1.016.649

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Társadalmi Szemle 1971. január-december

A Magyar Szocialista Munkáspárt elméleti és politikai folyóirata/XXVI. évf. 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.680 oldal
Sorozatcím: Társadalmi Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 22 cm x 15 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. szám
Interjú Fock Jenő elvtárssal a népgazdaság közép- és hozzú távú tervezésének kérdéseiről és a nemzetközi gazdasági együttműködés lehetőségeiről3
Sánta Ilona: Vita, döntés, cselekvés18
Lázár György: Munkaerő-gazdálkodásunk és a termelékenység alakulása25
Csizmadia Ernő: Gazdasági helyzet és társadalmi változások falun33
Háy László: A népgazdaság infrastruktúrájának kérdéséhez43
Ancsel Éva: A forradalom prózája48
Eszmecsere
Kovács Ferenc: "...ez az a munkásság..."?57
Tudományos életünkből
Herczeg Ferenc: A szocialista elosztás néhány kérdése65
Mai magyar művészet
Szabó B. István: A korszakváltás krónikája73
Borbély Sándor: Garai Gábor: Orpheusz átváltozásai75
Bartók művei - hanglemezen76
Kontha Sándor: Vásárhelyi Őszi Tárlat78
Miskolci Téli Tárlat79
Osztovits Levente: Sötét galamb81
Tájékozódás
Az EINHEIT a népgazdaság fejlesztésének stratégiájáról és elveiről84
Pálfy József: Változások Latin-Amerikában: Chile, Peru, Bolívia86
Fórum
Bence László: Megjegyzések Dr. Rudas János cikkéhez93
Könyvekről
Tóth István: A szocializmus útján97
Papp Zsolt: A szociológia és pszichológia határán: a csoportlélektan99
Nyusztay László: Kende István: Forró béke - hidegháború103
Józsa György: Várkonyi Ágnes: A pozitivista történetszemlélet105
Testvérlapjainkból108
2. szám
Puja Frigyes: Az Európa-politika mai helyzete3
Knopp András: Társadalomtudományok és a politika - reflexiók a kongresszus után14
Falusné Szikra Katalin: A termelékenység növelésére ösztönzés néhány problémája26
Dr. Szalai Béla: A nemzetközi gazdasági szervezetek és Magyarország34
Évfordulóra
Rádi Péter: Engels - természettudomány és filozófia49
Ötvenéves az Olasz Kommunista Párt58
A Társadalmi Szemle negyedszázados évfordulója61
Nemzetközi szemle
Vajda Péter: Amerikai belpolitikai helyzetkép 1971 elején67
Eszmecsere
Farkas István: Társadalmunk rétegződése és a munkásosztály75
Tájékozódás
Hermann István: Antonio Gramsci: Filozófiai írások84
A KOMMUNYISZT az SZKP XXIV. kongresszusáért92
Zala Tamás: Egy érdekes akadémiai székfoglalóról95
Könyvekről
Rátki András: Léo Figuéres: Trockizmus - antileninizmus97
Hajas Pál: Mezőgazdaság-fejlesztési koncepciók a magyar kiadványok tükrében100
Makó Csaba: Üzemszociológia102
Illés László: Bertolt Brecht: Irodalomról és művészetről105
Testvérlapjainkból108
3. szám
Vadász Sándor: A Párizsi Kommün emlékezetére3
Józsa György: A Párizsi Kommün marxi elemzéséről9
A Párizsi Kommünről (szemelvények)20
Dr. Schmidt Péter: Képviselet és választójog24
Dr. Dimény Imre: Az élelmiszergazdaság feladatai a X. kongresszus után33
Dr. Pataki Ferenc: Az elosztás és az ösztönzés néhány szociál-pszichológiai kérdése43
Dr. Zala Júlia: A gazdasági hatékonyságról57
Dr. Varga Sándor: A vállalati belső irányítás és az üzemi demokrácia69
Szemle
Terényi Éva: Gondolatok a járási államigazgatás pártirányításáról75
Pető Gábor Pál: Az "agylopás" megideologizálása81
Mai magyar művészet
Breuer János: Fiatalok évadja87
Tasi József: Juhász Ferenc: Vázlat a mindenségről89
Fogarassy Miklós: Rákosy Gergely: Tigrisugrás91
Osztovits Levente: Utólagos elmélkedés egy örvendetes sikerről92
Molnár László: A Magyar Iparművészeti Főiskola kiállítása94
Tájékozódás
A. Vodolazszkij: A pártirányítás lenini elvei a gyakorlatban96
Könyvekről
Gecsényi Lajos: A felszabadulás 25. évfordulója és a helytörténetírás101
Gyulai István: Korunk világgazdasága, I. kötet104
Dr. Hajdu Lajos: Nagyné Szegvári Katalin: A nők művelődési jogaiért folytatott harc hazánkban107
Testvérlapjainkból109
4. szám
Bencsik István: A választások3
Gyulai IStván: A Szovjetunió új ötéves tervének irányelv-tervezete7
Nyers Rezső: Gazdaságpolitikánk a gyakorlat tükrében12
Dr. Romány Pál: A mezőgazdaság új jelenségeiről27
Szemle
Üzemszervezés, üzemi információ, üzemi demokrácia
Szluka Emil: A Lenin Kohászati Művek gyakorlatából35
Dr. Martos István: A Medicor Művek tapasztalataiból42
Nemzetközi Szemle
Ötvenéves a Mongol Népi Forradalmi Párt46
Háy László: A nyugat-európai integrációs útja49
Eszmecsere
Dr. Mód Aladárné: Mégegyszer: a munkásosztály ma54
Dr. Aggod József: "...az állam, azaz az uralkodó osztállyá szervezett proletariátus"63
Tájékozódás
Rathmann János: Társadalmi prognózis és megismerés65
J. V. Besztusev-Lada: Az emberiség jövője és a burzsoá futurológia70
Kulturális életünkből
Hajdu Ráfis: Szubjektív jegyzet a fiatalokról78
Könyvekről
Jakab Sándor: A lenini úton (L. I. Brezsnyev válogatott beszédei és cikkei)84
Dr. Arató Endre: Gustáv Husák: Tanúságtétel a Szlovák Nemzeti Felkelésről89
B. Mészáros Vilma: Lukács György: Magyar irodalom, magyar kultúra92
L. Nagy Zsuzsa: Mód Aladár: Válaszutak, 1918-191996
Besenyi Sándor: Az ifjú Engelsről - levelei kapcsán99
Balázs György: Borsányi György: "Munkát! Kenyeret!"102
H. M. Megjegyzések egy befejezetlenül maradt esztétikához105
Testvérlapjainkból109
5. szám
Komócsin Zoltán: A Szovjetunió Kommunista Pártjának XXIV. kongresszusa3
Gáspár Sándor: A szakszervezeti mozgalom előtt álló feladatokról (Interjú)12
Friss István: Lesz-e háború?20
Rádi Péter: Napirenden az oktatás28
Szabó István: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek belső mechanizmusának továbbfejlesztéséről35
Kálmán Endre: Engels, Bebel és a "fiatalok"46
Nemzetközi szemle
Ötvenéves a Csehszlovák Kommunista Párt58
Kalmár György: India választott62
Iskola és társadalom
Gazsó Ferenc: A társadalmi mobilitás és az iskola67
Tájékozódás
Sipos Levente: Tudományos ülésszak a Párizsi Kommün centenáriumán78
Dr. Gönczi Iván: "Parasztok és falusiak a holnap világában"82
Mai magyar művészet
Illés László: Váci Mihály: A sokaság fia86
Bereczki László: Karinthy Ferenc: Három huszár88
Miklós Pál: Új művek - régi viták89
Nemes Károly: Sándor Pál: Sárika, drágám93
Füleki József: Horizont94
Iszlai Zoltán: Az olvasható hangjáték96
Könyvekről
Komját Irén: Magyar szemtanúk a Párizsi Kommünről100
Dr. Simai Mihály: Dr. Háy László: A megváltozott világgazdaság102
Rezső Margit: T. Ojzerman: Filozófiatörténet - metafilozófia104
Testvérlapjainkból108
6. szám
Drecin József: Beruházási egyensúly, irányítási és döntési mechanizmus3
Friss István: Lesz-e háború? (II. rész)14
Dr. Szabady Egon: Kereső foglalkozás és anyaság27
Sziklai László: A "Materializmus és empiriokriticizmus" történelmi tanulsága38
Breuer János: A kortárs magyar zeneszerzés Bartók útján50
Nemzetközi szemle
Német Szocialista Egységpárt (Évforduló és kongresszus)57
Patkó Imre: "Vietnamizálás" és Nixon-doktrína62
Szemle
Nagy Richárd: A pártszervezetek és az üzemi demokrácia70
Domé Györgyné: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek társadalmi-szervezeti jellege és vezetése75
Iskola és társadalom
Havas Ottóné: Az átképzésről és a továbbképzésről80
Eszmecsere
Bélley László: Tulajdonviszony és társadalmi struktúra89
A munkásosztály-vita margójára92
Konzultáció
Dunai Péter: A valutaválságról97
Könyvekről
Füleki József: Aczél György: Eszménk erejével101
Stier Miklós: Szekeres József: A magyar bányamunkásság harcai 1934-1944107
Testvérlapjainkból109
7. szám
Káplár József: Az SZKP gazdaságpolitikájának főbb kérdései és a magyar-szovjet gazdasági kapcsolatok alakulása3
Dózsa Lajos: A vállalaton belüli irányítási rendszer néhány időszerű kérdése16
Almási István: Lehetőségek és megvalósításuk a mezőgazdaságban29
Szecskő Tamás: Politika és közszolgálat43
Nemzetközi szemle
Karczag Gábor: A forradalmi harc néhány fontos tapasztalata Latin-Amerikában51
Iskola és társadalom
Kiss Árpád: A nevelés tudományos megalapozásáról65
Tájékozódás
G. Márkus György: A manipuláció társadalmi funkciója a fejlett tőkés-országokban71
Könyvekről
P. Fedoszejev: Kádár János gyűjteményes kötetének méltatása a Kommunyisztban. - A proletár imternacionalizmus álláspontján83
Dr. Gyenes Antal: Erdei Ferenc: Város és vidéke87
Görgényi Ferenc: Magyarország felfedezése90
Nyitrai Ferencné: Hoós János: A gazdasági növekedés alapvető tényezői93
Gombár Csaba: Társadalmi átrétegződés és demográfiai hatásai Magyarországon96
Liptai Ervinné: "Proletárok! Itt vagyunk újra!"99
Dr. Papp Ignác: Állam- és jogelméleti egyetemi tankönyvünkről101
Berecz János: Mi a csendes ellenforradalom?104
Testvérlapjainkból107
8-9. szám
Vályi Péter: A szocialista országok gazdasági integrációjának kérdéseiről (Interjú)5
Dr. Timár Mátyás: A gazdaságirányítási munka egyes tapasztalatai, feladatok11
A közéleti morálról, moralizálás nélkül (Körkérdés - Barinkai Oszkár, Benkő Loránd, Brutyó János, Huszár Tibor, Mesterházi Lajos, Rév Lajos, Dr. Rózsa József, Dr. Sárkány Jenő és Dr. Szilbereky Jenő elvtársak válaszai)19
Dr. Székely Magdolna: Kooperáció az élelmiszer-gazdaságban43
Kalmár György: "Kössünk kompromisszumot"51
Nemzetközi szemle
A vietnami békeprogram58
Patkó Imre: A forradalmi mozgalmak néhány tapasztalata Afrikában62
Szemle
Héthy Lajos:
Makó Csaba: Munkateljesítmény, fluktuáció, anyagi ösztönzés76
Iskola és társadalom
Köpeczi Béla: Társadalomtudományi ismeretek az általános és középiskolai oktatásban82
Vélemények a közoktatásról (Szemelvények pályázatra beküldött írásokból)87
Báthory Zoltán: Utószó a Staféta pályázatához101
Tájékozódás
Kelemen János: Francia marxisták vitája a társadalmi lét dialektikájának kérdéseiről106
Mai magyar művészet
T. Bíró Zoltán: Veres Péter két posztumusz kötetéről114
Szabó B. István: Anti-antológiák (A magunk kenyerén; Ahol a sziget kezdődik)116
Horpácsi Sándor: Gondolatok Galambos Lajos két könyvéről120
Bereczky László: Császár István: Fejfogás122
Breuer János: Hallgassuk együtt123
Interfórum '71124
Szűcs Andor: A hazai tv-dráma útja125
Kontha Sándor: Grafikai kiállítás Dürer tiszteletére128
Tavaszi tárlat Szolnokon129
Majoros József: Darvas József: A térképen nem található131
H. I.: Tulipán133
Fórum
Illés Tibor: A gyakorlati példákra figyeljünk135
Dékány Sándor: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek vezetése138
Könyvekről
Dr. Mihályfi Ernő: Kállai Gyula új könyve: Szocializmus, népreform, demokrácia142
Komját Irén: Jász Dezső: Budapesttől Budapestig145
Dr. Szikszai László: Hermann István: A szocialista kultúra problémái147
Dr. Badacsonyi György: C. Wright Mills: Hatalom - politika - technokraták151
Dr. Pál József: Antoine Casanova: A II. vatikáni zsinat154
Testvérlapjainkból157
10. szám
Fehér Lajos: Szövetkezeti törvény - szövetkezeti élet3
Hoós János: Az építőipari tevékenység fejlesztése: gazdasági fejlődésünk fontos feltétele15
Somogyi Gyula: A lakosság gazdasági tájékoztatásáról26
Dr. Kulcsár Kálmán: Politika és szakszerűség a társadalom vezetésében34
Háy László: A szolgáltatásokról42
Dr. Hágelmayer István: A képzésről, a tanárok és a hallgatók kapcsolatáról (Interjú)50
Nemzetközi szemle
Nemes János: a nyugat-berlini megegyezés és távlatai54
Wiesel Iván: A dollárválság háttere60
Konzultáció
Wirth Ádám: A marxizálásról66
Iskola és társadalom
Balázs Mihály:
Kálmán György: Az általános iskola a népműveltség szolgálatában76
Művelődéspolitikai jegyzetek
Almási Miklós: Fásultság vagy céltalan érdeklődés87
Miklós Pál: Hagyomány és újdonság89
Szarka József: Megfontoltság vagy konzervativizmus?91
Breuer János: Kiadói, gazdasági, művelődési poltika93
Iszlai Zoltán: Szűk keresztmetszet95
A. P.: Művészetkritika és értékelés97
Hermann István: Vita után99
Könyvekről
Két új kiadványról (Társadalomtudományi Közlemények, A Politikai Főiskola Közleményei)102
Józsa György: Diószegi István: Hazánk és Európa104
Kereszty András: Dr. Várkonyi Péter: Magyar-amerikai kapcsolatok 1945-1948107
Dr. Forgács Katalin: Hermann Lehmann: Határhaszon-elmélet109
11. szám
Aczél György: Kulturális politikánk és a változó valóság3
Dr. Szamel Lajos: Az államigazgatás hatósági tevékenységének fejlesztéséről18
Dr. Szita János: A szocialista gazdasági integráció közgazdaságtudományi kérdéseihez29
Csernok Attila:
Ehrlich Éva:
Szilágyi György: Az infrastruktúra történeti fejlődésének néhány jellemzője43
Nemzetközi szemle
Dr. Szántó György: Az európai fejlett tőkésországok munkásmozgalmának néhány kérdése53
Iskola és társadalom
Dr. Jóború Magda: Egyéni képesség - tehetség - iskola66
Tudományos-technikai forradalom
Ágh Attila: Marx kommunizmus-elmélete és a tudományos-technikai forradalom világtörténelmi folyamata73
Tájékozódás
Zsarnóczai Sándor: Egy nemzetközi konferencia és tanulságai (A szocialista országok II. Nemzetközi Szövetkezettudományi Konferenciája)85
Sztrájkmozgalom a fejlett tőkésországokban (1951-1970)89
Könyvekről
Roska István: Todor Zsivkov: Válogatott beszédek95
Mausecz Zsuzsa: Dr. Jávorka Edit: Életszínvonal a mai társadalomban98
Vitányi Iván: Adorno - magyarul100
Koroknai Zsuzsa: Időszerű tudományos áttekintés a női munkáról (E. Sullerot: A női munka története és szociológiája)103
Testvérlapjainkból106
12. szám
Földes István: Problémáink jellegéről3
Dr. Dolmányos István: A Nagy Honvédő Háború harminc év távlatából15
Maróti Lajos: A szocializmus építése - magasabb szinten29
Dr. Csizmadia Ernő: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek profilja39
Pesti Lajos: Elektronikus számológépek alkalmazása a népgazdaságban48
Bölcs István: Kerekasztal-beszélgetés a KISZ-munka elveiről és módszertanáról58
Nemzetközi szemle
Kis Csaba: A Kínai Népköztársaság az ENSZ-ben68
Puja Frigyes: Az amerikai imperializmus közel-keleti stratégiája és az izraeli agresszió73
Szemle
Kovács Judit: Tények és tendenciák a nőpolitikában81
Tájékozódás
Dr. Halay Tibor:
Dr. Módra László: Tudományos kutatások az ifjúságról91
Mai magyar művészet
Hajdu Ráfis: Kertész Ákos: Makra95
Bereczky László: Sütő András két könyve97
Iszlai Zoltán: Csák Gyula: Álomzug98
Horpácsi Sándor: Munkácsi Miklós: Saint-John hullái99
Gáliczky Éva: "Csak az olvassa versemet..." (Fodor András könyve József Attiláról)100
Kontha Sándor: Megjegyzések a biennáléról102
Breuer János: Lendvay Kamilló Lenin-oratóriuma104
Biernaczky Szilárd: A magyar népdal hete a Rádióban105
Könyvekről
Hülvely István: Olasz marxista filozófusok írásaiból107
Testvérlapjainkból110
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Társadalmi Szemle 1971. január-december Társadalmi Szemle 1971. január-december

Könyvtári könyv volt.

Állapot:
4.900 Ft
2.450 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba