865.712

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Zalai leventék a második világháborúban 1944-45

Előszó

„Apámtól hallottam, hogy az embernek két útja van: az ősök útja és az istenek útja. Az ősök útja a családoké, a nemzeteké, a törvényeké, az emberiségé. Mindnyájan ezen járunk, amíg nevelnek... Tovább

Tartalom

I. Ajánlás: Nógrádi László, Lenti város polgármestere, országgyűlési képv. 9
II. Bevezető tanulmány: Dr. Holló József Ferenc, vezérőrnagy, a Hadtörténeti Intézet főigazgatója 11
III. A leventemozgalom rövid áttekintése 24
1. A leventekötelezettség bevezetése 24
2. A leventeszervezet működése és hatása 29
a.) Katonai előképzés 29
b.) Sport-, kulturális tevékenység 32
3. A feláldozott nemzedék 36
a.) A magyar-német államközi katonai megállapodás 36
b.) „Gyerekemberek" bevonultatása 39
IV. A leventék mozgósítása 1944. december elején 41
1. A Dráva-menti Légióban 41
a.) Tito partizánjainak fogságában 42
b.) A bolgár katonák kezében 43
2. Gulag lágerekben, börtönökben 44
a.) Leventék a szovjet hadbíróság előtt 44
b.) Az odesszai, harkovi börtönben 47
c.) A herszoni rabkórházban 48
d.) A dnyepropetrovszki börtönben, kórházban 49
e.) Kazahsztán lágereiben; Karabasz, Dzsezkazgan 50
f.) Szpasszk, Aktasz 52
3. A szabadulás 55
4. A rehabilitálások 57
V. A Lenti járás leventéinek bevonultatása 1945. január 24-én 60
1. Hatszáz levente elindul Németországba 60
2. Varrelbuseh, Gardelegen, Berlin 61
3. Az idősebb leventék különválasztása 64
4. Nyugati hadifogságban 65
5. Szovjet hadifogságban 69
VI. A novai járás leventéinek mozgósítása 1945. január 26-án 72
1. A leventék bevagonírozása Gutorföldén 72
2. „Édesanyám nem látok" 72
3. Azt hitték róluk, hogy német S-esek 77
4. A belga szénbányában 77
5. Egy emlékmű a magyar leventéknek 79
VII. A Zala megye többi területéről elhurcolt leventék 81
1. Az alsólendvai járásból 1945. január 10-én behívott leventék 81
2. A zalaegerszegi bevagonírozások 84
a.) A január 8-án és 16-án indított szerelvények 84
b.) Zalaegerszegről 1945. január 30-án indított leventék 88
- A hadba dobott leventék 88
- Az egerszegi gimnazisták és kereskedelmisek 90
c) A gulag-lágerekben, idegen földben 95
3. A keszthelyi és környéki leventék a II. világháborúban 97
a.) A 15 éves „katonák" sorsa 97
b.) Meiningen védelmére bevetették 98
c.) További leventesorsok 99
4. Nagykanizsa és környéki leventék bevonultatása 101
a.) Az elítélt leventék 101
b.) A nagykanizsai levente-szerelvények 102
5. A pacsai, letenyei, zalaszentgróti és az elcsatolt járások leventéiről néhány adat 106
VIII. Összefoglalás 111
IX. A II. világháború végén mozgósított leventék naplói, visszaemlékezéseik 114
1. A jelenlegi Zala megye területéről bevonultatott leventék 114
Bagó József: Páncélököl - kezelésére kiképzést kaptunk 114
Dr. Baján Miklós: Németországi leventéskedésem és francia hadifogságom története 1945.1. 30.-1946. V. 6. Részletek 117
Bakon Ferenc: A 354 leventéből 270-en maradtunk épségben 125
Balázs Béla: Háborús emlékeim 1944/45-ből A 13 éves leventéket is bevonultatták 126
Balogh János: A németek ki akartak végezni 139
Belső Ferenc: „Fronton van a helyed, nem otthon" 140
Bicsák Imre: Leventeként hadifogságban 142
Dr. Bodó László: Magyar leventék a nyugati hadifogolytáborokban 1944-46. c. kéziratából részlet 145
Bódi Pál: A táborparancsnok „csicskása" lettem 153
Czettin István: Sírt az egész falu népe 154
Dr. Csath Béla: Gimnazisták a háborúban 156
Császár Jenő: Levente naplójából részletek 158
Cseresnyés Géza: Leventeként Pördeföldéről Németországba 162
Dr. Csillag Ferenc: Híradós képzésben részesítettek 164
Doma Sándor: Többször szökni próbáltunk
Gerencsér Ferenc: Francia katona is voltam, Angliában telepedtem le 167
Gerencsér Lajos: Nemzetőrök voltunk 168
Gerencsér Lajos: Levente naplóm. Részletek 169
Győrvári János: Németországban leventeként 1945-ben, nem volt menetlevelem 173
Hajdú Tibor: Orosz hadifogságból hazaszöktem 1945 májusában 176
Hermán József: Pórszombati leventeként Németországban 177
Horváth István: Három évig szovjet fogságban 178
Horváth László: Gyalog, vonat tetején Németországból haza 179
Ihász János: Ami a lenti leventék emlékezéseiből kimaradt 179
Dr. Illés László: Leventeként - 1945-ben Németországban 182
Kancsal János: Lentiből 1945. január 24-én Varrelbuschba vittek 187
Dr. Keményfi Béla: Szenteste a sarkkörön túl 189
Kéky Gyula: Adatok a Lentiből és környékéről 1945. január 24-én elhurcolt leventék történetéhez (Kulcsár Károly, Szabó Lajos, Szijj István, Tóth Jenő feljegyzése alapján) 191
Kiss László: Egy letenyei levente II. világháborús naplójából részlet 199
Kotsy Nándor: Egy zalaszántói levente háborús naplója 1945-ből 200
Kovács Imre: Alsópáhokról Németországba 201
Kovács József: Levente sorsom 1944-45-ben 204
Kovács Ferenc: Berlin „védelmében" 205
Kozinczky Károly: Egy nagykanizsai diák leventekori visszaemlékezése 211
Kulcsár Károly: Egy csesztregi levente naplójából 212
Lapat József: Pákai levente visszaemlékezései 215
László Pál: Francia fogságban Friedrichshafenben 218
Lóránt László: A halott fogolytársam helyére léptem 218
Magyar Lajos: Francia fogságban 220
Makaró József: Kolimában raboskodtam 222
Marton Lajos: Sümegről induló levente-szerelvénnyel 1945-ben Németországba 223
Molnár Máténé sz. Piff Ilona: Két kiskorú testvéremet Gulag börtönbe hurcolták 224
Nagy István: Rabságban és száműzetésben 11 évig Szibériában 227
Nagy Sándor: Zalalövőről Friedrichshafenbe 236
Németh Árpád: Kisegítő Karhatalmi Alakulatban 238
Rózsás János: A Tatai Század 238
Rózsás János: Horthy Miklós leventéje voltam 239
Sáringer Kálmán: Egy magyar levente 1945-ben az Isten tenyerén 242
Dr. Sáringer Gyula: Háborús levente emlékeim 1944-45 252
Sebők István: Ságodtól Cherbourgig 1945 280
Id. Sz. J.: „A fájdalom vonata 1945" című visszaemlékezésből 283
Szabó Lajos: Harminc hónap „igazolt távollét" 1945-1947 285
Szabó László: Lelkiállapotunk 286
Szak István: A szenvedések országútján c. kéziratból 291
Szeghy Gyula: Történelmi levente napló a nyugati hadifogságról, 1945-1946 295
Szijj István: Két év Kareliában 1945-47 299
Takács Gyula: Egy régi karácsony emlékére 1945-1946 302
Tihanyi Isván: Leventeigazolvánnyal 304
Tikos József: A 16 éveseket hazaengedték 307
Tóth Jenő: Lenti levente sorsa 1945-ben 310
Tóth Oszkár: Egy nagykapornaki levente sorsa a II. világháborúban 312
Török József: Flakkos társam Berlin ostrománál elesett, én is megsebesültem 315
Tüske János: Az én történetem a leventék elhurcolásakor 316
Vass János: Letenyéről Németországba 318
Wöller István: Egy volt pacsai járás leventéjének naplójából, 1945-1946 318
Zsálek Ferenc: Megkezdődött a páncélökölre való kiképzés 322
2. Szlovéniában élő volt magyar leventék visszaemlékezései 324
Bíró József: Levente naplómból. 324
Göncz Mihály: Olyan időszak volt a fogságban eltöltött idő, amit aligha lehet elfelejteni 327
Háncs Ferenc: Telefonvezetékeket javítottunk 331
Kocon József: A háború vége után egy hétre hazaérkeztem 332
Kovácsics Ferenc: Csentéből Göttingenbe vittek 334
Mujdricza Ferenc: Petesházáról Németországba 334
Pál László: Három évig a Szovjetunióban 334
Percsics József: Leventeként hadifogoly lettem Oroszországban 335
Simonka Ferenc: Öt hónapig orosz lágerben 335
Varga Sándor: Egy göntérházi levente sorsa 1945-ben 336
X. Mellékletek, dokumentumok 342
1. sz. Zala főispánjának nyilatkozata a leventeintézményről 1935-ben 342
2. sz. Magyar-német államközi egyezmény Beregfy Károly honvédelmi miniszter és Ottó Winkelmann, a magyarországi SS és rendőri alakulatok parancsnoka közt 1944. október 23-án 342
3. sz. Az 1944 december elején bevonuló zalaegerszegi leventék búcsúztatása 344
4. sz. Utasítás a novai járás leventéinek 1945.1. 26-án történő mozgósítására 345
5. Belatinci (ma: Beltinc, Szlovénia) körjegyző panaszos levele a bevonultatás körüli anarchiáról 346
6. sz. A novai körjegyzőség a községi bíróknak megküldte a leventék mozgósítását 347
7. sz. Olsovszky Árpád tiltakozó levele a leventék elhurcolása miatt, 1945. június 28. 347
8. sz. Zalaegerszegi Nemzeti Bizottság határozata a leventék hazahozataláról 348
9. sz. Zalaegerszegi polgármester újabb kérelme, melyben a városból az oroszok által kivizsgálásra elvitt személyek hazaengedését kéri, 1945. nov. 6. 348
10. sz. Baráth Ferenc polgármester sürgető levele az elhurcolt személyek hazakerüléséről. 1946. II. 16. 349
11 . sz. A külügyminiszter válasza a Zalaegerszegről elhurcolt személyek kiszabadításáról 350
12. sz. A főispán levele a külügyminiszterhez a Pózva községből elhurcolt férfiak hazabocsátása érdekében. 350
13. sz. Szalay Jeromos magyar lelkész a párizsi Katolikus Misszió igazgatójának jelentése a franciaországi magyar foglyok helyzetéről 353
14. sz. A magyar honvédelmi miniszter felhívása a magyar hadifogolyokhoz, 1946. január 26. 356
15. sz. A szovjet hadbíróság által elítélt zalai gulagos leventék néhány adata 358
16. sz. AII. világháború során elhunyt Zala megyei illetőségű, 1924. és 1929. között született személyek névjegyzéke a HM HIM központi nyilvántartása alapján 376
17. sz. Adataink szerint a második világháború során Németországban és idehaza áldozatul esett zalai leventék 379
XI. A mozgósított leventék néhány adata 386
1. A volt lenti járás községeiből bevonultatott leventék 387
2. Töredék adatok Zala megye más községeiből elhurcolt leventékről 419
3. Szlovéniai volt magyar leventék 429
XII. Utószó 437
XIII. Szlovén nyelvű összefoglalás 439
XIV. Angol nyelvű összefoglalás 441
XV. Német nyelvű összefoglalás 443
XVI. Irodalom 446
XVII. Források 449
XVIII. Köszönetet mondunk a könyv támogatóinak 462
XIX. Tartalom 463
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem