A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Társadalmi Szemle 1990. január-december

Szocialista elméleti folyóirat - XLV. évfolyam 1-12. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Ádám Magda: Tévhitek Trianonról
Agárdi Péter: A magvető ethosza (Mónus Illésről)
Balló Róbert: Caligula cirkuszától a Szent Péter-bazilikáig. Jog a szociális és egészségi biztonsághoz
Bayer József: Átjutni a "könnyek völgyén"
Berend T. Iván: Közép- és Kelet-Európa a "rövid 20. században"
Bihari Mihály: Két kongresszus Magyarországon
Bőhm Antal: Az önkormányzat esélyei
Búr Gábor: "Pretoriasztrojka"
Csala Károly: Filmnyelvében is él a nemzet
Csapody Tamás: Civil polgári vagy alternatív katonai szolgálat?
Csuhaj V. Imre: A pártállam lebontása és a magára maradt munkavállaló
Farkas János: A tudásszociológia és a marxizmus
E. Fehér Pál: Masaryk forradalma
Forgács Ádám: A gyógyításra váró egészségügy
Gáll Ernő: Nemzeti és nemzetiségi tudat
Gazdag Ferenc: A nyugat-európai integrációs szervezetek
Gazdag Ferenc: A "csodák évétől" új európai egyensúly felé
Gazdag László: Élt 70 évet. Csendes elmélkedés a bolsevizmus sírjánál
Gazsó Ferenc: A káderbürokrácia és az értelmiség
Gyarmati István: Egy lehetséges magyar honvédelmi koncepció vázlata
Hanák Péter: Érzelmek és ítéletek (Trianonról)
Harmath Zsigmond: Viták az amerikai gazdaságpolitikáról
Heiszler Vilmos: A korai politikai antiszemitizmus a kedélyes Bécsben
Héthy Lajos: Gazdasági válságkezelés - együtt vagy szemben a társadalommal?
Héthy Lajos: A kormány és a szakszervezetek
Horváth Márton: Hogyan tovább a közoktatásban?
Horváth Sándor: Számvetés az államszocializmussal
Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor: Másokhoz igazodás vagy önérvényesítés? Értékrendszerek a családi kommunikációban és szocializációban
Kéri László: A harmincéves rendszer agóniája
Kéri László: Pünkösdtől lombhullásig
Kiss Károly: Utakról, szociálpolitikáról Ferge Zsuzsa könyve kapcsán
Lajtai György: Miért kell nekünk a munkavállalói tulajdon?
Lugosi Győző: Az Öböl-válság nemzetközi koreográfiája
Makara Péter: Egészségmegőrzés magyar módra
Marguerite Mendell: Piaci reformok és piaci kudarcok. Polányi Károly és a konvergencia paradoxonja
Montágh Imre: Az érzelmek múltja, jelene, jövője
Németh G. Béla: A mozgalmiságtól az egyháziasságig
Orolin Zsuzsa: Nőnek vagy fogynak a jövedelemkülönbségek?
Pach zsigmond Pál: Magyarország a kora újkori világgazdaságban
Petschnig Mária Zita: Merre az előre?
Póczik Szilveszter: Modernizációelmélet és fasizmusértelmezés
Poszler György: A Civitas Humana álma - avagy: Gondolatok a könyvtárban
Jiri Putnik: A nulladik év csehszlovák gazdasága
Radics Katalin: Elköszönő
Salgó László: De Gaulle tábornok Európa-(tér)képe - az Atlanti-óceántól az Urálig
Sári János: Fejezetek a hatalommegosztás történetéből
Sári János: A kormány és a miniszterelnök
Sebestyén Tibor: Tőkefajták a vegyes és a purista gazdaságokban
Sinkovics Alfréd: Hogyan haladható meg a bürokratikus állami tulajdon?
Sinkovics Alfréd: A szocializmus elméletben - az államszocializmus az életben
Solt Katalin: Így látták a gazdaságot a magyar szociáldemokraták
Somlai Péter: A szabad szerelemtől az ellenőrzött magánéletig. Családpolitika a Szovjetunióban 1917 után
Szabó Annamária: A Duna-táji határok "légiesítésének" tervei (1944-1947)
Szántó Borisz: Váltunk-e paradigmát a műszaki fejlesztésben?
Szente Tamás: Történelmi mulasztás és irányvesztés a hazai gazdaságpolitikában
Szilágyi István: Modern többség - ősi kisebbség. Gondolatok a cigányság sorsáról
Szoboszlai György: A politikai átmenet és a jogállamiság alkotmányos keretei
Szoboszlai György. Politikai tagoltság 1990 - a választások tükrében
Tálas Barna: Meddig jutott a tízéves kínai reform?
Vámos Tibor: Új felvilágosodás: a mérlegelő-egyeztető társadalom
Valki László: Hová tűnnek a katonák?
Zám Mária: A szegénység. Egy társadalompolitikai kategória vizsgálata
A nemzetközi baloldalról
Pierre Hassner: Véget érhet-e Európa megosztottsága?
Giorgio Napolitano: Túl a régi határokon. Az európai baloldal erői
Eric Hobsbawm: Közép-Európa, politika és kultúra
Johancsik János: Merre halad a francia baloldal?
Norberto Bobbio: A fejtetőre állított utópia
Ralph Miliband: Gondolatok a kommunista rendszerek válságáról
Rogers Brubaker: Távozás, tiltakozás szocialisták történetéből
Pankovits József: Irány a szociáldemokrácia? Az olasz kommunista mozgalom metamorfózisáról
Havas Péter: Új utakon a brit baloldal
Bayer József: Szocialisták útkeresése
Herbert Brócker, Thomas Kreuder: A neoszocialista baloldal
Oskar Lafontaine: A szocializmus és az új társadalmi mozgalmak
Beszélgetések
Zsákutca és ami utána következik. Balog István filozófussal és Kolosi Tamás szociológussal beszélget Hovanyecz László
Búcsú a leninizmustól? Bihari Mihály politológussal és Krausz Tamás történésszel beszélget Hovanyecz László
Civilpályán - avagy: nézzünk bele egy nyugati kocsi motorházába. Interjú Lengyel László közgazdásszal (Bede Rita)
Egytized Magyarország? Ferge Zsuzsa szociológussal és Soós Károly Attila közgazdásszal beszélget Hovanyecz László
Fehér foltok. Gerő András és Juhász Gyula történészekkel beszélget Hovanyecz László
Új szociáldemokrata történet kezdődik? Schlett István politológussal és Szamuely László közgazdásszal beszélget Hovanyecz László
Föltámadhat-e a keresztény-nemzeti kurzus? Németh G. Béla művelődéstörténésszel és Vekerdi László könyvtárossal beszélget Hovanyecz László
Kapitalizmus-e még és már? Gedeon Péter gazdaságszociológussal és Szabó Katalin közgazdásszal beszélget Hovanyecz László
Dokumentum
Nyers Dezső levele Luis Ayalához
A Szocialista Internacionálé elvi nyilatkozata
Lukács György politikai végrendelete
Az interjú készítőjének (Bródy Ferenc) megjegyzései
A szerkesztőség megjegyzései
Interjú a KB részére
Kiegészítések az interjúhoz
Néhány személyes vonatkozású politikai kérdésről
Mellékletek (levelek, feljegyzés, határozat)
Jelentés 1956-ból Farkas Mihály bűneiről. (Közreadja: Sipos Levente és T. Varga György)
Adorján Andor: Adolf Joffe. A Nyugat cikke (1928) egy öngyilkos szovjet politikusról E. Fehér Pál bevezetőjével
Moszkvába menekült magyar pártvezetők memoranduma a szovjet pártelnökségnek - 1957 februárjában. Urbán Károly bevezetőjével
A miskolci pogrom - ahogyan Rákosiék látták. Standeisky Éva bevezetőjével
Sinkó Ervin: Akik nem tudják, mi fán terem a szemérem... Kiss József bevezetőjével
Munkanélküliség
Makó Csaba, Gyekiczky Tamás: Rugalmas foglalkoztatás, aktív munkaerőpiac
Tímár János: Foglalkoztatás egy új Rubicon közelében
Matoricz Anna: Munkaerő-piaci helyzetkép (1989-1990)
Népesedés
Andorka Rudolf: Érvek a családbarát szociálpolitika mellett
Vukovich György: Egészség, betegség, halandóság
Csernák Józsefné: A népesedés más oldalról: Házasságok és válások
Monigl István: Ideológia, népesedéspolitika és a jövő
Hoóz István: Elmélet és cél kell - s hozzá jó eszközök
Spanyol-magyar párhuzamok
Berend T. Iván: Két békés forradalom
Victor Perez-Diaz: A demokratikus Spanyolország születése és a demokratikus hagyomány "létrehozása"
Javier Tussel: A spanyol átmenet történelmi sajátosságai
Tallózó
A kommunizmus után: harmadik út?
Detler Albers: Az ausztromarxizmus időszerűsége
Ulrich von Alemann: Korrupció - a politikatudomány vakfoltja
Jacques Barzun: A demokrácia elve
Patrich Camiller: A baloldal és Európa 1992 után
Heinz Fischer: A szociáldemokrácia és Kelet-Európa
J. K. Galbraith: Amiben a jobboldal téved, avagy amitől az igaz hamis lesz
Peter Glotz: A háború előtti nacionalizmus reneszánsza?
Bernard Guillerez: A leszerelés vagy a háború joga
Nyikolaj Gulbinszkij: Az oppozíció
Eric Hobsbawm: Megosztott kép. Interjú Achille Occhettóval
Hódi Sándor: Táj és lélek - Számvetés
Michael Howard: Népek tavasza
Martin Jacques: Napnyugta Keleten
Sz. V. Jasztrzsembszkij: Néhány megjegyzés a Szocialista Internacionálé XVIII. kongresszusáról
Béátrice Kalaydjian: Európai közösségek: Televízióközvetítés határok nélkül
Allen Sanginez Krauze: Gazdasági sokkprogramok Dél-Amerikában: Argentína, Brazília és Bolívia
Hans-Martin Lohmann: Pszichoanalízis és munkásmozgalom. Széljegyzetek Sigmund Freud halálának 50. évfordulója alkalmából
Ernest Mandel: Szocialista erőként a reformizmustól balra
John Matthews: A tőke demokratizálása
Richard Meng: Szocializmus ifjúság nélkül?
Zdenek Mlynár: Szocializmusfelfogás és történelmi tapasztalat
Olivier Mongin: Stanley Hoffmann terve az új Európáról
Laurent Munnich: A szovjet zsidók kivándorlásának következményei az izraeli politikai életre
Ephraim Nimni: Marx, Engels és a nemzeti kérdés
Michel le Net: A kommunikáló politikus. Az államelnök
Gleb Pjanih: Ki teszi le a fegyvert?
Ignacio Ramonet: A nekrofil televízió
Stephen Rousseas: Antirendszerek
Jeffrey Sachs: Mi a teendő?
James Simmie, Ray Brady: A középosztály hanyatlása a posztindusztriális társadalomban
Jerzy Szczupaczynski: Régi és új középosztályok
Paul Thibauld: Hogyan bomlanak fel a kommunista rendszerek?
Valerij Tiskov: Elszalasztottuk a 20. századot...?
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Társadalmi Szemle 1990. január-december Társadalmi Szemle 1990. január-december Társadalmi Szemle 1990. január-december Társadalmi Szemle 1990. január-december Társadalmi Szemle 1990. január-december Társadalmi Szemle 1990. január-december

A borítók gerince kissé sérült. Egy szám borítóján bejegyzés, a füzetben aláhúzások találhatók.

Állapot: Közepes
4.900 Ft
1.960 ,-Ft 60
16 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!
Állapotfotók
Társadalmi Szemle 1990. január-december Társadalmi Szemle 1990. január-december Társadalmi Szemle 1990. január-december

Néhány borító szélén kisebb sérülés található.

Állapot:
4.900 Ft
2.450 ,-Ft 50
20 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!