A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Közgazdasági Szemle 1994. január-december I-II.

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Bizottságának folyóirata - XLI. évfolyam 1-12. szám

Tartalom

1. Cikkek

Árvái László: A Közép-Kelet-Európába irányuló közvetlen külföldi beruházások helye és perspektívái a hárompólusú világgazdasági rendszerben 229
Alekszander A. Auzan: A fogyasztói magatartás az oroszországi reformok folyamán 341
Bélyácz Iván: A tőke megőrzésének koncepciói 662
Berde Éva: Közjavak és potyautasok 431
Boda Dorottya - Hovorka János - Neumann László: A munkavállalók mint a privatizált vállalatok új tulajdonosai 1084
Borbély László András - Neményi Judit: Az államadósság növekedésének összetevői
1990-92-ben 110
Bródy András: A GDP mérése proxyk segítségével 949
Csáki Csaba: Merre tart Közép-Kelet-Európa mezőgazdasága? 606
Csermely Ágnes - Kaderják Péter: Az ipari szerkezetátalakulás környezeti hatásai 1097
Dedák István: Megtakarítási ráta, infláció, költségevetési deficit 670
Ehrlich Éva - Révész Gábor: Várakozások és valóság 192
Erdős Tibor: A tartós gazdasági növekedés realitásai és akadályai 463
Falusné Szikra Katalin: Szociális piacgazdaság és munkanélküliség. Problémák és kezelésük Németországban 648
Frey Mária - Gere Ilona: Részmunkaidős foglalkoztatás - a kihasználatlan lehetőség 784
Gere Ilona-Frey Mária: Részmunkaidős foglalkoztatás - a kihasználatlan lehetőség 784
Keith Griffin - Rahman Khan Azizur: Átmenet a piacgazdaságba. A kínai út tanulságai Oroszország és Kelet-Európa számára 391
Hámori Balázs: Indulatgazdaságtan - a preferenciák kiterjesztése és a kölcsönösen összefüggő hasznosságok 510
Hetényi István: Államháztartási folyamatok a kilencvenes évek elején 377
Héthy Lajos: A háromoldalú egyeztetés és a (lehetséges) szociális paktum 766
Hovorka János - Neumann László - Boda Dorottya: A munkavállalók mint a privatizált vállalatok új tulajdonosai 1084
Inotai András - Palánkai Tibor: Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz 859
Izikné Hedri Gabriella: Az Európai Unió intézményi és döntéshozatali rendszere 690
Juhász Pál-Mohácsi Kálmán: Magyar élelmiszer-gazdasági tények, problémák, lehetőségek 621
Kaderják Péter - Csermely Ágnes: Az ipari szerkezetátalakulás környezeti hatásai 1097
Karsai Gábor: A populisták, a kormány és a liberálisok (Pártprogramok az 1994. évi választások előtt) 285
Karsai Judit: Hiányoznak a kockázatvállalásra kész szereplők (Vezetői kivásárlások Magyarországon) 93
Kertesi Gábor: Cigányok a munkaerőpiacon 989
Khan Azizur, Rahman-Griffin, Keith: Átmenet a piacgazdaságba. A kínai út tanulságai Oroszország és Kelet-Európa számára 391
Koltay Jenő: Munkanélküliség és foglalkoztatáspolitika Közép- és Kelet-Európában 148
Kopits György: Félúton az átmenetben 478
Kornai János: A hiánygazdaság felszámolása 569
Kun János: Külső adósságkezelés - mi változna, ha változna? 752
Laky Teréz: A magángazdaság kialakulásának hatásai a foglalkoztatottságra 530
Litwack, John M.: Stratégiai komplementaritás és gazdasági átmenet 741
Major Iván-Mihályi Péter: Privatizáció - hogyan tovább? 214
Martos Béla: A nyugdíjak egyenlőtlensége és dekompozíciója 26
Mihályi Péter-Major Iván: Privatizáció - hogyan tovább? 214
Mohácsi Kálmán-Juhász Pál: Magyar élelmiszer-gazdaság - tények, problémák, lehetőségek 621
Neményi Judit: A strukturális változások kezelése az átmenet gazdaságának ökonometriai modelljében 967
Neumann László - Boda Dorottya - Hovorka János: A munkavállalók mint a privatizált vállalatok új tulajdonosai 1084
Palánkai Tibor-Inotai András: Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz 859
Rabár Ferenc: Hozzászólás Kopits György cikkéhez 498
Révész Gábor-Ehrlich Éva: Várakozások és valóság 192
Rimler Judit: Munkanélküliség és foglalkoztatás a GDP függvényében hosszú távon 890
Simon András: Lakossági megtakarítások, költségvetési hiány és pénzpolitika 127
Simonovits András: Együttélő nemzedékek modellcsaládja 411
Stark, Dávid: Új módon összekapcsolódott régi építőelemek: rekombináns tulajdon a kelet-európai kapitalizmusban - I. 933
Stark, Dávid: Új módon összekapcsolódott régi építőelemek : rekombináns tulajdon a kelet-európai kapitalizmusban - II. 1053
Swaan, Wim: Tudás, tranzakciós költségek és transzformációs válság 845
Szabó Katalin: Az elsőbbségadástól a számítógép-billentyűzetig (Intézmények, konvenciók, közgazdaságtan) 198
Száz János: Hozzászólás Kopits György cikkéhez 499
Tímár János: A foglalkoztatás és a munkanélküliség sajátosságai a posztszocialista országokban 633
Török Ádám: Stratégia-e a vállalati sodródás? 878
Tóth István György: A jóléti rendszer az átmenet időszakában 313
Tóth István György: Hozzászólás Kopits György cikkéhez 501
Veress József: Hozzászólás Kopits György cikkéhez 503
Voszka Éva: A redisztribúció újraéledése 1
Voszka Éva: Üzleti kultúrák ütközete 1070
Zeitlin, Jonathan: Ipari körzetek és regionális megújulás 14
2. Esszé
Gábor R. István: Kisvállalkozás Magyarországon - virul vagy satnyul? 709
3. Vita
Csaba László: A Tienanmen tér bája (Hozzászólás K. Griffin és A. R. Khan cikkéhez) 802
Ligeti István: Van-e szükség új növekedéselméletre? 360
Pete Péter: Makroökonómia, seigniorage, államadósság 551
Vincze János: Megjegyzések a seigniorage fogalmához 247
4. Kísérlet
Bródy András: Ódondászat, avagy van-e kétszáz éves ciklus? 49
5. Esettanulmány
Laki Mihály: A dolgozók részvételének lehetőségei a privatizációban Magyarországon 899
6. Évforduló
Százéves a Magyar Közgazdasági Társaság 807
Kosáry Domokos: A Közgazdasági Társaság köszöntése 807
Kemenes Ernő: A Közgazdasági Társaság száz évéről 809
Veress József: A hazai közgazdaságtudomány jövője elé 813
Mátyás Antal: A tudomány művelői a régi Közgazdasági Társaság vezetői között 815
7. Kései avató
A „csodadoktor" doktorrá avatása (Liska Tibor nagydoktori védésének dokumentumai 1992-ből) 1022
Liska Tibor: Röviden az Antioroszlánról 1022
Máriás Antal: A kísérletező közgazdász 1025
Nagy Tamás: Eredetiség és elmeél 1027
Szabó Kálmán: Megvalósított utópiák - Liska merész gondolatainak utóélete 1028
Liska Tibor: Antimonopoly 1030
8. Műhely
Bokor Attila: Posztmodern a menedzsmenttudományban 1118
Bőgel György: Vállalati belső eladási árak 167
Csermely Ágnes: Vállalati jövedelmezőség és export 445
Hoványi Gábor: A pályaváltás menedzselése 829
Román Zoltán: Érdekképviseletek és kamarák 64
Szanyi Miklós: Magyar iparvállalatok alkalmazkodási törekvései az átalakulási válság során 1034
Vissi Ferenc: A külföldi működőtőke-beruházások és a verseny 349
9. Szemle
Artner Annamária: Integrációs törekvések a Csendes-óceán régiójában 268
Geleji Frigyes: A műszaki értelmiség helyzete és szerepe 1133
Kartali János: A Kelet-Európával folytatott agrárkereskedelmünk változása, különös tekintettel a közvetítő kereskedelemre 722
Körösi István: Ausztria várható EK-csatlakozásának hatásai 80
Tarján Tamás: Az OECD-tagországok növekedésének Jánossy-féle trendvonala 914
Viszt Erzsébet: A termelékenység és foglalkoztatás konfliktusai a gazdasági átmenet idején Magyarországon 254
10. Könyvismertetés
Egy tudomány gyermekkora, avagy: véget nem érő bukdácsolás a királyi úton (Csaba László: Az összeomlás forgatókönyvei. A rendszerátalakítás alkalmazott közgazdaságtana) (Török Ádám) 734
Mikroökonómia (Szerk.: Kopányi Mihály) (Oroszi Sándor) 926
11. Könyvajánlat
Semjén András (szerk.): Adózás, adórendszerek, adóreformok (Elvek, elméletek, tapasztalatok) (Eső Péter) 179
Sereghyová, J.: Vállalkozások Közép-Európában: feltételek, lehetőségek, stratégiák (B. S.) 566
12. Megemlékezés
Nagy Tamás 189
Molnár Ferenc 461
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem