Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.805

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Társadalmi Szemle 1948. október-november

A Magyar Dolgozók Pártjának Tudományos Folyóirata - III. évfolyam 10-11. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet:
"Tíz évvel ezelőtt jelent meg Sztálin elvtárs klasszikus műve: A Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártjának Története. Rövid tanfolyam.
A munka megjelenése történelmi jelentőségű... Tovább

Előszó

Részlet:
"Tíz évvel ezelőtt jelent meg Sztálin elvtárs klasszikus műve: A Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártjának Története. Rövid tanfolyam.
A munka megjelenése történelmi jelentőségű esemény volt úgy a Szovjetuniótan, mint nemzetközi kihatásában. Új alapokra fektette a Szovjetunió Kommunista Pártjának egész ideológiai munkáját, irányt szabott az egész szovjetnépet átfogó, felvilágosító politikai nevelésnek. Hatása nem korlátozódott a Szovjetunió területére. Ez a könyv elterjedt az egész világon, ebből tanulják a társadalomtudományt munkások, parasztok, értelmiségiek, akik egy új világot akarnak építeni. Ez a könyv a haladó emberiség tankönyve.
Mi a Sz. K. (b) Pártjának a története? (A továbbiakban rövidítve: Párttörténet.) Sokan egyszerűen mint a bolsevik párt történetét fogjuk fel - az elnevezés szűkebb értelmében. Valójában azonban Sztálin műve nemcsak történeti tárgyú munka. A Párttörténet a Sz. K. (b) P. Központi Bizottságának meghatározása szerint: a marxizmus leninizmus alapismereteinek enciklopédiája. A mű teljes jelentőségét csak akkor érthetjük meg, csak akkor meríthetünk belőle teljes tanulságot, ha ilyen értelemben tanulmányozzuk.
Másszóval, a Párttörténet nemcsak a történelem, hanem éppenannyira az elmélet könyve. Módszerének, tárgyalásmódjának, felépítésének eredetisége, sajátossága abban áll, hogy a marxizmus-leninizmus elméletét a bolsevik párt történetével való szerves kapcsolatában, egységében tárgyalja. A munka bevezetése megvilágítja, miért teszi a bolsevik párt története lehetővé ezt a tárgyalási módot: „A bolsevik párt hősies történetének tanulmányozása a társadalmi fejlődés és politikai harc törvényeinek tudásával, a forradalom mozgató erőinek ismeretével fegyverez fél bennünket".
Ha az elmélet általában a tapasztalat általánosítása, úgy ez a mű a bolsevik párt évtizedes harcokban, forradalmakban, szocialista építőmunkában szerzett tapasztalatainak legmagasabb elméleti fokon való általánosítása és mint ilyen, a marxista elmélet fejlődésének is legmagasabb fokát elért megnyilvánulása.
A marxizmus elmélete nem lezárt tételek rendszere, hanem folytonosan továbbfejleszthető és tovább is fejlődik." Vissza

Tartalom

FOGARASI BÉLA: A marxizmus-leninizmus enciklopédiája 641
GERŐ ERNŐ: A haladó közgazdaságtudomány jelentősége a népi
demokratikus Magyarországon 652
RUDAS LÁSZLÓ: Az új magyar Közgazdaságtudományi Egyetem
feladatai 658
NÓGRÁDI SÁNDOR: A lengyel vita tanulságai 661
JUSTUS PÁL: A magyar októberi forradalom harmincadik évfordulója 672
VADAS GYÖRGY: A dialektikus jogszemlélet egyes kérdései 690
ÁDÁM GYÖRGY: H. Claude: A finánctőke koncentrációja az USA-ban
(Befejező közlemény) 706
RÓNA IRÉN: Andrej Alexandrovics Zsdánov 724
SZEMLE:
LOSONCZY GÉZA: Wroclaw mérlege 729
DIENES LÁSZLÓ: A Magyar-Szovjet Művelődési Társaság szovjet könyvkiállítása 731
HÁY GYULA: Gondolatok a szovjet filmhéten
RIES ISTVÁN: Az angol szakszervezeti kongresszus 736
KÖNYVISMERTETÉS:
LUKÁCS GYÖRGY: Új magyar kultúráért (KESZI IMRE) 740
GEORGE SELDES: Ezer amerikai (A. Gy.) 742
Megjegyzések a Magyar Statisztikai Szemle legújabb számához
(VARGA EDIT) 741
IRODALMI TÁJÉKOZTATÓ 748
BEKÜLDÖTT KÖNYVEK JEGYZÉKE 751
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem