Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Társadalmi Szemle 1982. január-december I-II.

A Magyar Szocialista Munkáspárt elméleti és politikai folyóirata/XXXVII. évfolyam 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.320 oldal
Sorozatcím: Társadalmi Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Leonyid Iljics Brezsnyev
60 éves a Szovjetunió
Népek hazája - a 60 éves Szovjetunió
R. I. Koszolapov: Osztály- és nemzeti viszonyok a fejlett szocializmus szakaszában
Kádár János 70. születésnapjára
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának levele Kádár János elvtárshoz, 70. születésnapjára
Száraz György: A ő titka - meg a miénk. Jegyzetek egy Kádár-képhez
A Központi Bizottság 1982. április 7-i ülése
Óvári Miklós: A közoktatás helyzete és kiegyensúlyozott fejlesztésének feladatai (Előadói beszéd)
Az állami oktatásról szóló 1972. június 15-i központi bizottsági határozat végrehajtásának tapasztalatai és a közoktatás további fejlesztésének irányelvei (A Központi Bizottság állásfoglalása)
Cikkek
A bérszabályozás továbbfejlesztése a politika oldaláról nézve (Beszélgetés Komócsin Mihállyal, az MSZMP Csongrád megyei Bizottságának első titkárával)
Életmód és közművelődés
Ancsel Éva: Az ifjúság útja a marxizmushoz
Ancsel Éva: Az értékek változása és az ifjúság
Augusztinovics Mária: Az emberi gazdaság elméletéhez
Barta Imre: A beruházáspolitika főbb kérdései és dilemmái
Benke Valéria: Társadalompolitika, valóság, szocializmuskép
Bessenyei István:
Heller Mária: Fogyasztás, reklám, ideológia
Bethlendi László: Az agrárértelmiség társadalmi szerepe
Cseh-Szombathy László: Családpolitika
Eckhardt Sándor: Tudomány és köztudat a rák elleni küzdelemben
Farkas János: A társadalomtudományok gyakorlati alkalmazásának problémái
Havasi Ferenc: Gazdasági fejlődésünk főbb jellemzői, 1982. évi feladataink
Heller Mária:
Bessenyei István: Fogyasztás, reklám, ideológia
Héthy Lajos: Napjaink gazdasági feladatai és a vezetői érdekeltség
Hoch Róbert: Gondolatok szocialista értékrendszerünkről
Hollán Zsuzsa: Orvosok a nukleáris háború megelőzéséért
Huszár István: Ifjúság és társadalom
Jóri János: Elmélet és mindennapiság, hit és tudás
Józsa György: A korszerűsítés elvei és irányai a marxizmus-leninizmus oktatásában
Juhász Ádám: A műszaki értelmiség társadalmi szerepe és helyzete
Juhász Jánosné: Hol tartunk a pályamódosításban?
Kálnoki Kis Sándor: A városfejlesztés-településfejlesztés új tendenciái
Kozák Istvánné: A cigány lakossűg beilleszkedése a társadalomban
Kozma Ferenc: A gazdaságpolitika vállalatszemléletéről
Lakos Sándor: A politikai rendszer továbbfejlesztésének útján
Léderer Pál: A szovjet népgazdaság intenzív fejlesztésének programja
Lukács György: Az igazi Németország (Sziklai László bevezetőjével)
Nyitrai Ferencné: A nyugdíjasok életkörülményei
Pataki Ferenc: A nemzedékváltás és a szocialista fejlődés folytonossága
Patkó Imre: Külpolitika, hatalom és erkölcs
Rácz Albert: A keresetszabályozás módosításának szükségessége és lehetőségei
Rényi Péter: Elvszerűen, kölcsönös megértéssel (Megjegyzések az OKP vezetőségének álláspontjához)
Simai Mihály: A világgazdaság várható fejlődési tendenciái az ezredfordulóig
Simai Mihály: Az atlanti viszonyok a nyolcvanas években (Kapcsolatok az ellentétek Nyugat-Európa és az Egyesült Államok között)
Szabad György: A polgári jogegyenlőség elleni támadás és kudarca a század végi Magyarországon
Szabó István: A mezőgazdasági szövetkezetek a bevált agrárpolitika útján
Száraz György: Történelmünk birtokbavétele
Szikszay Béla: Külgazdasági kapcsolataink alakulása, fejlesztésének feladatai
Tábori András: Nyílt szóval - aggodalmakról és kiútról
Takács József: Termelés és hatékonyság a mezőgazdaságban
Váriné Szilágyi Ibolya: Az ifjúság szocializációjának jellegzetességei
Zsuffa Ervin: A mezőgazdasági nagyüzemek differenciált fejlődése
Komját Irén
Folytonosság és megújulás - Az MSZMP útjának tanulságai
Berend T. Iván: A gazdaságpolitika útja Magyarországon 1956-1957 fordulója után
Markója Imre: A szocialista törvényesség helyreállítása és érvényesülése hazánkban
Lukács József: Marxisták és hívők - negyed évszázad változásainak tükrében
Romány Pál: A szocialista agrárátalakulás és a falu változásai
Köpeczi Béla: Művelődéspolitikai alapelveink dokumentuma (Történelmi körülmények és tanulsáok)
Kővágó László: A nemzetiségi kérdés Magyarországon
Szántó Miklós: Kivándorlás, emigráció, emigrációs politika
Tudományról és tudománypolitikáról. Magyar tudósok válaszai szerkesztőségünk kérdéseire (Berend T. Iván, Bognár József, Holló János, Köpeczi Béla, Kulcsár Kálmán, Láng István, Márta Ferenc, Nyers Rezső, Pál Lénárd, Szentágothai János)
Berecz János: A néphatalom megszilárdításának nemzetközi körülményeiről
Politikus-pályák
Előszó
Dálnoki Miklós Béla (Korom Mihály)
Tildy Zoltán (Vida István)
Szakasits Árpád (Kende János)
Évforduló
Emlékezés Sallai Imrére és Fürst Sándorra (Petrák Katalin és Szabó Ágnes dokumentum-összeállítása)
Március 15. - negyven évvel ezelőtt (Az antifasiszta háborúellenes tömegtüntetésről, hárman szevezői közül - Dancs József, Koós Béla, Vida Ferenc)
Borsányi György: Georgi Dimitrov születésének centenáriumára
Ittzés Mihály: "A zene nem magánosok kedvtelése..." (Kodály és a magyar zenei nevelés)
Karsai Elek: Az újvidéki "hideg napok" emlékeztető évfordulóján
Pintér István: Az antifasiszta erők zászlóbontása 1942 tavaszán
Újfalussy József: Kodály Zoltán öröksége
Varga Lajos: Alpári Gyula születésének centenáriumára
Szemle
Bossányi Katalin: Az építőipar - váltás közben (Beszélgetés vállalatvezetőkkel)
Bossányi Katalin: Első lépések a vállalkozói építőipar kialakulásához (Beszélgetés Szabó János államtitkárral)
Deák Gábor: A nyugdíjasok helyzete és a lakóterületi pártmunka Angyalföldön
Csikós József: Vezetők váltása és utánpótlása (Beszélgetés a kádermunkáról)
Fehér János: A betegséget vagy a beteg embert gyógyítsuk? (Gondolatok a szemészeti praxisból)
Héthy Lajos: A vállalati belső elszámolás és érdekeltség kifejlesztése
Kovács György Attila: Nehézségek, változások között - az első vonalban (Három pártszervezet gazdasági segítő-ellenőrző munkájáról)
Kőszegfalvy György: Az infrasturktúra-fejlesztés és a településfejlesztés
Simonyi Ágnes: Érdekképviselet, érdekvédelem - és a szakszervezeti bizalmiak
Sőtér Edit: A dolgozókkal - a dolgozókért (Beszélgetés szakszervezeti vezetőkkel)
Nézőpont
Turgonyi Júlia: A pályák elnőiesedése és az iskolázási esélyegyenlőtlenség
Eszmecsere
Lakáspolitika a társadalom- és gazdaságpolitika egészében (Egy szakértői munkacsoport vizsgálódásainak főbb megállapításai)
Szabó Katalin: Útjelzők a politikai gazdaságtan oktatásának továbbfejlesztéséhez
Földesi Tamás: Milyen jelleggel, hogyan, kinek? (Gondolatok a filozófiaoktatásról)
A tudományos szocializmus oktatásáról (Beszélgetés a szerkesztőségben)
Bihari Péter: Egy reform kérdő- és felkiáltójelei
Józsa György: A korszerűsítés elvei és irányai a marxizmus-leninizmus oktatásában
Levendel László: Mit tehetünk az alkholizmus elleni eredményes küzdelemért?
Nagy György: Költséges is, nemcsak életveszélyes
Nagy György: Mérték és mértékletesség
Szarvasi István: Nem a kocsmák szorulnak védelemre
Szabó Ferenc: Mindenki felelőssége - a munkahelyek nélkül?
Politika, tudás, magatartás
Erdélyi Sándor: Üzemi közösség Martfűn
Sarbu Aladár: Eszmény, előítélet, értelmiség
Politikaelmélet
Forgács Imre: Politikai rendszer, információs rendszer, társadalomirányítás
Schlett István: A politikai ideológia természetéről
Wiener György: A szocialista gazdaság és politika elméleti modelljei
Nemzetközi szemle
Bársony Jenő: A gazdaságirányítás továbbfejlesztése az NDK-ban és Bulgáriában
Léderer Pál: A szovjet népgazdaság intenzív fejlesztésének programja
Munkácsy Gyula: A szovjet élelmiszerprogram
Pataki István: Lengyelország a szocialista megújulás kezdetén
Patkó Imre: Külpolitika, hatalom és erkölcs
Rényi Péter: Elvszerűen, kölcsönös megértéssel (Megjegyzések az OKP vezetőségének álláspontjához)
Rényi Péter: Egy bizalmatlansági indítvány történetéhez (Szubjektív krónika az NSZK keleti politikájáról)
Réti Ervin: Utak és útvesztők a Közel-Keleten
Réti Ervin: A közel-keleti válság az ötödik háború után
Salgó László: A francia kommunisták kongresszusa és a baloldali egységpolitika
Simai Mihály: Az atlanti viszonyok a nyolcvanas években (Kapcsolatok és ellentétek Nyugat-Európa és az Egyesült Államok között)
Tudományos életünkből
Bassa Endre: Állomás a nehéz úton. Ülésszak az MSZMP 1957. június 27-29-i országos értekezletének 25. évfordulóján
Bőhm Antal: Történelem és közgondolkodás (Tudományos tanácskozás Egerben 1982. június 16-18-án)
Veszelák Ferenc: Műhely és örökség (Beszélgetés Sziklai Lászlóval, a Lukács Archívum és Könyvtár vezetőjével)
Tájékozódás
Székely György:
L. Sebestyén Ágnes: A lakáskérdés néhány nyugat-európai országban
Szanki T. Csaba: A magyar szépirodalom a szovjet könyvkiadásban
Iskola és társadalom
Gazsó Ferenc: Az esélyegyenlőtlenségek és az iskolarendszer
Lévai Zoltán: Kerüljük el a sematikus megoldásokat (A felsőoktatás és szakosodás)
Kovács Lajos: Az iskola demokráciája - a demokrácia iskolája
Kozma Tamás: Közös középiskolák felé? (A középfokú oktatás integrációjáról)
Szabolcsi Miklós: Merre tart a magyar középiskola?
Közművelődés
Életmód és közművelődés
Takács Györgyné: Megjegyzések az Életmód és közművelődés című tanulmányhoz
Ittzés Mihály: "A zene nem magánosok kedvtelése..." (Kodály és a magyar zenei nevelés)
Művelődéspolitikai jegyzetek
Csala Károly: A televíziós ismeretterjesztésről
Szabó György: Egy tévétalálkozóra visszatekintve
Kulturális életünkből
Lendvai L. Ferenc: "Előbb a has jön, aztán a morál" (Jegyzetek a Háromgarasos opera Ljubimov rendezte előadásához)
Papp István: Váltsunk szót a könyvtárról!
Kritika
Új építészet, új társadalom 1945-1978 (Miklós Pál)
Könyvekről
A Huszadik század körének történetfelfogása (Erényi Tibor)
A mai magyar falu (Tóth Pál Péter)
A nemzetközi munkásmozgalom történetéből. Évkönyv, 1982. (Kun Miklós)
A szociáldemokrácia ma (G. Márkus György)
Az olvasás anatómiája. Szociológiai tanulmányok (Kronstein Gábor)
Értelmiségszociológiai írások Magyarországon 1900-1945 (Bőhm Antal)
Eszmeáramlatok Latin-Amerikában (Gazdik Gyula)
Filozófia és szaktudományok (Kovács László)
Júliustól júniusig. Dokumentumok 956-1957 történetéből (Szenes Iván)
Világszemlélet és irodalom (Poszler György)
Antonova, Bongard-Levin, Kotavszkij: India története (Kalmár György)
Csepeli György: A szociálpszichológia vázlata (Pléh Csaba)
Fodor Zoltán: A Pireneusoktól és Kárpátokig (Sipos Péter)
Goldziher Ignác: Az iszlám kultúrája (Gombár Csaba)
Görgényi Ferenc: Tulajdon és politika (Szabó Máté)
Hahn István: Hitvilág és történelem (Horváth Pál)
Ho Si Minh: Válogatott írások (1920-1969) (Győri Sándor)
Hunya István: Hármas próbatétel (Sipos Péter)
Huszár Tibor: "Nem középiskolás fokon..." (Lendvai L. Ferenc)
Köpeczi Béla: Új konzervativizmus és új jobboldal (Hovanyecz László)
Marx és Engels Művei, 42. kötet (Domonkos Anna)
Molnárné Venyige Júlia, Orolin Zsuzsa: Szociálpolitika és gazdaság (Gara Judit)
Nemes Dezső: A biatorbágyi merénylet és ami mögötte van... (Kirschner Béla)
Papp Zsolt: Hétköznapok és filozófiák (Császi Lajos)
Poór József: Századunk és a protestantizmus (Lendvai L. Ferenc)
Sarlós István: Haza, haladás, humanizmus (Barsi Tomaj)
Sárközy Tamás: A szocialista vállalatelmélet jogtudományi alapjaihoz (Gara Iván)
Szemkov, Milen: Moabit 8085 (Botos János)
Tamás Aladár: Látomástól a valóságig (Urbán Károly)
Valki László: A nemzetközi jog sajátos társadalmi természete (Forgács Imre)
Testvérpártok folyóirataiból
Fabio Grobart: A Kubai Kommunista Párt megalakulásának folyamata (A Cuba Socialista cikkét Bognár István ismerteti)
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem