A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalomismeret 2001/1-2.

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Folyóirata - XII. évfolyam 1-2. szám

Tartalom

SZATHMÁRI ISTVÁN: Nyelvünk ezer éve 5
DOMOKOS PÉTER: A pogányság és kereszténység határmezsgyéjén - kitekintéssel nyelvrokonainkra 14
NYÁGULY JUDIT: „Mert kibeszélésén nyelv ugyan elszárad" - Eszterházy Pál-olvasatok 20
KOVÁCS SÁNDOR IVÁN: „Ha nyelvet adtál, adj nekem is oly erőt" - Egy Pázmány-hely virtuális Dante-párhuzama 25
GROÁK LAJOS: Legköltőibb prózaírónk: Krúdy 27
Krúdy-képek, metaforák (G. L. breviáriumából válogatta Kerner Anna) 28
SZALAI ANNA: Eötvös József Üveges Jancsija 33
MONOSTORI IMRE: A „nemzet-ragasztó" - Németh László hatvanas évekbeli esszéi a magyar irodalomról 41
KABDEBÓ TAMÁS: Cs. Szabó László levelei (1964-1983) 46
TARJÁN TAMÁS: Egy motívum követése: tanár, diák, iskola Spiró György műveiben 59
Küldjön egy dedikációt!
Babits-dedikáció az „Aranygaras"-ban (közzéteszi Buda Attila) 65
„A lótetű és a ló (Pótvizsga Lafontaineből)" - Ismeretlen Karinthy-rögtönzés (közzéteszi Balogh Tamás) 66
LENGYEL ANDRÁS: A dedikáció-kutatás lehetőségei 67
KOVÁCS SÁNDOR IVÁN: Dedikáció: szentelés, áldozás, ajánlás, dedikálás 72
A tudós macskája
HORVÁTH JÁNOS: „Nevessünk egy kicsit" - Felületes, elferdült, suta fogalmazások egyetemi hallgatók magyar irodalomtörténeti dolgozataiban (1937) 74
„Szurok rátok!" - Iskolai dolgozatok és feleletek emlékezetre méltó fogalmazási botlásai (Kardos Gy. József sorozata, XII. 1053-1120) 75
BÁRDOS JÓZSEF: Így írtok [...] én 78
Honunk a hazában
DERZSI LÁSZLÓ: A kénosi regölés 82
RIGÓ ESZTER: Halászi története 86
ORLOVITS ÉVA: Kecskéd, az én falum 88
KINCS NIKOLETTA: Emlékek Kincs Gyuláról 92
TÓTH GÁBOR: A simontornyai Fried család 94
Közlemények
BUDA ATTILA: Horváth János szakdolgozat-bírálatai 96
SUHAI PÁL: Szerb Antal-emlékbeszéd 98
PÁL LAURA: Két kiadatlan Vámbéry-levél (Szalay Lászlóhoz, Hollós Lászlóhoz) 100
CZOMPA GYÖNGYI: Mutatvány a Schönherr-levelezésből (Zolnai Gyulához, Szinnyei Józsefhez) 102
KELEMEN JUDIT: Arany János gyászjelentése 105
SZENTMÁRTONI SZABÓ GÉZA: Kik nyugosznak a Petőfi-kriptában? 106
PONORI THEWREWK AURÉL: Mikor ült Petőfi a négyökrös szekéren? 107
BEKE JÓZSEF: Zrínyi szavainak magyarázatához: „tűzzel-vassal"; „a diófa ártalma"; „áspis" 110
LACZHÁZI GYULA: Két Zrínyi-kutatási terv 114
PESTI BRIGITTA: Espot - Az I. Rákóczi Györgyhöz írt 1629. évi Rimay-levél egy szavának megfejtése 116
MÁTHÉ KATALIN: Anomáliák a „Szabács viadala" olvasataiban és szövegközléseiben 119
Könyvajánló
Lengyel András: Játék és valóság közt. Kosztolányi-tanulmányok (Szeged) 122
Bengi László: Az elbeszélés kihívása (Fiatal írók Szövetsége) 125
Szántó Tibor: Betű [és] Géniusz. Hidvégi Máté előszavával (Balassi Kiadó) 127
Federmayer István: Révai Miklós élete és munkássága (Győr) 130
Révai Miklós-jubileum, szerk. Kiss Jenő (Magyar Nyelvtudományi Társaság) 130
Visszhang
Mi történt a társaságban? Tagozati beszámolók: Bács-Kiskun (Bajtai Mária); Békés (Somi Éva); Borsod-Abaúj-Zemplén (Kovácsné Ónodi Irén tájékoztatásai nyomán); Fejér; Hajdú-Bihar (Dobos István); Nógrád (Árpás Károly); Somogy; Veszprém (Borbás László); Millenniumi Irodalmi Konferencia: „S merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának" (Somi Éva, Magyartanítás 2000/5.) 131
Magyartanárok Országos Konferenciája „Irodalomtörténet-írás, esszé, tankönyv", Bp., 2001. október
4-6. 30 órás akkreditált továbbképzés 139
„Adriai tengernek szirénái". Tájékoztatás a szlovéniai Lendván megrendezendő Zrínyi-konferenciáról és a csáktornyai kirándulásról, Lendava, 2001. szeptember 21-23 140
A Németh László Társaság felhívása (Monostori Imre) 141
Katona Piroska, Németh László kecskeméti „felolvasónője" (Bajtai Mária) 141
Levél Jénából az Irodalomismeretnek (Kay Hammert válaszol Laczházi Gyula); Levél Velemből a „Zrínyi-Könyvtár" sorozat hiányzó köteteiről (Kern István, válaszol K. S. L); Udvardi István levele 143
Nem lett öngyilkos József Attila? 146
Gyászjelentések: Szántó Tibor, 1912-2001, Göndörné Györké Ildikó, 1953-2001 147
Toldy-díjasok, 2000: Rónay László, Birck Edit, Balogh Endréné (Praznovszky Mihály) 148
Szakmai vélemény a magyar nyelv és irodalom általános érettségi vizsgakövetelményeiről (Kelecsényi László Zoltán) 150
Szerkesztői jegyzet 152
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalomismeret 2001/1-2. Irodalomismeret 2001/1-2. Irodalomismeret 2001/1-2.

A borító széle és gerince enyhén sérült, elszíneződött.

Az évfolyam száma a borítón hibásan szerepel.

Állapot:
1.140 Ft
570 ,-Ft 50
3 pont kapható
Kosárba