1.018.261

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Társadalmi Szemle 1973. január-december I-II.

A Magyar Szocialista Munkáspárt elméleti és politikai folyóirata/XXVIII. évf. 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.680 oldal
Sorozatcím: Társadalmi Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 22 cm x 15 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Cikkek
Benke Valéria: Egységes értelmezés, kommunista kiállás, közös cselekvés3
Dr. Berecz János: A magyar-szovjet barátsági szerződés negyedszázada15
Dr. Berecz János: Világkongresszus a békéért16
Berend T. Iván: Mai gazdasági-társadalmi jelenségek és a történetiség48
Dr. Csizmadia Ernő: Élelmiszer-gazdaságunk a X. kongresszus határozatainak megvalósítása útján38
Dr. Donáth Róbert: A tanácstörvény a gyakorlatban24
Drecin József - Hetényi István: Néhány gondolat tervezésünk jövőjéről37
Egy év mérlege a X. kongresszus határozatainak valóra váltásában3
Faluvégi Lajos: Népgazdaságunk 1973. évi terve és költségvetése17
Faragó Jenő: Hogyan érvényesítik az alapszervezetek a párt vezető szerepét?31
Friss István: Iparfejlesztés és gazdaságpolitika26
G. Márkus György: Az "életforma-forradalom" és az újbalodal15
Görög Tibor: "Szovjetológia" és konvergenciaelmélet16
Győzelem Vietnamban3
Hermann István: A kritika profilja14
Hermann István: Modernizálás vagy társadalmi haladás?26
Hetényi István - Drecin József: Néhány gondolat tervezésünk jövőjéről37
Héthy Lajos - Makó Csaba: A marxista szociológia és a valóságfeltárás19
Dr. Hidasi Gábor: A kínai vezetők nagyhatalmi, hegemonista törekvései és ideológiai "megalapozásuk"33
Hoós János: A gazdasági növekedés és a struktúraváltozás néhány összefüggése26
H. Sas Judit: Életmód és család49
Huszár István: Népesedéspolitikánk időszerű kérdéseiről3
Jakab Sándor: A tanácsválasztás és a helyi politika3
Józsa György: A Kommunista Kiáltvány megjelenésének 125. évfordulójára8
Klézl Róbert: A hosszú távú népgazdasági tervezőmunka eddigi tapasztalatai24
Dr. Komócsin Mihály: Gondolatok a tanyavilág helyzetéről és jövőjéről39
Dr. Kovács Dénes: A nagyüzemek államosításának negyedszázados évfordulója10
Lakos Sándor: A békés egymás mellett élés és az ideológiai harc24
Lukács József: Marxról - jelenidőben3
Makó Csaba - Héthy Lajos: A marxista szociológia és a valóságfeltárás19
Munkásosztályunk nagy történelmi győzelme
Beszélgetés Kádár János elvtárssal a két munkáspárt egyesülésének negyedszázados évfordulóján3
Nagy Richárd: Üzem- és munkaszervezési tapasztalatok Budapesten17
Nemes Dezső: A Kommunista Kiáltványról3
Nemes Dezső: Az MKP és az SZDP egyesülése11
Nyúl Emil: Árképzési rendszerünk fejlesztése és az árellenőrzés megszigorítása11
Óvári Miklós: A kor követelményeinek színvonalán7
Pozsgay Imre: Gazdaság és politika3
Román Zoltán: Hogyan állunk a termelékenységgel?9
Szabó Imre: A szükségletek és a forradalom viszonyának kérdéséhez24
Szabó István: Demokrácia és törvényesség a termelőszövetkezetekben33
Dr. Szabó János: Tizenöt éves lakásépítési programunk megvalósításáról3
Varga Péter: A tanácsok pártirányítása47
Vályi Péter: A magyar-szovjet gazdasági kapcsolatokról16
Vályi Zsuzsa: A chilei ellenforradalom29
Várnai Ferenc: Merre tart Kína?23
Várnai Ferenc: A béke új perspektívája3
Vitányi Iván: Kispolgáriság és kultúra19
Évforduló
70 éves a lenini párt33
Szemle
Bartók Nagy András: "Foltozgatás" helyett komplex szervezést!69
Czinzek Miklós: Miért idegenkednek az újtól?74
Dolgos János: A vállalatvezetés és az "emberi tényezők" (Beszélgetés)62
Dr. Fodor Gábor: Az alapszervezetek ideológiai-politikai nevelőmunkájáról (Beszélgetés)32
Főcze Lajos: A szocialista munkaverseny-mozgalom és az ifjúság55
Gyenes Antal: A szövetkezeti vezetés néhány kérdéséről48
Héthy Lajos - Makó Csaba: A munkaerő-vándorlás és a gazdasági szervezet37
Dr. Horváth László: Vállalati demokrácia - decentralizálás, érdekeltség46
Kékesi Katalin: A fiatalok érdekében (Beszélgetés)42
Kovács Judit: Az "egyenlő munkáért egyenlő bért" elvének érvényesüléséről (Ankét)42
Kőszegi Frigyes: A párttagság eszmei-politikai neveléséről és cselekvési egységéről (Beszélgetés)61
Makó Csaba - Héthy Lajos: A munkaerő-vándorlás és a gazdasági szervezet37
Maros Dénes: Egy mozgalom hétköznapjai: az ifjúsági munkaversenyről61
Máté György: Fizikai munkások aránya a pártban (Beszélgetés)58
Orbán Attila: Bér, jövedelem, üzem- és munkaszervezés (Beszélgetés)34
Pártmunkások nyilatkozatai a Központi Bizottság novemberi határozatáról46
Dr. Pillis Pál: Korszerűség és vállalati döntésmechanizmus67
Pongrácz László: A bérszabályozás módszerei40
Dr. Rácz Albert: Bérek és jövedelmek72
Rákos Imre: Káderpolitikai elveink a gyakorlatban (Interjú három megyei pártbizottság első titkárával)52
Rékai Gábor: Az emberi szempontok az államigazgatásban (Beszélgetés)65
Dr. Sári János: A tanács tisztségviselői51
Simonyi Ágnes: Hogyan élnek a munkások?36
Sólyom József: Kísérlet Csepelen (Beszélgetés)60
Szántó Miklós: Gondolatok a munkáséletmód változásairól26
Várkonyi Margit: Kommunisták, pártszervezetek a közoktatás-politikai határozat végrehajtásáért (Beszélgetés)40
Nemzetközi szemle
Dr. Berecz János: A társalmi erők és az európai biztonság44
Böcz Sándor: A közel-keleti rendezés az új nemzetközi helyzetben57
C. Tóth Béla: A helsinki nyitás után73
C. Tóth Béla: Hatalmi harc és szovjetellenesség67
Dunai Péter: A dollárválság és a kereskedelmi háború összefüggései50
Kereszty András: Elhatárolódás és párbeszéd63
Kovács István: A baloldali egységpolitika sikere Franciaországban44
Lovas Gyula: A chilei kísérlet sikere és tapasztalatai69
Réti Ervin: Japán - választások után71
Rudnyánszky István: Új tényezők a Közel-Keleten84
Serény Péter: Három csúcstalálkozó a világsajtó tükrében37
Tatár Imre: A leszerelési folyamat tíz éve74
Timmer József: Egység és szolidaritás79
Vajda Péter: Kényszerű amerikai lépések a vietnami kérdésben65
Várnai Ferenc: Maoista pártkongresszus - nyílt szembefordulás a szocializmus erőivel55
Eszmecsere
Hozzászólások az ESZME - SZERVEZET - MOZGALOM című cikkhez (1972. 11. sz.) Az első hozzászólás az 1972. 12. számban jelent meg.
Dr. Bihari Mihály: A "baloldaliság" osztálybázisra törekszik76
Dr. Gombár József: Az ifjúsági mozgalom - a mozgalom ifjúsága54
Kalmár György: Az ifjúság politikai beilleszkedése60
Dr. Kulcsár Kálmán: A változó társadalom és a szervezet változása79
Nádasdi József: Élcsapat - politika - tömegkapcsolat81
Dr. Pirityi Ottó: Szervezett mozgalom - mozgalmi szervezet84
Politikai szervezeteink a változó társadalomban (A szerkesztőség zárszava)67
Tájékozódás
L. Abalkin: A szocialista társadalom gazdasági mechanizmusáról87
A holnap szocialista társadalma79
K. Barck: "Baloldali kultúrforradalom" vagy forradalmi kultúra?93
Bizám Lenke: Marxisták és "frankfurtiak"91
Breuer János: A szocialista országok zenekultúrája84
P. Bunyics: Az önálló gazdasági elszámolás és a termelés hatékonysága88
Dr. Jóboru Magda: Permanens oktatás81
J. Kapusztyin: A közgazdaságtudomány központi problémái82
Kontha Sándor: Magyar képzőművészet a két világháború között83
V. Kraszovszkij: A beruházások hatékonyságáról85
Serény Péter: Szociális tervezés a Szovjetunióban71
Serény Péter: Intenzíven, dinamikusan, korszerűen (A szovjet gazdaság az ötéves terv félidejében)47
Tudományos életünkből
25 éves a Párttörténeti Intézet
Kádár János elvtárs levele az Intézethez55
Sipos Levente: Tudományos ülésszak a munkásmozgalom-történetírásról56
Konzultáció
Böhm Antal: A kispolgári ösztönösség és a forradalmi gyakorlat94
Tudományos-technikai forradalom
Gerle György: Környezetvédelem és TTF78
Szemelvények szovjet és csehszlovák tanulmányokból87
Rádi Péter: TTF-sorozatunk befejezéséhez77
Iskola és társadalom
Dr. Bán Ervin: Egy félreértés ügyében99
Galicza János: Fakultatív rendszerű oktatási kísérlet a Radnóti Miklós gimnáziumban81
Dr. Halasi László: A "szakérettségi" évfordulójára71
Koncz János: Az állami oktatás ügye a novemberi határozat után76
Kulturális életünkből
Füleki József: A televízió művészete (Tudósítás a veszprémi televíziós szemle szakmai vitájáról)98
Kamarás István: A munkásolvasók irodalmi ízlése közelebbről115
László-Bencsik Sándor: Műveletlenek-e a munkások?63
Simon Zoltán: Az irodalmi ízlés változása a munkások körében89
Szabolcs Ottó: Történelem és tömegkommunikáció112
Közművelődés
Füleki József: Közművelődési vita a Népművelésben96
Művelődéspolitikai jegyzetek
Almási Miklós: Szórakoztatás és ideológia90
Bán Károly: A marxizmus-leninizmus esti egyetemeiről94
Biernaczky Szilárd: Közösségformálás és népzene93
Breuer János: A munkásosztály zenekultúrájáért88
Csoma Gyula: Kérdőjelek a munkások és parasztok iskolai továbbtanulása előtt79
Debreczeni Tibor: Alkotó közösségeket!101
Erdei G. Mihály: Néhány szó a szocialista brigádok művelődési helyzetéről96
Fábián Zoltán: Minél több ember hasznára73
Dr. Gutter József: A művelődés tartalmi korszerűsítése75
Horváth Attila: Hogyan fogadták a pedagógusok az állami oktatásról szóló KB-határozatot?92
Horváth György: Új hetilapunk: a Köznevelés98
Kotnyek István: Gondolatok a novemberi nevelőtestületi értekezletek után95
Kovács Béla: A munkahelyi művelődés egyes tapasztalatai Hajdú-Biharban99
Kőháti Zsolt: Ugyanaz - mindig másképp97
Maróti Gyula: A munkások dalkultúrájáért89
Miklós Pál: Irodalmi ízlés - műveltségeszmény84
Dr. Szabó Zsuzsa: Egészségnevelés és közművelődés102
T. Bíró Zoltán: Diákok, közösség, kultúra93
Vitányi Iván: A közművelődés távlatai89
Vitéz Gábor: A tudományok népszerűsítése és a film97
Környezetünk és a vizuális kultúra
Bereczky Loránd: A kulturált látás78
Horváth György: Nyugtalan gondolatok nyomdaiparunk születésének 500. évfordulóján89
Keve Mária: A döntés felelőssége92
Pohárnok Mihály: A célszerű forma értékei86
Szilágyi Gábor: A vizuális kultúra teljessége82
Tölgyesi János: A vizualitás jelentősége80
Dr. Vámossy Ferenc: Környezetalakításunk "hatékonyságáról"83
Kritika
Bizám Lenke: Miért felelősebb az írástudó?89
Művészet és közönség
Füleki József: A szovjet film magyar barátai122
Fórum
Nagy Béla: Munkásság és értelmiség58
Baráth Lajos: Beidegződés vagy úrhatnámság?64
Sári Sándor: Munkapad - íróasztal67
Kisvári János: A munkásból lett "főnök" szemével69
Zárszó helyett72
Szentes László: Egy szakérettségis hozzászól...108
Széljegyzetek
Rádi Péter: Kétfrontos harc - ma73
Cs. P.: Szembeszél...75
Könyvekről
Az információtól a közéletig98
A változó "harmadik világ". Janisz Dellagrammatikasz: A monopolkapitalizmus és a harmadik világ. Szentes Tamás: Elmaradottság és fejlesztés100
A szociológia magyarországi történetének felfedezése144
G. A. Arbatov: Nemzetközi politika és ideológiai harc108
Dr. Csizmadia Ernő: Bevezetés az élelmiszer-gazdaságtanba77
Janisz Dellagrammatikasz: A monopolkapitalizmus és a harmadik világ100
Erdős Tibor: Gazdasági növekedés a fejlett tőkésországokban98
Gazdasági életünk időszerű kérdései141
Gil Green: Új radikalizmus: anarchizmus vagy marxizmus?138
A közvélemény szociológiája94
Kurt Hager: A szocializmus elméletéhez és politikájához105
Komját Irén - Pécsi Anna: A szabadság vándorai105
A marxista vallástipológia felé. Lukács József: Istenek útjai94
Marosán György: Az úton végig kell menni103
Munkásmozgalomtörténeti Lexikon98
Négyévi harc az ifjúsági egységért84
Orbán Sándor: Két agrárforradalom Magyarországon80
Szovjet mű Magyarország történetéről102
Szentes Tamás: Elmaradottság és fejlesztés100
Társadalmi tervezés és szociológia81
A. Zdravomiszlov: A szociológiai kutatások módszertana96
Folyóiratainkból
Testvérlapjainkból
Képek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Társadalmi Szemle 1973. január-december I-II. Társadalmi Szemle 1973. január-december I-II. Társadalmi Szemle 1973. január-december I-II.

A borító eltérő színű.

Állapot:
4.900 Ft
2.450 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba