1.033.311

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Társadalmi Szemle 1976. január-december

A Magyar Szocialista Munkáspárt elméleti és politikai folyóirata/XXXI. évf. 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.332 oldal
Sorozatcím: Társadalmi Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Cikkek
A párttagság marxista-leninista nevelésének feladatairól3
Almási Miklós: Az amerikai neokonzervativizmus39
Ancsel Éva: Lehet-e az ember feddhetetlen?47
Ancsel Éva: A végiggondolt gondolat és a cselekvés61
Bálint József: Társadalmunk rétegződése és a jövedelemarányok a statisztika tükrében31
Barabás János: A fiatal művészek társadalmunkban36
Berecz János: Az európai szociáldemokrácia az enyhülés időszakában38
Berecz János: Korunk fő folyamatai28
Berend T. Iván: Az infrastruktúra (háttérágazat) fejlesztése - történeti összefüggésben34
Biró Ferenc: Munkaerő-gazdálkodás a mezőgazdaságban44
Borbély Sándor: A pártszervezetek gazdaságirányító és -ellenőrző munkájáról3
Borsi Emil: A fejlett szocializmus kérdései néegy pártkongresszus tükrében22
Csernok Attila. Készletnövekedés az iparban30
Deák Gábor: Szerződés a jövendővel (A KISZ XI. kongresszusa után)17
Dinnyés János: Zöldségtermelésünk időszerű problémái29
Ferge Zsuzsa: A nők a munkában és a családban39
Földes Károly: A szocialista társadalom gazdasági szerkezete Magyarországon13
Gyenes András: Európa sorskérdései és a kommunista pártok3
Győri Imre: Emeljük a marxista-leninista oktatás és nevelés színvonalát17
Havasi Ferenc: Az ágazati irányítás néhány kérdése24
Hermann István: A mai polgári válságtudat művészi tükröződéséhez35
Hermann István: A kultúra, a művészet és a szabadidő egysége57
Hoós János: A tervszerűség fokozásának néhány kérdése16
Juhász Ádám: Tartalékok és kihasználásuk a nehéziparban49
Kádár János: Egyetértés a célokban - egység a cselekvésben7
Káplár József: A Szovjetunió X. népgazdaságfejlesztési terve3
Karakas László: Az V. ötéves terv munkaerő-gazdálkodási feladatai15
Katona Imre: Eszmecsere a párttagokkal15
Koncz István: Folyamatos eszmecsere a párttagokkal - eredményesebb pártmunka3
Koppány Nándor: Az építőipari tevékenység és a beruházások tervezésének fejlesztése az V. ötéves tervidőszakban30
Kovács Imre: A háztáji és a kisegítő gazdaságok szerepe szocialista mezőgazdaságunkban38
Kovács Sándor:
Váncsa Jenő: Mezőgazdasági termelés - élelmiszeripari feldolgozás64
Köves Tibor: Az "Alapító Atyák igazságai" és a bicentenárium Amerikája44
Lőkös Zoltán: A párt vezető szerepe és tömegkapcsolatai24
Nagy János: Egy évvel Helsinki után13
Németh Károly: ötödik ötéves tervünk - népgazdaságunk töretlen fejlődésének programja3
Németh Károly: Az SZKP XXV. kongresszusa: újabb mérföldkő a béke és társadalmi haladás útján20
Nyitrai Ferencné: A 49 kiemelt vállalat fejlődése a IV. ötéves tervidőszakban18
Puja Frigyes: Az SZKP békeprogramja: közös ügyünk3
Rózsa László: Aktivitás, kiállás, demokrácia27
Sarlós István: Nemzeti egység, szövetségi politika, Népfront3
Takács Kálmán: Munkahelyi vezetők a közművelődésben9
Tar József: Feladataink a beruházási tevékenység hatékonyságának növelésében22
Tóth Dezső: Mai irodalmunk - mai életünk47
Szabó P. Imre: Társadalmi átalakulás és az életmód változása35
Szekér Gyula: Új vonások a magyar-szovjet gazdasági együttműködésben12
Szekér Gyula: A KGST Kompex Programjának öt esztendeje11
Szikszay Béla: Életszínvonal-politika és árpolitika26
Vágó József: Szarvasmarhatartásunk fejlesztésének főbb problémái31
Váncsa Jenő.
Kovács Sándor: mezőgazdasági termelés - élelmiszeripari feldolgozás64
Várnai Ferenc: Egy történelmi kongresszus világvisszhangjáról3
Dokumentum
A Központi Bizottság 1976. október 26-i határozata a pártpropaganda soron levő feladatairól, továbbfejlesztéséről3
Az SZKP XXV. kongresszusának dokumentumaiból3
Irányelvek a szövetkezetek kongresszusain résztvevő kommunisták részére67
Társadalomtudomány és ideológia
Társadalmunk érdekviszonyai és a tudományos kutatás (Vita a Társadalmi Szemle szerkesztőségében)72
Benke István: Érdek és társadalmi cselekvés39
Köpeczi Béla: Életmód és tudat76
Lick József: A történelmi fejlődés dialektikája és az ázsiai termelési mód (Gondolatok Tőkei Ferenc könyvéről)56
G. Márkus György: Az amerikai "elhivatottság" és a pesszimizmus ideológiája44
Szabó Katalin: Állami tulajdon és szocialista gazdasági valóság51
H. Varró Rózsa: Az élővilág és az ember viszonya (Néhány megjegyzés a biologizmusról)74
Szemle
A szervezésen és az embereken múlik (A Fejér megyei Állami Építőipari Vállalat tapasztalataiból):
Tamás Mihály: Iparosítani az építpőipart! (Interjú Kiss József igazgatóval)57
Kiss Lajos: Milyen előmenetel vár fiatal diplomásainkra?61
Bossányi Katalin: A népgazdasági és a vállalati törekvések egyeztetése (A tervkonzultációk tapasztalatai a kohó- és gépiparban és a könnyűipírban)48
Csáky Csaba: Falusi ifjúság - ifjúsági mozgalom falun58
Egerszegi Csaba: A gazdaságos termékszerkezet kialakításáért (A VBKM tapasztalataiból)77
Héthy Lajos:
Makó Csaba: A munkások perspektívái és a szocialista vállalat53
Horányi Lajos: Megalapozott teljesítménykövetelmények és a termelő kapacitás kihasználása (Beszélgetés a Magyar Vagon- és Gépgyárban)66
Horváth László: Egyéni életpályák vállalati tervezése64
Kéri Tamás: Gondoskodás a dolgozó emberről (Kezdeményezések a munkaerőgondok megoldására a Székesfehérvári Könnyűfémműben)69
Kéri Tamás: Rend az üzemben (Négy beszélgetés a munkafegyelemről)84
Kilényi Géza: Közigazgatási sezrvezetünk fejlődéséneki néhány sajátos vonása74
Komócsin Mihály: A teürletfejlesztés tapasztalatai Csongrád megyében45
Lunczer Ilona: A gazdasági munka és a pártszervezetek (Tapasztalatok négy nagyüzemben)64
Makó Csaba:
Héthy Lajos: A munkások perspektívái és a szocialista vállalat53
Maros Dénes: Fiatalok a munkáspályán51
Sárközi Tamás: Felelősség a vállalati vezetésért és gazdálkodásért67
Simonyi Ágnes: Az üzemi demokrácia a munkások oldaláról nézve (Egy kezdeményezés és tapasztalatai a Budapesti Vegyi Művekben)56
Szoboszlai György: A közigazgatás és a területi érdekviszonyok98
Tószegi Zoltán: Bérszabályozás az állami gazdaságokban93
Vass Miklós: A munkateljesítmények mérésének útjai a vállalatnál84
Évforduló
A Társadalmi Szemle jubileuma55
Blaskovits János: Békés átmenet és szövetségi politika (Az MKP harminc év előtti III. kongresszusáról)50
Borsányi György: Kun Bélára emlékezünk51
Györkei Jenő: A spanyol szabadságharc emlékére39
Kálmán Endre: A forradalom katonája (Wilhelm Liebknecht születésének 150. évfordulójára)90
Köpeczi Béla: II. Rákóczi Ferenc, az államférfi86
Iskola és társadalom
Báthory Zoltán: A pedagógiai kutatások főbb irányai89
Csendes Lajos: A pedagógusok továbbképzése55
Gábor István: A pedagógusok továbbképzéséről - két megye tapasztalatai alapján94
Horváth Márton: Köznevelésünk távlatai és a tudományos kutatás83
Rádi Péter: A pedagógus státusza és a szocialista nevelés75
H. Sas Judit: A nő és a férfi a családban és a társadalomban (Társadalmi szerep- és életmódmodellek az iskolai olvasókönyvben)121
Közművelődés
Füleki József: Mérlegen a közművelődés határozat végrehajtása (Beszélgetés három nagyüzem pártbizottságának titkárával)86
Vitányi Iván: Az amatőr művészeti mozgalom ideológiai-politikai helyzete és feladatai106
Kritika
Agárdi Péter: Művészetkritika és közművelődés80
Művelődéspolitikai jegyzetek - A vidék változó kulturális arculatáról
Barinkai Oszkárné: "Senki földje" - vagy sokak otthona?76
Faragó Sándor: Művelődési lehetőségek és törekvések Kapuvárott97
Horváth Imréné: A Soproni Ünnepi Hetek rendezvényeiről94
Koncz János: Főváros - vidék - szellemi arculat80
Magyar József: Haladó hagyományainkat ápoljuk és újakat teremtünk88
Simó Tibor: A szakszervezetek a kulturális egyenlőtlenségek csökkentéséért84
Szederkényi Ervin: A kulturális decentralizáció Pécsről nézve72
Tóth Loránd: Színház és agrokémia91
Varga Sándor: Az olvasás falun89
Nemzetközi szemle
Böcz Sándor: Az angolai nép győzelmes harca89
Bögös László: Egységes Vietnam - a szocializmus elevei alapján92
Kovács István: Választók, jelöltek, álláspontok - és az amerikai valóság132
Nagy László: Ami az új amerikai elnök mögött és előtt áll...66
Radnai Zoltán: Kérdőjelek az egyiptomi gazdaságban és belpolitikában77
Réti Ervin: Spanyolország - Franco után92
Réti ERvin: A "fehér ötszög" szétesése (Az antiimperialista harc frontjai Dél-Afrikában)99
Serény Péter: Az el nem kötelezettek - Colombo tükrében99
Sersnyev, E. sz.: A szovjet-amerikai gazdasági együttműködésről80
C. Tóth Béla: Választási eredmények és politikai-gazdasági realitások az NSZK-ban63
Vajda Péter: A katonai enyhülésért81
Vértes Imre: Egy győztes forradalom példája és tanulságai (Kubai testvérpártunk első kongresszusáról)66
Testvérpártok folyóirataiból
Gemkow, H.:
Zevin, V.: A marxizmus megalapítóinak nagy műve (A Marx-Engels Összkiadás első kötetének megjelenéséhez) (Kommuniszt, 1975. 15. sz., Einheit, 1975. 10. sz.)72
Ancsiskin, A.: Bővített újratermelés a fejlett szocializmusban (Kommunyiszt, 1976. 14.sz.)75
Heiniger, H.: A nemzetközi monopóliumok expanziója (Einheit, 1976. 8.sz.)85
Tájékozódás
Afanaszjev, V. G.: Emeljük az irányítást az új követelmények szintjére (Pravda, 1976. május 21.)73
Milner, B.: Az irányítás szervezeti rendszerének tökéletesítése (Pravda, 1976. augusztus 10.)106
Rychtarik, Karel: Empíria és elmélet a szociológiában (Sociológicke Casopis, 1975. 3. sz.)96
Széljegyzet
Parti Pál: Az Átlag és a Napbanéző84
Könyvekről
A modernizmus - Szovjet tanulmánykötet (Lendvai L. Ferenc)101
A nemzetközi munkásmozgalom története 1945-1974 (Vályi-Nagy József)101
Bacsurin, A. V.: Az irányítás és tervezés kérdései (Hoós János)100
Brutyenc, K. Ny.: Korunk nemzeti felszabadító forradalma (Vajda Péter)103
Davidov, Jurij: A művészet és az elit (Zoltai Dénes)148
Erdei Ferenc: Magyar tanyák (Takács József)108
Évkönyvek a nemzetközi munkásmozgalom történetéből (Sipos Péter)86
Dr. Horváth Márton: A népi demokrácia közoktatási rendszere (1945-1948) (Simon Gyula)100
József Attila válogatott levelezése (Agárdi Péter)92
Kozma Ferenc: Jólét szocialista módon (Szabó P. Imre)88
Magyarország megyéi és városai (Dányi Pál)98
Magyarország története 1918-1919, 1919-1945 (Sipos Péter)141
Tanulmány és könyv a NÉKOSZ-ról:
Szemere Vera: A NÉKOSZ történetéhez (Sipos Péter)102
A valóság pedagógiája (Vitányi Iván)104
Truhanovszkij, V. G.: Winston Churchill (Komját Irén)90
Új pedagógiai könyvek (Gábor István)110
Szabó Bálint: Felszabadulás és forradalom (Szakács Kálmán)98
Szamuely Tibor: Összegyűjtött írások és beszédek (Gábor Sándorné)106
Várnai Ferenc: A maoisták útja (Jávori Imre)146
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv