1.018.261

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Társadalmi Szemle 1987. január-december

A Magyar Szocialista Munkáspárt elméleti és politikai folyóirata/ XLII. évfolyam 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.332 oldal
Sorozatcím: Társadalmi Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. szám
Horváth István: Politikai intézményrendszer - szocialista demokrácia3
Bod Péter Ákos: Vállalati tervezés, stratégia, üzletpolitika12
Tatai Ilona: Stratégia kedvezőtlen környezetben21
Horváth Pál: Szekularizáció és vallásosság ma Magyarországon29
Három évtized tanulságaiból - Az MSZMP politikájáról
Szabó István: A magyar mezőgazdaság és a parasztság útja40
Szemle
Kardos Jánosné: Kereskedelem és erkölcs47
Nemzetközi szemle
Várkonyi Péter: Továbblépni az enyhülésért - Helsinki szellemében57
Bessenyei Zoltán: El nem kötelezettek - nem semlegesek64
Kulturális életünkből
Juhász Gyula: Nagy nemzeti gyűjteményünk. Országos Széchényi Könyvtár71
Életutak - szövetkezetek
Frecska Sándor: "Életemet soha nem tudtam elképzelni a többiek igazsága nélkül"75
Tóth József: "Célt adni az embereknek"81
Évforduló
Egy gazdag élet állomásai. Száz éve született dr. Münnich Ferenc (Kende János)86
Fórum
Nagy György: Néhány sürgős tennivaló - alkoholügyben90
Fekete János: Kritikus fölvállalók94
Jegyzet
Faragó Vilmos: Jelenidő98
Könyvekről
Jászi Oszkár: A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés (Balázs György)101
Salgó László: A szuezi háromszög 1956 (Kende István)103
Makó Csaba: A társadalmi viszonyok erőtere, a munkafolyamat (Vanicsek Zoltánné)107
Vadas József: Nem mindennapi tárgyaink (Miklós Pál)109
2. szám
Pál Lénárd: A tudományos-műszaki haladásért3
Az MSZMP Központi bizottságának 1986. december 28-i állásfoglalása a műszaki fejlődés gyorsításáról és a tudományos kutatás eredményességének fokozásáról15
Gazdasági teljesítőképesség és életszínvonal22
Berecz Frigyes: Hogyan tovább?28
Zafir Mihály: A folyamatos áremelkedés társadalmi hatásai37
Három évtized tanulságaiból - Az MSZMP politikájáról
Köpeczi Béla: Realizmus, nyitottság és eszmeiség47
Szemle
A párt vezető szerepéről (Beszélgetés az MSZMP Bács-Kiskun Megyei Bizottságának vezetőivel) Schiffer Péter57
Nemzetközi szemle
Lipkovics Károly: Fordulat az SZKP életében68
A szocializmusról gondolkodva
Benkő Judit: "Mindenki képességei szerint"73
Kulturális életünkből
Merényi Ferenc: Az alapoktól a nemzetközi hírnévig84
Életutak - szövetkezetek
Simon István: "Helytállás paraszti becsülettel" (Lakatos Pál)89
Konzultáció
H. Varró Rózsa: A szocializmus ellentmondásai és a válság95
Könyvekről
Geréb Sándor, Hajdú Pál: Az ellenforradalom utóvédharca (Rózsa László)99
A magyar szakszervezeti mozgalom dokumentumai (Sipos Péter)102
3. szám
Huszár István: Történelmi utunk és a közgondolkodás3
Pataki Ferenc: Egyén és közösség a mai magyar társadalomban11
Hajdu István: Nyitottság, meggyőzés, bizalom19
Frey Mária: Foglalkoztatási ellentmondások - történelmi keretben25
Három évtized tanulságaiból - Az MSZMP politikájáról
Pozsgay Imre: A politikai intézmények és a társadalmi fejlődés34
Nemzetközi szemle
Zalai István: A szovjet valóság talaján41
Nyugdíjrendszerek a tőkés Európában49
Politika, tudat, magatartás
Szabolcsiné Benedek Ágnes: Töprengés az erkölcsi értékrendről59
Csermely Péter: Fejlődés és konfliktusvállalás68
Tájékozódás
Gyertyán Ervin: A film világhelyzetéről74
Évforduló
Pintér István: A Márciusi Front82
Életutak - szövetkezetek
Valter Imre: "A termelés szintjére vagyok a legbüszkébb!"92
Fórum
Molnár László: Társadalmi kockázati tényezők és egészségvédelem97
Könyvekről
Boldizsár Iván: Szülőföldünk, Európa (Lábody László)104
Thomas J. Peters, Robert H. Waterman, A siker nyomában (Éri Vilma)108
4. szám
Berend T. Iván: Gazdasági útkeresés és megoldások a szocialista építés magyar gyakorlatában3
Lakos Sándor: A politikai rendszer hatékonyságának növelése18
Barabás János: Ideológiai harc és propagandaverseny30
Ifj. Marosán György: A technológiai "generációváltás" és társadalmi fejlődésünk39
Szabó Katalin: "Komputópia" avagy a tudás tőkésítése48
Varga Péter: Új követelmények a tanácsok pártirányításában56
Három évtized tanulságaiból - Az MSZMP politikájáról
Bényi József: Az ENSZ-határozattól a kulturális fórumig63
Szemle
Deák János: A nyolcvanas évek szervezeti változásai az állami iparban70
Ujhelyi Tamás: Agrárprotekcionizmus a fejlett tőkés országokban82
Nemzetközi szemle
Nyugdíjrendszerek a tőkés Európában91
Politika, tudat, magatartás
Lendvai L. Ferenc: Újabb töredékek az emberi teljességről95
Kulturális életünkből
P. Szűcs Julianna: Egy műfaj visszanéz100
Életutak - szövetkezetek
Szabó Károly: Hagyomány és korszerűség105
Könyvekről
A magyar értelmiség a 80-as években (Bőhm Antal)109
5. szám
Vajda György: A műszaki fejlődés és gazdasági közege3
Gyenes András: Egység és fegyelem13
Hoch Róbert. Gazdasági érdekkonfliktusok és társadalompolitika22
Győri Imre29
Szűcs Istvánné: Napjainkról gondolkodva30
Szemle
Balázs István:
Peredi Ágnes: Minőség és versenyképesség36
Bánlaky Pál: A kisebb települések helyi politikája és az értelmiség42
Varga László: Művezetők a társadalomban50
Múltunk tapasztalataiból - A magyar nemzetiségi politika történetéhez
Katus László: Nemzetiségi politika a polgári forradalom előtt59
Konzultáció
Niederhauser Emil: A szocialista nemzettudat69
Kulturális életünkből
Mary György: Dinamikusan is lehet...72
Életutak - szövetkezetek
Kiss István: "Vannak esetek, amikor lépni, kockáztatni kell"82
Jegyzet
Schiffer Péter: Tájékoztató tájékoztatók88
Könyvekről
Borsányi György: Válságévek krónikája 1929-1933 (Ferber Katalin)91
Poór József: A protestáns teológia Magyarországon (1945-1985) (Koczó József)93
6. szám
Maróthy László: Közös célunk - a gazdasági kibontakozás3
Havasi Ferenc: Az új nyugdíjrendszer és az adóreform elvei10
Kótai Géza: Magyarország a nyolcvanas évek változó világában22
Kozma Ferenc: A gazdaságfejlesztés társadalmi vetületei30
Agárdi Péter: Napjaink ideológiai kérdései a tömegkommunikációban39
A szocializmusról gondolkodva
Földesi Tamás: Igazságosság, érdek, közérdek48
Szemle
Héthy Lajos: Gazdasági demokrácia és érdekegyeztetés56
Múltunk tapasztalataiból - A magyar nemzetiségi politika történetéhez
Gerő András: A magyar politika és a nemzetiségek 1848-1849-ben63
Életutak - szövetkezetek
Varjas Gyula: "Őszintén kell velünk beszélni"74
Konzultáció
Zalai István: Átalakítás és nyíltság79
Fórum
Bíró György: Táplálkozás, egészség, betegség82
Könyvekről
A magyar közgazdasági gondolat fejlődése (1954-1978) (Bod Péter Ákos)88
Antalffy György: Machiavelli és az állam tudománya (Paczolay Péter)91
7. szám
Berecz János: Pluralizmus - párt - vezető szerep3
Pongrácz László: A bér- és keresetszabályozás mai kérdései11
Falusné Szikra Katalin: Jövedelem- és vagyonmegoszlás a nyolcvanas években20
Szemle
Wiesel Iván: Az adóreformról30
Politikai rendszer - reform - demokrácia
Szerkesztőségi gondolatok egy új rovathoz40
Schlett István: Közelítések a politikai rendszer reformjához41
Nemzetközi szemle
Rajcsányi Péter: Az amerikai elit és a diplomáciai döntéshozatal dilemmái57
Múltunk tapasztalataiból - A magyar nemzetiségi politika történetéhez
Erényi Tibor: Nemzeti-nemzetiségi kérdés Magyarországon a dualizmus korában66
Életutak - szövetkezetek
Németh Ervin: "A példamutatás a legmeggyőzőbb érv" (V. Farkas József)79
Kritika
Balogh Ernő: A síp ötödik ága84
Fórum
Markos András: Ki gazdálkodik az egészséggel?89
Évforduló
Kéri Elemér: Gramsci a világban és Magyarországon92
Könyvekről
Egy ezredév (Kardos József, Pölöskei Ferenc)98
Ladányi Andor: Felsőoktatási politika, 1949-1958 (Tóth István)101
8-9. szám
Németh Miklós: A gazdasági-társadalmi kibontakozás programjáról3
Szentes Tamás: A társadalomtudományok és a gyakorlat14
H. Varró Rózsa: Természeti könyezetünk társadalmi környezete25
Havas Péter, G. Márkus György: Stratégiai útkeresés a szociáldemokrata pártokban35
Dokumentum
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1987. június 23-i határozata a párttagsági könvek cseréjéről45
Politikai rendszer - reform - demokrácia
Forgács Imre: Pártirányítás és gazdasági döntéshozatal47
Kilényi Géza: A kormányzati tevékenység továbbfejlesztéséről54
Szemle
Makó Csaba: A vállalati tanács a vezetői kontroll és a munkásrészvétel eszköze?64
Török Ádám: Állam, vállalat és struktúrapolitika a világgazdaságban72
Nemzetközi szemle
Thürmer Gyula: Átalakítás és társadalompolitika a Szovjetunióban82
Múltunk tapasztalataiból - A magyar nemzetiségi politika történetéhez
Kende János: Nemzetiségi kérdés az 1918-1919-es magyarországi forradalmakban90
A szocializmusról gondolkodva
Szántó Miklós: Gondolatok a demokratikus centralizmusról és a pártdemokráciáról102
B. Nagy András. "Új" kategóriák a reformfolyamatban111
Iskola és társadalom
Karlovitz János: "Örökzöld" téma - az iskolai túlterhelés115
Politika - tudat - magatartás
Folkmayer Tibor: Kreativitás és társadalomirányítás124
Életutak - szövetkezetek
Kósa Antal: "Merészek voltunk, és szerettük a szakmát"132
Horváth Tibor: "Mi mindent odaadtunk az embereknek..."138
Fórum
Nádori László: Gondolatok a testkultúráról142
Jegyzet
Schiffer Péter: Közélet és munkaidő145
Könyvekről
Práger László: Gazdaságon innen és túl (Szabó Katalin)148
Pach Zsigmond Pál: Történelem és nemzettudat (Tilkovszky Loránt)151
L. Nagy Zsuzsa: Liberális pártmozgalmak 1931-1945 (Szabó Ágnes)153
Béládi Miklós: Értékváltozások (Ferenczi László)155
Lakatos Gyula, Németh Iván: Munkásrészvétel a vállalati felügyelő tanácsban (Bassa Endre)157
10. szám
A társadalmi-gazdasági kibontakozásért3
Bayer József: A mai ideolóiai problémák értelmezéséről11
Alekszandr Nyikolalej Jakovlev: A szovjet társadalom minőségi fejlőüdése és a társadalomtudományok21
Andorka Rudolf: A valóságos társadalmi egyenlőtlenségek és a közvélemény35
Politikai rendszer - reform - demokrácia
Schmidt Péter: Kötelező többes jelölés - az 1985-ös képviselőválasztások tükrében48
Dezső Márta: Gondolatok a választási lista szerepéről58
Múltunk tapasztalataiból - A magyar nemzetiségi politika történetéhez
L. Nagy Zsuzsa: Ellenzéki nézetek a nemzetiségi kérdésről a Horthy-rendszerben65
Kritika
Balogh Ernő: Emberi minőség és szocializmuseszmény73
H. Varró Rózsa: Általános vagy osztályerkölcs? Van-e kommunista etika?81
Évforduló
Lipcsey Ildikó: Cselekvő magyar ifjúság a Duna-medencében88
Könyvekről
Albert Rhys Williams: A forradalmi Oroszország egy amerikai szemével (Máté István)97
Lapunk nemzetközi kapcsolatairól100
Pályázati felhívás aspirantúrára102
11. szám
A nagy október útján - Hét évtized
Lázár György: Hetvenedik évforduló - a megújulás jegyében3
Kende János: A forradalmi Oroszország a haladó magyar közvélemény szemében12
Kun Miklós: Emlékiratok a forradalomról22
Illés István: Munkamegosztás - struktúra - külgazdaság32
Bayer József: A mai ideológiai problémák értelmezéséről43
Politikai rendszer - reform - demokrácia
Tímár János: Társadalmi-politikai reform - közgazdasági nézőpontból53
Múltunk tapasztalataiból - A magyar nemzetiségi politikai történetéhez
Niederhauser Emil: Nemzetiségi politika Magyarországon a felszabadulás óta62
Nemzetközi szemle
Tatai Bálint: Stratégiai útkeresés a Francia és az Olasz Kommunista Pártban70
A szocializmusról gondolkodva
Farkas János: A modernizáció és a marxista elmélet lehetőségei81
Konzultáció
Almási Miklós: Tömegművészet és/vagy elitművészet89
Életutak - szövetkezetek
Ribárszki Pál: "Szerencsés korban születtem" (Kovács Jenő)93
Könyvekről
Erdély története (Vörös Károly)98
Siklós András: A Habsburg-birodalom felbomlása 1918102
Háron könyv a szocializációról104
Ormos Mária: Mussolini (Tokody Gyula)108
12. szám
Berecz János: Ideológiánk a változó világban3
Román zoltán: A strukturális átalakítás kritikus kérdései iparunkban20
Szepesi György: Szociálpolitika - átalakulóban28
Az elmélet kérdései az SZKP XXVII. kongresszusa után37
Három évtized tanulságaiból - Az MSZMP politikájáról
Hámori Csaba: Történelmi realitásérzék. Kádár János műveinek első kötetéről44
Politikai rendszer - reform - demokrácia
Alkotmányos rendszerünkről. Kerekasztal - beszélgetés a szerkesztőségben48
Tudományos életünkből
Tomori Lajos: Reform vagy ideológia? Megjegyzések a reformgondolkodás egyes áramlatainak ideológiaellenességéhez63
Huszár Józsefné: A tervezés mai értéke és lehetőségei72
Nemzetközi szemle
Füzes Oszkár: Indokína: kongresszusok után, a megújulás küszöbén77
Kulturális életünkből
Drucker Tibor: Kereskedői szemmel a könyvszakmáról85
Életutak - szövetkezetek
Nagy Béla: "Sikerült a megfelelő szövetkezeti formát kialakítani" (Laczó Ferenc)92
Az 1987. évi tartalomjegyzék97
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Társadalmi Szemle 1987. január-december Társadalmi Szemle 1987. január-december
Állapot:
4.900 Ft
2.450 ,-Ft 50
20 pont kapható
Kosárba