Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.956

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Társadalmi riport 2010

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A Társadalmi Riport tanulmánykötet-sorozat a magyar társadalom legfontosabb trendjeit, változásait dokumentálja szisztematikusan gyűjtőn empirikus adatok segítségévei. Ahogy az elmúlt húsz évben,... Tovább

Előszó

A Társadalmi Riport tanulmánykötet-sorozat a magyar társadalom legfontosabb trendjeit, változásait dokumentálja szisztematikusan gyűjtőn empirikus adatok segítségévei. Ahogy az elmúlt húsz évben, úgy a jelenlegi. 11. kötetünkben is erre törekszünk. Természetesen azt, hogy mikor mit tartunk fontosnak, részben a hagyományok, részben pedig az adott időszak aktuális fejleményei alakítják. A kötet fejezetszerkezete rugalmasan, de azért jelentős állandósággal alkalmazkodik ehhez. Az első blokk a társadalmi rétegződés, a jövedelemelosztás és a szegénység témájával foglalkozik. Ezt makrogazdasági elemzések követik, majd arra fókuszálunk, hogy indikátoraink mit mutatnak a társadalmi összetartozás állapotáról. Idén kiemelten kezeljük az egyik - véleményünk szerint - legfontosabb alrendszert, az oktatás témakörét Az utolsó fejezet pedig a választásokkal és a politikai attitűdökkel foglalkozik.
A társadalom fontosabb jellegzetességei, jó vagy rossz működőképességének keretei - véleményünk szerint - három különböző aspektusban ragadhatok meg: (1) a társadalmi struktúrában (ez a különböző társadalmi csoportok közötti távolságokat, a csoportok kialakulásának meghatározó tényezőit jelenti); (2) a társadalmi együttműködési kultúrában (az együttműködést vezérlő normarendszerben, a más társadalmi csoportokkal kapcsolatos értékek, attitűdök és vélemények szerkezetében), s végül (3) az intézményekben (vagyis abban, ahogy a társadalom az együttműködés keretrendszerét megszervezi, formális szabályrendszerré alakítja). Kötetünk fejezetszerkezete nem közvetlenül igazodik ehhez, viszont a fenti három vonatkozás egyikét-másikát szisztematikusan elemezzük több fejezetben is, mintegy keresztbe metszve azok tartalmi területeit Strukturális elemzések döntően az első fejezetben, kultúrával és értékekkel kapcsolatosak a harmadikban és az ötödikben, intézményi elemzések pedig a második (gazdaságpolitika) és a negyedik fejezetben (oktatás) kaptak helyet. Vissza

Tartalom

Kolosi Tamás - Tóth István György: Előszó 9
I. Rétegződés és jövedelem
Tóth István György:
1. Jövedelemelosztás a konszolidációs csomagok és a válságok közepette
Magyarországon 17
Medgyesi Márton:
2. Jövedelemelosztás nemzetközi összehasonlításban 35
Gábos András - Szivós Péter:
3. Jövedelmi szegénység és anyagi depriváció Magyarországon 58
Gábos András:
4. Gyermekszegénység az Európai Unióban 82
Kolosi Tamás - Keller Tamás:
5. Kikristályosodó társadalomszerkezet 105
II. Gazdaság és gazdaságpolitika
Palócz Éva:
6. A gazdasági növekedés és az adósságcsapda dilemmája sz Európai
Unióban 139
Klauber Mátyás - Nagy Katalin:
7. Európai uniós támogatások és a hazai fejlesztéspolitika 159
Bartha Atilla:
8. Kormányzati hatékonyság és üzleti környezet: adalékok a növekedés
intézményi magyarázatához 176
Oblath Gábor:
9. Magyarország „feltárult" nemzetközi versenyképessége közép-kelet-európai összehasonlításban 192
Gál Róbert Iván:
10. Éves hozamok a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben 213
III. Társadalmi kohézió
Keller Tamás:
11. Magyarország a világ értéktérképén 227
Tóth István György:
12. A társadalmi kohézió elemei: bizalom, normakövetés, igazságosság
és felelősségérzet - lennének... 254
Sági Matild:
13. Kulturális szegmentáció: "mindenevők", „válogatósak", "egysíkúak"
és "nélkülözök"? Az „omnivorc-univore" modell alkalmazhatósága Magyarországon 288
Bernát Anikó:
14. Integráció a fejekben: a romák társadalmi integrációjának érzékelése
és megítélése a lakosság körében 312
Örkény Antal - Sik Endre:
15. Szlováknak lenni Magyarországon 327
Kereki Judit.
16. A fogyatékosság és az ellátáshoz való hozzáférés egyenlőtlenségei
a korai életszakaszban 348
IV. Oktatási rendszer és eredményesség
Kertesi Gábor - Kézdi Gábor:
17. Iskolázatlan szülők gyermekei és roma fiatalok a középiskolában.
Beszámoló az Educatio Életpálya-felmérésének 2006 és 2009 közötti hullámaiból 371
Horn Dániel:
18. A kisgimnáziumok szerepe a szelekcióban 408
Hermann Zoltán:
19. Az önkormányzatok költségvetési helyzete és a kompetenciamérési
eredmények települések közötti különbségei 430
Lannert Judit:
20. A magyar pedagógusok munkaterhelése 451
Róbert Péter:
21. Öt évvel végzés után: diplomás pályakezdés nemzetközi összehasonlításban 472
V. Választás és politikai folyamatok
Fábián Zoltán - Závecz Tibor - Páthy-Dencső Blanka:
22. A pártok népszerűségének változása Magyarországon, 1990-2010 491
Rudas Tamás:
23. A Jobbik törzsszavazóiról 512
Lengyel György - Göncz Borbála:
24. A magyar EU-tagság a közvéleményben 527
A kötet szerzői 549
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Társadalmi riport 2010 Társadalmi riport 2010 Társadalmi riport 2010

Szép állapotú példány. A gerinc töredezett.

Állapot:
2.240 ,-Ft
11 pont kapható
Kosárba