Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.780

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Tanulmányok a magyar nyelvről

Sectio Linguistica Hungarica

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Budai László professor emeritus, az Eszterházy Károly Főiskola Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének alapító tanszékvezetője 2014 augusztusában töltötte be 80. életévét. Tíz évvel... Tovább

Előszó

Budai László professor emeritus, az Eszterházy Károly Főiskola Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének alapító tanszékvezetője 2014 augusztusában töltötte be 80. életévét. Tíz évvel ezelőtt a Veszprémi Egyetem Angol Tanszékén köszöntöttük, most az Eszterházy Károly Főiskola Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetében. Akkor munkásságának méltatását a következőképpen zártuk: „Ismerve Budai László munkabírását, újabb terveit, elszántságát, biztosak lehetünk abban, hogy folytatódó kutatásai révén további kiváló publikációkat várhatunk tőle." Nem tévedtünk. Az elmúlt évtized szerves folytatása a korábbiaknak, de nem csupán a tudományos tevékenységet illetően, hanem az oktatásban és más területeken egyaránt. Továbbra is érvényes tehát r 2004-es köszöntőnk címe: Életpálya a nyelvek vonásában. Ennél jobbat, kifejezőbbet és igazabbat most sem tudunk kitalálni, csak az alcímet kell a tiszteletet érdemlő életkorhoz igazítani.
Mielőtt ennek az aktív évtizednek főbb eredményeit összefoglalnánk, idézzünk föl néhány meghatározó pontot Budai professzor úr életéből. Magyar-angol szakos diplomájának megszerzése után 1957-től gimnáziumi tanárként működött, jórészt Hatvanban. Két megye szakfelügyeletét látta el, amikor 1970-ben az egri főiskola nem sokkal korábban megalapított Angol Nyelv és Irodalom Tanszékére került, ahol öt év múlva tanszékvezető. Másfél évtizeden keresztül az ő neve fémjelezte az országosan is jó hírű egri tanszéket. Az 1990-es évek elején másodállásban az ELTE Angol Tanszékén és a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán is oktatott, majd 1992 és 2004 között a Veszprémi Egyetem professzora.
A korábbi életpályához képest csak látszólag jelentett változást, hogy 1997- ben az Eszterházy Károly Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszéke hívta meg. Olyan tárgyak oktatását végezte, amelyekben kamatoztathatta idegennyelv-ismeretét, szintetizálhatta fölhalmozott tudásanyagát (Bevezetés a nyelvtudományba, Általános nyelvészet, Kontrasztív nyelvészet, Valenciaelméletek, Jelentéstan). Irányításával megalakult az Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, amely az egyetemi szintű magyar szakos képzés feltételeinek kialakítása érdekében tett lépések egyike volt.
2004-től professor emeritusként vesz részt intézetünk, karunk és főiskolánk életében, de töretlen lendülettel, tettrekészséggel, bölcs derűvel és nagy-nagy élettapasztalattal. Ötéves egyetemi szakunk csak két évfolyamot indíthatott útnak, mert - számunkra igen kedvezőtlenül - éppen akkor vezették be a kétciklusú tanárképzést. Itt főleg a mesterképzés kidolgozásában, majd nyelvészeti tárgyainak oktatásában működött közre, de rendszeresen tartott speciálkollégiumokat az anglisztika alapszakon is. A közelmúltban még magasabb szintű szakmai feladatokat is vállalt: a Neveléstudományi Doktori Iskola nyelvpedagógiai alprogramjában oktató és témavezető. Főiskolánk vezetősége a Professzorok Tanácsának tagjaként is számít segítő közreműködésére, illetve tapasztalataira. Vissza

Tartalom

Életpálya a nyelvek vonzásában. Budai László professor emeritus 80 éves 3
Budai László: „Közönyös rakosgató játék" 7
Czeglédi Csaba: A nyelvtudomány és a nyelvpedagógia kapcsolatáról 35
Kovács Éva: Az angol mint lingua franca sajátosságairól 55
Eőry Vilma: A szövegértés oktatásának módszeréhez 65
Domonkosi Ágnes: A stílus kérdése a szociolingvisztikában 77
Cs. Jónás Erzsébet: Ljudmila Ulickaja „Imágó " című regénye magyar fordításának stílusjegyeiről 91
Dobóné Berencsi Margit: A nyelvi stílus kísérői Szabó Lőrinc „Nem!" című versében 103
V. Raisz Rózsa: Szecesszió vagy impresszionizmus? Kaffka Margit: Csendes válságok 109
Lőrincz Julianna: „A semmi ágán ül szivem..." A semmi motívum jelentésváltozása József Attila verseiben 117
H. Tomesz Tímea - Juhász Rita: Identitás és médiaszöveg 131
Gréczi-Zsoldos Enikő: Madách Imre korai leveleinek nyelvi jellemzői 139
Kalcsó Gyula: A -stul/stül eredetmagyarázatához 149
Alabán Ferenc: Kisebbségi magyar nyelvhasználat és nyelvművelés 157
Bozsik Gabriella: A személynévi előtagú szóösszetételek és szószerkezetek helyesírásának néhány fontosabb kérdéséről 167
Zimányi Árpád: Adalékok a be igekötő „újszerű" szerepéhez 175
Lőrincz Julianna: A hipertext alkalmazása a gyakorlatban 185
Illés Attila: Lőrincz Gábor, A nyelvi variativitás a szlovákiai magyar anyanyelvtankönyvekben 189
Máté Orsolya: Tanulmányok a tankönyvkutatás feladatairól, módszereiről 191
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem