933.052

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Közgazdasági Szemle 1991. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Bizottságának folyóirata, XXXVIII. évfolyam, 1-12. szám

Tartalom

1. szám
Falusné Szikra Katalin: A foglalkoztatáspolitika fő irányai1
Kuti Éva: A nonprofit elméletek tanulságai és a nonprofit gyakorlat lehetőségei Magyarországon18
Eső Péter:
Hamecz István: Vállalatvezetői magatartás és hatékonyság - tulajdonjogi megközelítés31
Jan Winiecki: A privatizáció sajátosságai a kelet-európai gazdaságokban47
Kapronczai István:
Tomka József: Költség-, ár- és jövedelemviszonyok a mezőgazdasági kis- és nagyüzemekben57
Prugberger Tamás: A munkajog korszerűsítése a piacgazdálkodás kialakulásának sodrában68
Műhely
Kuczi Tibor:
Vajda Ágnes: A kisvállalkozók társadaalmi összetétele83
Szemle
Clement A. Tisdell: Az ökológiai gazdaságtan és a jövő98
Tudományos tájékoztató
Gondolatok két ipargazdasági konferencia kapcsán (Román Zoltán)108
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata112
2. szám
Voszka Éva: Tulajdonreform vagy privatizáció?117
Vincze János: Fejezetek az információ közgazdaságtanából I. A morális kockázat134
Hans-Rudolf Peters: Szektorális struktúrapolitika Németországban157
Boda György:
Fehér Lajos:
Sebestyén József:
Vigh Judit: A szerkezetváltási lehetőségekről egy konkrét mezőgazdasági fejlesztés elképzelés kapcsán167
Vita
Szira Tamás: Gödörben181
Műhely
Kulcsár Sándor:
Bagó József: Ipari tevékenység külföli működő tőkével192
Szemle
Mohácsi Kálmán: A gazdálkodás kötöttségeinek lazulása a húsvertikumban207
Könyvajánlat
Gábor R. István:
Kővári György: Beválthatók-e a bérreform ígéretei? (Révész Gábor)217
Folyóiratszemle221
Bowman, S.: Smith, Mill és Marshall az emberi tőke képződéséről - John R. Wright: Kampány-hozzájárulás. lobbizás és bizottsági szavazások az amerikai képviselőházban - Drucker, Peter F.: Amit az üzleti élet tanulhat a nonprofit szervezetektől
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata228
3. szám
Köves András: A kifelé fordulás gyötrelmes útja233
Alfred Schüller: Nemzeti reformok és a gazdasági világrend243
Galasi Péter:
Kertesi Gábor: A hálapénz ökonómiája260
Vincze János: Fejezetek az információ közgazdaságtanából II. A kontraszelekció289
Műhely
Harcsa István: Családok önvédelmi helyzetben307
Szemle
Scheuer Gyula: A vállalatok tartós befektetéseinek a jellemzői320
Folyóiratszemle330
O. Ribakov: Az együttműködés közgazdasági alapja - Kanji Haitani: A japán "csoportszellem" paradoxona - L. M. M. Bosch-P. J. van den Noord: A társadalombiztosítási rendszer finanszírozási lehetőségei - Leibenstein, Harvey: A gazdasági fejlődéselemzés hiányzó elemei: a szervezetgazdaságtan és az intézmények
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata341
4. szám
David Begg:
Jean-Pierre Danthine:
Francesco Giavazzi:
Charles Wyplosz: Kelet-Európa, a német márka és az Európai Pénzügyi Unió345
Boda György:
Zentai Kornélia: Az infláció számszerűsíthető összefüggéseiről383
Halpern László: Hiperinfláció, bizalom és várakozások. Stabilizációs elméletek és a kelet-európai stabilizációs programok407
Tellér Gyula: A burkolt államosítástól a rejtett privatizálásig. A múlt és a jelen tanulságai az ipari szövetkezetekben424
Vincze János: Fejezetek az információ közgazdaságtanából III. Morális kockázat és kontraszelekció az időben435
Folyóiratszemle446
Kelet-Európai körkép. Kelet-Európa 1. A forradalom megértése - egy adag régóta esedékes realizmus - Kelet-Európa 2. Gazdasági pangás - Kelet-Európa 3. A reform és a gazdasági hanyatlás képe
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata456
5. szám
Valentiny Pál: Pártok fogságában461
Dale W. Jorgenson:
Kun-Young Yun: Az adózás többletterhei az Egyesült Államokban481
Balázs Katalin:
Laki Mihály: A pénzben mért magángazdaság súlya a magyar háztartások bevételeiben és kiadásaiban500
Sitányi Gábor: A racionalitás problémája a közgazdaságtanban523
Műhely
Noszkay Erzsébet: A vállalati informatika távlatai534
Szemle
Szalavetz Andrea: A GATT és a nemzetközi kereskedelem545
Folyóiratszemle555
Parsons S.: A modern osztrák közgazdaságtan filozófiai gyökerei - múltbeli problémák és jövőbeli perspektívák - Rodrik, D.: Hogyan kellene megtervezni a szerkezetátalakítási programokat?
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata561
6. szám
Móra Mária: Az állami vállalatok (ál)privatizációja565
Tardos Ágnes: Adatzavar. A pénzügyi információs rendszer problémái Magyarországon585
Rimler Judit: Kreatív munka - reproduktív munka és a piac599
Vita
Csekő Imre: Korrupció és hatékonyság616
Szemle
Révész András: kevés vagy sok a szakember?644
A cikkek orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata660
7-8. szám
Erich W. Streissler: Árfolyamrendszerek, valutaunió és konvertibilitás - Magyarország lehetőségei665
Bródy András: A pénzforgalomról681
Ábel István:
John P. Bonin: A közvetlen külföldi beruházás és az adósságszolgálat692
Szamuely László: A taylori elvek, a strukturális alkalmazkodás és a japán példa706
Papanek Gábor: Átalakítjuk vagy konzerváljuk iparunk szerkezetét?721
Erkölcs és gazdaság
Kenneth E. Boulding: A közgazdaságtudomány mint erkölcstan729
Scitovsky Tibor: Erkölcs és gazdasági jólét742
Vita
Simonovits András: Az 1991. lakáshitel-törlesztés matematikája755
Tóth József: Szerkezetváltás, foglalkoztatás és a munkaerő hatékonysága764
Műhely
Papp József:
Tóth József: Ipari válságövezetek Magyarországon778
Szemle
Csáki Csaba: A kelet-európai és a szovjet agrárátalakulás hatása a hús-világkereskedelemre798
Könyvismertetés
Marburgi receptek (Tóth G. László)812
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata818
9. szám
Évforduló
Mátyás Antal: Széchenyi fejtegetései Magyarország gazdasági felemelkedésének feltételeiről és akadályairól825
Tanulmányok
David Stark: Privatizáció Magyarországon. A tervtől a piachoz vagy a tervtől a klánhoz?838
Voszka Éva: Tulajdonosi szerkezet - tulajdonosi érdek860
Karsai Judit: "Hiteles" vezetők. MBO-ügyletek külföldi és hazai tapasztalatai872
Esszé
Peter Koslovski: Etika a piacgazdaságban, avagy magánbűnökből nem lesz közjó888
Vita
Vági Ferenc: Támogatott vagy saját lábon álló a mezőgazdaság?898
Gaál Gyula: Az érzelmek ijskolája - Vági Ferenc cikkéhez913
Műhely
Bagó Eszter: A nagy- és kisvállalatok kapcsolatai az iparban. Nemzetközi és hazai tendenciák917
A cikkek orosz és angol neylvű rövid tartalmi kivonata927
10. szám
Petschnig Mária Zita:
Voszka Éva: Lefékezi-e a tulajdonosi szerkezetváltás az inflációt?933
Lányi Kamilla: Optimista gondolatmenet az inflációról950
Semjén András: Bérek, alku és hatékonyság a tanárok munkaerőpiacán960
Akadémiai székfoglaló
Hoch Róbert: A reform kudarca997
Vita
Mellár Tamás: Van másik út - A kínálatösztönzés lehetőségei993
Riecke Werner: Kínálatösztönzés és/vagy keresletkorlátozás - a modellező felelőssége1009
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata1016
11. szám
Kornai János: A privatizáció elvei Kelet-Európában1021
Gábor R. István: Második gazdaság - modernitás - dualitás. Tegnapi jövőképeink mai szemmel1041
Ábel István: A csőd árnyalatai1058
Akadémiai székfoglaló
Mátyás Antal: A makroökonómia fejlődése a monetarista és neokeynesiánus közgazdák közötti vitában1072
Esszé
Petőcz György: A törvényhozó tudománya1086
Műhely
Horváth D. Tamás: A felsőoktatás és a diplomások munkaerőpiaca az Egyesült Államokban1098
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata1117
12. szám
David Stark: Privatizációs stratégiák Közép-Európában1121
Réti Tamás: A gazdasági rendszerváltás és a korlátozott szuverenitás Kelet-Európában 1943-1948 között1143
Vita
Szabó Sándorné: A nyugdíjrendszer elvi és gyakorlati kérdései1159
Szemle
Papp Albert: Adóreform előtt1173
Gudrun Krünger: A keletnémet átalakulás szimulációs modellje1183
Tudományos tájékoztató
Harmonikus fejlődés és nemzetközi együttműködés a mezőgazdaságban (A XXI. Agrárközgazdasági világkongresszusról) (Csáki Csaba)1192
Folyóiratszemle1201
Agarwall, J. P.: Közvetlen külföldi befektetések Kelet-Európában
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata1208
A Közgazdasági Szemle 1991. évi számaiban megjelent írások jegyzéke1211
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem