Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.054

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Tartalmak és módszerek az ezredforduló iskolájában

Tanulmányok a tantárgyi helyzetfelmérésről 2001-2003

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

2001 tavasza óta folyik az Országos Közoktatási Intézet Program- és Tantervfejlesztési Központjában a tantárgyak helyzetét feltáró kutatás: tizenhat tantárgyi terület vizsgálata melynek célja, hogy kiderítse, a kilencvenes évek tartalmi szabályozási, modernizációs változásai során mi történt a tantárgyak tanításában, milyen fejlesztések szükségesek az egyes tantárgyakban és a tantárgyi rendszerben. Ez a kutatás olyan háttértudást eredményezhet, mely a folyamatos reflexió eredményeképpen hasznosítható lesz a tartalmi fejlesztési folyamatokban. A tanulmánykötet a kutatás két évének tapasztalatait összegzi, a tantárgyak átfogó elemzésével hiányt pótol a hazai pedagógiai szakirodalomban.

Tartalom

Kerber Zoltán: A tantárgyi obszervációs kutatás 9
A kutatás célja 9
A 2002-es helyzetértékelő tanulmányok szerkezete 10
A tanulmányok tematikus csomópontjai - közös problémák 12
A tantárgyak közötti kapcsolatok - kereszttantervi elemek 15
Összegzés: lépjünk túl a szűk tantárgyi érdekeken! 16
Jakab György: Az oktatáspolitika ellentmondásai 18
Az oktatáspolitikai környezet hatásai 18
A magyar oktatáspolitika cikkcakkjai 23
Az oktatáspolitika lehetőségei 27
Kerber Zoltán-Varga Attila: Tanítás és tanulás tanárszemmel (A tantárgyak
helyzetéről készített felmérés tanulságai az általános iskolák felső tagozatában) 30
A minta jellemzői 30
A tanárok viszonya a kerettantervhez 32
Hogyan látják a tanárok saját tárgyuk külső megítélését? 34
A tankönyv- és taneszközhelyzet 34
A tanítás módszerei 37
A tanítás problémái 39
A diákok képességei a tanárok megítélése alapján 42
Összefoglalás 44
Kerber Zoltán: Magyar nyelv és irodalom 45
A magyar nyelv és irodalom tanítása a modernizációs folyamatban 45
A tantárgyat érő kihívások 49
A tankönyvek, taneszközök helyzete 57
A tantárgyak közötti összehangoltság 62
Nemzetközi összehasonlítás 63
Alkalmazható tudás közvetítése - a munka világának igényei 66
Milyen fejlesztéseket igényel a tantárgy? 67
Petneki Katalin: Idegen nyelv 69
Az idegen nyelv tanítása a modernizációs folyamatban 69
A tantárgyat érő kihívások 78
A taneszközök helyzete 79
A tantárgyak közötti összehangoltság 82
Nemzetközi összehasonlítás 85
Értékelés, követelmények 86
Közös vizsgálati szempontok 87
Fejlesztési igények 82
Somfai Zsuzsa: Matematika 94
Matematikatanítás a modernizációs folyamatban 94
A tantárgyat érő kihívások 98
A tankönyvek, taneszközök helyzete 104
A tantárgyak közötti összehangoltság 107
Nemzetközi összehasonlítás 108
Értékelés, követelmények 110
Milyen fejlesztéseket igényel a tantárgy? 114
Ranschburg Ágnes: Történelem 116
A történelem tanítása a modernizációs folyamatban 116
A tantárgyat érő kihívások 123
A tankönyvek és taneszközök helyzete 132
A tantárgyak közötti összehangoltság 136
A tantárgy tanításának nemzetközi (főleg európai) tendenciái 137
Követelmények, értékelés 140
Milyen fejlesztéseket igényel a tantárgy? 141
Havas Péter-Lehoczky János: Természetismeret 143
Tartalmi és módszertani változások a kilencvenes évek tartalmi
szabályozási folyamataiban 143
A tantárgyat érő kihívások 146
A tankönyvek, taneszközök helyzete 151
A tantárgyak közötti összehangoltság 154
Követelmények, értékelés 154
Fejlesztési igények 155
Radnóti Katalin: Fizika 156
Fizikatanítás a modernizációs folyamatban 156
A tantárgyat érő kihívások 158
A tankönyvek és taneszközök helyzete 167
A tantárgyak közötti összehangoltság 171
Nemzetközi összehasonlítás 174
Értékelés, követelmények 177
Milyen fejlesztéseket igényel a tantárgy az elkövetkező években? 179
Fernengel András: Kémia 183
Kémiatanítás a modernizációs folyamatban 183
A tantárgyat érő kihívások 186
A tankönyvek és taneszközök helyzete 193
A tantárgyak közötti összehangoltság 198
Nemzetközi összehasonlítás 199
Értékelés, követelmények 200
A kémiatanítás hazai és nemzetközi teljesítménye 201
A kémia tanításáról néhány további szempontból 205
Franyó István: Biológia 210
Biológiatanítás a modernizációs folyamatban 210
A tantárgyat érő kihívások 215
Követelmények, értékelés 219
A tankönyvek és taneszközök helyzete 223
A tantárgyak közötti összehangoltság 227
Nemzetközi összehasonlítás 230
Fejlesztési igények 231
Ütőné Visi Judit: Földrajz 233
Földrajztanítás, -tanulás a modernizációs folyamatban 233
A tankönyvek, taneszközök helyzete 236
A tantárgyat érő kihívások 239
A tantárgyak közötti összehangoltság 244
A tantárgyi presztízs: értékek és problémák 248
Milyen fejlesztéseket igényel a tantárgy? 251
L. Nagy Katalin: Ének-zene 254
Az ének-zene tantárgy helyzete a modernizációs folyamatban 254
A tantárgyat érő kihívások 259
A tantárgyak közötti összehangoltság 267
Milyen fejlesztéseket igényel a tantárgy? 270
Nemzetközi kitekintés 274
Fejlesztési feladatok 277
Bodóczky István: Rajz, vizuális kultúra 282
A rajz, vizuális kultúra tanítása a modernizációs folyamatban 282
A tantárgyat érő kihívások 285
A tantárgyak közötti összehangoltság 290
Értékelés, követelmények 292
Nemzetközi összehasonlítás 294
Milyen fejlesztéseket igényel a tantárgy? 296
Kőrösné Mikis Márta: Informatika 298
Informatika az iskolában - a tantárgy és az alkalmazások helyzete 298
A tantárgyat érő kihívások 304
A taneszközök és a tankönyvek 308
A tantárgyak közötti összehangoltság 313
Nemzetközi összehasonlítás 316
Követelmények, értékelés 321
Fejlesztési igények és feladatok 323
Hamrák Anna: Életvitel és gyakorlati ismeretek, technika 325
Bevezetés 325
A tantárgy megítélése, NAT-tal, kerettantervvel kapcsolatos problémák 327
Feltételrendszer, tankönyvek, taneszközök 333
Didaktika, módszertan 336
A tantárgy problémái a pedagógusok szerint 340
A tantárgy európai tendenciái 343
Milyen kihívások érik a tantárgyat? 344
Milyen fejlesztéseket igényel a tantárgy az elkövetkező években? 346
Gergely Gyula: Testnevelés 347
Bevezetés 347
A tantárgyat érő kihívások 347
A taneszközök helyzete 351
A tantárgyak közötti összehangoltság 352
Nemzetközi összehasonlítás 353
Mérés, értékelés 354
Mindennapi és prevenciós testnevelés 356
Fejlesztési igények 358
Jakab György: Modultantárgyak 359
A modultantárgyak helye az iskolai oktatásban 359
A modultárgyak kialakulása 364
A modultárgyak az iskolában 366
Szekszárdi Júlia: Az osztályfőnöki szerep 371
Az osztályfőnöki szerep alakulása az utolsó negyed évszázadban 371
Professzionalizmus az osztályfőnök tevékenységében 373
Az osztályfőnöki munkaközösség 377
Osztályfőnök és osztálya 377
Az iskolai osztály 379
Az osztályfőnöki óra 380
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem