1.018.260

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Társadalmi Szemle 1979. január-december I-II.

A Magyar Szocialista Munkáspárt elméleti és politikai folyóirata/XXXIV. évf. 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.680 oldal
Sorozatcím: Társadalmi Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 22 cm x 15 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

A Magyarországi Tanácsköztársaság 60. évfordulójára
Sipos Péter: Hatvan év múltán a Magyarországi Tanácsköztársaságról3
Kende János: Forradalom és szövetségi politika Magyarországon 1919-ben12
Tokody Gyula: Forradalmi fellendülés és a kommunista világmozgalom kialakulása (1917-1919)23
Nemes Dezső: A Tanácsköztársaság történetének egyes vitatott kérdéseihez84
Mai grafikusművészek 1919-ről (rézkarcok)
Cikkek
Nemzetközi tapasztalatcsere a pártmunkáról (A szocialista országok testvérpártjai KB-titkárainak tanácskozása Budapesten)16
Teljes szolidaritás az újra megtámadott Vietnammal!39
Tisztában látni - határozottan cselekedni14
Az eredméynesebb gazdálkodásért - a pártmunka eszközeivel (Beszélgetés Cservenka Ferencnével, a Pest megyei Pártbizottság első titkárával)34
Eredményes pártirányítás: a feladatokhoz igazodó munkastílus (Beszélgetés Varga Péterrel, a Somogy megyei Pártbizottság első titkárával)19
Gazdasági feladataink és az ideológiai munka (Beszélgetés Géczi Jánossal, a Nógrád megyei és Mokri Pállal, a Komárom megyei Pártbizottság első titkárával)26
Ábrahám Kálmán: Az építésügy fejlődése és a társadalmi követelmények20
Ancsel Éva: A szocialista tudat lehetősége és valósága38
Baranyai Tibor: A XII. kongresszus előtt - a pártról3
Benke Valéria: A marxista-leninista propaganda és a társadalmi valóság3
Berecz János: A marxizmus-leninizmus és a szocializmus20
Berecz JÁnos: Párbeszéd és együttműködés Európa kommunistái között22
Berend T. Iván: A magyar gazdaság és a világpiac a 20. században39
Borsányi György: Memoár, forrásérték, kritika45
Cservenka Ferencné: Az eredményesebb gazdálkodásért - a pártmunka eszközeivel (Interjú)34
Drecin József: Néhány gondolat a gazdasági érdekeltségről és a szemlélet módosulásának szükségességről3
Eötvös Pál: Önbizalom a cselekvéshez3
Gál Zoltán: Harmincéves alkotmányunk ünnepére23
Géczi JÁnos: Gazdasági feladataink és az ideológiai munka (Interjú)26
Goldpergere István: A gazdaságirányítás és a tervezés feladatai a termelési szerkezet fejlesztésében25
Havasi Ferenc: Gazdasági építőmunkánk soron levő feladatai3
Havasi Ferenc: Az 1979. évi népgazdasági terv végrehajtásának eddigi tapasztalatai. Az árrendszer fejlesztésének szükségessége3
Héthy Lajos: A gazdasági munka pártirányítása és az érdekegyeztetés26
Hoós János: Soron levő gazdaságpolitikai feladatainkról3
Hoós János: Hatékonyabb termelés - a kiegyensúlyozott gazdasági fejlődés alapfeltétele14
Juhász Ádám: A népgazdaság szervezettsége, a vállalat- és ágazatközi irányítás15
Kádár János beszéde a budapesti pártaktíva értekezleten3
Katona István: A kongresszusi irányelvek pártvitája elé3
Kende János: Forradalom és szövetségi politika Magyarországon 1919-ben12
Kolosi Tamás:
Papp Zsolt: Egyenlőség és teljesítményelv24
Koncz Gábor:
Monigl István: A kultúra távlati tervezése36
Kornidesz Mihály: Iskolarendszerünk alapja: az általános iskola71
Kovács Ferenc: Az osztályok közeledésének néhány problémája40
Köves Tibor: Az amerikai uralkodó osztály ideológiai öröksége és az enyhülési irányzat35
Kozma Ferenc: Külgazdasági környezetváltozások és alkalmazkodás25
Lakos Sándor: Közigazgatás és társadalom13
Méhes Lajos: Gondolatok a párt gazdaságszervező munkájáról55
Mokri Pál: Gazdasági feladataink és az ideológiai munka33
Monigl István:
Koncz Gábor: A kultúra távlati tervezése36
Nagy János: Az európai enyhülés a mai világhelyzetben44
Nyul Emil: Gazdasági fejlődésünk és az árrendszer11
Pándi Pál: A kritikus zóna33
Papp Zsolt:
Kolosi Tamás: Egyenlőség és teljesítményelv24
Pintér István: A magyar nacionalizmus a második világháború előtt és alatt38
Pozsgay Imre: Erősítve és hasznosítva a kölcsönös bizalmat3
Rácz Albert: Munka szerinti elosztás, ösztönzés9
Sipos Péter: Hatvan év múltán a Magyarországi Tanácsköztársaságról3
Szabó András György: "Minden egyén teljes és szabad fejlődése" (Napjaink és a kommunizmus)29
Szabó István: A szövetkezetek szocialista vonásainak fejlődése37
Szabolcsi Miklós: A szocialista világkultúráról41
Szikszay Béla: A szabáyozók 1979. évi módosítása11
Szücs István: A budapesti lakásépítés fejlesztésének társadalmi céljai32
Tábori András: Életszínvonalról, hatékonyságról3
Tokody Gyula: Forradalmi fellendülés és a kommunista világmozgalom kialakulása (1917-1919)23
Tütő László: A szocialista értékrend fejlődéséről48
Varga Péter: Eredményes pártirányítás: a feladatokhoz igazodó munkastílus (Interjú)19
Zrinszky László: A pártpropaganda és módszerei14
Zsuffa Ervin: A vállalati stratégia lehetőségei a mezőgazdaságban25
Évforduló
Harmincéves a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa45
A második világháború előtörténetéhez. Dokumentumok és jelentések68
E. Fehér Pál: A béke felelősségtudata78
Szemle
Andics Jenő:
Rozsgonyi Tamás: A vállalati konfliktusok és a hatékonyság48
Andorka Rudolf:
Harcsa István: A községekben zajló társadalmi változások az elmúlt másfél évtizedben68
Bossányi Katalin: Fejlesztés és visszafejlesztés (Szelektív termékszerkezetátalakítás a ruházati iparban)55
Bossányi Katalin: Gazdálkodás és idő (Körinterjú)43
Böhm Antal:
Pál László: A bejáró munkások társadalmi-politikai magatartása50
Egerszegi Csaba: Az energiagazdálkodás intenzív útja (Beszélgetés Papp Istvánnal, az Energiagazdálkodási Intézet igazgatójával)57
Fábri Ferenc: Érdekeltség a költségnövelésben?60
Gergely György: Hogyan látják a munkások üzemi gondjainkat és tennivalóinkat? (Komárom megyei tapasztalatok)41
Halay Tibor:
Szpirulisz Ildikó: Munkásosztály a szocializmusban61
Harcsa István:
Andorka Rudolf: A községekben zajló társadalmi változások az elmúlt másfél évtizedben68
Kobjakov Valentina: Termelési tanácskozás - elméletben és gyakorlatban65
Pál László:
Bőhm Antal: A bejáró munkások társadalmi-politikai magatartása50
Papp István: Az energiagazdálkodás intenzív útja (Interjú)57
Poden Gyula: Az állami gazdaságok a fejlődés útján64
Rozgonyi Tamás:
Andics Jenő: A vállalati konfliktusok és a hatékonyság48
Szaszkó László: A mezőgazdaság állami irányításának korszerűsítése53
Szecskő Tamás: Értékek a társadalom napirendjén (Jegyzetek a tömegkommunikáció lehetőségeiről)48
Szpirulisz Ildikó:
Halay Tibor: Munkásosztály a szocializmusban61
Zétényi Zoltán: A munkás-mérnök kapcsolat lehetőségei és korlátai71
Politika, tudat, magatartás
Badacsonyi György: Politikai kultúra és a demokrácia kultúrája97
Balogh József: A politikai magatartás és vizsgálata105
Fodor Gábor: Nyilvánosság és felelősség53
Hajdu Ráfis Gábor: Demokrácia, érdekeltség, kultúra48
Kulcsár Kálmán: A politikatudomány a szocialista társadalomban87
Közigazgatás és politika
Bihari Mihály: A döntésmechanizmus szervezeti, hatalmi és érdekkörnyezete105
Dányi Pál: Az ágazati és a területi tervezés elvi és gyakorlati összefüggései59
Kilényi Géza: Az ügyfél és a hatóság kapcsolata jogi és politikai nézőpontból58
Kolozsvári Lajos: Önkormányzat és a tanácsok együttműködése, integrációs lehetőségeik90
Lakos Sándor: Közigazgatás és társadalom13
Madarász Tibor: A jogi szabályozás túlzásairól112
Raft Miklós: A képviselet szerepe a közigazgatásban76
Schmidt Péter: A bürokratizmus forrásai az államigazgatásban61
Verebélyi Imre: Helyi önállóság - felsőbb irányítás88
Eszmecsere
A mezőgazdaság szabályozórendszeréről (Kerekasztal-beszélgetés)63
Felnőttoktatás ma és holnap (Kerekasztal-beszélgetés a szerkesztőségben)69
Tudományos életünkből
Csepeli György: A nemzeti tudat- és érzésvilág kutatásáról90
Nemes Dezső: A Tanácsköztársaság történetének egyes vitatott kérdéseihez84
Vereczkei Lajos: Filozófia, ember, szaktudományok70
H. Varró Rózsa: A marxista emberkoncepció kérdéséhez (Hozzászólás a Filozófia, ember, szaktudományok című cikkhez)98
Iskola és társadalom
Valóság, gyakorlat, világnézeti nevelés (Kerekasztal-beszélgetés az iskolai tennivalókról93
Tóth István: A pedagógusképzés és az oktatáspolitikai határozat67
Kulturális életünkből
Nagy Mária Éva: A szükségletek és a formatervezés81
Tarján Tamás: A mai magyar dráma realizmusának néhány vonása79
Művelődéspolitikai jegyzetek - Város, falu, kultúra
Bajor Nagy ERnő: A falu lapja és a falu művelődése91
Breuer János: Falvaink zenekultúrájáról84
Ekler György: A különbségek és a társadalmi viszonyok74
Galicza János: Értékközvetítés és önmegvalósítás74
Kamarás István: Kemény adatok a vidékiségről és "dákaságról"87
Lázár István: Kultúrát - "kívülről"?69
Vitányi Iván: Gondolatok a falu közművelődéséről79
Nemzetközi szemle
Árkus István: A diktatúraellenes erők győzelme Nicaraguában97
Böcz Sándor: Afganisztán forradalma80
Bögös László: A kambodzsai nép győzelme85
Faragó Jenő: Tartós krízis és politikai következményei Olaszországban130
Hával József: Válság és kiútkeresés a francia politikában122
Kovács László: Az "el nem kötelezettek" és a nemzetközi élet fő kérdései72
Ortutay-Lovas Gyula: Gazdasági építőmunka Kubában60
Perényi Zoltán: A különalku és a közel-keleti rendezés88
Réti Ervin: Forradalmi fordulat Iránban79
Réti ERvin: Holtponton a közel-keleti "parx americana"70
Sahnazarov, G. H.: A béke alapfogalmainak elemzése56
Vajda Péter: Fontos lépés, előremutató javaslatok az enyhülés érdekében53
Tájékozódás
A KGST-országok négyéves fejlődésének főbb eredményei132
Bayer József: Értékmentesség, pártosság, obejktivitás (Szociológusok értékvitája az NSZK-ban)82
Elbert János: Jegyzetlapok az újabb szovjet irodalomról84
Nuhovics, E. Sz.: A nemzetközi monopóliumok és a függetlenné vált országok egyenlőtlen fejlődésének fokozódása77
Testvérpártok folyóirataiból
Szluka Emil:
Versényi Pál: A gazdasági teljesítőképesség növelése az NDK-ban (az Einheit cikkei alapján)79
Wiatr, Jerzy J.: A politikai tudományok feladatai89
Fórum
Kiss Tamás: A valóság megközelítése a népművelő munkájában88
Könyvekről
A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai, 1971-1975 (Darvasi István)91
A Tanácsköztársaság és szomszédaink (Niederhauser Emil)120
A Szovjetunió népgazdaságának 60 éve (Bálint József)99
Budapest-Moszkva: Szovjetoroszország és a Magyarországi Tanácsköztársaság kapcsolatai táviratok tükrében (Kende János)106
El a kezeket a Szovjet-Oroszországtól! Tanulmánykötet (Bassa Endre)94
Emlékiratok a magyar forradalmi munkásmozgalom történetéből. Fehér Lajos: Így történ, Kállai Gyula: A magyar függetlenségi mozgalom 1936-1945; Szántó Zoltán: Egy per - ötven év távlatából (Sipos Péter)111
Idő a mérlegen. Szerkesztette Szalai Sándor (Fukász György)105
Két könyv - két nemzetközi monopólimról:
J. Räushel: BASF, a vegyipari óriás. Egy multinacionális konszer anatómiája
Alberto, Klinger, Ludwig, Peter: IBM-mel a jövőbe (Bod Péter Ákos)103
Magyar internacionalisták Szibériában és a Távol-Keleten (1917-1922) (Sipos Levente)118
Magyarország története, 7. kötet (1890-1918) (Varga Lajos)85
Marx élete dokumentumokban (Nagy Ferenc)96
Munkásmozgalom és kultúra 1867-1945 (S. Vincze Edit)104
"Szálasi-naplója". A nyilasmozgalom a II. világháború idején (Pintér István)95
Tanúságtevők (Kabos Ernő)105
Társadalmi struktúrák fejlődése (Szirmai Viktória)97
Új erők születése. Munkásmozgalom-történeti kronológia (Hanák Péter)108
Urbanisztika. Válogatott tanulmányok (Illés Iván)108
Világpolitikai kislexikon (Barabás Péter)123
Aczél György: A kor, amelyben élünk (Ancsel Éva)139
Alberto, Klinger, Ludwig, Peter: IBM-mel a jövőbe (Bod Péter Ákos)103
Betényi Iván: A magyar korona története (Szuhay-Havas Ervin)89
Bölönyi József: Magyarország kormányai, 1848-1975 (Barna Zoltán)94
Erényi Tibor: Szocializmus a századelőn (Mucsi Ferenc)102
Fehér Lajos: Így történt (Sipos Péter)111
Feuer Mária: Pillanatfelvétel. Magyar zeneszerzés 1975-78 (Breuer János)148
Hevesi, Marija: "Baloldaliság" a filozófiában (Simonovits Anna)105
Horváth György: Személyiség és öntevékenység (Kozma Tamás)146
Jakab Miklós: Társadalmi változás és a magyar értelmiség, 1944-1948 (Strassenreiter Erzsébet)100
Kállai Gyula: A magyar függetlenségi mozgalom 1936-1945 (Sipos Péter)111
Kardos László: Hármaskönyv (Pomogáts Béla)144
Kővágó László: A Magyarországi Tanácsköztársaság és a nemzetközi kérdés (Galántai József)102
Kun Béla: Szocialista forradalom Magyarországon (Liptai Ervin)91
Lick József: Érdekek és tevékenység (Benke István)100
Longo, Luigi: A nemzeti felkelés útján (Todero Frigyes)102
Novák Zoltán: A Vasárnap Társaság (Lendvai L. Ferenc)108
Petrák Katalin: A szervezett munkásság küzdelme a korszerű társadalombiztosításért (Sipos Péter)92
Ponomarjov, B.,: Marxizmus, szocializmus (Pálos Tamás)97
Puja Frigyes: A felszabadult Battonya (Vadász Ferenc)100
Räushel, Jürgen: BASF, a vegyipari óriás. Egy multinacionális konszern anatómiája103
Siklós András: Magyarország 1918-1919. Események, képek, dokumentumok (Hetés Tibor)116
Szabó Ervin levelezése, 1905-1918. (2. kötet) (Balázs György)97
Szántó Zoltán: Egy per - ötven év távlatából (Sipos Péter)111
Széchenyi István: Napló (Tilkovszky Lóránt)99
Tilkovszky Lóránt: Ez volt a Volksbund (Stier Miklós)107
R. Várkonyi Ágnes: Magyarország keresztútjain (Rottler Ferenc)142
H. Varró Rózsa: Élővilág és társadalom (Kiss Judit)107
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Társadalmi Szemle 1979. január-december I-II. Társadalmi Szemle 1979. január-december I-II. Társadalmi Szemle 1979. január-december I-II.

Könyvtári könyvek voltak.

Állapot:
4.900 Ft
2.450 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba