1.038.091

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Társadalmi Szemle 1980. január-június I. (nem teljes évfolyam)

A Magyar Szocialista Munkáspárt elméleti és politikai folyóirata/ XXXV. évfolyam 1-6. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. szám
Havasi Ferenc: Gazdasági építőmunkák eredményei és feladatai3
Győri Imre: A változó feltételek és a tömegpolitikai munka17
Szikszay Béla: A gazdasági szabályozók módosításáról26
Mód Aladárné: A társadalmi szerkezet változásának néhány tendenciája34
Glatz Ferenc: A történettudomány és a közgondolkodás történeti elemei47
Nemzetközi szemle
Vajda PéteR: NATO-rakéták az enyhülési politika ellen58
Szemle
Vallus Pál: Az árrendszer fejlesztésének kérdései67
Vágó József: Gazdasági együttműködés a mezőgazdaságban74
Makó Csaba: A munkaszervezet korszerűsítése az iparban81
Politika, tudat, magatartás
Zrinszky László: Makacs illúziók90
Évforduló
Mucsi Ferenc: Az imperializmus korának első népi forradalma (Emlékezés az első oroszországi forradalomra)100
Könyvekről
L. I. Brezsnyev: A szovjet társadalom politikai rendszerének fejlődése105
Hidas Antal: Szólok az időhöz109
Hermann István: A gondolat hatalma110
Dr. Kiss Artúr: Politikai elmélet - politikai gyakorlat112
Folyóiratainkból115
Testvérlapjainkból118
II. szám
Pozsgay Imre: A párt szövetségi politikájáról3
Szekér Gyula: Iparpolitikánk és a világgazdasági változások12
FEkete JÁnos: A tőkés pénzügyi rendszer válsága és gazdaságpolitikánk31
Bihari Mihály: A társadalom érdekviszonyai és a szocialista demokrácia46
Erényi Tibor: Munkásosztálytörténet, munkásmozgalomtörténet és tudatformálás57
Nemzetközi szemle
Köves Tibor: Tömegmanipuláció és külpolitikai átértékelés - Az amerikai választási kampányról69
Szemle
Bossányi Katalin: Előtérben a háttéripar - A szelektív fejlesztés, a gazdaságos export és a vállalati kooperáció a gépiparban82
Tájékozódás
Léderer Pál: A szovjet gazdaság a fejlődés új szakaszában101
Könyvekről
Dokumentumok a magyar közoktatás reformjáról, 1945-1948109
Ágh Attila: A termelő ember világa111
Folyóiratainkból115
III. szám
Bizalom és tettrekészség3
Korom Mihály: Közigazgatásunk a néphatalom szolgálatában11
Nagy János: Változatlanul az enyhülés útján21
Nyitrai Ferencné: Fogyasztásunk szerkezete és az árváltozások hatása a fogyasztásra32
FAlusné Szikra Katalin: A bérkülönbségek néhány kérdése43
Papp Zsolt: Szociológiai szemlélet és társadalmi funkció55
Szemle
Hutás Imre: Társadalom és egészségügy67
Tahin Tamás: EGészség és társadalom77
Dokumentum
Pártosság, népiség, realizmus - a hazai marxista esztétika tükrében87
Fórum
Sobor István: Eszmecsere - alulnézetből102
Könyvekről
N. Pirumova: Bakunyin106
Balogh István: A társadalmi információ110
Folyóiratainkból112
Testvérlapjainkból117
IV. szám
A Magyar Szocialista Munkáspárt XII. kongresszusának határozata a párt politikai munkájáról és a további feladatokról3
Harmincöt esztendő történetéből25
Kállai Gyula: Nemzeti felemelkedésünk útján31
Puja Frigyes: A Varsói Szerződés: szövetség a békéért39
110 éve született Lenin
Lukács József: Lenin - aforradalom lehetősége és valósága50
Kőhalmi Ferenc: Lenin a szocialista szervezésről62
Kortársunk: József Attila
Kerekasztal-beszélgetés77
Könyvekről
Németh Károly: A magasabb követelmények útján100
Óvári Miklós: Történelem, ideológia, kultúra104
Péter JÁnos: A magyar-szovjet diplomáciai kapcsolatok történetéből, 1939-1941108
Vigh Károly: Ugrás a sötétbe111
Kiss Sándor: Emlékeim Kiss János altábornagyról113
Engels ifjúkori írásai. Marx és Engels Művei 41. kötet114
V. szám
Katona Imre: Oszággyűlési és tanácsi választások küszöbén3
Ballai László: Gazdaságpolitikai feladatainkról - kongresszus után11
Romány Pál: Új kérdések a magyar mezőgazdaság előtt20
Köpeczi Béla: A társadalomtudományi kutatás új eredményei és a közművelés29
Berecz János: Önállóság és szolidaritás, közös felelősség a békéért38
Évforduló
Sipos Péter: A győzelemről - 35 év múltán51
S. Vincze Edit: A Magyarországi Általános Munkáspárt megalakulása60
Dokumentum
A mai magyar társadalom osztály- és rétegszerkezete68
Könyvekről
Brutyó János: Munkásévek - Pártegység és pártfegyelem93
V. Afanaszjev: Az ember a társadalom irányításában97
A nemzetközi munkásmozgalom történetéből. Évkönyv 1979., 198099
A mezőgazdasági kistermelés helyzete és jövője103
Ujfalussy József: Zenéről, esztétikáról. Cikkek, tanulmányok106
Folyóiratainkból109
Testvérlapjainkból116
VI. szám
Tanulmányozni és cselekdni3
Vajda Péter: Felelősség a holnapért9
Héthy Lajos: A szakszervezeti vizalmi testületke és az üzemi demokrácia14
Cseh-Szombathy László: Változások a család működésében27
Szemle
Szlamenicky István: A fogyasztási szövetkezetek erőforrásainak további hasznosítása38
Kolosi Tamás: A társadalmi egyenlőtlenségekről48
Nemzetközi szemle
Várnai Ferenc: Hatalmi harc és változatlan külpolitika Kínában59
Dokumentum
A szocialista életmód alapvető ismérvei, feltételei, fejlődési tendenciái66
Könyvekről
Fegyverrel a hazáért84
A magyar marxista filozófia a két világháború között86
Jan Tinbergen: A RIO-jelentés90
Folyóiratainkból92
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Társadalmi Szemle 1980. január-június I. (nem teljes évfolyam) Társadalmi Szemle 1980. január-június I. (nem teljes évfolyam) Társadalmi Szemle 1980. január-június I. (nem teljes évfolyam)

Könyvtári könyv volt.

Állapot:
2.700 Ft
1.350 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
konyv