Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Társadalomtudományi tanulmányok Szabolcs-Szatmár megye 30 évéről

Tudományos emlékülés Nyíregyházán 1975. március 28.

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Az 1975-ös esztendőben hazánk történelmi győzelmet ünnepel. Felszabadulásunk 30. évfordulójára emlékezünk. A megemlékezés alkalmat adott és ad történelmi tapasztalataink megfogalmazására,... Tovább

Előszó

Az 1975-ös esztendőben hazánk történelmi győzelmet ünnepel. Felszabadulásunk 30. évfordulójára emlékezünk. A megemlékezés alkalmat adott és ad történelmi tapasztalataink megfogalmazására, társadalmunk gazdasági, politikai, eszmei előrehaladásának bemutatására.
Amikor számba vesszük a három évtized eredményeit, őszinte megbecsüléssel gondolunk a felszabadító harcosokra és mindazokra a forradalmi erőkre, akik élni akartak és élni tudtak a szabadsággal, akik vállalták az új élet építésével együttjáró harcokat, akik a szocialista haza építésének úttörői voltak és híven szolgálják holnapunk nagyszerű célkitűzéseit.
Megyénk dolgozói is - mint ahogyan szerte az országban - a munkahelyi kollektívákban, a szocialista brigádokban jobb munkával, munkaversennyel, a termelés hatékonyságának fokozásával köszöntötték, ünnepelték nagy történelmi évfordulónkat.
A Szabolcs-Szatmár megyei Pártbizottság Oktatási Igazgatósága, a Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola és a Mezőgazdasági Főiskola marxizmusleninizmus tanszékei az évforduló alkalmából tudományos emlékülést rendeztek. Az emlékülés megrendezésével az volt a szándékunk, hogy bemutassuk: hogyan valósul meg pártunk helyes, egész népünk által elismert és követett politikája.
A tanácskozás anyagának közreadásával az a célunk, hogy csatlakozzunk felszabadulásunk 30. évfordulójának méltatásához. E kiadvánnyal is segíteni szeretnénk a szocialista építés évtizedeiben végbement gazdasági és társadalmi folyamatok marxista-leninista elemzését, s a magunk szerény lehetőségeivel is hozzá akarunk járulni megyénk társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális haladásához, a párt vezető szerepének további erősítéséhez.
Úgy véljük: a témák kiválasztása és igényes kifejtése lehetővé tette, hogy szocialista fejlődésünk eredményei, de ellentmondásai is világosabban rajzolódjanak ki mindannyiunk előtt, ugyanakkor közkinccsé váljanak azok az elvi, politikai tapasztalatok, amelyek következetes képviselete és hasznosítása újabb sikereink feltétele.
Az emlékülés társadalompolitikai, gazdaságpolitikai és ideológiai szekciójában 3 referátum, 13 korreferátum hangzott el. Ezek áttekintették társadalmi, gazdasági fejlődésünk alakulását, struktúráját, megyénk életének legjellegzetesebb folyamatait, a szocializmus építésében érvényesülő törvényszerűségek általános és sajátos megnyilvánulásait. Nagy hangsúlyt kapott a szocialista életmód, a közgondolkodás kibontakozásának ábrázolása is.
Valamennyi előadás tudományos igénnyel és alapossággal bizonyította, hogy a szocializmus építésében sikereinket a párt és a munkásosztály vezetésével, a népi-nemzeti egység megteremtése és erősítése útján értük el. Vissza

Tartalom

Előszó (Markovics Miklós) 5
TÁRSADALOMPOLITIKAI SZEKCIÓ
VÉSZI BÉLA: Hatalom és demokrácia a szocialista építésben 7
CSERVENYÁK LÁSZLÓ: A társadalmi átrétegződés és hatása megyénk fejlődésére 16
CS. NAGY ISTVÁN: A munkássá válás folyamata és a munkásság szerepe Szabolcs-Szatmár megyében 23
BOTÁR JÓZSEF: Parasztságunk életviszonyainak fejlődése az átszervezést követő évtizedben 30
HÁRSFALVI PÉTER: Az értelmiség helye és szerepe megyénk társadalmában 37
VALKÓ MIHÁLY: A párt szövetségi politikájának érvényesülése szocialista fejlődésünk jelenlegi szakaszában 42
GAZDASÁGPOLITIKAI SZEKCIÓ
DANKÓ LÁSZLÓ: A népgazdaság tervszerű, arányos fejlesztésének időszerű kérdései 51
CZIMBALMOS BÉLA: A termelőerők területi elhelyezkedése, az ipartelepítés és fejlesztés sajátos vonásai Szabolcs-Szatmárban 61
LAUB ISTVÁN: Az iparszerű mezőgazdasági termelés elvi és gyakorlati kérdései megyénkben 66
DOROGI IMRE - MAJOR DÉNESNÉ: A mezőgazdasági termelés korszerű üzemszervezési elvei, vezetés és üzemi demokrácia 73
KÖRTÉLY SÁNDOR: A településfejlesztési koncepció megvalósítása. Várospolitika és az urbanizáció folyamata Szabolcs-Szatmárban 76
V. J. GALLA: A magyar és szovjet gazdasági, tudományos-technikai együttműködés szerepe a magyar vegyipar fejlődésében 81
IDEOLÓGIAI SZEKCIÓ
SZABÓ GÁBOR: Objektív törvényszerűség és tudatos tevékenység a szocializmus építésében 85
EKLER GYÖRGY: A szocialista életmód fejlődésének néhány kérdése 91
MARKOVICS MIKLÓS: Szabolcs-Szatmár megye és a Szovjetunió Kárpátontúli területe kapcsolatainak szerepe az internacionalista nevelésben 98
SIMKOVICS GYULA: A szocialista közművelődés fejlődésének néhány kérdése Szabolcs-Szatmárban 103
BIMBÓ MIHÁLY: Társadalmi fejlődésünk egyik feltétele: a szocialista közízlés kialakítása 109
Zárszó (Ekler György) 116
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem