Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.786

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Társadalomtudományi Közlemények 1988/1.

A MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetek folyóirata/XVII. évfolyam 1. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet:
"Jelenlegi társadalmi szerkezetünk közvetlen történeti előzménye egy olyan társadalmi újratermelési modell, amely a politikai állam és a civil társadalom kettősségének megszüntetésére, a... Tovább

Előszó

Részlet:
"Jelenlegi társadalmi szerkezetünk közvetlen történeti előzménye egy olyan társadalmi újratermelési modell, amely a politikai állam és a civil társadalom kettősségének megszüntetésére, a társadalmi létszférák elkülönülésének, differenciálódásának megakadályozására és a politikai centrumnak alávetett integrálására törekedett. Célrendszerében elsődlegességet élvezett a feszített ütemű gazdasági növekedésre, ezen belül főként az ipari potenciál bővítésére és az eredeti felhalmozás pótlására irányuló gazdaságpolitika, valamint a szocialista értékrendszer és a közép-kelet-európai modernizáció elemeit egybeötvöző, ideológiailag legitimált társadalompolitika. Ebben a modellben a redisztribúció a társadalmi lét újratermelésének minden erőforrására kiterjedt, legalábbis szándék szerint. Nemcsak a relatíve elkülönülő termelőktől elvont többlettermék újraelosztása volt a folyamatos redisztribúció tárgya, hanem magának a többlettermék létrehozásának a feltételei is. Mindezek következtében o társadalom osztály- és rétegszerkezete radikálisan átalakult: a volt uralkodó osztályok megszűntek, a volt privilegizált helyzetű rétegek és csoportok lefelé nivellálódtak, a szocialista értékrendszernek és a modernizáció követelményeinek ellentmondó abszolút szegénység megszűnt, s tömeges méretű átrétegződés és mobilitás indult meg.
Ez az újratermelési modell, annak ellenére, hogy diszfunkciókat, feszültségeket is hordozott, alapjában véve funkcionálisan működött. Néhány korántsem lényegtelen ponton azonban jelentős ellenállásba ütközött, mivel e modell integráns részét képező bizonyos elemek (például a személyi kultusz potenciális lehetősége és megvalósulása; a hiány folyamatos újratermelése) hosszú távon az újratermelési folyamatot akadályozták, s potenciális válságforrásként jelentkeztek. Az itt jelzett feszültségek és ezek nem megfelelő kezelése Magyarországon a válságot robbanássá növelték 1956-ban." Vissza

Tartalom

1988. 1. szám
Tanulmányok
Kolosi Tamás: Társadalmi struktúra, rétegződés, státus5
Ifj. Marosán György: A technológiatranszfer hatékony hasznosításának feltételei18
Kiss J. László: Az SPD helyzete és a "második" keleti politika30
Interjú
Interjú Helmut Shcmidttel (Készítette G. Márkus György)46
Műhely
Bayer József: A társadalmi tudat - emberi tényező csoport kutatási terve (1986-1990)56
Havas Péter: A szociáldemokrácia a nyolcvanas évtized második felében (Elgondolások egy vizsgálathoz)64
Besenyi Sándor: Érték, értékrendszer68
Buk Pál: A szocializmus és az ökológiai problémák85
Tájékozódás
A Magyar-Szovjet Társadalomtudományi Együttműködési Bizottság VII. ülésszakáról (Baku 1987) (Homonnai Márta)98
"Társadalom a határon" (Az Osztrák Szociológiai Társaság nemzetközi konferenciája) (Róbert Péter)107
Az Európai Rurálszociológiai Társaság Nyári Iskolája (Lahti 1987) (Kovách Imre)111
Konferencia Linzben a munkásmozgalomról és a békéről (Hülvely István)113
Tanácskozás az NDK-ban a nemzetközi szociáldemokrácia és a fejlődő világ problémájáról (Tokody Gyula)116
Beszámolók, intézeti élet
Magyar-jugoszláv tanácskozás a műszaki fejlődés hatásairól és az érdekekről (Szpirulizs Ildikó - Guba László)121
Településfejlesztés - helyi társadalom - önkormányzat (Táll Éva)127
Intézeti kerekasztal vita Claus Offe munkásságáról (Szigeti Péter)134
Idegen nyelvű összefoglalók138
Idegen nyelvű tartalom144
1987. évi tartalomjegyzék146
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Társadalomtudományi Közlemények 1988/1. Társadalomtudományi Közlemények 1988/1.

A borító enyhén kopottas.

Állapot:
840 Ft
420 ,-Ft 50
2 pont kapható
Kosárba