Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.612

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Templomablak

Istenes versek és műfordítások

Szerző

Kiadó: Református Zsinat Iroda Sajtóosztálya
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 363 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-7030-99-9
Megjegyzés: Harmadik, változatlan kiadás.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A Református Sajtóosztály szeretettel nyújt át egy-egy csokrot a magyar és a világirodalmi istenes költészet gazdag virágoskertjéből egyházunk verskedvelő tagjainak s mindazoknak, akiket egyéni... Tovább

Előszó

A Református Sajtóosztály szeretettel nyújt át egy-egy csokrot a magyar és a világirodalmi istenes költészet gazdag virágoskertjéből egyházunk verskedvelő tagjainak s mindazoknak, akiket egyéni vagy közösségi célból érdekel, hogyan tükröződik Isten és az ember viszonya régi és mai, hazai és külföldi költők műveiben. Vállalkozásunk indokolását, válogatásunk tartalmi és formai szempontjait az alábbiakban szeretnők összefoglalni.
Református Sajtóosztályunk régi hiányt kíván pótolni ennek a műnek a megjelentetésével, amely a magyar költészet múltjából és jelenéből vett szemelvényekkel érzékelteti, mennyire központi kérdés a bűn és bűnbocsánat, Isten kegyelmének elfogadása és megvallása minden kor embere számára.
A válogatásban három szempont vezetett. Mindenekelőtt csakis a valóban művészi értékű versek közlését tartottuk megengedhetőnek. Az Úrnak rendelt áldozati állatok törvénye: „Épek legyenek" (4 Móz. 29: 13) akkor is érvényes, amikor költői alkotásokkal kívánjuk dicsőíteni Istent. Második elengedhetetlen követelmény volt az őszinte megnyilatkozás. Minden kegyeskedő áradozásnál többet ér a kétségek között hányódó s még hitetlenségét is őszintén megvalló istenkereső lélek megszólalása (vö. Ady: Hiszek hitetlenül Istenben, Nemes Nagy Ágnes: Kiáltva). Végül, meggyőződésünknél fogva ragaszkodnunk kellett ahhoz, hogy a közölt versek, ha kétségekkel tusakodnak is, pozitív istenkeresést tükrözzenek. Itt azonban alázatosan kell megvallanunk, hogy Isten megszólítására az ember többnyire csak ilyen választ tud adni: „Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek!" (Márk 9: 24). De bízhatunk, mert Jézus ezt a tökéletlen hitvallást is elfogadta. Gyűjteményünk a ma emberéhez kíván szólni, ezért többségében a modern magyar líra termékeit tartalmazza. De nagyon egyoldalú lett volna válogatásunk, ha figyelmen kívül hagyja a régi századokat. A reformáció korán túl a középkorig nyúl vissza. Vissza

Tartalom

Bevezető
Előszó a második kiadáshoz
Magyar költők versei
Ismeretlen szerző: Ó-magyar Mária-siralom13
Ismeretlen szerző: Siralomének a tatárdúlásról14
Sylvester János: Az magyar nípnek, ki ezt olvassa15
Szkhárosi Horvát András: Semmit ne bánkódjál16
Tinódi Sebestyén: Siess, keresztyén18
Kecskeméti Vég Mihály: Psalmus Hungaricus19
Pap Benedek: Ó, én két szemeim20
Balassi Bálint: Bocsásd meg, Úristen21
Kegyelmes Isten23
Adj már csendességet24
Illésházy István: Forog a szerencse25
Pécselyi Király Imre: Krisztusom, kívüled26
Kanizsai Pálfi János: Ne szállj perbe én velem26
Zrínyi Miklós: Zrínyi imádsága28
Ismeretlen szerző: Eltévedtem, mint juh30
Petrőczi Kata Szidónia: Elbágyadt lelkeknek31
Ráday Pál: Ó, irgalmas Isten32
Faludi Ferenc: Az Úr Jézushoz32
A feszülethez33
Pálóczi Horváth Ádám: A nagy király jön33
Berzsenyi Dániel: Fohászkodás35
Arany János: Ráchel siralma36
Epitaphium38
Juliska sírkövére38
Tompa Mihály: Úrvacsorai ének39
Madách Imre: Az ember tragédiája (Részlet a római színből)40
Lévay József: Gondviselő jó Atyám vagy43
Fejes István: Egyedüli reményem43
Pósa Lajos: Mennyben lakó én Istenem44
Gárdonyi Géza: Írás a Bibliába45
Ady Endre:
"Ádám, hol vagy?" 46
Az Úr érkezése46
Imádság háború után47
Álmom: az Isten 48
Seregély és galamb48
Rendben van, Úristen49
Az Uraknak Ura50
A Patyolat üzenete51
Kis, karácsonyi ének52
Köszönöm, köszönöm, köszönöm52
Volt egy Jézus53
Istenhez hanyatló árnyék54
Hiszek hitetlenül Istenben55
Babits Mihály:
Miatyánk56
Psychoanalysis Christiana57
Jónás imája58
Csillag után59
Karácsonyi ének60
Eucharista61
Juhász Gyula:
Betlehemes ének62
Az utolsó vacsora62
De profundis63
Imádság a gyűlölködőkért63
Könyörgés a szabadulásért64
Tóth Árpád:
Krisztus-képre 65
Csillag, ó messzi szerelem!65
Isten oltó-kése66
Tetemrehívás66
Áprily Lajos:
Imádkozom, legyek vidám67
Lassú szárnyon68
Kálvin, 153569
Menedék70
Jehova70
Haza70
Karácsony-est70
Imádság71
Bartimeus71
Vándor72
Kérés az öregséghez72
Berde Mária:
Imádság imádságért73
Üzentél, Klaudia75
Törvény77
Reményik Sándor:
A szőnyeg visszája77
Istenarc78
Gyógyíts meg!79
És a szívem is elhagyott engem79
Kegyelem81
Lefelé menet82
Békesség Istentől83
Ne ítélj84
József, az ács, Istennel beszél85
A fordító86
Juhász Géza:
Keresztelő János87
Predesztináció88
Jöhet új Apokalipszis88
Fodor József: Mérlegen89
Szabó Lőrinc:
Párbeszéd91
Egy pohár víz91
Az Árny keze91
Biztató a tavaszban92
Illyés Gyula:
A reformáció genfi emlékműve előtt93
Szörnyű fegyver97
Számadó97
Keresztury Dezső: Tanács98
József Attila:
Nem emel föl98
Bukj föl az árból99
Dsida Jenő:
Templomablak100
Húsvéti ének az üres sziklasír mellett101
Radnóti Miklós: Nyolcadik ekloga103
Képes Géza: Jövendő105
Vas István:
A Béke-téri Krisztus106
Húsvéti ének a testről108
Kakasszó110
Aki éjszaka ment Jézushoz112
Weöres Sándor:
Zsoltár113
Az idők folyama114
Ábrahám áldozása115
Mária sírhalma116
Jékely Zoltán:
A marosszentimrei templomban117
Seol ellen118
A Missa pro Pauperibus hallgatása közben120
A Csend jajszava121
Profán Angelus121
Rónay György:
Jeruzsálem pusztulása122
A hét első napján, amikor még sötét volt123
Jelenlét128
Deres128
Kiűzetés a Paradicsomból129
Devecseri Gábor: Krisztustövis129
Muraközy Gyula: Kálvin130
Bódás János:
Nem akadt hely130
Megbocsáthatod131
Imádság Szentlélekért131
Békülj ki Úristen132
Túrmezei Erzsébet:
Isten műhelyében134
Mégis135
Aki helyett a Krisztus vérezett136
Meddig?138
Fogd a kezem139
Szívem zöld ága140
Sándor Ernő:
Az Ember éneke140
Jeremiással mondom142
Csanádi György: Múlandóságunk lázadása143
Csanádi Imre:
Kikeleti kánta144
Egy hajdani templomra145
Vihar Béla:
Egy eretnek esti éneke146
Dante szavaival147
Babits Jónás Könyvéhez147
Pilinszky János: Introitusz148
Fodor András: Zsoltár148
Nemes Nagy Ágnes: Kiáltva150
Szerb György:
Jézus a legifjabb tanítványhoz150
Csonthárfa153
A szegény vízjáró imája154
Fejes Ádám: Hallottam - láttam155
Füle Lajos:
Futás156
Minden javamra van157
Dizsery Sándorné: Hannának158
Barsy Irma: Uram, bocsáss meg!160
Nádudvari Nagy János: Itt állok lemeztelenülve160
Fükő Dezső:
Vallomás161
Angelus163
Nagy Kornélia Mária: Jelentés az Úrnak163
Siklós József:
Jeremiás164
Titokzatos éj164
Szabó Irma:
A gyertya165
A vászon166
Csoma Gyula: Nevemmel vésett marok167
Műfordítások
Görög
Alexandriai Kelemen: Hű pásztorunk vezesd (Csomasz Tóth Kálmán)171
Szünesziosz:
Himnusz Krisztus pokolraszállásáról és mennybemeneteléről (Kerényi Grácia)172
Új Jézus, nézz le rám (Áprily Lajos)174
Klaudaniosz: A Megváltóhoz (Ritoók Zsigmond)174
Ismeretlen költzők:
Krisztus születésére (Ritoók Zsigmond)175
A napkeleti bölcsekre (Ritoók Zsigmond)175
Angyali üdvözlet (Ritoók Zsigmond)175
A megfeszítésre (Ritoók Zsigmond)175
Isten Bárányára (Ritoók Zsigmond)176
Rhómanosz: Az utolsó ítéletről (Kerényi Grácia)176
Latin
Ismeretlen szerző: Estvéli ének (Egri Miklós)177
Ismeretlen szerző: Ments meg, Uram, engem (Tárkányi Béla)178
Róbert, francia király: Himnusz a Szentlélekhez (Babits Mihály)179
Hildebert de Lavardin: Éneke az Istenséghez (Babits Mihály)179
Pierre Abélard: Szombatesti himnusza (Babits Mihály)183
Clairvauxi Bernát:
Ujjongása Jézus nevére (Babits Mihály)185
Az isteni szeretetről (Babits Mihály)186
Adam de Saink Victor: Húsvéti éneke (Babits mihály)187
Celanoi Tamás: az utolsó ítéletről (Babits Mihály)189
Bonaventura: Éneke Krisztus irgalmáról (Babits Mihály)190
Olasz
Francesco d'Assisi: Naphimnusz (Képes Géza)192
Guittone d'Arezzo: Ég Úrasszonya (Tellér Gyula)193
Dante Alighieri:
Teremtés és megváltás (Babits Mihály)194
Óh örök Fény (Babits Mihály)197
Francesco Petrarca: siratom elmúlt éveim (Sárközi György)198
Michelangelo Buonarroti:
Évekkel rakva (Rónay György)198
Az élet alkonyán (Rónay György)199
Torquato Tasso: Zsoltár (Jékely Zoltán)200
Giovanni Pascoli:
Keleten (Berczeli A. Károly)200
Nyugaton (Berczeli A. Károly)204
Spanyol
Fray Inigo de Mendoza: Románc és refrain (Weöres Sándor)208
Avilai Szent Teréz: Lássalak csak téged (Vas István)209
Ismeretlen költő: A megfeszített Krisztushoz (Vas István)210
Bartolomé Leonardo de Argensola: Mennybéli Isten (Takács Zsuzsánna)210
Francia
Jean-Antoine de Baif: Zsoltár (Illyés Gyula)212
Théodore-Agrippa d'Aubigné: Végítélet (Részlet) (Rónay György)213
Pierre Corneille: "Szólj, szólj hozzám, Uram" (Áprily Lajos)215
Jean Racine: Egy keresztyén panasza (Illyés Gyula)216
Dr. Lamourous: Szólsz hozzám, Istenem217
Paul Verlaine:
Uram, szerelmed megsebesített (Szabó Lőrinc)218
Nagyvárosok fia (Rónay György)220
Jóság (Kosztolányi Dezső)221
Reggeli imádság (Rónay György)222
Példázatok (Szabó Lőrinc)225
E kicsi zug (Babits Mihály)226
Francis Jammes:
Imádság azért, hogy Istent dícsérje (Rónay György)227
Imádság egyszerűségért (Rónay György)228
Pierre Emmanuel:
Bűnvallomás (Rónay György)229
Nagypéntek este (Rónay György)230
Cibus Viatorum (Rónay György)231
Tamás (Rónay György)232
Angol
Sir Walter Raleigh: Befejezés (Szabó Lőrinc)233
William Shakespeare: 146. Szonett (Szabó Lőrinc)233
Thomas Nash: Agyő, világi kéj! (Mészöly Dezső)234
John Donne:
Szent Szonett (Képes Géza)235
Ó, mennyi kínzó ellentét terem (Vas István)235
Himnusz Istenhez betegen (Vas István)236
Himnusz Krisztushoz (Vas István)237
George Herbert: Templomablak (Vas István)238
John Milton:
Idő (Fükő Dezső)239
Ünnepi zenére (Fükő Dezső)239
A vak szonettje (Tóth Árpád)240
Mi volt az ember első bűne (Fükő Dezső)241
Üdv, szent fény! (Szabó Lőrinc)243
Ádám és Éva reggeli imája (Szabó Lőrinc)244
William Cowper: Az Úr csodásan működik (Vargha Gyuláné)246
Henry Francis Lyte: Maradj velem, mert mindjárt este van (Áprily Lajos)247
Charlotte F. Adams: Hadd menjek, Istenem (Benkő István)248
John Greenleaf Whittier: Öregkor (Sándor Ernő)249
A válasz (Sándor Ernő)249
Végül (Sándor Ernő)250
Alfred, Lord Tennyson: A kikötőn túl (Szabó Lőrinc)251
Thomas Hardy: Önvizsgálat (Fükő Dezső)251
Robert Louis Stevenson: A mennyei orvos (Fodor András)252
F. W. Bourdillon: Testvériség a szeretetben (Sándor Ernő)253
Oscar Wilde: A readingi fegyház balladája (Részlet) (Tóth Árpád)254
Francis Thompson: Egy hópehelyhez (Kosztolányi Dezső)255
William Butler Yeats: Gilligan atya balladája (Fükő Dezső)256
Thomas Stearns Eliot:
Simeon éneke (Vas István)257
Mágusok utazása (Szabó Lőrinc)259
A víziló (Képes Géza)260
Ezra Pound:
A jó cimbora balladája (Képes Géza)261
Német
Martin Luther:
Erős vár a mi Istenünk (József Attila)264
Gyermekdal karácsonyra (Jékely Zoltán)265
Ulrich Zwingli: Imádsága betegségben (Benke István)266
Mária, magyar királyné: Könyörgés (Hajnal Gábor) 267
Johannes Heermann: Jézus Krisztus keserves szenvedésének oka (Áprily Lajos) 267
Johann Matthäus Mayfahrt: A mennyei Jeruzsálem (Rónay György)268
Friedrich von Spee: Kisded és igen szép karácsonyi versezet (Károly Amy)270
Simon Dach: Halotti ének (Nemes Nagy Ágnes)271
Paul Gerhardt: Itt állok jászolod felett (Csomasz Tóth Kálmán)271
Jöjjetek Krisztust dícsérni (Áprily Lajos)272
Ó Krisztus-fő, te zúzott (Áprily Lajos)273
Johann Rist: Öröklét, égzengés szava (Eörsi István)274
Johann Klaj: A szenvedő Krisztus (Berczeli A. Károly)275
Hans Jakob Grimmelshausen: Az éj vigasza (Nemes Nagy Ágnes)277
Angelus Silesius:
Jertek, mondja Krisztus, a hős (Szabó Lőrinc) 278
Könyörgés a Szentlélekhez (Szénási Sándor)279
Bartholomäus Crasselius: Tenéked zeng, Jenova, ének (Fükő Dezső)281
Johann Christian Günther:
Isten (Szabó Lőrinc)282
Töredék (Rónay György)282
Johann Wolfgang Goethe:
Húsvéti kórus a Faust-ból (Sárközi György)283
Proemion (Szabó Lőrinc)284
Joseph von Eichendorff: Akit az Úr szeret (Áprily Lajos)285
Anette von Droste-Hülshoff: Gecsemáné (Fükő Dezső)286
Gottfried Keller: Reformáció (Fükő Dezső)288
Conrad Ferdinand Meyer:
A halott szerelem (Rónay György)288
A sixtusi kápolnában (Szabó Lőrinc)289
A kereszt (Hutten utolsó napjai-ból) (Szabó Lőrinc)290
Dietrich Bonhoeffer:
Ki vagyok? (Bodoky Richárd)291
Köröttem jó erők (Bodoky Richárd)292
Albrecht Goes:
Írás a kézen (Fükő Dezső)293
Kapni, adni (Fükő Dezső)294
Hans Egon Holthusen: Boldog halfogás (Rónay György)294
Kurt Marti: Hivatlan esküvői vendég (Fükő Dezső)295
Flamand
Guido Gezelle:
Fönt imádkoztál (Rónay György)297
A csúszkáló molnárka (Rónay György)297
Orosz
Alekszandr Puskin:
A próféta (Szabó Lőrinc)299
Ima (Szabó Lőrinc)300
Mihail Lermontov:
Imre (Lator László)300
Imádság (Áprily Lajos)301
Angyal (Illyés Gyula)302
A próféta (Áprily Lajos)302
Lengyel
Adam Miczkiewicz: A tékozló bánata (Szabó Lőrinc)304
Szlovák
Hviezdoslav: Véres szonettek (Szemelvények) (Rónay György)305
Finn
Jaakko Suomalainen: Utasok éneke (Képes Géza)310
Johan-Ludvig Runeberg: Paavo gazda (Képes Géza)311
Eino Leino: Békétlen ember könyörgése (Kodolányi János)313
Juhani Siljo: Sanyarú Vendel (Képes Géza)314
Uuno Kailas:
A lélek (Bán Aladár)315
Diadalének (Bán Aladár)316
A bűnös (Képes Géza)316
Toivo Pekkonen: vihar előtt (Képes Géza)317
Anna-Maija Raittila:
Ének a téli éjszakában (Túrmezei Erzsébet)318
Imádság aratás előtt (Túrmezei Erzsébet)319
Őszi imádság (Túrmezei Erzsébet)319
Esti panasz (Túrmezei Erzsébet)320
A kötet költői321
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem