1.039.456

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Társadalmi Szemle 1969. január-december

A Magyar Szocialista Munkáspárt elméleti és politikai folyóirata/XXI. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.680 oldal
Sorozatcím: Társadalmi Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 22 cm x 15 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Cikkek
A kommunista és munkáspártok nemzetközi értekezletének fő dokumentuma
Közlemény a kommunista és munkáspártok nemzetközi tanácskozásáról
Történelmi jelentőségű esemény (Az MSZMP KB június 26-i üléséről szóló közleményből)
Az MSZMP Központi Bizottságának tudománypolitikai irányelvei
A Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának ötvenedik évfordulójára
Az új év küszöbén (Komócsin Zoltán, Biszku Béla, Németh Károly, Frank Ferenc, Havasi Ferenc, Szabó István, Keserű Jánosné, Trautmann Rezső, Pál Lénárd, Tőkei Ferenc, Simon István, Szabó István, Somogyi József elvtársak válasza)
Negyedszázad a kulturális forradalom szolgálatában
Nyilatkozatok a magyar Tanácsköztársaságról és hagyományainak felhasználásáról (Mód Aladár, Hevesi Gyula, Lukács György, Andics Erzsébet, Kis Hugó, Pach Zs. Pál)
Ho Si Minh
Szirmai István
Aczél György: Tudománypolitikánk irányelveiről (Előadói Beszéd a Központi Bizottság 1969. június 26-i ülésén)
A szocialista demokrácia és a mai magyar kultúra (Interjú Aczél György elvtárssal)
Ajtai Miklós: A magyar tudománypolitika néhány időszerű kérdése
Dr. Burger Kálmánné: A mezőgazdaság eszközigényessége és az áralakulás
Csalog Judit: Gondolatok a tekintélyről
Csapó László: A gazdasági szabályozók természetéről
Csatári Dániel: A nemzeti-nemzetiségi kérdés Lenin műveiben
Csatári Dániel: Osztály és nemzet 1918-1919-ben
Csendes Béla: Fejlődés és hatékonyság a mezőgazdaságban
Dr. Csizmadia Ernő: Belterjes mezőgazdasági fejlesztés intenzív iparosítás
Dr. Dimény Imre: Egy év mérlege a mezőgazdaságban
Dr. Erdei Ferenc: Az átalakuló magyar falu
Dr. Fekete György: Nemzedékváltás a szövetkezetekben
Friss István: Gondolatok népgazdaságunk hosszú távú tervezéséről
Gál Róbert: A pályakezdő fiatalok munkássá válásának néhány kérdése
Háy László: A nemzetközi kapcsolatok változásának gazdasági háttere
Hajdú Tibor: Forradalom barikádok nélkül
Hoós János: Népgazdaságunk energiastruktúrá-jának távlati fejlődése
József Farkas: Az alkotó értelmiség és a Tanácsköztársaság
Kádár János: Megvannak a nyugodt munka feltételei
Kiss Jenő: Napirenden a népművelés
Komócsin Zoltán: Az egységért folyó harc kipróbált fegyvere
Dr. Kulcsár Kálmán: A politikai aktivitás társadalmi tényező
Dr. Kulcsár Kálmán: A szociológia társadalmi funkciója és a politika
Licskó György: A gazdasági élettevékenység racionalizmusának aktuális problémái
Marx György: A műveltség dinamikája
Miklós Pál: Szakszerűtlen jegyzetek a tárgy- és környezetkultúrájáról
Nemes Dezső: Az 1969 júniusi moszkvai értekezlet
Pataki Ferenc: Vitáinkról
Pintér István: A KISZ irányelvei a munkásifjúságról
Rudas János: Tudomány és kultúraterjesztés
Dr. Számel Lajos: Felelősségi rendszerünk hatékonyságáról
Dr. Szecskó Tamás: A propaganda rendszere
F. Szikra Katalin: Az európai szocialista országok gazdasági fejlődésének jelenlegi szakasza
Dr. Tar Imre: A termelőszövetkezeti elnök helyzetéről
Dr. Vági Ferenc: A paraszti jövedelmek és a közös gazdaság
Vályi Péter: A KGST-országok együttműködésének pénzügyi és áruforgalmi kérdései
Dr. Varga György: A "problematikus" vállalatokról
Várkonyi Péter: A legyőzhetetlen internacionalizmus
Vincze Imre: A társadalmi ráfordítások és a fogyasztási árak
Dr. Zala Júlia: A népgazdaság kiegyensúlyozott fejlődése és a beruházások
Dr. Zsarnóczai Sándor: Paraszti jövedelmek, paraszti életszínvonal
Nemzetközi szemle
Baracs Dénes: Az Olasz Kommunista Párt XII. kongresszusa
Bilák Vasil: Drezdától Bratislaváig
Fábián Ferenc: Vietnam, 1969
Gulyás Pál: A Német Demokratikus Köztársaság két évtizede
Hajdú János: Az NSZK új lehetőségek előtt
Heltai András: Az Osztrák Kommunista Párt XX. kongresszusa
Kanyó András: A Közel-Kelet - két év háború és béke között
Kovács István: Franciaországi változások
Láncos János: A VII. Szakszervezeti Világkongresszus Budapesten
Pálfy József: A budapesti felhívás
Pinczési Pál: Meghalt-e a Hollstein-doktrína?
Pirityi Sándor: Szovjet flotta a Földközi-tengeren
Polgár Dénes: Kommunista pártkongresszus Nyugat-Németországban
Polonyi Péter: A kínai-szovjet határincidensről
Szemle
Almási Miklós: A színház válaszúton
Az egyetemi demokrácia és tanulmányi fegyelem kérdései (interjúk)
Bálint József: A lakásépítés és elosztás irányelveinek párt és tanácsi vitáiról
Dr. Bíró Ferenc: A telekgazdálkodás - parcellázás Pest megyei tapasztalatai
Breuer János: Egyenletesen fejlődő hangversenyéletünk
Buzási János: Kérdések és válaszok a XX. kerületi textilüzemek szocialista brigádjairól
Fogaras Lajos: Sok-e a mezőgazdasági szakember, vagy kevés?
Dr. Harangozó Ede: A munkaidő-csökkentés tapasztalatai
Illés Tibor: A mezőgazdasági gépjavítás mai problémái
Katona Éva: Pályakezdés - itt és ma (interjú)
Kovács Judit: A nők körülményeinek alakulása munkahelyen és otthon
Dr. K. Nagy Sándor: A termelőszövetkezetek belső ellenőrzése
Dr. Pilling András: Gazdasági szabályozás és a termelőszövetkezetek 1970-71 évi tervei
Dr. Pirityi Ottó: A vállalati eszközgazdálkodásról
Sólyom József: A IX. kongresszus útján (Tanácskozott a Budapesti Pártbizottság)
Dr. Soós Gábor: A földtörvény végrehajtásáról
Dr. Szabady Egon: A gyermekgondozási segély társadalmi és demográfiai hatása
Dr. Szakács Ödön: A bűnözésről őszintén, higgadtan
Kulturális életünkből
Gondos Ernő: Kutatások az olvasói izlés világában
Kritika
Csetri Lajos: Lukács György: Művészet és társadalom
Görgényi Ferenc: Értékelmélet és elméleti érték (Gondolatok Heller Ágnes: "Érték és történelem" c. tanulmánykötetéből)
Kovács Kálmán: A Kritika hatodik évfolyamáról
Rádi Péter: Louis Althusser Marx-interpretációja
Dr. Zsarnóczai Sándor: Szubjektív megjegyzés egy objektív folyamat megítéléséről
Iskola és társadalom
Dr. Kelemen László: Gondolatok a pedagógia jövőjéről
Eszmecsere
A művészet irányításáról
Almási Miklós: Művészetirányítás, vagy az új kultúra világrasegítése?
Breuer János: Zárszó előtt
Keres Emil: A demokratizmushoz nem kellenek ürügyek
Köpeczi Béla: A művészetpolitika és mechanizmusa
Ranódy László: Heurisztika és pozitív ösztönzés
Dr. Újvári Béla: A polgári szemlélet térnyerése?
Vitányi Iván: A módszerekről kellett volna vitatkoznunk
Irányítás - módszerek - valóság (Vitazáró)
A szociológiáról
Bélley László: Immanens elmélet - transzcendens kritikák...?
Erdei Mihályné: A társadalom önismeretének kérdéséhez
Görgényi Ferenc: Eltérő álláspontok vagy egészségtelen polarizáció?
H. B.: Egy "homályos cikkről
Jenei György, Knopp András: A marxista elmélet társadalomkritikai funkciójáról
Kiss Arthur: A bürokrácia és a társadalom
Márkus Mária, Hegedűs András: Egy "homályos cikk" védelmében
Vajda Mihály: Legyen-e kritikai a szociológia?
A marxista filozófiáról
Fodor Judit: Objektivitás, praxis, filozófia
Gondi József, Mihály Albert: Következetes marxista filozófia vagy aktivitsta társadalom-ontológia?
Herédi István: Az aktuális társadalmi praxis meghatározottságának kérdéséhez
Licskó György: A természetadta jelleg szerepe a marxi filozófiában
G. Márkus György: Marxizmus és determinizmus
Nemes László: A társadalom-ontológia felfogás vitájához - közgazdasági oldalról
Rádi Péter: Megjegyzések az irányzatok vitájához és vitáink jellegéhez
Rezső Margit: Tudományos társadalomelmélet vagy ideologikus társadalomfelfogás?
Szabó András György: Mit jelent a filozófia a "gyakorlati materialista" számára
Szigeti József: Vitáinkhoz
A fejlődő országokról
Éliás Béla: Fejlődő országok - jelen és jövő
Kalmár György: Nagyon sok világ
Rédei Jenő: A fejlődő országok gazdasági problémái
Dr. Szita János: A fejlődő országok és a nemzetközi munkamegosztás
A "harmadik világ" gazdasági problémái (Az "Economie et Politique" c. folyóiratból)
Háy László: A fejlődő országok jelene és jövője (Vitazáró)
A tanácsok szerepéről
Dr. Varga József: Tanácsrendszerünk továbbfejlesztésének néhány elméleti kérdése
Fodor Mihály: Néhány gondolat a tanácsi gazdálkodás továbbfejlesztéséről
Gonda György: A tanácsok szerepének növeléséről
Halász József: A tanácsi képviselet tartalma és a helyi érdekek képviselete
Lukács Ferenc: A tanácsi rendszer továbbfejlesztésének néhány gyakorlati kérdése a városokban
Dr. Schmidt Péter: A tanácsok mint képviseleti szervek
Dr. Zoltán Zoltán: Néhány gondolat a tanácsi önkormányzat értelmezéséről
Fórum
Bakos Ferenc: Generatív grammatika és strukturalizmus
Bali Zoltán: A jövő a mában
Berndt Kornél: Az élet sürgeti (Postánkból)
Bódis László: Gépjavító vagy bontó? (Postánkból)
Bodnár Miklós: Illúziók nélkül
Breuer János: Zárszó előtt
Dr. Fülei Szántó Zoltán: Még egyszer a bűnözésről
Füleki József: Sorsdöntő órák (Ajánlás egy filmhez)
Galizca János: Napirenden: a népművelés
Gulyás Pál: A szemlélet szerepe a döntő
Dr. Gönczi Iván: Ember és technika a szocialista mezőgazdaságban
Hegedűs István: A mezőgazdasági termelőszövetkezet tagjának "kettős" helyzetéről
Kovács Imre: A bizalom fékjei
Márkus Mária, Hegedűs András: Egy "homályos cikk" védelmében
Mezőgazdasági nagyüzem - technika - ember
Nagy László: Legyen-e rulirozó hitel (Postánkból)
Raszler Mihály: Az emberen múlik
Simka István: Megvannak a lehetőségek
Stoic-Imamovic Edita: A marxizmus klasszikusainak útmutatásaira is figyeljünk
Sümegi János: Gazdája-e a tag a termelőszövetkezetnek?
Szabó László: Feloldható-e a szövetkezeti gazdálkodás ellentmondása?
Teszkó Sándor: Az információtól függ
Vladov Dimo: A termelőszövetkezeti tag gazdaságának teljhatalmú szocialista gazdája
Dr. Zsarnóczai Sándor: Régi érdemek, új igények és követelmények (Válasz egy levélre)
Konzultáció
Fukasz György: Technicizmus és technológia
Papp Zsolt: Marxizmus és filozófiai antropológia
Mejegyzések
H. B.: Egy homályos cikkről
Füleki József: Plusz egy?
Szuhay-Havas Ervin: Piramisok és papírhajók
Tájékozódás
A "harmadik világ" gazdasági problémái (Az "Economie et Politique" c. folyóiratból)
Hegedűs Zsuzsa: Dr. Riesman: A magányos tömeg
Lukács József: Társadalmi struktúra és vallási szabályozás (Megjegyzések J. Levada könyvéhez)
Könyvekről
Csingiz Ajtmatov: A versenyló halála (Szalai Anna)
A kisember dicsérete - Szülj nekem három fiút c. elbeszéléskötetről (Bakcsi György)
Almási Miklós: A drámafejlődés útjai (Kolosi Tamás)
A magyar internacionalisták történeti emlékműve (Dolmányos István)
G. Amendola: Az olasz munkásosztály és a forradalom (Baracs Dénes)
Apró Antal: Magyarország és a KGST (Dr. Nyilas József)
Louis Aragon: Az omnibusz utasai (Sz. Kundi Edit)
A strukturalizmus vonzásában (Hajdú Ráfis)
A XX. század külföldi írói (Vasy Géza)
Bertha Bulcsu: A nyár utolsó napja (Borbély Sándor)
Beszélgetések a szovjet gazdasági reformról (i. r.)
Betlen Oszkár: Párizs, Madrid, Bécs (Harsányi Iván)
Wilfred Burchett: Miért győz Vietnam? (Agárdi Péter)
L. Chmaj: Utak és tévutak a XX. sz. pedagógiájában (Veress Judit)
Csatári Dániel: Forgószélben (Sipos Péter)
Esztétikai Kislexikon (Poszler György)
Éjszakai szél (Bakcsi György)
Fejes Endre: Jó estét nyár, jó estét szerelem (Fallinus Gábor)
Földeák János: Hetedik hétköznap (Hajdú Ráfis)
Földes Mihály: A parancs (Szalai Anna)
Friss István: Gazdasági törvények, tervezés, irányítás (Augustinovics Mária)
Gáspár Sándor: A magyar szakszervezetek szerepe a szocializmus építésében (Somogyi Sándor-Dajka Ferenc)
Gazdag Miklós, Meitner Tamás: A vezetés emberi tényezői (Pál László)
Gazdasági mechanizmusunk reformja - a tervgazdálkodás hatékonyabbá tételének szolgálatában (Nyers Rezső: Gazdaságpolitikánk és a gazdasági mechanizmus reformja c. könyve kapcsán (Apró Éva)
Gyergyai Albert: A Nyugat árnyékában (Vasy Géza)
Hajdú Tibor: Az 1918-as magyarországi polgári demokratikus forradalom (Dr. Mérei Gyula)
Hetes Tibor: A magyarországi forradalmak krónikája. 1918-1919. (Gábor Sándorné)
Jankovich Ferenc: Idők szálltán (Agárdi Péter)
Jókai Anna: 4447 (Szmodits Anikó)
Kassák Lajos: Üljük körül az asztalt (Vasy Géza)
Kodolányi János: Új ég, új föld (Sz. Kundl Edit)
J. Sz. Kon: Az Én a társadalomban (Szabó Imre)
Kósa Zoltán: A XX. század építészete (Vasy Endre)
Lakos Sándor: A tanácsok helye és szerepe a szocialista építés jelenlegi szakaszában (Ádám Antal)
Legyőzhetetlen erő (A magyar kommunista mozgalom szervezeti fejlődésének 50 éve) (Dr. Szakács Kálmán)
Luck József: Személyiség és filozófia (Szabó Imre)
Lunacsarszkij: Válogatott esztétikai munkák (Urbán Nagy Rozália)
Márciusi Nap (Agárdi Péter)
Magyar-szovjet kapcsolatok, 1945-1948 (Blaskovits János)
Nemes György: Tettenérés (Szalai Anna)
Nyikolaj Ognyev: Kosztya Rjabcev naplója (Agárdi Péter)
Pintér István: Magyar kommunisták a Hitler-ellenes nemzeti egységért, 1941 június-1944. március (Balázs György)
Ratkó József: Fegyvertelenül (Vasy Géza)
Remete László: Rengj csak föld! (Komját Irén)
Rivalda 67-68 (Bögel József)
Russel filozófiai önéletrajza (Bence György)
Ruzsa Imre: A matematika és filozófia határán (Hársing László)
Simon István: Forró égöv alatt (Alexa Károly)
Szabó Pál: Minden kör bezárul (Szabó B. István)
Szczepanski: A szociológiai alapjai (Bánlaky Pál)
F. Szikra Katalin: Létszám, termelékenység, gazdasági növekedés (Benedeczki János)
Szép versek 1968 (Vasy Géza)
Tallózás pedagógiai könyvkiadásunk termelésében (Veress Judit)
Teodoreanu: Utak (Sz. Kundl Edit)
Tersánszky Józsi Jenő: Életem regényei (Sz. Kundl Edit)
Tilkovszky Lóránt: Revízió és nemzetiségpolitika Magyarországon (Blaskovits János)
Timár Mátyás: Gazdasági fejlődés és irányítási módszerek Magyarországon (Dr. Simai Mihály)
Tőkei Ferenc: Antikvitás és feudalizmus (Veres András)
Vajda Mihály: Zárójelbe tett tudomány (Rezső Margit)
Veres Péter: Szülőhazám, "Hortobágy mellyéke" (Szabó B. István)
Világnézetünk alapjai - Kísérleti tankönyv a középiskolák IV. osztálya számára (Galicza János)
J. Wiatr: "Az ideológia alkonya?" (Józsa György)
Zoltai Dénes: A modern zene emberképe (Breuer János)
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv