1.026.441

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Társadalmi Szemle 1975. (nem teljes évfolyam)

A Magyar Szocialista Munkáspárt elméleti és politikai folyóirata/XXX. évf. 1-6., 8-12. szám

Szerző

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.680 oldal
Sorozatcím: Társadalmi Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 22 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Hiányzó szám: 8.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Az MSZMP XI. kongresszusa
A Magyar Szocialista Munkáspárt XI. kongresszusának határozata a párt munkájáról és a további feladatokról3
A Magyar Szocialista MUnkáspárt Programnyilatkozata28
Hozzászólások a Központi Bizottság beszámolójához:
Katona Imre: A budapesti kommunisták eredményei és gondjai47
Fock Jenő: A kormány hazai és nemzetközi tevékenysége53
Biszku Béla: A munkásosztály vezető szerepe, a szövetségi politika és a szocialista demokrácia62
Németh Károly: Gazdaságpolitikánk és gazdasági feladataink70
Benke Valéria: Szocialista eszmeiség, művelődés, közösségi erkölcs80
Gáspár Sándor: A szakszervezetek feladatai89
Nemes Dezső: Pártunk nemzetközi tevékenysége98
Pullai Árpád: A párt vezető szerepe, a pártélet kérdései106
Maróthy László: Pártunk ifjúságpolitikája113
Cikkek
A párt és a távlatok3
A tagkönyvcsere elé3
Dokumentum az eszmecseréhez, az egységes kommunista cselekvéshez3
Egy történelmi kongresszus útmutatásai - negyven év után13
Három évtizeddel a győzelem után14
Almási Miklós: Életmód és kultúra - ott és itt43
Ancsel Éva: Demokratikus szigorúság35
Berecz János: A nemzetközi enyhülés: harc és együttműködés33
Berecz János: A nemzetközi enyhülés és a világforradalmi folyamat14
Biró Lívia: A kulturális csere és az "eszmék szabad áramlása"32
Biszku Béla: A XI. kongresszus a társadalmi viszonyok fejlesztéséről7
Drecin József: Gondolatok a gazdasági növekedésről az V. ötéves terv küszöbén11
Erdős Tibor: A tőkés országok nemzetközi gazdasági kapcsolatai és a gazdasági válság43
Földes Károly: Tervgazdaságunk szabályozási elvei a tapasztalatok tükrében20
Gáspár Sándor: A szakszervezetek feladatai a XI. pártkongresszus után3
Gergely István: Területi pártirányítás az érdekstruktúra tükrében24
Gyenes András: Az MSZMP XI. kongresszusa és a nemzetközi kérdések29
Hetényi István: A társadalmi fejlődés és a hosszú távú népgazdasági tervezés kapcsolatáról21
Hoós János: A gépipar és a nemzetközi gazdasági integráció27
Hoós János: A szocializmus elosztási és érdekeltségi viszonyairól17
Horn Gyula: Húszéves a Varsói Szerződés17
Józsa György, Rádi Péter: Ideológiai feladatok a XI. kongresszus után30
Kádár János: A fejlett szocialista társadalom építésének útján című kötetéről (Katona István: Fegyelmezett párt, jó tömegkapcsolat, helyes politika)57
Kállai Gyula: "Független, szabad, demokratikus Magyarországot!" (A magyar kommunisták, antifasiszták harca a második világháború éveiben)19
Katona István: Állandóság és megújulás3
Katona István: Fegyelmezett párt, jó tömegkapcsolat, helyes politika Kádár János kötetéről57
Lázár György: Gazdasági helyzetünk és feladataink23
Madarasi Attila: A közgazdasági szabályozás módosításának soron levő feladatai42
Maróthy László: Menet közben3
Nagy János: Az európai biztonság időszerű kérdései16
Nemes Dezső: Felszabadulásunk harmincadik évfordulójának küszöbén6
Németh Károly: Az 1975. évi terv és költségvetés, valmaint az V. ötéves terv irányelveiról (Előadói beszéd az MSZMP KB 1974. december 5-i ülésén)9
Németh Károly: Időszerű gazdasági feladataink3
Németh Károly: A gazdasági építőmunka feladatai22
Óvári Miklós: Kulturális forradalmunk három évtizede3
Óvári Miklós: Ideológiai helyzetünk és feladataink15
Polinszky Károly: Az általános iskola: köznevelési rendszerünk alapja30
Puja Frigyes: A magyar-szovjet kapcsolatok harminc esztendeje121
Pullai Árpád: A pártélet, a pártmunka időszerű kérdései43
Rádi Péter, Józsa György: Ideológiai feladatok a XI. kongresszus után30
Romány Pál: Eredmények és feladatok agrárpolitikánkban6
Szentistványi Gyuláné: Az országgyűlési választások előtt3
Szlameniczky István: A hatékonyság növelésének lehetőségei a mezőgazdaságban53
Turgonyi Júlia: A nő és a munka32
Vajda Péter: Kilátás a helsinki csúcsról3
Zoltai Dénes: Szocialista realizmus - elméletben és gyakorlatban28
Dr. Háy László37
Konzultáció - A XI. kongresszus kérdéseiről
Aggod József: A fejlett szocialista társadalom megteremtésének útján73
Józsa György: A munkásosztály vezető szerepéről55
Társadalomtudomány és ideológia
Kolosi Tamás: Egyenlőségeszmény és társadalmi realitás37
Lukács József: A társadalom fejlődéstörvényei és az emberi tevékenység61
Szabó Imre: Szükségletek és érdekek a szocializmusban35
Szemle
Bihari Ottó: Általános és különös vonások a szocialista államszervezetben66
Bognár László: Gazdasági társulások a mezőgazdaságban (Interjú)79
Dolgos János: Gazdasági egyensúly és korszerű pártmunka (Beszélgetés Borbély Sándor elvtárssal a Csepel Művek pártbizottságának tapasztalatairól)40
Gál Róbert:
Kéri András: A munkásifjúság érdekében66
Géczi János:
Kovács Antal: A párttagok kommunista magatartásáról (Sólyom József és Pozsgai Zoltán interjúja)63
H. Sas Judit: "Egy napom tíz év múlva" (Fiatalok elképzelései jövő életükről - és a jelen valóság)63
Kéri András:
Gál Róbert: A munkásifjúság érdekében66
Kovács Antal:
Géczi János: A párttagok kommunista magatartásáról (Pozsgai Zoltán és Sólyom József interjúja)63
Pongrácz László: A munkaügyi gazdálkodás során levő feladatai71
Sárközy Tamás: A szocialista tulajdonelmélet egyes kérdéseiről41
Simonyi Ágnes: Az üzem- és munkaszervezés társadalmi feltételei54
Somogyi Gyula: Követelmények és tartalékaink a népgazdaságban59
Somogyi Imre: A kádermunkáról52
Szűcs Istvánné: Úttörők és felnőttek73
Nemzetközi szemle
Bögös László: A Vietnami Dolgozók Pártja - az egységesítés vezető ereje80
Darvas Péter:
Győri Sándor: Az út Thieu bukásáig46
Gyulai István: Halmozódó válságtünetek a tőkés világgazdaságban101
Kanyó András: Latin-Amerika - a fejlődés iránya nem tört meg44
Kovács István: Az amerikai pártharcok és a "haragos többség"92
N. G.: A hetvenes évek tőkés gazdasági válsága (Szovjet közgazdászok értékelései és következtetései)78
Radnai Zoltán: Mit hozott a "kis lépések" politikája a Közel-Keleten?62
Serény Péter: A szovjet békeprogram a megvalósulás küzdelmes útján75
Simó Endre: Forradalmi folyamat, politikai harc Portugáliában46
Szécsi Éva: Portugália és Görögország a fasizmus után84
Szécsi Éva: Kiút az indiai válságból70
C. Tóth Béla: Pártharcok és alternatívák a nyugatnémet belpolitikában54
Várnai Ferenc: Megreformált alkomány, változatlan vonal Pekingben94
Várnai Ferenc: "Második front" a béke és a forradalom erői ellen89
Tájékozódás
Afanaszjev, V. G.: Irányítás és döntés84
A KGST-országok négyéves fejlődésének főbb eredményei132
Bacsurin, A. V.: A termelés koncentrációja és a gazdasági mechanizmus61
Fedoszejev, P. N.: A társadalmi fejlődés aktuális kérdéseinek kutatása a Szovjetunióban (I. rész)38
Fedoszejev, P. N.: A társadalmi fejlődés aktuális kérdéseinek kutatása a Szovjetuinóban (II. rész)53
Gáliczky Éva: A fejlett szocialista társadalom munkásosztálya110
Héthy Lajos:
Makó Csaba: Automatizáció, munkások - vállalat67
Kanyó András: A latin-amerikai kommunista és munkáspártok havannai tanácskozásáról93
Lapin, N. I.: Szervezeti rendszerek szociológiai elemzése103
Makó Csaba, Héthy Lajos: Automatizáció, munkások - vállalat67
Maserov, P.: Az SZKP agrárpolitikája és a társadalmi haladás falun86
Nocsevnyik, M. N.:
Uszenyin, V. I.: Automatizáció, munkások - társadalom61
Polesszkij, A.: Varga Jenő irodalmi öröksége62
Reinhold, Otto: Úton a fejlett szocializmus felé53
Scserbina, F. V.:
Tumaszov, A. K.: Az össznépi és kollektív gazdasági érdekek ellentmondásainak jellege a szocializmusban94
Serényi Péter: A szovjet gazdaság sikerei - és ideológiai "hátországuk"74
Tumaszov, A. K.:
Scserbina, V. F.: Az össznépi és kollektív gazdasági érdekek ellentmondásainak jellege a szocializmusban94
Uszenyin, V. I.:
Nocsevnyik, M. N.: Automatizáció, munkások - társadalom61
Fórum
(Hozzászólások az MSZMP Kultúrpolitikai Munkaközösségének állásfoglalásához. Az előző hozzászólások az 1974. 11. és 12. számban)
Breuer János: Zenei gyakorlat, nemzeti hagyomány, internacionalizmus86
Kulcsár Kálmán: A szocialista hazafiság, a történetiség és a társadalomtudományok84
Közművelődés
Katsányi Sándor: A társadalmi ismereteket közlő irodalom könyvtári forgalma85
Szántó Miklós: Kiegyenlítődés és egyenlőtlenség művelődésünkben55
Iskola és társadalom
Faludi Szilárd: Az új tantervek készítése közben82
Hanga Mária: Törekvések és realitások a közoktatásban88
Littkey Sándor:
Pósa Zsolt: A közismereti tárgyak jelentősége a szakmunkásképzésben79
Magyar Edit: Munkástovábbképző Központ Újpesten103
Mohás Lívia: Gondok és lehetőségek a középiskolai kollégiumokban53
Pósa Zsolt:
Littkey Sándor: A közismereti tárgyak jelentősége a szakmunkásképzésben79
Kulturálils életünkből
Breuer János: A közéleti Bartók115
Szende Aladár:
Szépe György: Az anyanyelvi képzés társadalmi jelentősége93
Kritika
Kiss Lajos: Újab bprózairodalmunk világképének néhány vonása72
Művelődéspolitikai jegyzetek
Bereczky Lóránd: Művészi alkotások a közösség tulajdonában115
Füleki József: Gondok vagy válságok?111
Kamarás István:
Mándi Péter: Külön-külön vagy kéz a kézben107
Rottler Ferenc: "Magyarország a századfordulón"112
Könyvekről
A Kommunista Internacionálé válogatott dokumentumai (Szabó Ágnes)69
A mai monopolkapitalizmus politikai gazdaságtana (Nyilas József)71
Apró Antal: A szocializmus építésének útján (Cseterki Lajos)140
Balogh Sándor: Parlamenti és pártharcok Magyarországok 1945-1947 (Strassenreiter Erzsébet)101
Brutyó János: A munkáshatalom erősítéséért (Baranyai Tibor)91
Csonka Rozália: Agrárproblémák, parasztmozgalmak és a Kommunista Internacionálé agrárpolitikája (1919-1929) (Székely Gábor)105
Erdei Ferenc: Magyar falu (Hatvani Dániel)99
Glezermann, G. J.: A történelmi materializmus és a szocialista társadalom fejlődése125
Hermann István: A mai kultúra problémái (B. Mészáros Vilma)71
Honecker, Erich: Az internacionalizmus zászlaja alatt (Nemes János)89
Jarosewski, M. T.: Személyiség és közösség (Murányi Mihály)102
Komócsin Zoltán: Válogatott beszédek és cikkek (Puja Frigyes: Kommunista hittel, forradalmi szenvedéllyel)66
Küzdelmes évszázad. Fejezetek a magyar munkásmozgalom történetéből (Glatz Ferenc)99
Lovas Márton: Mezőgazdaságunk fejlődése és távlatai (Vágó József)93
Magyarország felszabadítása (Botos János)142
Marchais, Georges: Demokratikus kihívás (Schlett István)66
Mihályfi Ernő: Emlékirat helyett (Dersi Tamás)69
Negyedszázados harc. A munkásmozgalom történetének kronológiája 1919-1945 (Karsai Elek)123
Tanúságtevők - 1944-1948-ról (Máté György)69
Történelem és filozófia (Ágh Attila)76
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Társadalmi Szemle 1975. (nem teljes évfolyam)

Könyvtári könyv volt.

Állapot:
4.480 Ft
2.240 ,-Ft 50
11 pont kapható
Kosárba