Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.612

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Tantárgypedagógiai kutatások

Válogatás a bajai tantárgypedagógiai tudományos konferencián elhangzott előadásokból, 1984. november/Művelődési Minisztérium kiadványa

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Szövényi Zsolt: Megnyitó11
Anyanyelv
Dr. Nagy J. József: Az igei csoport számítógépes elemzése a kisiskolások élőbeszédében27
Dr. Cs. Nagy Lajos: A szóalkotási módok helye és szerepe az alsó tagozati anyanyelvi nevelésben41
Dr. Albert Sándorné: A strukturális elemzési módszerek alkalmazási lehetőségei az anyanyelvi órákon55
Dr. Hangay Zoltán: A szöveg szerepe és problémái az alsó tagozaton69
Tóth Istvánné: A néma, értő olvasás és az írásképesség helyzete Somogy megyében76
Orosz nyelv
Dr. Lengyel Zsolt: Az idegennyelvi nevelés kezdetének néhány pszicholingvisztikai kérdése97
Rózner Katalin: Mérhető-e az idegennyelvi kommunikáció?103
Dr. Steiner Molnár Judit: A szókincsfejlesztés megvalósítása korszerű szófeldolgozási módszerekkel113
Zsuzavijova Nelli Alekszandrovna: Beszédtanítás a tanulók személyes érdeklődése alapján123
Német nemzetiség
Dr. Inge Jank: Hatékonyabb nyelvtanulás az oktatás kezdő szakaszában is131
Unger Manfred: A környezetismeret német nyelvű tanításának néhány problémája a kétnyelvűség tükrében143
Ungerné Pásztor Irén: Gyakorlati tapasztalatok a két nyelven folyó oktatás megvalósításáról156
Szerbhorvát nemzetiség
Dujmov Jánosné: A szerbhorvát (horvátszerb) nyelv oktatásának feladatai és alapvető céljai az óvodában173
Matematika
Kovácsné Győri Ida: Az alsó tagozatos matematikaoktatás dokumentumainak és tanítási óráinak szerkezeti kérdései185
Molnár Zoltánné: Eredmények és problémák a halmazok, logika témakör tanításában200
Vasváry Zoltánné: A kreatív gondolkodás fejlesztésének néhány lehetősége a 3-4. osztályos matematika feldolgozása kapcsán214
Dr. Kopasz Éva: A test és síkidom fogalma alakulásának vizsgálata 6-10 éves korban224
Dr. Kuti István: Az átmenet problémái az óvodai és iskolai matematikai nevelésben228
Pápay Péter: Az algebrai struktúrák elemeinek tanítása az alsó tagozaton és ennek vetülete a tanítóképzésben234
Környezetismeret
Dr. Schottner Ede: A természettudományok és a tanítóképzés247
Dr. Pusztai Jánosné: A földrajzi fogalmak didaktikai és módszertani problémái a környezetismeret tantárgyában és a tanítójelöltek felkészítésben251
Dr. Laki Ferenc: A biológiai ismeretek alapozása a környezetismeret tantárgy 1-4. osztálya anyagában255
Kishonti Istvánné: Sürgős, megoldásra váró problémák a környezetismeret tanításában260
Dr. Szabó Gézáné: A világnézeti nevelés lehetőségei a környezetismeret-órákon, különös tekintettel a természetismereti témakörre265
Dr. Gaál Attila: Tanulmányi teljesítmény-elemzés írásbeli vizsgaeredmények alapján269
Technika
Antal Jánosné: A technika tantárgy tanításának új vonásai275
Gedon László: Munkateljesítmények önértékelésének néhány pszichológiai és technika tantárgypedagógiai vonatkozása283
Ének-zene
Ludvigné Somorai Mária: Az ének tantárgypedagógia tanításának időszerű kérdései299
Nagy Miklósné: A komplex esztétikai hatások és eljárások szerepe a tanulási nehézségek leküzdésében314
Rajz
Dr. Gimesi Mihályné: A 6-10; éves korú tanulók rajzoláshoz való pozitív beállítódásának okai331
Késmárky Mária: Néhány kérdés az alsótagozatos színproblémák kapcsán- egy kísérleti kutatás témakörén belül349
Weintrager Adolf: A színek szerepe a színpreferencia és színdinamikai vizsgálatok során355
Testnevelés
Dr. Ozsváth Ferenc: A képességfejlesztés korszerű értelmezése és módszerei az alsó tagozatos szomatkus nevelésben egy kísérlet alapján367
Vermes Károlyné: Az ugróerő vizsgálata az általános iskola alsó tagozatában387
Népművelés - könyvtár
Dr. Török L. Gábor: A szakmásodás és a felsőfokú szakképzés néhány kérdése a közművelődésben395
Homonnay Nándorné dr. Jób Klára: A népművelőképzés helyzete a Comenius Tanítóképző Főiskolán399
Dr. Kiss Tamás:
Dr. Eszik Zoltán: Népművelési gyakorlatok a szegedi főiskolán406
Dr. Frick Mária: "A Bajai Tanítóképző Főiskola hallgatóinak életmódja és művelődési szokásai" című tanszéki kutatási anyag bemutatása412
Balázsi Károly: Egy értékrendi mikrovizsgálat a bajai tanítóképző főiskola hallgatóinak körében417
A tanítóképzés általános kérdései
Tóth Sándorné:
Budai István: Integrációs törekvések a tanítóképzésben a pedagógiai tárgyak és a gyakorlat területén425
Udvarhelyi Gyuláné: A csoportos pedagógiai gyakorlatok tapasztalatai434
Dr. Supp Györgyné: Tanítójelöltek felkészítése az önművelésre és az önművelésre-nevelés feladatára446
Zárszó: Szövényi Zsolt455
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Tantárgypedagógiai kutatások Tantárgypedagógiai kutatások Tantárgypedagógiai kutatások Tantárgypedagógiai kutatások Tantárgypedagógiai kutatások Tantárgypedagógiai kutatások

A borító foltos, a könyv megvetemedett. Néhány lapon tulajdonosi pecsét található.

Állapot:
2.160 Ft
1.080 ,-Ft 50
5 pont kapható
Kosárba