Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.978

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Társadalmi Szemle 1951. január-december

A Magyar Dolgozók Pártjának tudományos folyóirata - VI. évfolyam, 1-12. szám

Tartalom

Cikkek
A békemozgalom útjai
A Magyar Dolgozók Pártja II. kongresszusa
A Magyar Dolgozók Pártja II. kongresszusának határozata
A II. kongresszus határozatai végrehajtásának útján
Berei Andor: Lenin - az emberiség útmutatója
Jakub Berman: Alap és felépítmény Sztálin elvtárs nyelvtudományi munkái megvilágításában
Biró Ferenc: Az üzemek vezetésének néhány időszerű kérdései
Bolgár Elek: A béke védelmének hatalmas erőforrása
Czóbel Ernő: Sztálin Műveinek 4. kötete
Csatár György: A kongresszusi munkaverseny tanulságai
Csatár György: A szocialista munkafegyelemről
Erényi Tibor: A Párizsi Kommün hatása a magyar munkásmozgalomra
Fogarasi Béla: Az alap és felépítmény kérdése Sztálin újabb munkáinak megvilágításában
Fogarasi Béla: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 34. évfordulója
Friss István: A takarékosságról
Klement Gottwald beszámolója a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának 1951. február 22-i ülésén
Hazai Jenő: A Szovjetunió elleni agresszió tízéves évfordulója
Házi Árpád: Az ellenőrzés jelentősége állami és gazdasági életünkben
Hidas István: A pártvezetőségek újraválasztása - a pártdemokrácia további megerősítése
Illés Béla: Magyar csapatok a második világháborúban
Kassai Géza: Sztálin Műveinek 5. kötete
Kende Péter: A szovjet-amerikai üzenetváltás és a Szovjetunió békepolitikája
Komját Irén: A sanfranciscói szerződés és a Szovjetunió harca a Távolkeleti békéjéért
Kovács Péter: A munkásparaszt szövetség kérdéséhez
Kummer Ferenc: Szénbányászatunk egyes időszerű kérdései
Lendvai Pál: A közel- és középkeleti helyzet
Lukács György: A Béka Világtanács berlini ülése
Lukács György: Irodalom és művészet, mint felépítmény
Lukács György: A Béke Világtanács bécsi ülésszaka
Mao Ce-tung: A gyakorlatról
Max Károly levelezése Frankel Leóval
Mészáros István: A fekete lobogó
Mód Aladár: Két kongresszus között
Molnár Erik: Sztálin nyelvtudományi cikkei és a történelemtudomány
Molnár Erik: Lenin Műveinek 2. kötete
Nagy Imre: Sztálin Műveinek 12. kötete
Németh Gyula: Sztálin nyelvtudományi cikkei és a hazai nyelvtudomny feladatai
Nógrádi Sándor: Hazafiság és honvédelem
B. Nyikolajev, I. Seserbaov: A. Kínai Népköztársaság eredményei
P. Poszpjelov: Sztálin műveinek 6. kötete
Rákosi Mátyás: Ötéves a Társadalmi Szemle
Rákosi Mátyás elvtárs beszámolója a Magyar Dolgozók Pártja II. kongresszusán
Rákosi Mátyás: A jegyrendszer megszüntetéséről, a mezőgazdasági áruk szabad forgalmáról, az állami és munkafegyelemről
Réti László: Lenin műveinek 21. kötete
Révai József: A magyar irodalom feladatai
Révai József: Az új építészet kérdései
R. Sánta Ilonka: Az éberség és az ideológiai színvonal emelése
Szántó Rezső: A háború utáni ötéves terv végrehajtása és a kommunizmus építése a Szovjetunióban
Szita János: A szakképzett munkaerő kérdése szocialista építésünkben
A. Szoboljev: A népi demokrácia, mint társadalom politikai szervezetének formája
Varga Edit: Nők a termelésben
Vas Zoltán: Tervmunkánk fejlődése és hiányosságai
Zsigmond László: A proletariátus halhatatlan ügye: a Párizsi Kommün
Szemlék
A politikai munka színvonalának kérdései
Bacsó Ferenc: A berlini Világifjúsági Találkozó a nemzetközi békeharc győzelme
Balassa László: A Nová Mysl - a Csehszlovák Kommunista Párt elméleti folyóiratának 1951. évi 5-6. és 7. számai
Bebrits Anna: A Közel- és Közép-Kelet országai, I. Egyiptom
A. Cseburaskin: A fasiszta területrablók szétverése Moszkva alatt
Dögei Imre: A harmadik magyar parasztküldöttség tapasztalatai a Szovjetunióban
Fenyő Béla: Tito-Jugoszlávia - az imperialisták háborús terveinek élvonalában
Fogarasi Béla: Sztálin és a szovjet tudomány
Győrffy Sándor: Marxista történetírásunk új eredményei
Kende István: A Színház- és Filmművészeti Szövetség konferenciája után
Kende Péter: Növekszik a békemozgalom ereje Nyugat-Európa dolgozói körében
Kenyeres Júlia: Szovjetunió
Kenyeres Júlia: Az egyesült Nemzetek Szervezetének hatodik ülésszaka
Komját Irén: A Francia Kommunista Párt történetének harminc éve
Komját Irén: Harmincéves az Olasz Kommunista Párt
Kornai János: A november 7-i kötelezettségvállallások, az évi terv sikeres befejezéséért folyó verseny néhány tapasztalata
Lendvai Pál: A Tito-banda az új háború kirobbantásának szolgálatában
Lendvai Pál: Harcban a kenyéért és a nemzeti függetlenségért
Lendvai Pál: A Közel- és Közép-Kelet népei harcban az imperializmus ellen
Mágori Erzsébet: Az Olasz Kommunista Párt VII. kongresszusa
V. Mihejev: A kapitalista környezetről
Nagy erő a szocializmusért vívott harcban
Nemes János: A koreai "tüzet szüntess" tárgyalások a szovjet békepolitika és a béke erőinek újabb győzelme
Ötvös Géza: A magyar-szovjet barátság újabb mérföldköve
Péter József: Az Amerikai Kommunista Párt XV. kongresszusa
Rédei Jenő: Magyarország népességének osztályszerkezete az 1949. évi népszámlálás alapján
Rédei Jenő: Népi demokráciánk család- és lakásviszonyai
Rusznyák István: A sztahanovista mozgalom egészségügyi vonatkozásai
Sárkány László: Két értekezlet a békeharc frontján
Vásárhelyi Miklós: Az imperialisták ellentétei - sajtójuk tükrében
Vásárhelyi Miklós: Harc az agresszió megszüntetéséért, a béke megvédéséért
Weiner Tibor: Az építészkongresszus után
Könyvismertetések
Az "Uj Zrinyiász" a magyar kritikai realizmus remekműve (Fekete Sándor)
Békeharc és nemzetközi jog (Szabó Imre)
G. Glezerman: A kizsákmányoló osztályok felszámolása és az osztálykülönbségek megszüntetése a Szovjetunióban
Klement Gottwald: Válogatott beszédek és cikkek (Ötvös Géza)
Hatvani József: Eötvös Loránd (Szamosi Géza)
Hidvégi Jenő: Semmelweis
Idegen szavak szótára
Két könyv a Vatikán politikájáról
V. Kontorovics: Ipari üzemek műszaki és gazdasági tervei
P. Sz. Kurjaveev: A fizika története
Magyar klasszikusok
"Mi már nem leszünk kizsákmányolt proletárok"
Nádor György: Feuerbach filozófiája
Pavlov válogatott művei
Plehanov: A monista történetfelfogás fejlődésének kérdéseihez
Rákosi Mátyás: A pártról és pártépítésről
Tyeplov: Pszichológia
Volin: Statisztika és politika
Marxizmus-leninizmus
Berei Andor: Lenin - az emberiség útmutatója
Jakub Berman: Alap és felépítmény Sztálin elvtárs nyelvtudományi munkái megvilágításában
Czóbel Ernő: Sztálin Műveinek 4. kötete
Fogarasi Béla: Az alap és felépítmény kérdése Sztálin újabb munkáinak megvilágításában
Fogaasi Béla: A Nagy Októberi Forradalom 34. évfordulója
Kassai Géza: Sztálin Műveinek 5. kötete
Lukács György: Irodalom és művészet, mint felépítmény
Mao Ce-tung: A gyakorlatról
Molnár Erik: Lenin Műveinek 1. kötete
Molnár Erik: Lenin Műveinek 2. kötete
Nagy Imre: Sztálin Műveinek 12. kötete
Németh Gyula: Sztálin nyelvtudományi cikkei és a hazai nyelvtudomány feladatai
P. Poszpjelov: Sztálin műveinek hatodik kötete
Rákosi Mátyás: Ötéves a Társadalmi szemle
Réti László: Lenin műveinek 21. kötete
A. Szoboljev: A népi demokrácia, mint a társadalom politikai szervezetének formája
Szovjetunió
A. Cseburaskin: A fasiszta területrablók szétverése Moszkva alatt
Bögei Imre: A harmadik magyar parasztküldöttség tapasztalatai a Szovjetunióban
Hazai Jenő: A Szovjetunió elleni agresszió tízéves évfordulója
Illés Béla: Magyar csapatok a második világháborúban
Kenyeres Júlia: Szovjetunió
Szántó Rezső: A háború utáni ötéves terv végrehajtása és a kommunizmus építése a Szovjetunióban
Világpolitika, világgazdaság
A békemozgalom útja
Bacsó Ferenc: A berlini Világifjúsági Találkozó a nemzetközi békeharc győzelme
Bebrits Anna: A Közel- és Közép-Kelet országai. I. Egyiptom
Bolgár Elek: A béke védelmének hatalmas erőforrása
Fenyő Béla: Tito-Jugoszlávia - az imperialisták háborús terveinek élvonalában
Klement Gottwald elvtárs beszámolója a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának 1951. február 22-i ülésén
Háy László: A tőkés országok a hadigazdálkodás útján
Kende Péter: A szovjet-amerikai üzenetváltás és a Szovjetunió békepolitikája
Kende Péter: Növekszik a békemozgalom ereje Nyugat-Európa dolgozói körében
Kenyeres Júlia: Az Egyesült Nemzetek Szervezetének hatodik ülésszaka
Komját Irén: Az Atlanti Szövetség és a népek harca a békéért
Komját Irén: A sanfranciscói szerződés és a Szovjetunió harca a Távolkelet békéjéért
Lendvai Pál: A Tito-banda az új háború kirobbantásának szolgálatában
Lendvai Pál: Harcban a kenyérért és a nemzeti függetlenségért
Lendvai Pál: A közel- és középkeleti helyzet
Lendvai Pál: A Közel- és Közép-Kelet népei harcban az imperializmus ellen
Lukács György: A Béke Világtanács berlini ülése
Lukács György: A Béke Világtanács bécsi ülésszaka
Nagy erő a szocializmusért vívott harcban
Nemes János: A koreai "tüzet szüntess" tárgyalások a szovjet békepolitika és a béke erőinek újabb győzelme
D. Nyikolájev, I. Seserbakov: A Kínai Népköztársaság eredményei
Sárkány László: Két értekezlet a békeharc frontján
Vásárhelyi Miklós: Az imperialisták ellentétei - sajtójuk tükrében
Vásárhelyi Miklós: Harc az agresszió megszüntetéséért - a béke megvédéséért
A magyar politika kérdései
Belpolitika
A Magyar Dolgozók Pártja II. kongresszusa
A Magyar Dolgozók Pártja II. kongresszusának határozata
A II. kongresszus határozatai végrehajtásának útján
Hidas István: A pártvezetőségek újraválasztása - a pártdemokrácia további megerősítése
Kovács Péter: A munkás-paraszt szövetség kérdéséhez
Mód Aladár: Két kongresszus között
Nógrádi Sándor: Hazafiság és honvédelem
Ötvös Géza: A magyar-szovjet barátság újabb mérföldköve
Rákosi Mátyás elvtárs beszámolója a Magyar Dolgozók Pártja II. kongresszusa
Rákosi Mátyás: A jegyrendszer megszüntetéséről, a mezőgazdasági áruk szabad forgalmáról, az állami és munkafegyelemről
Rédei Jenő: Magyarország népességének osztályszerkezete az 1949. évi népszámlálás alapján
Rédei Jenő: Népi demokráciánk család- és lakásviszonyai
Réti László: A szocializmus építésének kérdései Rákosi elvtárs új könyvében
R. Sánta Ilonka: Az éberség és az ideológiai színvonal emelése
Gazdaságpolitika:
Biró Ferenc: Az üzemek vezetésének néhány időszerű kérdése
Csatár György: A kongresszusi munkaverseny tanulságai
Csatár György: A szocialista munkafegyelemről
Friss István: A takarékosságról
Házi Árpád: Az ellenőrzés jelentősége állami és gazdasági életünkben
Kornai János: A november 7-i kötelezettségvállalások, az évi terv sikeres befejezésért folyó verseny néhány tapasztalata
Kummer Ferenc: Szénbányászatunk egyes időszerű kérdései
Rusznyák István: A sztahanovista mozgalom egészségügyi vonatkozásai
Szita János: A szakképzett munkaerő kérdése szocialista építésünkben
Varga Edit: Nők a termelésben
Vas Zoltán: Tervmunkánk fejlődése és hiányosságai
Nemzetközi munkásmozgalom
Komját Irén: Harmincéves az Olasz Kommunista Párt
Mágori Erzsébet: Az Olasz Kommunista Párt VII. kongresszusa
Péter József: Az Amerikai Kommunista Párt XV. kongresszusa
Zsigmond László: A proletariátus halhatatlan ügye: a Párizsi Kommün
Tudomány, kultúra
Fogarasi Béla: Sztálin és a szovjet tudomány
Kende István: A Színház- és Filmművészeti Szövetség konferenciája után
Mészáros István: A fekete lobogó
Révai József: A magyar irodalom feladatai
Révai József: Az új építészet kérdései
Weiner Tibor: Az építészkongresszus után
Kérdések és válaszok
V. Mihejev: A kapitalista környezetről
Dokumentumok
Erényi Tibor: A Párizsi Kommün hatása a magyar munkásmozgalomra
Marx Károly levelezée Frankel Leóval
Folyóiratszemle
A politikai munka színvonalának kérdései
Balassa László: A Nová Mysl - a Csehszlovák Kommunista Párt elméleti folyóiratának számai
Győrffy Sándor: Marxita történetírásunk új eredményei
Komját Irén: A Francia Kommunista Párt történetének harminc éve
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem