A kosaram
0
80%-ig
még
5 db

Társadalmi Szemle 1974. január-december I-II.

A Magyar Szocialista Munkáspárt elméleti és politikai folyóirata/XXIX. évf. 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.680 oldal
Sorozatcím: Társadalmi Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 22 cm x 15 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Cikkek
Aczél György: Az eszmék nemzetközi küzdőterén3
Aczél György: Szocialista közösség - szocialista közművelődés (Előadói beszéd az MSZMP Központi Bizottságának 1974. március 19-20-i ülésén)3
Apró Éva: A munkás-paraszt szövetségről (interjú Huszár István elvtárssal)3
Apró Éva: A minisztériumok ágazati irányító tevékenységéről (Interjú Keserű Jánosné könnyűipari miniszterrel)22
Baranyai Tibor: A szakszervezetek pártirányításáról14
Berecz János: Az enyhülés politikájának osztálytartalma26
Berend T. Iván: Gazdaságunk három évtizede és a 20. század fő gazdaságfejlődési tendenciái10
Bíró József: A IV. ötéves terv teljesítése a külkereskedelemben21
Biszku Béla: Pártunk politikájának néhány időszerű kérdéséről3
Drecin József: Előkészületben a népgazdaság V. ötéves terve18
Falusné Szikra Katalin: Az anyagi ösztönzés néhány kérdéséről23
Faluvégi Lajos: A közgazdasági szabályozás az V. ötéves terv időszakában14
Győri Imre: Politikánk szolgálatában3
Hanga Mária - Horváth Attila: Az oktatáspolitikai határozat megvalósításának tapasztalatai33
Hárs István: Kádár János válogatott beszédei és cikkei (1957-1973)30
Havasi Ferenc: Pártegység és pártszerűség3
Hermann István: Művészet és ideológia40
Hetényi István: Népgazdaságunk 1974. évi feladatai12
Hoós János: A műszaki fejlődés és a gazdaságirányítás néhány összefüggése12
Horváth Attila - Hanga Mária: Az oktatáspolitikai határozat megvalósításának tapasztalatai33
Huszár István: Gondolatok a gazdasági döntések előkészítéséről18
Huszár István: A munkás-paraszt szövetségről (Az interjút Apró Éva készítette)3
Huszár Tibor: Az ösztönzés szocialista rendszere és az erkölcsi értékek44
Kádár János: Politikánk vezérfonala: a marxizmus-leninizmus elmélete (Beszéd a Politikai Főiskola 25 éves jubileumi ünnepségén)3
Káplár József: 25 éve alakult meg a KGST16
Karakas László: A hatékonyság növelésének tartalékai népgazdaságunkban8
Keserű Jánosné: A minisztériumok ágazati irányító tevékenységéről (Az interjút Apró Éva készítette)22
Knopp András: A társadalomtudományi kutatások helyzetéről24
Kongresszusra készülődve3
Kósa Erzsébet: A szocialista családpolitikai elvi és gyakorlati kérdéseihez30
Nagy Richárd: A budapesti vállalatok tervező munkájáról21
Nemes János: Harminc esztendő történelmi íve14
Nyitrai Ferencné: Az ipari hatékonyság alakulása33
Pálfy József: Történelmi felelősségvállalás (Leonyid Brezsnyev külpolitikai beszédei és cikkei)42
Pozsgay Imre: Napi politikai döntések és a távlatok3
Pullai Árpád: Összhangban politikánk elveivel (Előadói beszéd a KB 1973. november 28-i ülésén a párt káderpolitikájáról, valamint a káder- és személyzeti munka helyzetéről)3
Romány Pál: A gazdaságfejlesztési tevékenység néhány időszerű kérdése14
Schmidt Péter: Az állampolgári jogok társadalmunk politikai rendszerében35
Számadás és felkészülés3
Szekér Gyula: Energiagazdálkodásunk helyzete és távlatai32
Timár Mátyás: Az iparvezetés időszerű feladatai24
Vékás Lajos: A gazdaságirányítás és a jog21
Villányi Miklós: A kedvezőtlen adottságú tsz-ek fejlesztése35
Komócsin Zoltán53
Évforduló
Kádár János: Az 1934-es ausztriai munkásfelkelésről28
Dokumentum
A szocialista hazafiság és a proletár internacionalizmus időszerű kérdései (Az MSZMP KB mellett működő Kultúrpolitikai Munkaközösség állásfoglalása)32
Fórum
(Hozzászólások az MSZMP Kultúrpolitikai Munkaközösségek állásfoglalásához)
Balázs György: Gondolatok a szocialista hazafiságról és a proletár internacionalizmusról40
Pach Zsigmond Pál: Szocialista nemzeti öntudat - proletár nemzetköziség12
Társadalomtudomány és ideológia
Ancsel Éva: Min mérhetjük fejlődésünket?35
Lukács József: A marxista emberfelfogás és a mai vallási ideológia30
Héthy Lajos - Makó Csaba: A szociológia és a politika58
G. Márkus György: Polgári-kispolgári "szocializmusok"47
Rádi Péter: Az ember-technika-természet relációról45
Zoltai Dénes: Messianizmus és negativizmus38
Szemle
Andorka Rudolf: A községi népesség társadalmi jellemzői69
Bélley László - Kulcsár László: Közélet a lakótelepeken75
Bihari Mihály: A politikai magatartás megítélésének kérdéséhez61
Bizám Lenke: Mitől kispolgár?44
Bognár László: Iparszerű termelési rendszerek a szövetkezetekben (Beszélgetés)50
Bognár László - Simó Tibor: A fogyasztási szövetkezetek vezetőinek társadalmi mozgása51
Gombár Csaba: Megjegyzések a demokrácia liberális felfogásáról és a "liberalizálódásról"69
Jenei György: Az üzemi demokrácia szemléleti kérdés is37
Kozma Judit: Vállalatvezetés, vállalatszervezés Csepelen (Beszélgetés)59
Krizsanits József: A szakmai érdekvédelemről (Beszélgetés)58
Kulcsár László - Bélley László: Közélet a lakótelepeken75
Lunczer Ilona: Szocialista brigádok - önmagukró (Beszélgetések)66
Madas András: Mezőgazdasági és élelmiszeripari együttműködés a KGST-ben55
Maros Dénes: Ifjúsági rétegpolitika a gyakorlatban (Beszélgetések)41
Mód Aladárné: Közvetlen és képviseleti demokrácia - érdekek69
Mód Aladárné: Munkásismeretek, munkástörekvések, üzemi demokrácia 53
Nagy József: Iparfejlesztés Baranyában54
Pető Gábor Pál: Ipari szakmunkásképzés és női egyenjogúság (Beszélgetés)56
Simó Tibor - Bognár László: A fogyasztási szövetkezetek vezetőinek társadalmi mozgása51
Simonyi Ágnes: Az üzem- és munkaszervezés: társadalmi kérdés (Beszélgetések)54
Szabó Béla: Helyi irányítás - helyi döntések76
Váncsa Jenő: Iparszerű termelési rendszerek a mezőgazdaságban44
Verebély Imre: A tanácsok központi és helyi finanszírozása44
Interjú
Biróné Balogh Mária: Az élenjáró munkások párttaggá neveléséről84
Dolgos János: A pártszervezetek gazdaságszervező munkájáról (Szolnok megyei tapasztalatok)48
Gál Róbert: Az ifjúsági törvény végrehajtásának tapasztalatai61
Kékesi Katalin: Vezetni vagy vezetgetni? (Beszélgetés a Budapesti Vegyiművek igazgatójával)92
Lunczer Ilona: Hogyan látják a munkások az üzemi demokráciát?70
Macsári Károly: A szakszervezetek szervezeti önállóságáról és pártirányításáról, a szakszervezeti jogok gyakorlásáról45
Nemzetközi szemle
Árkus István: Harc a diktatúra-ellenes egységfrontért Uruguayban77
Az energiaválság a tőkésországokban (Szovjet tudományos konferencia anyagából)66
Berecz János: Az európai biztonság és a genfi konferencia79
Bögös László: A szocializmus építésének problémái a Vietnami Demokratikus Köztársaságban106
Gellért Gábor: Olaszország: változások és politikai háttér55
I. Ivanov: A nemzetközi monopóliumok gazdasági expanziója (A Kommunyiszt 1974. 12. számából)64
Kanyó András: A palesztinai kérdés és a genfi konferencia73
Kis Csaba: Válságjelenségek a Közös Piac agrárpolitikájában79
Komját Irén: A nemzetközi fasizmus és az antifasiszta harc85
Lovas Gyula: Fasizmus és az osztályharc új feltételei Chilében73
Pálos Tamás: A szocializmus hiteles képe50
Réti Ervin: Útkeresés a japán politikában87
Réti Ervin: Válságban a NATO déli szárnya81
Salgó László: Választások és változások Franciaországban66
Schültz István: A portugáliai fordulat hátteréről76
Szabó L. István: Választás Nagy-Britanniában89
A. Sztadnyicsenko: A valutáris anarchia gyümölcsei (Pravda, 1974. nov. 5.)86
Vajda Péter: Új feszültségek a NATO-ban79
Vajda Péter: A brüsszeli találkozó és a tőkés Európa64
Vajda Péter: Elnökváltás, belső válság, nemzetközi enyhülés98
Várnai Ferenc: Kína Ázsia-politikája111
Tájékozódás
Ábri Gábor: P. P. Vlagyimirov: Kína különleges területe92
G. Glezerman: Lenin - és a szocialista életforma kialakulása (A Komunyiszt 1974. 1. számából)61
Halay Tibor: Nemzetközi tudományos tanácskozás a munkásifjúság néhány főbb vonásáról80
Kulcsár Viktor - Schmidt Helga: A szocialista országok együttműködése a területi kutatásokban97
M. Rutkevics: A fejlett szocialista társadalom szerkezete (A Kommunyiszt 1974. 2. számából)69
Schmidt Helga - Kulcsár Viktor: A szocialista országok együttműködése a területi kutatásokban97
Serény Péter: A gazdasági mechanizmus kérdései a Szovjetunióban56
Közművelődés
Almási Miklós: Színház és közművelődés104
Bereczky László - Kamarás István: Könyvtáralapító munkások124
Bodor Jenő: Egy szokatlan tájszínház és a hagyományteremtés példája89
Boros Sándor: Érdektelenség, érdeklődés, művelődés46
Boros Sándor: Kommunisták a közművelődésért85
Breuer János: Zenei nevelés és a munkások művelődése72
Galicza János: A formák fontossága94
Gosztonyi János: A közoktatás és a közművelődés: egymásra épül80
Kamarás István - Bereczky László: Könyvtáralapító munkások124
Kiss Kálmán: A rádió és a közművelődés91
Lendvai Ildikó - Tóth Pál: A fiatalok világnézete és művelődése92
Rátki András: A közművelődés pártirányításának tapasztalatai (Beszélgetés Hajdú-Bihar megyei vezetőkkel)63
Sándor György: A televízió a közművelődés rendszerében95
Tóth Pál - Lendvai Ildikó: A fiatalok világnézete és művelődése92
Iskola és társadalom
Bólyai Imréné: A középiskolai nevelés ügye90
Domány András: Világnézeti nevelés a középiskolában (Beszélgetés)89
Galicza János: Szentlőrinc: a nevelés és oktatás egysége94
Galicza János: Tantárgyak nélkül119
Horváth György: Jegyzetek a középiskolai nevelésről82
Kardos József: Az egyetemi és főiskolai felvételről - év közben88
Kotnyek István: Az alsófokú iskolahálózat korszerűsítése81
Kulturális életünkből
Breuer János: Az új magyar zene 1973-ban86
Művelődéspolitikai jegyzetek
Benedek Miklós: Megjelenés vagy érdeklődés?90
Fábián Zoltán: Műveltség és üzemi demokrácia78
Császtvayné Csikós Mária: Az úttörőmozgalom és a folklór86
Gutter József: Művelődéspolitikai tanfolyamok Vas megyében83
Papp István: És a könyvtár?80
Troszt Tibor: Dráva menti példázat87
Széljegyzet
A Védáktól Wittgensteinig?101
Lendvai L. Ferenc - Nyiri Kristóf: Széljegyzet egy széljegyzethez94
A szerkesztőség megjegyzése95
Könyvekről
Aczél György: Szocialista kultúra - közösségi ember103
A forradalmi stratégia és taktika tankönyve105
Ágh Attila: Az őstörténet aktualitása100
A jugoszláv szocialista közösségért. Josip Broz Tito: Válogatott beszédek91
Ancsel Éva: A megrendült öntudat mítoszai144
A nemzetközi munkásmozgalom története (1830-1945)98
A szociológia önismerete102
Az örök barátság útján100
Bolsevikok ifjúsága98
Georgi Dimitrov: Egységfront, népfront, szocializmus108
Erdei Ferenc összgyűjtött műveinek első kötete95
Erdős Tibor: A termelés korszerűsödése és a gazdasági növekedés113
Fejlődő országok lexikona106
Gáspár Sándor: A munkáshatalom szolgálatában106
Gramsci: Levelek a börtönből96
Kállai Gyula: Szabadságunk születése98
Kiss Károly: Nincs megállás98
Köpeczi Béla: Az "új baloldal" ideológiája108
Köves Rózsa - Erényi Tibor: Kunfi Zsigmond életútja107
Roland Leroy: A kultúra napjainkban98
Mihail Lifsic: Válogatott esztétikai írások101
Losonczi Ágnes: Zene - ifjúság - mozgalom104
José Marti: A mi Amerikánk 104
Mátyás Antal: A modern polgári közgazdaságtan története100
Marx és Engels Magyarországról136
Marx és Engels levelei104
Mód Aladár: Nemzet és szocialista nemzet100
Munkásmozgalmi életrajzok a helytörténet-írásban139
Nemes Dezső: A magyar munkásmozgalom történetéhez105
Németh Károly: Tettekkel - felelősséggel132
Dr. Nyitrai Ferencné: Iparunk helye a világban142
Orosz internacionalisták a Magyar Tanácsköztársaságért - Dokumentumok94
Ránki György: A második világháború története100
Dr. Romány Pál: A tanyarendszer ma108
Sándor György: A televízió és a közönség108
Dr. Stark Antal: Terv és valóság103
Tanúságtevők102
Josip Broz Tito: Válogatott beszédek - A jugoszláv szocialista közösségért91
Tőkei Ferenc: A szocializmus dialektikájához111
Vilhovcsenko: Egy polgári szociológiai elmélet bírálatához146
Folyóiratainkból
Testvérlapjainkból
Képek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Társadalmi Szemle 1974. január-december I-II. Társadalmi Szemle 1974. január-december I-II. Társadalmi Szemle 1974. január-december I-II.

Könyvtári könyvek voltak.

Állapot:
eredeti ár
4.900 Ft
akciós ár 980,-Ft
25 pont kapható
Kosárba
80% kedvezmény, amennyiben 5 tételt választ a Vegye, vigye, szeresse! akció könyvei közül!
konyv