A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalomtanítás II.

Fülszöveg

A VILÁGIRODALOM egységes, összefüggő folyamat, egy i len hatalmas vérkeringés. Mikor Goethe először észrevette, és nevet adott neki, már réges-régen létezett: mert sokkal régibb, mint a nemzeti irodalmak. Csakhogy akkor még nem hívták „világirodalomnak", hanem jelző nélkül, pusztán csak „irodalomnak". Jelző inkább az egyes nemzetek külön literatúráit illette. A világirodalom nemezekből állt össze nagyobb egységgé. Ellenkezőleg: az egyes nemzeti irodalmak különültek el a világirodalmon belül, mint állam az államban, külön nyelveik védőbástyái mögött, mindjobban önálló életet kezdve. Kivált, amint az ébredő nemzeti eszme is erősítette önállósodásuk tudatát és büszkeségét. Persze ez nem azt jelenti, hogy minden kapcsolatot a világirodalommal megszakítottak volna. Nemcsak saját nemzeti talajukból táplálkoztak, hanem világirodalmi áramlatokból is. Hisz a fának sem elég a föld nedveiből szívott erő: szüksége van az esőre is, melyet az ég szelei hoznak. Ezek az esők végigvonulnak Európán,... Tovább

Tartalom

IV. Irodalomtanítás a 15/16-18 éves korúaknak
Tokár Imre - Suhai Pál: Ómagyar Mária-siralom. A művelődéstörténeti megközelítés lehetőségei 7
Hódi Gyuláné: Összefoglaló feladatsor a reneszánsz korszak
tárgyalása után. A humán tárgyak tantárgy csoportos oktatása 25
Hargittay Emil: A Balassi-kutatás új eredményeinek alkalmazása a verselemzésekben. Engemet régolta sokféle kínokba... 39
Király Erzsébet: Manierizmus és barokk - Zrínyire gondolva - 51
Kovács Sándor Iván: A Zrínyi-költészet karakterjegyei - 57
Bécsy Ágnes: A poéta és tárgya. A lírai szubjektivitás természete Berzsenyi Dániel Az élet dele című versében- 77
Balassa Péter: A regényforma változásai a 19. századi francia irodalomban. Flaubert Bovaryné című regényének értelmezése- 97
Kelemen Péter: Rimbaud A magánhangzók szonettje című verse Tóth Árpád fordításában - 113
Sipos Lajos: Líramodell-váltás a 20. század első évtizedében - 133
Pála Károly: A személyiség nyomában. Átváltozás-történetek. Karinthy Frigyes és Krúdy Gyula egy-egy elbeszélésének értelmezése - 149
Kecskés András: Kassák Lajos: A ló meghal, a madarak kirepülnek - 167
Forgács Anna: A szakirodalom felhasználása Móricz Zsigmond Barbárok című művének tanításakor -191
Jobbágyné András Katalin: A Babits Mihály pályaképét lezáró összefoglaló óra tervezése és megvalósítása - 209
Rónay László: Márai Sándor: Egy polgár vallomásai - 223
B. Pach Éva: József Attila: Óda- 231
N. Horváth Béla: József Attila: íme, hát megleltem hazámat... - 247
Hász Erzsébet: József Attila: Nem emel föl. Irodalomterápia mint a befogadás egyik lehetősége - 255
Láng Gusztáv: Mű - életmű - irányzat. Dsida Jenő: Miért borultak le az angyalok Viola előtt -265
Spira Veronika: Bulgakov: A Mester és Margarita. Háziolvasmányok feldolgozása feladatlapokkal - 277
Kenyeres Zoltán: Weöres Sándor: Istar pokoljárása - 293
Cs. Varga István: Németh László: Iszony - 305
Radnóti Sándor: Pilinszky János: A szerelem sivataga - 321
Bécsy Tamás: Beckett műve és a modem dráma - 329
Vasy Géza: Illyés Gyula portréja-a Puszták népe és a Bartók alapján - 347
Madocsai László: Juhász Ferenc: A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából - 365
Szegedy-Maszák Mihály: Példázat a belső függetlenségről. Ottlik Géza: Iskola a határon - 375
Tarján Tamás: Slawomir Mrozek és a közép-kelet-európai abszurd és groteszk dráma - 393
Megyer Szabolcs: Három Berda-vers - 409
Kecskés András: Nagy László: Himnusz minden időben - 421
Szabó B. István: Mészöly Miklós: Saulus - 439
Cserhalmi Zsuzsa: „Amit látsz, írd meg könyvben.." Sánta Ferenc: Az ötödik pecsét. Rendhagyó irodalomóra a gimnáziumban - 451
Csíkvári Gábor: Nagyregény a kisregényben. Hajnóczy Péter: A halál kilovagolt Perzsiából - 463
Cserhalmi Zsuzsa: Esterházy Péter: Hahn-Hahn grófnő pillantása - 475
Tarján Tamás: Nádas Péter dramaturgiája- 489
Arató László: A Biblia mint kód - Bodor Ádám: Egy rossz kinézésű ember 505
Kulcsár Szabó Ernő - Katona Gergely: Az új lírai beszéd a válaszok horizontváltásában. Kísérlet a klasszikus-modem líra egy szereptípusának
újraértésére. Petri György: A delphoi jós hamiscsődöt jelent - 515
Jobbágyné András Katalin - Pála Károly - Cserhalmi Zsuzsa - Spira Veronika: Szilágyi Domokos: Héjjasfalva felé. Egy vers - többféle megközelítés 537
Muhi Klára: Bódy Gábor: Amerikai anzix. Ezredvégi kinematográfia - 567
Tárgymutató 581
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalomtanítás II. Irodalomtanítás II. Irodalomtanítás II.

A borító és a lapélek kissé foltosak.

Állapot:
1.240 ,-Ft
6 pont kapható
Kosárba