Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Távlatok 1997/1-6.

A magyar jezsuiták folyóirata/1997. január-december

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 832 oldal
Sorozatcím: Távlatok
Kötetszám: 33-38
Nyelv: Magyar  
Méret: 21 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrált.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

1. szám:
A Magyar Püspöki Kar körleveléből:
Szükséges, hogy a közszolgálati feladatokat ellátó tömegkommunikációs eszközök tárgyilagos, pontos és mindenre kiterjedő tájékoztatást adjanak a világban és az országban zajló folyamatokról. Az ellentétek szítása helyett a társadalmon belüli párbeszédet szolgálják, vállaljanak részt a nevelés feladatából, s az emberek szórakoztatását is az erkölcs és az emberi méltóság szempontjainak figyelembe vételével végezzék. [...]
Az egyház maga is segíti a társadalomban folyó párbeszéd és a kívánatos egyetértés kialakulását avval, hogy saját közösségén belül is támogatja az őszinte és testvéries párbeszéd különböző módjait, s maga is tevékenyen részt kíván venni a közvélemény alakításában, a társadalom közösségé szerveződésében. "Az emberek közötti jobb megértés és figyelem, a segítőkészség és az alkotó együttműködés - amit a tömegkommunikáció hihetetlen mértékben tud támogatni - olyan célok, amelyek Isten népének célkitűzéseivel összhangban... Tovább

Fülszöveg

1. szám:
A Magyar Püspöki Kar körleveléből:
Szükséges, hogy a közszolgálati feladatokat ellátó tömegkommunikációs eszközök tárgyilagos, pontos és mindenre kiterjedő tájékoztatást adjanak a világban és az országban zajló folyamatokról. Az ellentétek szítása helyett a társadalmon belüli párbeszédet szolgálják, vállaljanak részt a nevelés feladatából, s az emberek szórakoztatását is az erkölcs és az emberi méltóság szempontjainak figyelembe vételével végezzék. [...]
Az egyház maga is segíti a társadalomban folyó párbeszéd és a kívánatos egyetértés kialakulását avval, hogy saját közösségén belül is támogatja az őszinte és testvéries párbeszéd különböző módjait, s maga is tevékenyen részt kíván venni a közvélemény alakításában, a társadalom közösségé szerveződésében. "Az emberek közötti jobb megértés és figyelem, a segítőkészség és az alkotó együttműködés - amit a tömegkommunikáció hihetetlen mértékben tud támogatni - olyan célok, amelyek Isten népének célkitűzéseivel összhangban állnak, s amelyeket az egyház még inkább elmélyít." (Igazságosabb és testvériesebb világot! - 110-111.)
2. szám:
"Természetes, hogy a gyökeresen megváltozott társadalmi-politikai helyzetben sok, egymástól eltérő elképzelés alakult ki arról, hogy milyenné alakítsuk a születő magyar demokráciát. Az viszont igen sajnálatos, hogy több év elteltével sem sikerült közmegegyezésre jutni számos alapvető kérdésben, és nem jött létre valódi társadalmi összefogás az ország hosszútávú érdekeinek figyelembevételével. Még fájdalmasabb, hogy - a változásokkal együttjáró bizonytalanságokat is felhasználva - nemegyszer szembefeszültek egymással az egyének és a különböző társadalmi csoportok érdekei. Sokan csupán a saját előnyeiket kívánták érvényesíteni, mások főleg csak azért küzdöttek, hogy a lehető legnagyobb rész jusson nekik a politikai hatalomból vagy a társadalom vagyonából, vagy éppen mindkettőből. E jelenségekben lehetetlen nem észrevennünk az elmúlt évtizedek politikájának következményeit. Az egyes embereket és csoportokat tudatosan elszigetelték egymástól, a társadalmi, köztük az egyházi szervezetek legnagyobb részét feloszlatták, a megmaradottak működését is akadályozták, a közéleti kapcsolatokat központi irányítás alá vonták: mindez a társadalom atomatizálódáshoz és országos méretű bizalmatlansághoz vezetett." (A Magyar Püspöki Kar: Igazságosabb és testvériesebb világot!)
3-4. szám:
"Nem szabad engedni, hogy a társadalomban terjedő pesszimizmus, rezignáció és rosszkedv uralkodóvá váljék. Kritikusan rámutatunk ugyan a gondokra, a bajokra, a hibákra, ugyanakkor viszont tisztában vagyunk avval - s erről ma sokan könnyen megfeledkeznek -, hogy a 1989-1990-től kialakult politikai és állami intézményrendszer új, igazabb és emberibb világot hozott az azt megelőző rendszerek helyébe. Nem feledhetjük, hogy évtizedeken át a társadalom nagyrészét megfosztották az emberi méltóság olyan - papíron ugyan létező - alapfeltételeitől, mint az emberi jogok, közöttük a valásszabadság, a demokrácia és a jogállamiság. Az egyház ezért szembeszáll avval a kicsinyes szemlélettel, amely a változásoknak csak a nehézségeit és rossz oldalait látja, vagy megfeledkezik a szabadság csodálatos adományairól, és ezzel a múlt iránti hamis nosztalgiát szolgálja." (Igazságosabb és testvériesebb világot! - 71. pont)
5. szám:
"A föld kultúrájának erkölcsi energiája elégtelen; mint ahogy a föld melege elégtelen a faunának s flórának. A lelki élet megfagy, ha elfordul az Isten szellemének napsugarától. Krisztus világosságára van szüksége az ész prometheuszi tüzét élesztő, Krisztus karjára van szüksége a boldogságot megteremteni vágyó kultúrának.
Értsük meg tehát a helyzetet s állítsuk bele a kereszténységet a kultúrvilágba, megfelelő belátást teremtvén a régi igazságokba s érvényesítvén azokat a modern érzésben. Kössük össze a természetet a természetfölötti világgal, a szabadságot a tekintéllyel, a földi célokat az örök céllal. Ne rögzítsük az örvényeket, hanem építsünk rajtuk hidakat. Ne hegyezzük ki az ellentéteket egyház s kultúra közt s ne azonosítsuk a kultúra művét a hitetlenséggel; hanem tartsunk feléje s segítsünk a profán kultúrában ki nem elégített lelkeken igaz, mély, pünkösdi hitünk őserejével s melegével.
Ez a törekvés eltatálja a helyes s jogos alkalmazkodást." (Prohászka Ottokár: Modern katolicizmus, 1907)
6. szám:
"Krisztusban a vallás többé már nemcsak tapogatozó istenkeresés (vö. ApCsel 17,27), hanem az isteni kinyilatkoztatásra adott hívő válasz. Ezt a választ az az egyetlen Ember teszi lehetővé, aki egyszerre ember és az Atyával egylényegű Ige, akiben Isten minden emberhez beszél, s akiben minden ember képessé vált arra, hogy válaszoljon Istennek. Sőt ebben az Emberben az egész teremtés válaszol Istennek. Jézus Krisztus mindennek új kezdetet: minden kezdetét vette. Ily módon Krisztus az összes vallás vágyakozásának beteljesedése, s ugyanakkor egyetlen és végső célja. Ha tehát Isten Krisztusban önmagáról beszél az emberekhez, akkor ugyanabban a Krisztusban az egész emberiség és a teremtett világ beszél önmagáról Istennek, sőt átadja magát Istennek. Így tér vissza minden a maga kezdetéhez. Jézus Krisztus mindennek összefoglalása (vö. Ef 1, 10), s ugyanakkor mindennek beteljesedése Istenben: olyan beteljesedés, mely Isten dicsősége." (II. János Pál: Tertio millennio adveniente. 6) Vissza

Tartalom

1. szám:
Egyház - kommunikáció - média1
Katolikus folyóiratok és könyvek11
Egyház - kommunikáció - média
Bencze Lóránt: Egyház és kommunikáció3
Tomka Miklós: Az egyházak és a média12
Kiss Ulrich: Információ és kommunikáció24
Piotr Wojcjechowski: Bohócarcú halál30
Magyar Püspöki Kar: Igazságosabb és testvériesebb világot!29
Lelkiség, lelkipásztorkodás
Oláh Miklós: Szívügyünk az evangelizálás37
Prohászka Ottokár: Mindenki apostol41
Berta Ferenc: A megújulás fő iránya42
Dér Katalin: Bibliai tárgyú képek elemzése49
Budapesti kisközösség: Hol tartunk?60
Figyelő
Angelo Acerbi: A Szentszék és Európa69
Harrach Péter: A magyar politikai helyzetről78
Barlay Ö. Szabolcs: Nemeskürty "tükrei"83
Juhász Judit: Vallási műsorok a közszolgálati rádióban86
Csiszér Ferenc: Vallási műsorok a Magyar Televízióban89
Körkérdés a katolikus lapokhoz93
Kultúra és élet
Bencze Lóránt: A Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola119
Czigány György: Borsos Miklósról124
Szabó Ferenc: Olvasónapló - naplókról126
Mészáros István: Ungvári iskolajubileum131
Szemle
Walter Kasper: Jézus a Krisztus (Szabó Ferenc)139
Hetényi Varga Károly: Papi sorsok III (Gyorgyovich Miklós)141
Gy. Orbán: Friedensbewegung kath. Priester in Ungarn (András Imre)143
Ifj. Lele József: "Az Úr készen találta őt" (Gyorgyovich M.)149
Családi Katekizmus (Gy. M.)150
Újabb METEM-könyvek151
Magyar papi egység
Bosák Nándor: Papi gondolatok nagyböjtre2
Kiss Imre: A pap a dialógus embere (I)4
Rózsa Huba: Módszertani szempontok az evangéliummagyarázathoz7
Vértesaljai László: Godó Mihály atya emlékezete13
Halottaink 1996-ban14
2. szám:
E számunk elé153
Magyar folyóiratok188
Magyar lelkiállapot 1997-ben
Kopp Mária - Skrabski Árpád: Magyar lelkiállapot - 1997
Horváth Pál: A katolikus társadalmi tanítás és a magyar püspökök körlevele168
Muzslay István: Az egyház szociális tanításának alapelvei176
Ferencz Antal: A magyar egészségügy 1997-ben184
Louis Christiaens: Nagyon jövedelmező vállalkozások: a maffiák189
Lelkiség, lelkipásztorkodás
Nemeshegyi Péter: "Örüljetek az Úrban mindenkor..."196
Georges Bernanos: A mély forrás200
Oláh Miklós: "Menjetek el az egész világra..."201
Teilhard de Chardin-idézet205
Prohászka Ottokár naplójegyztete az Istenemberről206
Széll Margit: A monasztikus nevelés a koraközépkorban211
Figyelő
Fórum a magyar politikai helyzetről217
Dékány Endre: Hatalom vagy szolgálat?218
Szerdahelyi Csongor: Keresztények a közéletben223
Sasvári István: Árnyaltabb politológiát!227
Krómer István: Még árnyaltabb politológiát!230
Kultúra és élet
András Imre: Magyar nyelvű katolikus könyvkiadás (1945-1993)234
Szabó Ferenc: Hamvas Béla és a kereszténység251
Czigány György: Így láttuk Bartókot258
Gyorgyovich Miklós: Slágertípusú zene az egyházban260
Vértesaljai László: Savonarola boldoggáavatási eljárása266
Szemle
Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése (Szabó László)268
Két Sík Sándor-válogatás (Szabó Ferenc)270
Könyvjelző271
Magyar Papi Egység
Márfi Gyula: A pap húsvétja2
Balás Béla: A bérmálásról hét lépésben3
Varga László: A befogadott Lelket ki ne oltsátok!11
Rózsa Huba: Módszertani szempontok az evangéliumokhoz - II16
Keresztény magatartás. Lénárd Ödön könyvei (Szabó Ferenc)21
Halottaink 1996-ban22
3-4. szám:
E számunk elé273
Dr. Kovács István halála441
Magyar folyóiratok315
Gazdasági és politikai élet - katolikus szemmel
Szabó Ferenc: A közgazdaság és a politika - keresztény szemmel275
Paczolay Péter: Az állam és a közjó a katolikus társadalmi tanításban286
Veress Péter: Hol tartunk? merre menjünk?297
Bod Péter Ákos: Tőkehiány vagy bizalomhiány?305
Farkas Beáta: Piacgazdaság - játékszabályok nélkül?316
Bittsánszky Géza: A körlevél a gazdasági élet kérdéseiről323
J. Horváth Tamás: Szolidáris és igazságos jövőért334
Horváth Pál: Szakmai kommentárok egy püspökkari körlevélhez344
Igazságosabb és testvériesebb világot! (Részletek)285
II. János Pál: Centesimus annus enciklika (részletek)343
Erdő Péter: Megállapodás a Szentszék és a magyar állam között349
Gereben Ferenc: A vallásosság szociológiai típusainak kérdéséhez356
Elmer István: Katolikus reformmozgalmak - a Demokrata Néppárt366
Békési István: A Néppárt indulásának előzményei371
Dokumentáció
A lengyel pápa és hatodik lengyelországi látogatása380
II. János Pál: Beszéd Szt. Adalbert halálának 1000. évfordulóján380
II. János Pál: Homília Boldog Hedvig szentté avatásakor387
II. János Pál: Beszéd Gnieznóban az államfőkhöz (részletek)333
II. János Pál: Az úrangyala Krakkóban431
Barlay Ö. Szabolcs: A lengyel pápa lengyel-amerikai életrajza391
Lelkiség - lelkipásztorkodás
Nemeshegyi Péter: A kereszténység etikája399
Dér Katalin: Prófécia az új szövetségről406
Takács Gyula: Boldogok a szegények418
Oláh Miklós: "A többi városban is hirdetnem kell az evangéliumot"426
Szilas László: Kaníziusz Szent Péter432
Marc Lindeijer: Kaníziusz Szent Péter lelkisége439
Figyelő
Dékány Vilmos: Bíboros Atyánk köszöntése442
Szabó Ferenc: Köszöntjük a hetvenéves Valentiny Gézát445
Györffy László: Lidércfény vagy riadólánc?447
Magyar cserkészet: a Táborkereszt Közösség453
Kultúra és élet
Két Pázmány-szeminárium Szlovákiában466
Kovács Sándor Iván: Pázmány és a szlovák irodalom467
Szabó Ferenc: Nemzetközi kongresszus Szent Ambrusról479
Gyorgyovich Miklós: Abonyi mise - az öröm zenéje482
Tereza Worowska: A Nobel-díjas Wislawa Szimborska költészetéről485
Havass Miklós: Barangolás az informatika és az etika határán491
Tüskés Tibor: A félelem és a bűn regénye499
Szabó Ferenc: Költők és festők között505
Szemle
Harsányi Pál Ottó: Demográfiai összeesküvés509
Bárdosy Éva: Diakonia, diakonátus, diakónus512
Magyar Katolikus Lexikon (Nagy Ferenc)514
Pierre Mourlon Beernaert: Aux origines du genre humain (Nagy Ferenc)516
Joseph Ratzinger: A föld sója (Nagy Ferenc)517
Bitskey István: Il Collegio Germanico-Ungarico di Roma (Szilas László)518
Mészáros István: Ateista nevelés iskoláinkban 1950-1990 (András Imre)520
Jacques Maritain: Az igazi humanizmus (Szabó Ferenc)523
Baltasar Gracián: Az életbölcsesség kézikönyve (Rónai Zoltán)524
Benyik György: Az újszövetségi Szentírás keletkezés- és kutatástörténete II. (E.P.)526
Magyar jezsuiták vallomásai I. (Gyorgyovich Miklós)527
Kiss Tamás: Helyreigazitó nyilatkozat528
5. szám:
E számunk elé529
Karácsonyi számunk tartalmából654
Magyar folyóiratok572
Kultúra: oktatás-nevelés
K. Várhelyi Ilona: Köt(őd)ések és old(ód)ások kultúránkban531
Farkas István: A katolikus kerettanterv bemutatása546
Peter Hans Kolvenbach: Nevelni Szent Ignác szellemében558
Seregély István: Értékrend a jövő érdekében568
Ivasivka Mátyás: Civil tanárként - egyházi gimnáziumban573
Lelkiség - lelkipásztorkodás
Unger Zsuzsa: Az imádság csöndje581
Kis Szent Teréz centenáriuma586
Mirjam nővér: A szeretet tudománya587
Részletek Kis Szent Teréz önéletrajzából599
Nagy Ferenc: Homília Vass Miklós temetésén594
Barlay Ö. Szabolcs: "Cantate Domino canticum novum..."597
Nagy Ferenc: A zsinat után? vagy 1950 előtt?600
Egyházmegyei zsinat Gyulafehérváron
Szabó Ferenc: A zsinat előkészületei603
Sebestyén Ottó: Nem félelmre, hanem cselekvésre605
Bereczki Szilvia: Milyen a mi poharunk?610
Csiszér Albert: Evangelizálás, igehirdetés614
Figyelő
Szabó Ferenc: II. János Pál pápa Párizsban621
Dolhai Lajos: Az II. európai ökumenikus találkozó625
Vertse Márta: Az 50 éve független India628
Elhunyt Kalkutta szentje, Teréz anya636
Papok és szerzetesek a náci haláltáborokban638
Kápolnai Iván: Észrevételek a Néppárt indulásával kapcsolatban640
Kultúra és élet
Regéczi Ildikó: Csehov hitkeresése641
Jakab Gábor: Száz éve születetett Tamási Áron655
Szabó Ferenc: In memoriam Gyöngyössy Imre659
Murádin Jenő: Hosszú Márton, XI. Pius arcképfestője665
J. Horváth Tamás: Szent Erzsébet búcsúja671
Szemle
Szabó Ferenc: Az élő Pilinszky676
Erdő Péter: Tudományelmélet és jogtudomány677
Széll Margit: Bán Endre Emlékkönyv 678
Egyháztörténeti forráskiadványok680
Magyar papi egység
Beran Ferenc: Az Unio Apostolica Cleri lelkiségének vonásai2
Kiss Imre: A pap a dialógus embere - II.6
Varga László: Jézus barátsága9
Tóth Veremund: Gácser József Imre OSB11
Vass Miklós: Dr. Kovács István13
Halottaink15
6. szám:
Karácsonyi számunk elé681
Kiadói üzenetek831
Magyar folyóiratok725
Jézus - az emberfia és Isten fia
Nemeshegyi Péter: Jézus: az Emberfia és Isten Fia683
Juhász László: Krisztus a keresztény hitélményben694
Szabó Ferenc: Szent Ambrus Krisztus-központú lelkisége702
Lelóczky Donát: Mária és a pap708
Oláh Miklós: Szűz Mária tisztelete a keleti egyházban716
Lelkiség - lelkipásztorkodás
Apor Vilmos vértanú püspök boldoggá avatása726
Pápai Lajos: Boldog Apor Vilmos, a vértanú győri püspök727
Balázs Károly: Apor Vilmos - ahogy én láttam731
Mirjam nővér: A szeretet tudományya - II.735
Dolhai Lajos: A liturgikus csend742
Kérdések a gyóntatással kapcsolatban751
Érszegi Márk Aurél: Az egyházi levéltárak pasztorális funkciója752
Figyelő
Krómer István: Számvetésre készülődvén754
Szabó Ferenc: A magyar értelmiség hivatásáról761
Molnár Irén: A nemzeti és vallási tudat egybefonódása a Délvidéken766
Gyorgyovich Miklós: A magyar családok helyzetéről781
Vatikáni szimpózium az antijudaizmusról (-ó -c)787
Györffy László: Gondolatok karácsonyra789
Kultúra és élet
Szabó Ferenc: Jézus arcai a modern irodalomban791
Tüskés Tibor: Az árulás regénye796
K. Várhelyi Ilona: (Újjá)születésnapi interjú Szabó Magdával804
Dékány Endre: Heinrich Böll - vallomásai és kortársai tükrében809
Gyorgyovich Miklós: Gregorián és/vagy beat?816
Szemle
Fila Béla - Jug László: Az egyházi tanítóhivatal megnyilatkozásai (Nagy Ferenc)818
Szabó Ferenc: Korszerű dogmatikai kézikönyv820
Szabó Ferenc: Német protestáns teológiai művek823
Mona Ilona: Slactha Margit (Gyorgyovich Miklós)825
Julien Benda: Az írástudók árulása (Barlay Ö. Szabolcs)828
Walter Bühlmann: Hogyan élt Jézus? (Gy. M.)830
Magyar papi egység2
Fr. Rafael: Lisieux-i Szent Teréz és a papság2
Brückner Ákos Előd: "A jó Pásztor" mintájára7
Rózsa Huba: Módszertani szempontok az evangéliumokhoz - III.12
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem