1.017.143

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Társadalmi Szemle 1974. január-december

A Magyar Szocialista Munkáspárt elméleti és politikai folyóirata/XXIX. évf. 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.680 oldal
Sorozatcím: Társadalmi Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 22 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1974. január
Pullai Árpád: Összhangban politikánk elveivel (Előadói beszéd a KB 1973. november 28-i ülésén a párt káderpolitikájáról, valamint a káder- és személyzeti munka helyzetéről)3
Dr. Hetényi István: Népgazdaságunk 1974. évi feladatai12
Nagy Richárd: A budapesti vállalatok tervező munkájáról21
Dr. Nyitrai Ferencné: Az ipari hatékonyság alakulása33
Társadalomtudomány és ideológia
Rádi Péter: Az ember-technika-természet relációról45
Szemle
Pető Gábor Pál: Ipari szakmunkásképzés és női egyenjogúság56
Gombár Csaba: Megjegyzések a demokrácia liberális felfogásáról és a "liberalizálódásról"69
Bélley László - Kulcsár László: Közélet a lakótelepeken75
Nemzetközi szemle
Vajda Péter: Új feszültségek a NATO-ban79
Iskola és társadalom
Dr. Kardos József: Az egyetemi és főiskolai felvételről - év közben88
Galicza János: Szentlőrinc: a nevelés és oktatás egysége94
Könyvekről
Láng György: A forradalmi stratégia és taktika tankönyve105
Dr. Kalmár Sándor: Dr. Romány Pál: A tanyarendszer ma108
Folyóiratainkból111
Testvérlapjainkból118
1974. február
Aczél György: Az eszmék nemzetközi küzdőterén3
Huszár István: Gondolatok a gazdasági döntések előkészítéséről18
Évforduló
Kádár János: Az 1934-es ausztriai munkásfelkelésről28
Társadalomtudomány és ideológia
Lukács József: A marxista emberfelfogás és a mai vallási ideológia30
Dr. Zoltai Dénes: Messianizmus és negativizmus38
Közművelődés
Dr. Boros Sándor: Érdekeltség, érdeklődés, művelődés46
Szemle
Krizsanits József: A szakmai érdekvédelemről58
Lunczer Ilona: Szocialista brigádok - önmagukról66
Tájékozódás
Dr. Halay Tibor: Nemzetközi tudományos tanácskozás a munkásifjúság néhány főbb vonásáról80
Nemzetközi szemle
Réti Ervin: Útkeresés a japán politikában87
Könyvekről
Dr. Romány Pál: Erdei Ferenc összegyűjtött műveinek első kötete95
Strassenreiter Erzsébet: Az örök barátság útján100
Dr. Bihari Mihály: A szociológia önismerete102
Kalmár György: A Fejlődő országok lexikona106
Füleki József: Sándor György: A televízió és a közönség108
Folyóiratainkból111
Testvérlapjainkból118
1974. március
Biszku Béla: Pártunk politikájának néhány időszerű kérdéséről3
Hoós János: A műszaki fejlődés és a gazdaságirányítás néhány összefüggése12
Kósa Erzsébet: A szocialista családpolitika elvi és gyakorlati kérdéseihez30
Szemle
Maros Dénes: Ifjúsági rétegpolitika a gyakorlatban (Beszélgetés KISZ-vezetőkkel)41
Bognár László - Simó Tibor: A fogyasztási szövetkezetek vezetőinek társadalmi mozgása51
Tájékozódás
Serény Péter: A gazdasági mechanizmus kérdései a Szovjetunióban56
Nemzetközi szemle
Vajda Péter: A brüsszeli találkozó és a tőkés Európa64
Fasizmus és az osztályharc új feltételei Chilében73
Iskola és társadalom
Az alsófokú iskolahálózat korszerűsítése81
Kulturális életünkből
Breuer János: Az új magyar zene 1973-ban86
Könyvekről
Nemes János: A jugoszláv szocialista közösségért - Josip Broz Tito: Válogatott beszédek91
Milei György: Orosz internacionalisták a Magyar Tanácsköztársaságért - Dokumentumok94
Hermann István: Roland Leroy: A kultúra napjainkban98
Ágh Attila: Az őstörténet aktualizálása100
Folyóiratainkból103
1974. április
Szocialista közösség - szocialista közművelődés (Előadói beszéd az MSZMP Központi Bizottságának 1974. március 19-20-i ülésén)3
Káplár József: 25 éve alakult meg a KGST16
Bíró József: A IV. ötéves terv teljesítése a külkereskedelemben21
Hanga Mária - Horváth Attila: Az oktatáspolitikai határozat megvalósításának tapasztalatai33
Interjú
Macsári Károly: A szakszervezetek szervezeti önállóságáról és pártirányításáról, a szakszervezeti jogok gyakorlásáról (Beszélgetés Méhes Lajos, Borbély Sándor és Szkokán Ferenc elvtárssal)45
Szemle
Nagy József: Iparfejlesztés Baranyában54
Tájékozódás
G. Glezerman: Lenin - és a szocialista életforma kialakulása61
M. Rutkevics: A fejlett szocialista társadalom szerkezete69
Nemzetközi szemle
Berecz János: Az európai biztonság és a genfi konferencia79
Szabó L. István: Választás Nagy-Britanniában89
Könyvekről
Pintér István: Kállai Gyula: Szabadságunk születése98
Kallós Lilla: Mátyás Antal: A modern polgári közgazdaságtan története100
Folyóiratainkból103
Testvérlapjainkból109
1974. május
Kongresszusra készülődve3
Romány Pál: A gazdaságfejlesztési tevékenység néhány időszerű kérdése14
Knopp András: A társadalomtudományi kutatásának helyzetéről24
Schmidt Péter: Az állampolgári jogok társadalmunk politikai rendszerében35
Szemle
Váncsa Jenő: Iparszerű termelési rendszerek a mezőgazdaságban44
Bognár László: Iparszerű rendszerek a szövetkezetekben (Beszélgetés)50
Kozma Judit: Vállalatvezetés, vállalatszervezés Csepelen59
Nemzetközi szemle
Az energiaválság a tőkésországokban (Szovjet tudományos konferencia anyagából)66
Árkus István: Harc a diktatúra-ellenes egységfrontért Uruguayban77
Iskola és társadalom
Horváth György: Jegyzetek a középiskolai nevelésről82
Domány András: Világnézeti nevelés a középiskolában (Beszélgetés)89
Könyvekről
Béki Ernő: A nemzetközi munkásmozgalom története (1830-1945)98
Almási Miklós: Mihail Lifsic: Válogatott esztétikai írások101
Benkő Judit: José Martí: A mi Amerikánk104
Folyóiratainkból106
(A Politikai Főiskola Közleményei, Világosság, Közgazdasági Szemle, Pedagógiai Szemle, Középfokú Szakoktatás)
Testvérlapjainkból110
1974. június
Apró Éva: A munkás-paraszt szövetségről - Interjú Huszár István elvtárssal3
Drecin József: Előkészületben a népgazdaság V. ötéves terve18
Szekér Gyula: Energiagazdálkodásunk helyzete és távlatai32
Huszár Tibor: Az ösztönzés szocialista rendszere és az erkölcsi értékek44
Komácsin Zoltán
Szemle
Simonyi Ágnes: Az üzem- és munkaszervezés: társadalmi kérdés54
Nemzetközi szemle
Salgó László: Választások és változások Franciaországban66
Schütz István: A portugáliai fordulat hátteréről76
Komját Irén: A nemzetközi fasizmus és az antifasiszta harc85
Közművelődés
Sándor György: A televízió a közművelődés rendszerében95
Almási Miklós: Színház és közművelődés104
Könyvekről
L. Nagy Zsuzsa: Köves Rózsa - Erényi Tibor: Kunfi Zsigmond életútja107
Testvérlapjainkból109
1974. július
Pozsgay Imre: Napi politikai döntések és a távlatok3
Karakas László: A hatékonyság növelésének tartalékai népgazdaságunkban8
Vékás Lajos: A gazdaságirányítás és a jog21
Hárs István: Kádár János válogatott beszédei és cikkei (1957-1973)30
Szemle
Jenei György: Az üzemi demokrácia: szemléleti kérdés is37
Gellért Gábor: Mitől kispolgár?44
Nemzetközi szemle
Pálos Tamás: A szocializmus hiteles képe50
Gellért Gábor: Olaszország: változások és politikai háttér55
Közművelődés
Rátki András: A közművelődés pártirányításának tapasztalatai (Beszélgetés Hajdú-Bihar megyei vezetőkkel)63
Breuer János: Zenei nevelés és a munkások művelődése72
Művelődéspolitikai jegyzetek
Fábián Zoltán: Műveltség és üzemi demokrácia78
Papp István: És a könyvtár?80
Gutter József: Művelődéspolitikai tanfolyamok Vas megyében83
Császtvayné Csikós Mária: Az úttörőmozgalom és a folklór86
Troszt Tibor: Dráva menti példázat87
Benedek Miklós: Megjelenés vagy érdeklődés?90
Tájékozódás
Ábri Gábor: P. P. Vlagyimirov: Kína Különleges Területe92
Könyvekről
Gálizcky Éva: Bolsevikok ifjúsága98
Sipos Péter: Ránki György: A második világháború története100
Németh Miklós: Dr. Stark Antal: Terv és valóság103
Folyóiratainkból106
(Közgazdasági Szemle, Párttörténeti Közlemények, Valóság, Pedagógiai Szemle)
Testvérlapjainkból111
1974. augusztus
Havasi Ferenc: Pártegység és pártszerűség3
Faluvégi Lajos: A közgazdasági szabályozás az V. ötéves terv időszakában14
Timár Mátyás: Az iparvezetés időszerű feladatai24
Villányi Miklós: A kedvezőtlen adottságú tsz-ek fejlesztése35
Pálfy József: Történelmi feleősségvállalás (Leonyid Brezsnyev külpolitikai beszédei és cikkei)42
Társadalomtudomány és ideológia
G. Márkus György: Polgári-kispolgári "szocializmusok"47
Szemle
Madas András: Mezőgazdasági és élelmiszeripari együttműködés a KGST-ben55
Bihari Mihály: A politikai magatartás megítélésének kérdéséhez61
Andorka Rudolf: A községi népesség társadalmi jellemzői69
Szabó Béla: Helyi irányítás - helyi döntések76
Interjú
Bíróné Balogh Mária: Az élenjáró munkások párttaggá neveléséről84
Kékesi Katalin: Vezetni vagy vezetgetni? (Beszélgetés a Budapesti Vegyiművek igazgatójával)92
Nemzetközi szemle
Vajda Péter: Elnökváltás, belső válság, nemzetközi enyhülés98
Bögös László: A szocializmus építésének problémái a Vietnami Demokratikus Köztársaságban106
Várnai Ferenc: Kína Ázsia-politikája111
Iskola és társadalom
Galicza János: Tantárgyak nélkül119
Közművelődés
Bereczky László - Kamarás István: Könyvtáralapító munkások124
Könyvekről
Várkonyi Péter: Németh Károly: Tettekkel - felelősséggel132
Gergely András: Marx és Engels Magyarországról136
Gecsényi Lajos: Munkásmozgalmi életrajzok a helytörténet-írásban139
Beledi Dezső: Nyitrai Ferencné dr.: Iparunk helye a világban142
Botos János: Ancsel Éva: A megrendült öntudat mítoszai144
Angyal Viktória: Vilhovcsenko: Egy polgári szociológiai elmélet bírálatához146
Folyóiratainkból149
Testvérlapjainkból155
1974. október
Kádár János: Politikánk vezérfonala: a marxizmus-leninizmus elmélete (Beszéd a Politikai Főiskola 25 éves jubileumi ünnepségén)3
Baranyai Tibor: A szakszervezetek pártirányításáról14
Falusné Szikra Katalin: Az anyagi ösztönzés néhány kérdéséről23
Dokumentum
A szocialista hazafiság és a proletár internacionalizmus időszerű kérdései (Az MSZMP KB mellett működő Kultúrpolitikai Munkaközösség állásfoglalása)32
Interjú
Dolgos János: A pártszervezetek gazdaságszervező munkájáról (Szolnok megyei tapasztalatok)48
Társadalomtudomány és ideológia
Héthy Lajos - Makó Csaba: A szociológia és a politika58
Szemle
Mód Aladárné: Közvetlen és képviseleti demokrácia - érdekek69
Nemzetközi szemle
Réti Ervin: Válságban a NATO déli szárnya81
Közművelődés
Kiss Kálmán: A rádió és a közművelődés91
Széljegyzet
A Védáktól Wittgensteinig?101
Könyvekről
Sőtér István: Aczél György: Szocialista kultúra - közösségi ember103
Erényi Tibor: Nemes Dezső: A magyar munkásmozgalom történetéhez105
Láng György: Georgi Dimitrov: Egységfront, népfront, szocializmus108
Folyóiratainkból113
(Magyar Tudomány, Közgazdasági Szemle, Világosság, Középfokú Szakoktatás, Magyar Pedagógia, Kritika)
Testvérlapjainkból118
1974. november
Győri Imre: Politikánk szolgálatában3
Nemes János: Harminc esztendő történelmi íve14
Apró Éva: A minisztériumok ágazati irányító tevékenységéről (Interjú Keserű Jánosné könnyűipari miniszterrel)22
Társadalomtudomány és ideológia
Ancsel Éva: Min mérhetjük fejlődésünket?
Fórum
Balázs György: Gondolatok a szocialista hazafiságról és a proletár Internacionalizmusról40
Szemle
Verebélyi Imre: A tanácsok központi és helyi finanszírozása 44
Mód Aladárné: Munkásismeretek, munkástörekvések, üzemi demokrácia53
Nemzetközi szemle
I. Ivanov: A nemzetközi monopóliumok gazdasági expanziója64
Kanyó András: A palesztínai kérdés és a genfi konferencia73
Közművelődés
Gosztonyi János: A közoktatás és a közművelődés: egymásra épül80
Boros Sándor: Kommunisták a közművelődésért85
Bodor Jenő: Egy szokatlan tájszínház és a hagyományteremtés példája89
Lendvai Ildikó - Tóth Pál: A fiatalok világnézete és művelődése92
Galicza János: A formák fontossága94
Tájékozódás
Kulcsár Viktor - Schmidt Helga: A szocialista országok együttműködése a területi kutatásokban97
Könyvekről
Láncos János: Gáspár Sándor: A munkáshatalom szolgálatában102
Kálmán Endre: Marx és Engels levelei104
G. Márkus György: Köpeczi Béla: Az "új baloldal" ideológiája108
Görgényi Ferenc: Tőkei Ferenc: A szocializmus dialektikájához111
Hoós János: Erdős Tibor: A termelés korszerűsödése és a gazdasági növekedés113
Folyóiratainkból115
(Közgazdasági Szemle, Valóság, Világosság, Századok, Pedagógiai Szemle)
1974. december
Számadás és felkészülés3
Berend T. Iván: Gazdaságunk három évtizede és a 20. század fő gazdaságfejldődési tendenciái10
Berecz János: Az enyhülés politikájának osztálytartalma 26
Hermann István: Művészet és ideológia40
Fórum
Pach Zsigmond Pál: Szocialista nemzeti öntudat - proletár nemzetköziség52
Interjú
Gál Róbert: Az ifjúsági törvény végrehajtásának tapasztalatai61
Lunczer Ilona: Hogyan látják a munkások az üzemi demokráciát?70
Nemzetközi szemle
Kis Csaba: Válságjelenségek a Közös Piac agrárpolitikájában79
A. Sztadnyicsenko: A valutáris anarchia gyümölcsei (Pravda, 1974. nov. 5.)86
Iskola és társadalom
Bólyai Imréné: A középiskolai nevelés ügye90
Széljegyzet
Lendvai L. Ferenc - Nyiri Kristóf: Széljegyzet egy széljegyzethez94
A szerkesztőség megjegyzése95
Könyvekről
Kelemen János: Gramsci: Levelek a börtönből96
Friss Istvánné: Kiss Károly: Nincs megállás98
Botos János: Mód Aladár: Nemzet és szocialista nemzet100
Kende János: Tanúságtevők102
Maróthy János: Losonczi Ágnes: Zene - ifjúság - mozgalom104
Folyóiratainkból106
(Világosság, Közgazdasági Szemle, Új Irás, Kritika, Pedagógiai Szemle)
Testvérlapjainkból111
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem