irodalmi tankönyve (Pedagógiai Szemle, 1980/3.)154
Kovács Sándor Iván: Balassi-képünk változásai egy disszertáció és egy tankönyv tükrében (Kritika, 1980/2.)156
Hermann István: Esztétikai alapvetés a középiskolában (Kritika, 1981/3.)158
Bojtár Endre: Lektori vélemény a gimnázium I. osztályának irodalomtankönyvéről (1979)160
Angyalosi László riportja az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központjának két munkatársával (Magyar Rádió, Ötödik sebesség, 1980. április 25.)161
Diákok véleménye. Részletek az OSZK KMK vizsgálatának interjúiból (1980)164
Az OPI összegezése az első osztályos tankönyv tanári bírálatairól (1980)166
Második felvonás - Irodalom II.
Szegedy-Maszák Mihály és Veres András levele Mész Lászlónéhoz (1979)175
Nobel Iván: Javaslatok a gimnáziumi második osztályos irodalomtankönyv átdolgozásához (1980)176
Veres András: Feljegyzés a Tankönyvkiadó (illetve az OPI) számára (1980)180
Vita a Kossuth Klubban (1980)183
Pándi Pál felszólalása183
Király István felszólalása183
Kerényi Ferenc: "Jót s jól...!" Tűnődés az új gimnáziumi irodalomkönyvről (Népszabadság, 1980. XII. 5.)184
Vita a kritikában (1981)
Orosz László: Jegyzetek egy tankönyvről (2.sz.)186
Szegedy-Maszák Mihály: Tankönyvírás, erős kockázattal (5. sz.)190
Wéber Antal: Irodalom II. (5. sz.)196
Pándi Pál: A mi "Marx téri hídunk" (7.sz.)197
Veres András válasza a Köznevelés körkérdésére (1983)207
Hermann István: A gimnáziumi másodikos irodalomkönyvről (Társadalmi Szemle, 1981/2.)208
Juhász Jenő: A gimnázium II. osztályos irodalomtankönyvéről (Pedagógiai Szemle, 1981/5.)209
Makay Gusztáv: Szemléletváltozás az irodalomoktatásban? (uo.)210
S. Forgács Anna. Feljegyzés a gimnáziumi magyartanítás helyzetét elemző szakfelügyelői értekezletről (1981)212
Makay Gusztáv: Rangjavesztett irodalom (Élet és irodalom, 1982/1.)214
Vita a Magyar Nemzetben (1982)
R. Szabó Lajos: Lefokozzuk-e a magyar irodalmat? (I.27.)221
Kósa László: Ki fokozza le a magyar irodalmat? (II.9.)224
Csurka István: Nyakatekerten (II.13.)226
Szörényi László: Nyakatekerten? (III.9.)229
Léderer Pál: Démonikus... (Nem jelent meg)231
Csurka István: Fényűzés (III.30.)235
Vita az élet és irodalomban (1982)
Sőtér István: Irodalom II. (VII.9.)238
Pándi PálL: Shakespeare nagyobb író, mint... (Népszabadság, VIII.28.)243
Makay Gusztáv: Irodalom, tankönyv, közműveltség (IX.3.)249
Sőtér István: Válasz Makay Gusztávnak (uo.)254
Levendel Júlia-Horgos Béla: Árnyékbokszolás (VII.16.)256
Közjáték - A JAK tankönyvvitája (1982)
Szilási Ákos megnyitója265
Veres András vitaindítója: Az irodalomoktatás megújítása: ábránd vagy lehetőség?266
Hozzászólások:
Fogarassy Miklós276
Gyürey Vera282
Király István287
Kronstein Gábor292
Pándi Pál301
Horváth Jánosné305
Kamarás István307
Zemplényi Ferenc311
Szilágyi Ákos312
Pándi Pál (II.)315
Veres András zárszava317
Harmadik felvonás - Irodalom III.
Mész Lászlóné: Feljegyzés Szabolcsi Miklósnak (1981)324
Horváth Iván: Tóth Árpád (kimaradt fejezet a tankönyvből, 1981)325
Nobel Iván: Vélemény a harmadik gimnázium irodalomtankönyvének kéziratáról (1981)333
Mész Lászlóné: Válasz Nobel Ivánnak (1981)337
Megbeszélés az Országos Pedagógiai Intézetben (1982)341
Hozzászólások:
Eörsiné Hajdú Marianna341
Gyürey Vera342
Horváth Jánosné342
Veres András levele Szabolcsi Miklóshoz342
Egy elmaradt vita a Népszabadságban (1982-83)
Nagy Péter: Irodalom vagy irodalomtörténet? (XI.13.)349
Szegedy-Maszák Mihály:
Veres András:
Bojtár Endre:
Horváth Iván:
Szörényi László:
Zemplényi Ferenc: Irodalomtörténeti vagy politikai vita? (Nem jelent meg)356
Szabolcsi Miklós: Meditáció - tankönyvügyben (Nem jelent meg)363
Veres András: Feljegyzés Szabolcsi Miklósnak (1983)366
Rudolf Stamm: Élénk reformviták Magyarországon (Neue Zürcher Zeitung, 1983. II.11.)368
Köpeczi Béla: A tankönyvekről és külön is az irodalmiakról (Népszabadság, 1983. X.1.)369
Az Irodalomtanításunk a középiskolában c. tanácskozás programja (1982. X. 6-7.)371
Kamarás István: Párbeszéd az irodalomtanításról (Magyar Nemzet, 1982. X.28.)373
Somorjai Ildikó: Az egri tankönyvvitáról (Nem jelent meg, 1982)377
Tanácskozás az Országos Pedagógiai Intézetben és a Művelődési Minisztériumban (1983)378
Albert Pál: A gimnáziumi irodalomtankönyvekről (Szabad Európa Rádió, A holnap hullámhosszán, 1983. I.30.)379
Köpeczi Béla rádiónyilatkozata az új irodalomtankönyvekről (Rádiónapló az iskoláról, 1983. II.17.)384
Pándi Pál: Se gyengeség, se gyávaság... (Nem jelent meg, 1984)387
Nyilasy Balázs: Egy gimnáziumi tankönyvről. Irodalom III. (Alföld, 1984/4.)388
Negyedik felvonás - Irodalom IV.
Vita a Magyar Ifjúságban (1985)
Pálfy G. István riportja Király Istvánnal: A zsűrielnök töprengéseiből (III.29.)403
Szijártó István: Egy irodalomtanár megjegyzései (VII.5.)408
Pálfy G. István: Közbeszólás (VII.19.)408
Berkes Tamás: Nem sült galambra várni (IX.13.)409
Pankotai István: Különvélemény a tankönyvvitában (uo.)409
Szerkesztőség: Vitazáró helyett (IX.20.)410
Vita az Új Tükörben (19859
Szerdahelyi István: Korunk irodalma a gimnáziumban. Vitairat vagy tananyag? (VI.2.)412
Fekete Sándor: Óvás tanügyben (uo.)416
Szabolcsi Miklós: Ötvenes évek - mai tanulságok (Élet és Irodalom, 1985. VI.28.)422
Az Országos Pedagógiai Intézet nyilatkozata (VII.14.)427
Fekete Sándor: Egy étlapra (uo.)428
Fekete Sándor: A hetyke suhanc szivarja (VII.28.)429
Bojtár Endre: Egy vádlott közbeszól (VII.25.)431
Fekete Sándor: Mártírmezt öltött a vádló (uo.)432
Mit támogat a művészetpolitika? Kerekasztal-beszélgetés (Pártélet, 1985/7.)436
Csibra István: Meditáció egy tankönyvről (Kritika, 1985/6.)437
Arató László: Az "egyrészt-másrészt" dicsérete (Nem jelent meg, 1985)444
Albert Pál recenziója a negyedikes tankönyvről (Szabad Európa Rádió, A holnap hullámhosszán, 1985)448
Vita a pártközponban (1985)
Szabolcsi Miklós: Szempontok a megbeszéléshez (részlet)452
Tóth Dezső levele457
Hozzászólások:
Németh G. Béla460
Szerdahelyi István461
Pálfy G. István461
Madocsai László461
Kovács Sándor Iván462
Agárdi Péter462
Ancsel Éva463
Huszár Tibor463
Tőkei Ferenc464
Király István464
Lukács József466
Klaniczay Tibor466
Szinetár Miklós467
Poszler György468
Szabolcsi Miklós468
Petró András468
P. Szűcs Julianna469
Veres András469
Pándi Pál470
Szegedy-Maszák Mihály471
Király István (II.)471
Szerdahelyi István (II.)471
Köpeczi Béla471
Knopp András zárszava472
Horváth Iván írásbeli hozzászólása474
Balogh Ernő: Egy vita tanulságai (Pártélet, 1985/11.)477
Németh G. Béla: Lektori vélemény a gimnáziumi IV. osztály irodalomtankönyvének korrigált változatáról (részlet, 1985)479
Gyürey Vera: Feljegyzés az akadémikusok megbeszéléséről a negyedikes tankönyv korrekciójának ügyében (1985)782
Szerdahelyi István: Átdolgozási javaslat (1985)484
Madocsai László levele Gazsó Ferenchez (1985)490
Gyürey Vera: Feljegyzés Szerdahelyi István átdolgozási javaslatáról (19859491
Szerdahelyi István: Lektori vélemény az átdolgozott változatról (1985)493
Németh G. Béla: Lektori vélemény a gimnázium IV. osztály irodalomtankönyvének korrigált változatáról (folytatás)494
Szabolcsi Miklós: Feljegyzés Köpeczi Béla művelődési miniszter részére (1985)497
Szabolcsi Miklós levele Szerdahelyi Istvánhoz (részlet, 1986)500
Utójáték - Tételháború
Novák Gábor interjúja Vers Andrással: Vissza kell adni rangját az irodalomtanításnak is, az irodalomtudománynak is (Köznevelés, 1990. III.15.)504
Szabolcsi Miklós: Utószó509
A fontosabb események időrendje515
Névmutató519-537
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Tankönyvháború Tankönyvháború

A lapélek foltosak.

Állapot:
1.980 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba
Akár 10-100% kedvezménnyel!