Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Templomablak

Istenes versek és műfordítások

Szerző

Kiadó: Református Zsinat Iroda Sajtóosztálya
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 359 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-7030-02-6
Megjegyzés: Második, bővített kiadás.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Bevezető
Előszó a második kiadáshoz
Magyar költők versei
Ismeretlen szerző: Ó-magyar Mária-siralom9
Ismeretlen szerző: Siralomének a tatárdúlásról (Vas István fordítása latinból)10
Sylvester János: Az magyar nípnek, ki ezt olvassa11
Szkhárosi Horváth András: Semmit ne bánkódjál12
Tinódi Sebestyén: Siess, keresztyén14
Kecskeméti Vég Mihály: Psalmus Hungaricus15
Pap Benedek: Ó, én két szemeim16
Balassi Bálint: Bocsásd meg, Úristen17
Kegyelmes Isten19
Adj már csendességet20
Illyésházy István: Forog a szerencse21
Pécselyi Király Imre: Krisztusom, kívüled22
Kanizsai Pálfi János: Ne szállj perbe én velem22
Zrínyi Miklós: Zrínyi imádsága (A Szigeti veszedelem II. Énekéből)24
Ismeretlen szerző: Eltévedtem, mint juh26
Petrőczi Kata Szidóna: Elbágyadt lelkeknek27
Predesztináció84
Jöhet új Apokapilszis84
Fodor József: Mérlegen85
Szabó Lőrinc: Párbeszéd87
Egy pohár víz87
Az Árny keze87
Biztató a tavaszban88
Illyés Gyula: A reformáció emlékműve előtt89
Szörnyű fegyver93
Számadó93
Keresztury Dezső: Tanács94
József Attila: Nem emel föl94
Bukj föl az árból95
Dsida Jenő: Templomablakok96
Húsvéti ének az üres sziklasír mellett97
Radnóti Miklós: Nyolcadik ekloga99
Képes Géza: Jövendő101
Vas István: A Béke-téri Krisztus102
Húsvéti ének a testről104
Kakasszó106
Aki éjszaka ment Jézushoz108
Weöres Sándor: Zsoltár109
Az idők folyamán110
Ábrahám áldozása111
Mária siralma112
Jékely Zoltán: A marossszentimrei templomban113
Seol ellen114
A Missa pro Pauperibus hallgatása közben113
A Csend jajszava117
Profán Angelus117
Rónay György: Jeruzsálem pusztulása118
A hét első napján, amikor még sötét volt119
Jelenlét124
Deres124
Kiűzetés a Paradicsomból125
Devecseri Gábor: Krisztustövis125
Muraközy Gyula: Kálvin126
Bódás János: Nem akadt hely126
Megbocsáthatod127
Imádság Szentlélekért127
Békülj ki Úr Isten128
Túrmezei Erzsébet: Isten műhelyében130
Mégis131
Aki helyett a Krisztus vérezett132
Meddig?134
Fogd a kezem135
Szívem zöld ága136
Sándor Ernő: Az Ember éneke136
Jeremiással mondom138
Csanádi György: Múltandóságunk lázadása139
Csanádi Imre: Kikeleti kánta140
Egy hajdani templomra141
Vihar Béla: Egy eretnek esti éneke142
Dante szavaival143
Babits Jónás Könyvéhez143
Pilinszky János: Introitusz144
Fodor András: Zsoltár144
Nemes Nagy Ágnes: Kiáltva146
Szerb György: Jézus a legifjabb tanítványához146
Csonthárfa149
A szegény vízjáró imája150
Fejes Ádám: Hallottam - láttam151
Füle Lajos: Futás152
Minden javamra van153
Dizsery Sándorné: Hannának154
Barsy Irma: Uram, bocsáss meg!156
Nádudvari Nagy János: Itt állok lemeztelenülve156
Fükő Dezső: Vallomás157
Angelus159
Nagy Kornélia Mária: Jelentés az Úrnak159
Siklós József: Jeremiás160
Titokzatos éj160
Szabó Irma: A gyertya161
A vászon162
Csoma Gyula: Nevemmel vésett marok163
Műfordítások
Görög
Alexandriai Kelemen: Hű pásztorunk vezesd... (Csomasz Tóth Kálmán)167
Szünesziosz: Himnusz Krisztus pokolraszállásáról és mennybemeneteléről (Kerényi Grácia)168
Úr Jézus, nézz le rám... (Áprily Lajos)170
Klaudaniusz: A Megváltóhoz (Ritoók Zsigmond)171
A napkeleti bölcsekre (Ritoók Zsigmond)171
Angyali üdvözlet (Ritoók Zsigmond)171
A megfeszítésre (Ritoók Zsigmond)171
Isten Bárányára (Ritoók Zsigmond)172
Rhómanosz: Az utolsó ítéletről (Kerényi Grácia)172
Latin
Ismeretlen szerző (VII. század): Estvéli ének (Egri Miklós)173
Ismeretlen szerző (X. század): Ments meg, Uram, engem... (Tárkányi Béla)174
Róbert, francia király: Himnusz a Szentlélekhez (Babits Mihály)175
Hildebert de Lavardin: Éneke az Istenséghez (Babits Mihály)175
Pierre Abélard: Szombatesti himnusza (Babits Mihály)179
Clairvauxi Bernát: Ujjongása Jézus nevére (Babits Mihály)181
Az isteni szeretetről (Babits Mihály)183
Celanoi Tamás: Az utolsó ítéletről (Babits Mihály)185
Bonaventrura: Éneke Krisztus irgalmáról (Babits Mihály)186
Olasz
Francesco d'Assisi: Naphimnusz (Képes Géza)188
Guittone d'Arezzo: Ég Úrasszonya (Tellér Gyula)189
Dante Alighieri: Teremtés és megváltás (A Paradicsom VII. Énekéből) (Babits Mihály)190
Óh örök Fény... (A Paradicsom XXXIII. Énekéből) (Babits Mihály)193
Francesco Petrarca: Siratom elmúlt éveim...(Sárközi György)194
Michelangelo Buonarroti: Évekkel rakva (Rónay György)194
Az élet alkonyán (Rónay György)195
Torquato Tasso: Zsoltár (Jékely Zoltán)196
Giovanni Pascoli: Keleten (Berczeli A. Károly)196
Nyugatom (Berczeli A. Károly)200
Spanyol
Fray Inigo de Mendoza: Románc és refrain (Weöres Sándor)204
Avilai Szent Teréz: Lássalak csak téged...(Vas István)205
Ismeretlen költő: Megfeszített Krisztushoz (Vas István)206
Bartolomé Leonardo de Argensola: Mennybéli Isten...(Takács Zsuzsánna)206
Francia
Jean-Antoine de Baif: Zsoltár (Illyés Gyula)208
Theodore-Agrippa d'Aubigné: Végítélet (Részlet) (Rónay György)209
Pierre Corneille: "Szólj, szólj hozzám, Uram..." (Áprily Lajos)211
Jean Racine: Egy keresztyén panasza (Illyés Gyula)212
Dr. Lamouroux: Szólj hozzám, Istenem... (Áprily Lajos)213
Paul Verlaine:
Uram, szerelmed megsebesített... (Szabó Lőrinc)214
Nagyvárosok fia (Rónay György)216
Jóság (Kosztolányi Dezső)217
Reggeli imádság (Rónay György)218
Példázatok (Szabó Lőrinc)221
E kicsi zug (Babits Mihály)222
Francis Jammes: Imádság azért, hogy Isten dícsérje (Rónay György)223
Imádság egyszerűségért (Rónay György)224
Pierre Emmanuel: Bűnvallomás (Rónay György)225
Nagypéntek este (Rónay György)225
Cibus Viatorum (Rónay György)227
Tamás (Rónay György)228
Angol
Sir Walter Raleigh: Befejezés (Szabó Lőrinc)229
William Shakespeare: 146. szonett (Szabó Lőrinc)229
Thomas Nash: Agyő, világi kéj! (Mészöly Dezső)230
John Donne: Szent szonett (Képes Géza)231
Ó, mennyi kínző ellentét terem... (Vas István)231
Himnusz Istenhez betegen (Vas István)233
Himnusz Krisztushoz (Vas István)233
George Herbert: Templomablak (Vas István)234
John Milton: Idő (Fükő Dezső)235
Ünnepi zenére (Fükő Dezső)235
A vak szonettje (Tóth Árpád)236
Mi volt az ember első bűne... (Az elveszett Paradicsom I. Énekéből) (Fükő Dezső)237
Üdv, szent fény! (Az elveszett Paradicsom III. Énekéből) (Szabó Lőrinc)239
Ádám és Éva reggeli imája (Az elveszett Paradicsom V. Énekéből) (Szabó Lőrinc)240
William Cowper: Az Úr csodásan működik...(Vargha Gyuláné)242
Henry Francia Lyte: Maradj velem, mert mindjárt este van...(Áprily Lajos)243
Charlotte F. Adams: Hadd menjek, Istenem... (Benkő István)244
John Greenleaf Whittier: Öregkor (Sándor Ernő)245
A válasz (Sándor Ernő)245
Végül (Sándor Ernő)246
Alfred, Lord Tennyson: A kikötőn túl (Szabó Lőrinc)247
Thomas Hardy: Önvizsgálat (Fükő Dezső)247
Robert Louis Stevenson: A mennyei orvos (Fodor András)248
F. W. Bourdillon: Testvériség a szeretetben (Sándor Ernő)249
Oscar Wilde: A readingi fegyház balladája (Részlet) (Tóth Árpád)250
Francis Thompson: Egy hópehelyhez (Kosztolányi Dezső)251
William Butler Yeats: Gilligan atya balladája (Fükő Dezső)252
Thomas Stearns Eliot: Simeon éneke (Vas István)253
Mágusok utazása (Szabó Lőrinc)255
A víziló (Képes Géza)256
Ezra Pound: A jó cimbora balladája (Képes Géza)257
Német
Martin Luther: Erős vár a mi Istenünk (József Attila)260
Gyermekdal karácsonyra (Jékely Zoltán)261
Ulrich Zwingli: Imádsága betegségben (Benke István)262
Mária, magyar királyné: Könyörgés (Hajnal Gábor)263
Johannes Heermann: Jézus Krisztus keserves szenvedésének oka (Áprily Lajos)263
Johann Matthäus Mayfahrt: A mennyei Jeruzsálem (Rónay György)264
Friedrich von Spee: Kisded és igen szép karácsonyi versezet (Károlyi Amy)266
Simon Dach: Halotti ének (Nemes Nagy Ágnes)267
Paul Gerhardt: Itt állok jászolod felett...(Csomasz Tóth Kálmán)267
Jöjjetek Krisztust dicsérni...(Áprily Lajos)268
Ó Krisztus-fő, te zúzott...(Áprily Lajos)269
Johann Rist: Öröklét, égzengés szava...(Eörsi István)270
Johann Klaj: A szenvedő Krisztus (Berczeli A. Károly)271
Hans Jakob Grimmelshausen: Az éj vigasza (Nemes Nagy Ágnes)273
Angelus Silesius: Jertek, mondja Krisztus, a hős...(Szabó Lőrinc)274
Könyörgés a Szentlélekhez (Szénási Sándor)275
Bartholomäus Crasselius: Tenéked zeng, Jehova, ének...(Fükő Dezső)277
Johann Christian Günther: Isten (Szabó Lőrinc)278
Töredék (Rónay György)278
Johann Wolfgang Goethe: Húsvéti kórus a Faust-ból (Sárközi György)279
Proemion (Szabó Lőrinc)280
Joseph von Eichendorff: Akit az Úr szeretet...(Áprily Lajos)281
Annette von Droste-Hülshoff: Gecsemáné (Fükő Dezső)282
Gottfried Keller: Reformáció (Fükő Dezső)284
Conrad Ferdinand Meyer: A halott szerelem (Rónay György)284
A sixtusi kápolnában (Szabó Lőrinc)285
A kereszt (Hutten utolsó napjai-ból) (Szabó Lőrinc)286
Dietrich Bonhoeffer: Ki vagyok? (Fükő Dezső)289
Kapni, adni (Fükő Dezső)290
Hans Egon Holthusen: Boldog halfogás (Rónay György)290
Kurt Marti: Hivatlan esküvői vendég (Fükő Dezső)291
Finland
Guido Gezelle: Fönt imádkoztál...(Rónay György)293
A csúszkáló molnárka (Rónay György)293
Orosz
Alekszandr Puskin: A próféta (Szabó Lőrinc)295
Ima (Szabó Lőrinc)296
Mihail Lermontov: Ima (Lator László)296
Imádság (Áprily Lajos)297
Angyal (Illyés Gyula)298
A próféta (Áprily Lajos)298
Lengyel
Adam Miczkiewicz: A téklózó bánata (Szabó Lőrinc)300
Szlovák
Hviedoslav: Véres szonettek (Szemelvények) (Rónay György)301
Finn
Jaakko Suomalainen: Utasok éneke (Képes Géza)306
Johan-Ludvig Runeberg: Paavo gazda (Képes Géza)307
Eino Leino: Békétlen ember könyörgése (Kodolányi János)309
Juhani Siljo: Sanyarú Vendel (Képes Géza)310
Uuno Kailas: A lélek (Bán Aladár)311
Diadalének (Bán Aladár)312
A bűnös (Képes Géza)312
Toivo Pekkonen: Vihar előtt (Képes Géza)313
Anna-Maija Raittila: Ének a téli éjszakában (Túrmezei Erzsébet)314
Imádság aratás előtt (Túrmezei Erzsébet)315
Őszi imádság (Túrmezei Erzsébet)315
Esti panasz (Túrmezei Erzsébet)316
A kötet költői317
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem