Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.224

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Társadalmak, nyelvek, civilizációk

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Minden társadalom, minden nép, nemzet, közösség életében vannak jeles történelmi napok és kiemelkedő fontosságúnak számító jelentős események, dátumok.
Reményeink szerint 2007. november 23-24-e... Tovább

Előszó

Minden társadalom, minden nép, nemzet, közösség életében vannak jeles történelmi napok és kiemelkedő fontosságúnak számító jelentős események, dátumok.
Reményeink szerint 2007. november 23-24-e ilyen eseményként, ilyen dátumként kerül majd be a Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Karának történetébe.
Ekkor került sor a Kar két éves fennállása és a Veszprémben tizennyolc éves múltra visszatekintő egyetemi szintű bölcsész- és társadalomtudományi képzés megindulása óta első, saját kutatásokat bemutató, kétnapos konferencia megrendezésére.
A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretébe is illeszkedő kollokvium megszervezésével a dékáni vezetést a hagyomány teremtés, valamint a karon folyó sokszínű, tartalmas és nemzetközi mércével mérve is magas színvonalú kutatómunka bemutatása és publikussá tételének szándéka vezette. Reményeink szerint a Konferencia-meghívó címében is jelzett és kifejezésre jutó interdiszciplinaritás nem csupán híven tükrözi tudományos tevékenységünk sajátos, a műveit témák, tématerületek egymást kiteljesítő és erősítő komplex jellegét, hanem hozzá is járul karunk szellemi identitásának, értékrendjének és kohéziójának erősítéséhez. Vissza

Tartalom

Szilágyi István: Előszó
NYELVTUDOMÁNY, szociolingvisztika
Kurtán Zsuzsa: Szaknyelvi terminusok szövegkörnyezete és a nyelvtervezés 7
Hortobágyi Ildikó: KÖZÖS Európai Referenciakeret szerepe a szaknyelvi politikák átalakításában 12
Kocsisné Csízy Katalin: Politikum és közmondások a kései antikvitásban 16
Forintos Éva: Nyelvi-ökológiai kutatások Ausztráliában 21
nyelvtudomány és nyelvpolitika
Ortutay Katalin: Nyelv és hatalom Franciaországban 26
Czeglédi Sándor: A hivatalos nyelv és az Egyesült Államok Szövetségi Kongresszusa.
A nyelvi ideológia és a politikai elit viszonya 31
Pintér Márta: Nyelvpolitika és kolonializmus írországi kontextusban 39
Czakó Kálmán: A használt nyelv a kulturális identitás kialakítója? 45
S. Novotny Júlia: Nyelvjárás és/vagy köznyelv. Négy generáció nyelvhasználata Vilonyán 55
Szilágyiné Kósa Anikó: Ötágú síp nevekkel - helyzetkép a jelenkori magyar keresztnévadásról 60
Európai identitások
Guillermo A. Pérez Sánchez: De un aniversario a otro o de Budapest a Berlin: una reflexión sobre la nueva europa en libertad en el paso de un siglo a otro 69
Szilágyi István: Identitások és identitásformák találkozása a mediterrán multikulturális térben 73
Demeter M. Attila - Tank Márton: A nemzeti/etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban 86
Kaiser Tamás: Az európaizációs folyamat politikatudományi aspektusból: elmélet vagy kutatási módszer? 105
Gergó Zsuzsanna: Transznacionális együttműködések Európában 112
Agg Zoltán: Hány központja van a Dunántúlnak? 119
tudomány és pedagógia
Mihalovicsné Lengyel Alojzia: Nyelvek és kultúrák közvetítése Klebelsberg Kuno oktatáspolitikai koncepciójában (1924-1932) 129
Leveleki Magdolna: Egyetem után, 2004 133
Horváth H. Attila: Bábel. Gondolatok a posztmodem ember típusjegyeiről 142
Vass Vilmos: hz oktatás kultúrája és társadalmi elszámoltathatósága 150
irodalomtudomány
Rácz Gabriella: Irodalom és zene intermedialitása irodalmi elbeszélő szövegekben 156
Szilágyi Zsófia: Paraszti társadalom, irodalmi nyelv és a civilizáció (Móricz Zsigmond és Oravecz Imre) 162
Rednik Zsuzsanna: Sakk-metafora Jakab-kori színdarabokban: A fehér ördög 166
Szabó E Andrea: Alice Munro neogótikája: önéletírás 170
Korbei Péter: A traumatikus küszöb-esemény irodalmi megjelenítése a kortárs amerikai irodalomban 174
kultúra és színháztudomány
Garaczi Imre: A barátság mint kultúra 179
Pintér Márta Zsuzsanna: A történelem a színpadi hagyományban 186
Theatron Társulás: Színháztudomány a régióban 190
Kiss István: A kultúra fejlődésének a környezeti tényezőkkel való kölcsönhatásai - kulturális ökológiai megközelítés 194
Gödöllői művésztelep, Nagy Sándor, életmódreform
Géczi János: Nagy Sándor antropológiája (Vázlat egy kutatáshoz) 201
Kolozsi Ádám: Életképek az 'egészélet szigetéről'. Nagy Sándor fénykép-hagyatékának elemzési lehetőségei 209
Vári György: A tolsztojanizmus és Nagy Sándor 215
Szoboszlai-Kiss Katalin: Schmitt Jenő Henrik filozófiájának hatása Nagy Sándor életművére 218
Deim Éva: Művészetpedagógiai törekvések a XX. század első felében 225
Makai Péter: Intézmény és reflexió, avagy életreform-lehetőség a szekularizált társadalmak történetében 228
történettudomány
Bartkó János: Társadalmi csoportok megjelenítése középkori prédikációkban 233
Kocsis András: A nemzetiségi kérdés az Osztrák-Magyar Monarchia haderejében a XX. század első két évtizedében 240
Kalmár Zoltán: Gamal Abdel Nasszer geostratégiai koncepciója 249
Molnár Anna: Az Európai Unió mediterrán politikája 255
neveléstudomány, nyelvpedagógia
Ackermanné Kelő Kamilla: A laterális dominancia problémakörének megjelenése a nevelési gyakorlatban 262
Bátyi Szilvia: Egy nyelvi és pedagógiai probléma társadalmi vetületei 268
Handó Melinda: Roma és nem roma gyerekek társas kapcsolata egy iskolabezárás tükrében 272
Maurer Péter: Kompetenciafejlesztés szükségszerűsége a büntetés-végrehajtás során 276
szakmai kommunikáció, kultúraközvetítés
Balogh József: Az Európai Bizottság „L'Europe en mouvement" brosúrasorozatának „ Construire I 'Europe des peuples. L 'Union européenne et la culture "című
egységének szaknyelvi elemzése 280
Dósa Ildikó: Logikai, ontológiai rendszerek a mérlegben 284
Györe Géza: Iskolakönyvtárosok és kultúraközvetítés 294
Jerkus Tibor Istvánné Kovács Erika: A nem verbális üzenetek jelentősége, az interkulturalitás és a gazdasági szaknyelv 299
Terestyényi Enikő: A szálláshelyek megnevezései a modem turizmusban 305
N. Csák Eva: Német, orosz, magyar gazdasági neologizmusok egybevető vizsgálata.
A szóképzéskutatás német, orosz és magyar vonatkozásai 310
Koltai Zsuzsa: Trendek és tendenciák a múzeumi felnőttoktatás elméletében és gyakorlatában az amerikai szakirodalom tükrében 317
alkalmazott nyelvészet
Bagladi Orsolya: A Codex Clusii magyar nyelvű gombanevei és egyéb szórványai 324
Boross Ildikó: Regionális köznyelvi vizsgálatok Csornán 333
Mihalovics Péter: Nicolas Sárközy budapesti parlamenti beszédének és interpretációinak néhány aspektusa 336
Paksi László: Könyvtárhasználat a tantervekben 340
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Társadalmak, nyelvek, civilizációk Társadalmak, nyelvek, civilizációk Társadalmak, nyelvek, civilizációk

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
4.380 Ft
2.190 ,-Ft 50
18 pont kapható
Kosárba