Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.224

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Társadalmi Szemle 1970. január-június

A Magyar Szocialista Munkáspárt elméleti és politikai folyóirata/XXV. évf. 1-6. szám

Szerző

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 840 oldal
Sorozatcím: Társadalmi Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 22 cm x 15 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. szám
Nyers Rezső: Eredmények és problémák gazdaságpolitikánkban3
Lakos Sándor: A tudománypolitikai irányelvek és a társadalomtudományok18
Horváth László: A vállalat belső mechanizmusa és a reform28
Darvasi István: Ideológia, politika, diplomácia40
Hermann István: Lenin és a művészeti irányzatok45
Nemzetközi szemle
Vajda Péter: Nixon egyéves mérlege54
Tudományos életünkből
Váriné Szilágyi Ibolya: Filozófiai reflexiók a pszichológia néhány újabb eredményére63
Eszmecsere
Reile Géza: A tanácsok gazdasági szerepéről73
Dr. Kovács László: A marxista természetfilozófiáról77
Szemle
Nagy László: Egy termelőszövetkezeti főkönyvelő mai gondjairól82
Fórum
Dr. Pavel Vokaty: Együtt haladva a megoldás útján87
Márkus István: Hatáskörök és életformák91
Könyvekről
Koncz Katalin: Dr. Mátyás Antal: Fejezetek a közgazdasági gondolkodás történetéből96
Forgács László: Brecht esztétikájához99
Lakó László: Csató István: A kibernetika103
Kabos Ernő: Jemnitz János: A szocialista pártok és a háború, 1914-1918105
Angyalné Szirmai Viktória: Kardos László: Egyház és vallásos élet egy mai magyar faluban107
Testvérlapjainkból110
2. szám
Köpeczi Béla: Lenin és a tömegek kultúrája3
Dr. Szita János: Nemzetközi együttműködésünk hatékonysága és a hosszú távú importpolitika11
Hoch Róbert: A jövedelemszínvonal és -elosztás politikájának aktuális elvi kérdései21
Jakab Sándor: A tömegkommunikációs rendszerek hatékonyabb munkájáról33
Nemzetközi szemle
Dr. Randé Jenő: Harc az európai biztonságért43
Gyulai István: A közös Piac a hágai csúcs után49
Szemle
Dr. Pataki József: Paraszti jövedelmek a háztáji gazdálkodásból55
Dr. Németi László: A földértékelés mai problémái59
Kritika
Dr. Farkas János: Megjegyzések a "Szociológiai Tanulmányok" című sorozatról63
Eszmecsere
Dr. Bihari Ottó: Funkciók és hatáskörök a tanácsi szervezetben69
Dr. Volczer Árpád: A dialektikus és történelmi materializmus ún. "társadalom-ontológiai" elmarasztalásáról76
Tájékozódás
Berente István: A szovjet kolhozok új minta-alapszabályzata81
Könyvekről
Sipos Aladár: 25 kérdés és válasz gazdaságpolitikai kérdésekről86
Bánlaky Pál: Ifjúságszociológia89
Magyar Péter: Marton Imre: Eszmék és téveszmék a harmadik világban92
Sipos Péter: Portré Teleki Pálról95
Kolosi Tamás: Hermann István: Szent Iván éjjelén97
Vasy Géza: Remenyik Zsigmond novellái99
Hajdú Ráfis: Csutak és Heidegger101
Hajdú Ráfis: "Álomfejtés" az irodalomtudomány eszközeivel102
Biermaczky Szilárd: Molnár Antal: A zeneszerző világa103
Vasy Endre: Egy szobrászművész emlékei105
Agárdi Péter: Fodor András: A csend szólítása107
Sz. Kundl Edit: Keszi Imre: A várakozók lakomája108
Testvérlapjainkból109
3. szám
Balázs György: A demokratikus centralizmus lenini elvének néhány kérdése3
Mihalik István: Lenin az áru- és pénzviszonyok felhasználásáról a szocializmusban12
Pozsgay Imre: Gondolatok a pártszervek döntési módszereiről20
Ballai László: A termelékenység alakulása a harmadik ötéves tervidőszakban és növelésének feltételei30
Huszonöt év történetéből (Fái Boris, Dr. Balogh István, Nánási László, Takács György és Révész Ferenc visszaemlékezései)41
Nemzetközi szemle
Dr. Kovács István: Az egység kongresszusa53
Kalmár György: Nigéria - háború után, béke előtt60
Szemle
Hegedüs Tibor: A politizáló televízió67
Konzultáció
Láng György: A fogyasztói árindexről75
Eszmecsere
Dr. Fórján Gyula: A tanácsi gazdálkodás fejlesztéséről80
Gondi József:
Mihály Albert: A termelési mód marxista elméletének félremagyarázása85
Licskó György: A természetadta jelleg fogalmáról88
A szövetkezeti gazdálkodás ellentmondása (A "Mezőgazdasági nagyüzem - technika - ember" című vita összegezése)90
Könyvekről
Szokolay Katalin: Léderer Emma: A magyar polgári történetírás rövid története95
G. Márkus György: Makai Mária: A meghasonlott tudat világképe98
K. I.: Olga Tuganova: A Közel-Kelet a világpolitikában102
Bakcsi György: Varázslók Moszkvában105
Hermann István: Walter Benjamin: Kommentár és prófécia106
Testvérlapjainkból110
4. szám
Komócsin Zoltán: Hazánk felszabadulásának negyedszázados évfordulója a lenini centenárium évében3
Gyenes András: A magyar-szovjet barátság huszonöt éve16
Lukács György: Forradalmi reálpolitika (Részlet a szerző 1924-ben írt Lenin-tanulmányából)23
Szigeti József: Lenin és Marx33
Jenei György: A kétfrontos harc lenini felfogása42
Berei Andor: Negyedszázados népgazdasági növekedésünk fő tényezői57
Berend T. Iván: Változások az életkörülményekben a felszabadulás óta69
Garai Gábor: Új kor nyitánya72
Képek Leninről és a felszabadulás évfordulójára
Huszonöt év történetéből (Pátzay Pál, Beke Sándor, Hajdu György, Jakab Sándor, Blaskovits János és Kovács József visszaemlékezései)82
Szabó L. István: Felszabadítók (Találkozások szovjet tábornokokkal)98
A népgazdaság huszonöt éve számokban103
Tájékozódás
Rezső Margit: Althusser Leninről109
Szemle
Kunszabó Ferenc: Rétegek és érdekek115
Mai magyar művészet
Kontha Sándor: Bokros Birman kiállítása124
Biernaczky Szilárd: Népzenénk életéről126
Füleki József: Szemtől szembe127
Agárdi Péter: Ars poetica esszében és versben129
Vasy Géza: Juhász Ferenc: Anyám131
Hajdu Ráfis: Szivárványének132
Osztovits Levente: Vonó Ignác134
Könyvekről
Erényi Tibor: Molnár Erik: Válogatott tanulmányok137
Kolosi Tamás: Kulcsár Kálmán: Az ember és társadalmi környezete139
Testvérlapjainkból142
5. szám
Kádár János: Lenin - a szocializmus építésének teoretikusa és szervezője3
Drecin József: Társadalmi-gazdasági fejlődésünk két és fél évtized távlatából11
Szecskő Tamás: Informáltság és szocialista demokratizmus26
Robert Steigerwald: Vitáink az értelmiségi-baloldali ellenzékkel33
Szabó B. István: A magyar irodalom felszabadulás utáni korszakáról46
1945. május 9.59
Szemle
Szabó István: Adósságunk: a sertéshús62
Nemzetközi szemle
C. Tóth Béla: Csehszlovákia a konszolidáció útján70
Rédei Jenő: Változások Latin-Amerikában79
Eszmecsere
Lakos Sándor: Zárszó a tanácsokról folyt eszmecseréhez87
Tájékozódás
V. V. Novozsilov: A terv és a gazdasági önelszámolás (A Lityeraturnaja Gazeta cikke)96
Fórum
Dr. Kis Pál: Megjegyzések Nagy Lászlónak "Egy termelőszövetkezeti főkönyvelő mai gondjaiból" című cikkéhez
Nagy László: Bár igaza volna Kis elvtársnak!103
Könyvekről
Kelen Jolán: Réti László: Lenin és a magyar munkásmozgalom105
Testvérlapjainkból108
6. szám
Interjú Nyers Rezső elvtárssal a lakáskérdésről3
Friss István: Terv és gazdasági reform Magyarországon15
Kiss Árpád:
Timár János: Szakemberellátás - munkaerő-struktúra25
Várnai Ferenc: Az egység erősebb39
Szabó Bálint: A népi demokratikus átalakulás néhány magyarországi tapasztalata48
Patkó Imre: Leninizmus - nemzet - nemzetköziség56
Dokumentumok
Irányelvek a szövetkezeti mozgalom fejlesztésére és a kommunisták tevékenységére a szövetkezetekben69
Szemle
Győri Imre: A párt alapszervezeteinek nagyobb önállósága és a centrális irányítás76
Eszmecsere
Dr. Mód Aladárné: Korunk és a munkásosztály83
Könyvekről
Dr. Szabolcs Ottó: A magyar forradalmi munkásmozgalom történetének harmadik kötete98
Dr. Zsarnóczai Sándor: Sikeres agrárpolitika útján101
Herczeg Ferenc: V. G. Afanaszjev: A társadalom tudományos irányítása104
Gyertyán Ervin: Guido Aristarco: Filmművészet vagy álomgyár107
Testvérlapjainkból110
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem