996.549

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Társadalmi Szemle 1986. január-december I-II.

A Magyar Szocialista Munkáspárt elméleti és politikai folyóirata - XLI. évfolyam 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő
Grafikus

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.272 oldal
Sorozatcím: Társadalmi Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkat és fotókat tartalmaz. Orosz nyelvű összefoglalóval.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Dokumentumok
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1986. március 18-i határozata a párt kádermunkájáról11
Az MSZMP Központi Bizottságának határozata a gazdasági munka megjavításának feladatairól és az 1987. évi népgazdasági terv és állami költségvetés irányelveiről14
Cikkek
Kun Béla születésének centenáriumára3
A megújulás kongresszusa. (Szerkesztőségi beszélgetés az SZKP XXVII. kongresszusáról)3
Dr. Ajkai Zoltán - dr. Bognár Ilona - dr. Kökény Mihály: Hogyan gazdálkodunk az egészségünkkel? (Az egészségmagatartás reizikótényezői hazánkban)31
Ábrahám Kálmán: Az állam feladatai és lehetőségei a környezetvédelemben13
Ballai László: Gazdaságpolitikánk fő vonásai 1986-ban14
Bácskai Tamás: A magyar bankrendszer az átalakítás útján26
Bányász Rezső: A tájékozódás joga - a tájékoztatók felelőssége24
Berecz János: A párt vezető szerepe és a közmegegyezés13
Berecz János: Gondolatok a nemzet és a munkásmozgalom történetéről3
Dr. Bognár Ilona - dr. Ajkai Zoltán - dr. Kökény Mihály: Hogyan gazdálkodunk az egészségünkkel? (Az egészségmagatartás rizikótényezői hazánkban)31
Breinich Miklós: Vízlépcsők a Dunán41
Csehák Judit: Feladatok és válaszutak a szociálpolitikában34
Cseh-Szombathy László: Az idősek helyzete a társadalomban28
Elek János: A genfi csúcs: egy hosszú út első lépése48
Gazsó Ferenc: A törvény és az iskola valósága24
Hahn, Eric: Szocialista humanizmus és háborúellenes szövetség39
Hámori Csaba: Továbblépés előtt az ifjúsági mozgalom10
Havasi Ferenc: Előtérben a gazdaság teljesítőképességének javítása3
Havasi Ferenc: Előrehaladásunk feltétele - erőforrásaink jobb hasznosítása3
Katona István: Demokrácia és egypártrendszer3
Kovács Imre: Mezőgazdaságunk fejlesztésének stratégiája32
Dr. Kökény Mihály - dr. Ajkai Zoltán - dr. Bognár Ilona: Hogyan gazdálkodunk az egészségünkkel? (Az egészségmagatartás rizikótényezői hazánkban)31
Lendvai Ildikó: Közönség és művészet53
Lukács József: Marxizmusról és vallásosságról párbeszéd közben14
Molnárné Venyige Júlia: Nők a változó társadalmi munkamegosztásban43
Nagy Sándor: A bizalom a mérlegen21
Németh Károly: A pártdemokrácia kérdéseiről3
Németh Károly: A párt kádermunkája3
Nyikos László: Az új vállalatvezetési formák és szakszervezetek33
Nyitrai Ferencné dr.: A központi gazdaságfejlesztési programokról17
Nyúl Emil: a népgazdasági teljesítmények és a lakossági jövedelmek3
Óvári Miklós: Felelősséggel a holnapért (Gondolatok az SZKP XXVII. kongresszusáról)3
Pach Zsigmond Pál: A nemzettudatról napjainkban20
Palánkai Tibor: A világgazsasági alkalmazkodás tendenciái a fejlett tőkésországokban21
Persányi Miklós: Környezetvédelem társadalmi támogatással25
Silva, Ludovico: Marx irodalmi stílusa (Utószó az iróniáról és az elidegenedésről)30
Stark Antal: A közoktatásról - a VII. ötéves terv küszöbén18
Szlamenicky István:szövetkezeti kongresszusokra készülve11
Szűrös Mátyás: Válaszút előtt12
Szabó Máté: A Zöldek és az új társadalmi mozgalmak a fejlett tőkésországokban32
Szőnyi Péter: A KGST programja a tudományos-műszaki haladás gyorsítására35
Tábori András: Gazdasági gondjainkról14
Vajda György: Rajtunk múlik a jövő3
Vajda Péter: Az SZKP XXVII. kongresszusa elé25
Váncsa Jenő: Mezőgazdasáunk két ötéves terv határán16
Három évtized tanulságaiból - Az MSZMP múltjáról
A politikai bizalom útja40
Berecz János: Pártról és reformról - kétfrontos érzékenységgel43
Nyitrai Ferencné: A magyar gazdaság és társadalom fejlődése21
Szemle
Adler Judit:A munkaidő-gazdálkodásról53
Benedek István Gábor: A gazdaság pártirányítása ma (Beszélgetés az MSZMP X. kerületi bizottságán)78
Breitner Miklós: Építőipari számvetés41
Farkas János: A "vezetői észjárás" természetéről68
Földes Gábor: A láthatlan jövedelmek adóztatásának gazdasági és jogi összefüggései60
Gömbös Ervin: Informatika, politika, gazdaság49
Gyuricza László: Pártmunka a gazdaságban68
Halász Péter: Kistermelés és nemzedékek a mezőgazdaságban48
Harcsa István: Társadalmi mobilitás a nyolcvanas években39
Kara Pál: Az elöljárósági munka első tapasztalatairól36
Kovács Sándor: A lakásszövetkezeti mozgalom gondjai43
Lakatos László: Vezetés és felelősség72
Pető Márton: A vállalati tanácsok és az igazgatók74
Pulay Gyula: Foglalkoztatási lehetőségek, követelmények és korlátok37
Schiffer Péter: Nemzedékek a pártban36
Szilágyi László: Az alapkutatások gazdasági haszna és szerepe61
Szmicsek Sándor: Bérrendszer, vgm és belső vállalkozás62
Tóth András: A fiatalok útja a párthoz43
Eszmecsere
Költségvetési politika - vállalti gazdálkodás. Kerekasztal-beszélgetés a szerkesztőségben111
A megújulás kongresszusa. (Szerkesztőségi beszélgetés az SZKP XXVII. kongresszusáról)3
Hozzászólások Ágoston Mihálynak az 1985. októberi számában közölt Önismeretünk és a technikai műveltség című cikkéhez. (A vita korábbi írásai az 1985. októberi-novemberi számokban jelentek meg.)
Kiss István: Szintézis útján a megoldáshoz (Hozzászólás Ágoston Mihály cikkéhez)111
Ifj. Marosán György: Az emberi tényező és fejlődésünk esélyei (Egy vita összefoglalója)
Nemzetközi szemle (Nemzetközi témák)
Borbély Szilvia: Az "Észak-Dél" párbeszéd a Brandt-jelentések tükrében92
Elek János: A genfi csúcs: egy hosszú út első lépése48
Köves Tibor: Pillantás az "Atlanti-hídra" (Az Egyesült Államok és Nyugat--Európa)62
Munkácsy Gyula - Puskás Ádám: Gazdasági kérdések három pártkongresszuson57
Palánkai Tibor: A világgazdasági alkalmazkodás tendenciái a fejlett tőkésországokban21
Simó Endre: Kongresszus után - új utakon az Olasz Kommunista Párt102
Szabó Máté: A Zöldek és az új társadalmi mozgalmak a fejlett tőkésországokban32
Szerb István: Kína a változások útján72
Szőnyi Péter: A KGST programja a tudományos-műszaki haladás gyorsítására35
Szűcs Ferenc: Korszakváltás küszöbén a hadügyben?68
Szűrös Mátyás: Válaszút előtt12
Vajda Péter: Genf, Reykjavík és a folytatás86
Az SZKP XXVII. kongresszusáról:
Óvári Miklós: Felelősséggel a holnapért (Gondolatok az SZKP XXVII. kongresszusáról)3
Zalai István: Alkotó légkör, energikus tettek (Az SZKP XXVII. kongresszusa után)46
A megújulás kongresszusa (Szerkesztőségi beszélgetés az SZKP XXVII. kongresszusáról)3
Alkotni kötődve - kételkedve
H. Varró Rózsa: A közöny minden emberhez méltatlan. Beszélgetés Ancsel Évával94
Bede Rita: Az értelem felsőbbrendűsége. Beszélgetés Ádám Györggyel100
Lendvai L. Ferenc: Helyettünk senki sem gondolkodik. Beszélgetés Németh G. Bélával68
Forgács Imre: A tudomány csak párbeszéden keresztül fejlődhet. Beszélgetés Ferge Zsuzsával80
ifj. Marosán György: A hittől a meggyőződésig. Beszélgetés Sándory Mihállyal88
H. Varró Rózsa: Nem kell szégyenkezni a világ előtt. Beszélgetés Alföldi Lajossal63
Bede Rita: A reális történelmi tudat a hazaszeretet hordozója. Beszélgetés Ormos Máriával53
Gönczöl Katalin: A jogot a valósággal együtt kell felfedeznünk. Beszélgetés Király Tiborral64
Horváth György: Az újszerű emberi viszonyok ígérete. Beszélgetés Pataki Ferenccel61
Szegő Szilvia: Ismernünk kell azt, ami van, ha mást akarunk helyette. Beszélgetés Erdős Péterrel70
Forgács Imre: A gazdasági és társadalmi folyamatokat együtt kell mérlegelnünk. Beszélgetés Huszár Istvánnal94
Politika, tudat, magatartás
Ancsel Éva: Az ember autonómiája és felelőssége74
Fodor Gábor: A pártközvélemény a pártdemokrácia intézménye79
Margócsy József: A lokálpatriotizmus. Megközelítések hét tételben130
Tudományos életünkből
Forgács Imre: Az egyesült államokbeli neokonzervativizmus természetrajzához67
Grétsy László - Szabó Iván: Anyanyelvünk és a számítógép64
Láng István - Kralovánszky U. Pál: A biotechnológia jövője55
Lukács József: Marxizmusról és vallásosságról párbeszéd közben14
Évforduló
Pintér István: Egy életút a történelem viharaiban. Bajcsy-Zsilinszky Endre (1886-1944)87
Strassenreiter Erzsébet: "Végig menni a megkezdett úton!" Az MKP III. kongresszusára emlékezve85
Kun Béla születésének 100. évfordulójára
Kun Béla születésének centenáriumára3
Milei György: Kun Bélától - Kun Béláróll. Eddig meg nem jelent írások és beszédek51
Deme Péter: Nemzetközi tudományos emlékülés Kun Béláról70
Képmelléklet Kun Béláról60
Egy letűnt korszakról - A Horthy- rendszer értékeléséhez
L. Nagy Zsuzsa: AZ 1920. évi magyar békeszerződés56
Gergely Jenő: A "keresztény-nemzeti" ideológia (1919-1944)81
Sipos Péter: Az ipari munkásság gazdasági harcai51
Gunst Péter: Szegényparasztság, agrárproletariátus Magyarországon (1919-1945)72
Borsányi György: Az értelmiség helye a magyar társadalomban53
Szabó Ágnes: A magyar kommunista párt az illegalitás szorításában42
Sipos Péter: A legális munkásmozgalom a Horthy-rendszerben49
T. Kiss Tamás: Oktatáspolitika a Horthy-rendszerben. (Klebersberg Kunó és Hóman Bálint miniszteri tevékenységének tükrében)81
Tilkovszky Loránt: A kormányzat szélsőjobboldali ellenzéke az ellenforradalmi Magyarországon73
Pintér István: A nemzetiségi politika Magyarországon a két világháború között78
Dombrády Lóránd: Horthy Miklós "a legfelső hadúr"43
Fórum
Kiss Dezső: Mennyibe kerülnek a Maxwell-egyenletek?143
Orolin Zsusza: A nők rugalmas foglalkoztatásáról. Megjegyzések egy életmódvizsgálat kapcsán101
Osman Péter: Megjegyzések a K+F-eredmények értékesítéséhez146
Iskola és társadalom
Fodor Péter: Művelődési érdekek és lehetőségek (Az általános művelődési központok hivatása)83
Gazsó Ferenc: A törvény és az iskola valósága24
Nagy Endre: A szakmunkásképzés elhúzódó gondjai76
Stark Antal: A közoktatásról - a VII. ötéves terv küszöbén18
Kulturális életünk
Bereczky Loránd: Szükségünk van -e múzeumra? (Magyar Nemzeti Galéria)75
Fülep Ferenc: A történelmi rang kötelez (Magyar Nemzeti Múzeum)78
Hoffmann Tamás: A hértköznapok kultúrájának gyűjteménye (Néprajzi Múzeum)97
Kiss Jenő: Hagyományos és új szellemi szolgáltatások (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár)80
Lendvai Ildikó: Közönség és művészet53
Mary György: "A műveltség nem ünneplő ruha..." (Művelődés Csongrád megyében)83
Rózsa Gyula: Jelenünk szolgálatában (Iparművészeti Múzeum)71
Szikossy Ferenc: Történelemőrzés (Magyar Munkásmozgalmi Múzeum)81
Vadas József: Mai magyar grafika - egy új nemzedék körvonalai91
Dr. Varga János: A jó ügy csendes szolgálatában (Magyar Országos Levéltár)93
Konzultáció
Csepeli György: Az előítéletekről90
Déri Erzsébet: Dél-Afrika: szankciók és realitások97
Major László: Euréka - kérdőjelekkel114
Major László: Program az ezredfordulóig95
Petschnig Mária: Jövedelmdifferenciák és megtakarítások138
Róbert Péter: A társadalmi tények mérhetősége84
Kritika
Bede Rita: Háttal Európának? (Frantz Fanon: A föld rabjai)85
P. Szűcs Julianna: Társadalom, művészet, érték (Gondolatok a Szombathelyi Képtár állandó kiállításáról)88
Könyvekről
Erényi Tibor: Kun Béla a kortásrak szemével91
Kende JÁnos: Magyarország a XX. században149
Gál Lajos: A SZIT 1945-195097
Wéber Antal: Agárdi Péter: Korok, arcok, irányok. Művészet és közösség100
Vekerdi László: Fernard Braudel: Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus. XV-XVIII. század109
M. Szabó Miklós: Dombrády Lóránd: Hadsereg és politika Magyarországon 1938-1944156
Márkus Péter: Hámori Balázs: A szocialista gazdaság elmélete152
Takács Péter: Hanák Péter: Jászi Oszkár dunai patriotizmusa95
Föglein Gizella: Izsák Lajos: A Keresztény Demokrata Néppárt és a Demokrata Néppárt 1944-1949101
Boldizsár Iván: Kádár János: A szocializmus megújulása Magyarországon32
Meggyesi Tamás: Mumford, Lewis: A város a történelemben97
Tóth Sándor: Nagybaczoni Nagy Vilmos: Végzetes esztendők 1938-194592
Pintér István: Nemes Dezső: Kun Béla politikai életútjáról92
Petrovszki István: Németh Károly: Párt, társadalom, politika105
Szakács István: Nyerges János: Zöld posztós csatatér100
Izsák Lajos: Szabó Bálint: "Az ötvenes évek"101
Tóth Pál Péter: Szerényi Sándor: Érdemes volt!98
Tokody Gyula: Tilkovszky Loránt: A szociáldemokrata párt és a nemzetiségi kérdés Magyarországon 1919-194588
Budavári László: Westergaard, John - Resler, Henrietta: Osztály egy kapitalista társadalomban117
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Társadalmi Szemle 1986. január-december I-II. Társadalmi Szemle 1986. január-december I-II. Társadalmi Szemle 1986. január-december I-II.

Könyvtári könyvek voltak.

Állapot:
4.900 Ft
2.450 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba