Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.640

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Tanulmányok a modern gazdaságstatisztika köréből

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Statisztikai Kiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 329 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: 600 példányban készült.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A társadalmi és gazdasági fejlődés követelményként állítja a statisztikával, mint tudománnyal szemben az állandó módszertani továbbfejlesztést. A statisztikai módszertan elsősorban azokon a... Tovább

Előszó

A társadalmi és gazdasági fejlődés követelményként állítja a statisztikával, mint tudománnyal szemben az állandó módszertani továbbfejlesztést. A statisztikai módszertan elsősorban azokon a területeken lépett nagyot előre, amelyek a mindenkori gazdaságpolitika érdeklődési körébe tartoznak. E területeken egyrészt fejleszteni, változtatni kell a statisztikai módszereken, hogy azok minél alkalmasabb eszközök legyenek a döntéselőkészítést szolgáló adatok és elemzések kidolgozásához. Másrészt a meglévő statisztikai módszereket kell mindjobban összekapcsolni a vizsgált területre vonatkozó gazdaságpolitikai megfontolásokkal.
Különösen így van ez a társadalom és a gazdaság jelenségeit makroszinten mérő és értékelő statisztikai módszertanok esetében. Ezek közül jelentős módszertani fejlődés volt a gazdaságstatisztika körébe sorolt témák területén is. Ebben a kötetben azokat a módszertani kérdéseket és elemzési szempontokat tartalmazó tanulmányokat adjuk közre, amelyek a hagyományos általános és gazdaságstatisztikai tananyagra épülnek, azokon túlmutatnak.
A kötetben közreadjuk azokat az alapvető módszertani ismereteket, amelyek az elmúlt néhány év eredményeként a népgazdasági mérlegek, az ágazati kapcsolati mérlegek és az ökonometria területén az elméleti és gyakorlati munka során kialakultak. Ismertetjük azokat a statisztikával szorosan összefüggő gazdaságpolitikai szempontokat, amelyek az életszínvonal, a foglalkoztatottság és az árak elemzésénél előtérbe kerültek. Összefoglalóan tárgyalja a kötet a statisztikai adatok összehasonlíthatóságának általános kérdéseit, amelyeket a statisztikai és nem statisztikai elemzéssel foglalkozóknak mindig szem előtt kell tartaniok.
A kötetben a legtöbb témánál az alapkérdéseket nem érintjük, azokat ismertnek tételezzük fel. Ezek a tanulmányok tehát nem kívánják pótolni a gazdaságstatisztika általános tananyagát, hanem azt kiegészítik, magyarázzák, aktualizálják.
A Szerzők Vissza

Tartalom

ELŐSZÓ..........................................9
I. A NÉPGAZDASÁGI MÉRLEG RENDSZER
1. Általános kérdések
11. A mai mérlegrendszer kialakulásának előzményei ..........................................12
12. Az MPS és az SNA........................................................................................14
13. Az új magyar mérlegrendszer főbb jellemzői..........................................20
A népgazdasági mérlegrendszer alapvető kategóriái és összefüggései
21. A gazdasági jelenségek rendszerezése..........................................22
22. Az alapvető kategóriák és kapcsolatuk..........................................24
23. Az alapvető kategóriák dezagregálásának főbb elvei ..........................................32
3. A javak termelésének és elosztásának mérésével kapcsolatos
főbb módszertani kérdések
31. A termelés ...............................................34
32. Végső fogyasztás ..............................................40
33. Felhalmozás..................................................................................................44
34. Kiviteli-behozatali többlet, export-import..........................................45
4. Jövedelemelosztás
41. A jövedelmi folyamatok rendszerezése ..........................................51
42. A jövedelemelosztás statisztikájának néhány problémája.............................57
5. Nemzeti vagyon
51. A nemzeti vagyon fogalma és osztályozása ..........................................64
52. A vagyonváltozás és a felhalmozás összefüggése ..........................................67
53. A nemzeti vagyon kettős vetülete..........................................69
Irodalom..........................................72
II. ÁGAZATI KAPCSOLATOK MÉRLEGE
1. Az ÁKM tartalma
11. Az ágazati kapcsolatok mérlegének fogalma ..........................................73
12. Az ágazati kapcsolatok mérlegének sémája és tartalma............................74
2. Az ÁKM típusai....................................................85
3. Az ÁKM modelljének matematikai leírása..........................................90
4. -Az ÁKM alapján számítható tartalom és igény mutatók......................98
5. Az ÁKM összeállításánál alkalmazott árak..........................................101
6. Az ÁKM információs forrása ..........................................103
Irodalom ..........................................107
III. A FOGLALKOZTATOTTSÁG NÉPGAZDASÁGI VIZSGÁLATA
1. Népesség és foglalkoztatottság
11. Munkaerőforrás..........................................110
12. A munkaerőforrás felhasználása ..........................................112
13. A munkaerőszükséglet és annak fedezete..........................................114
14. Foglalkoztatottság és foglalkoztatottsági struktúra...........................117
2. A munkaerőmozgás, mobilitás - fluktuáció
21. A munkaerőmozgás népgazdasági értelmezése..........................................122
22. A munkaerőmozgás vállalati értelmezése ..........................................133
23. A szükséges, társadalmilag indokolt munkaerőmozgás ...........................135
3. Népgazdasági termelékenység
31. Általános közelités..........................................139
32. A népgazdaság egészére vonatkozó termelékenységi mutatók...........140
33. A termékszintű népgazdasági termelékenység..........................................143
Irodalom ..........................................146
IV. AZ ÉLETSZÍNVONAL STATISZTIKÁJA
1. Az életszínvonal statisztikájának áttekintése
11. Életszínvonal - fogyasztói közérzet - társadalmi közérzet..................149
12. Az életszinvonal összetevői..........................................150
13. Makró- és mikróstatisztikai megközelités ..........................................152
A lakosság jövedelmének és fogyasztásának statisztikai rendszere
21. A lakosság jövedelmei ..........................................154
22. A lakosság fogyasztása..........................................165
3. A statisztikai elemzés néhány módszertani kérdése
31. Életszinvonalmutatók és szintetizálásuk .........................................173
32. Az elemzés alapegysége ..........................................177
33. A szóródás..........................................181
4. Az életszinvonalpolitika - életszinvonalstatisztika
41. A követelmények konzisztens rendszere ..........................................196
42. A társadalmi megitélés néhány kérdése..........................................199
Irodalom ..........................................202
V. ÁRSTATISZTIKA
1. Az árváltozások értelmezése
11. Volumen és áraspektus..........................................203
12. Ár és árváltozás, mint statisztikai kategória..........................................204
13. Minőségi változások ..........................................205
14. Az un. burkolt árváltozások..........................................206
15. Az adásvételi feltételek változásai ..........................................208
2. Átlagárak
21. Az átlagár fogalma és az átlagárváltozás ..........................................209
22. Az átlagárak dimenziói ..........................................211
3. Ármegfigyelés
31. Az ármegfigyelés módszerének általános kérdései..........................................217
32. Ármegfigyelés és árindexszámítás sajátosságai a fontosabb gazdasági szférákban..........................................221
4. Az un. implicit árindex..........................................232
5. Árollók...........................................................234
6. Az árindexek rendszere ..........................................236
Irodalom ..........................................241
VI. AZ ÖKONOMETRIA ALAPJAI
1. Történeti áttekintés ..........................................243
2. Az ökonometria fogalma..........................................248
3. Statisztika és ökonometria..........................................250
4. Az ökonometria megismerés feladata ..........................................252
5. Az ökonometria eszközei
51. A gazdasági függvény ..........................................255
52. Mikroökonomia, makroökonomia..........................................2
53. A népgazdasági mérlegrendszer ..........................................259
54. Névleges érték, reálérték ..........................................261
55. Statikus és dinamikus szemlélet ..........................................261
6. A változók
61. Folytonos és diszkrét változók..........................................263
62. Endogén és exogén változók..........................................
63. Egymástól kölcsönösen függő és preüeterminált változók....................265
64. Véletlen összetevő, rejtett változó, latens változó..........................................265
7. Az egyenletek
71. Együtthatók (paraméterek) ..........................................266
72. Fogalmi (definiciós) egyenletek..........................................267
73. Szerkezeti egyenletek ..........................................268
74. A modell autonom jellege..........................................269
8. Az ökonometriai modell szerkesztése
81. A közgazdasági modell megfogalmazása..........................................270
82. Az adatforrásokkal kapcsolatos logikai és statisztikai ellenőrzés- 272
83. Az egyenletrendszer felállítása ..........................................273
84. Feltételezések bevezetése a véletlen változók együttes sűrűségfüggvényére ........274
85. A teljesség ellenőrzése..........................................277
86. Az identifikálhatóság ellenőrzése..........................................277
87. Becslés, prognóziskészítés, hipotézisek ellenőrzése .........................281
88. Interdependens és rekurziv rendszerek..........................................289
Irodalom ..........................................292
VII. STATISZTIKAI ADATOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA, ÖSSZEHASONLÍTHATÓSÁG! TÉNYEZŐK
1. Az összehasonlíthatóság általános kérdései
11. Összehasonlíthatóság és a közgazdasági célkitűzés..........................................294
12. Az összehasonlíthatóság tényezői..........................................298
13. A korrigálási alapelvek ..........................................303
14. Az összehasonlítás tipusai, a vizsgált jelenség jellege és az összehasonlíthatóság ..........................................309
2, Az össszehasonlithatóság biztosításának egyes esetei
21. Statisztikai indexek, volumenértékösszegek képzése.........................319
22. Szervezeti változások..........................................325
23. Országon belüli területi összehasonlítások ..........................................327
Irodalom..........................................330
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Tanulmányok a modern gazdaságstatisztika köréből

A borító gerince kissé elszíneződött. Könyvtári könyv volt.

Állapot: Közepes
2.440 Ft
970 ,-Ft 60
9 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Tanulmányok a modern gazdaságstatisztika köréből Tanulmányok a modern gazdaságstatisztika köréből Tanulmányok a modern gazdaságstatisztika köréből

A borító enyhén kopott, kissé elszíneződött.

Állapot:
2.440 ,-Ft
22 pont kapható
Kosárba