A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Pártépítés

A párt- és tömegszervezeti munka kérdései

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 479 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN: 963-09-0744-5
Megjegyzés: További szerzők a tartalomjegyzékben.

Előszó

Évek óta meg-megújuló igény és szükséglet a Politikai Főiskolán elsajátítandó pártépítési stúdiumok tantárgyszerű megalapozása. E tankönyv szerény kísérlet a pártépítési tanszék munkatársai... Tovább

Tartalom

Bevezető 5
I. rész
A PÁRT SZEREPE ÉS POLITIKÁJÁNAK ÉRVÉNYESÍTÉSE A TÁRSADALOM ÉLETÉBEN
A marxizmus-leninizmus tanítása a pártról. Az MSZMP a munkásosztály forradalmi pártja (Lajtai Vera) 9
1. A marxista-leninista párt szükségessége és jelentősége 9
2. A párt a munkásosztály élcsapata 14
3. A párt felépítésének és működésének elvei 22
4. A kommunista pártok nemzeti és internacionalista jellege 25
Az MSZMP helye és szerepe a proletárdiktatúra rendszerében. A párt vezető szerepe (Takács István) 29
1. A szocialista társadalom politikai rendszere 30
2. A szocialista társadalom irányítása - objektív szükségesség 33
3. A marxista-leninista párt a szocialista társadalom politikai vezető ereje 38
4. A munkásosztály vezető szerepének és a párt vezető szerepének dialektikus kapcsolata 40
5. A párt vezető szerepének történelmi fejlődése 43
6. A párt vezető szerepével kapcsolatos helytelen felfogások és gyakorlat bírálata 46
7. A vezető szerep érvényesítése az MSZMP gyakorlatában 51
A párt és a szocialista állam viszonya. A párt politikájának érvényesítése az állami szervek munkájában (Dr. Molnár István) 60
1. A párt és az állam kapcsolata 60
2. Az állami szervek pártirányításának elvei, szervezeti formái és módszerei 63
3. A tanácsok pártirányítása 72
4. Az igazságügyi szervek pártirányítása 78
5. A fegyveres erők és fegyveres testületek pártirányítása 79
A párt szerepe a gazdasági építőmunka politikai irányításában (Simon Ferenc) 83
1. A politika és a gazdaság viszonya a szocializmusban 83
2. A párt szerepe a gazdaságpolitika kialakításában és megvalósításában 85
3. Iparvállalati pártszervezetek gazdaságpolitikai szervező munkája 89
4. A mezőgazdasági termelőszövetkezetek /pártszervezeteinek gazdaságpolitikai szervező munkája 1
A párt ideológiai és tömeg politikai munkája. A művelődés pártirányítása (Vigh Lajos, Grósz Károly, Tóth Dezső) 107
1. Az ideológiai munka helye és szerepe 107
2. A propagandamunka elvei, feladatai és fő területei 117
3. Az agitáció szerepe és rendszere 123
4. A művelődés pártirányítása 136
Az MSZMP káderpolitikája. A személyzeti munka pártirányítása (Nagy Tibor) 143
1. A kádermunka helye, szerepe a párt tevékenységében 143
2. A párt fő politikai irányvonala és a káderpolitika összefüggése. A párt káderpolitikájának alakulása a felszabadulás után 145
3. Az MSZMP káderpolitikájának és káder munkájának alapelvei 150
4. A kádermunka gyakorlatának fő kérdései 157
5. Az állami személyzeti munka 165
II. rész
A PÁRT POLITIKÁJÁNAK ÉRVÉNYESÍTÉSE A TÖMEGSZERVEZETEKBEN ÉS TÖMEGMOZGALMAKBAN. A TÖMEGSZERVEZETI MUNKA KÉRDÉSEI
A tömeg szervezetek és tömegmozgalmak szerepe a szocialista társadalom politikai rendszerében. A tömeg szervezetek és tömegmozgalmak pártirányítása (Terék György) 173
1. A tömegszervezetek és tömegmozgalmak fogalma, főbb csoportjai 173
2. A tömegszervezetek és tömegmozgalmak szerepe 176
3. A párt és a tömegszervezetek, tömegmozgalmak viszonya 181
4. A pártirányítás főbb elvei 184
5. A pártirányítás formái és módszerei 189
A Hazafias Népfront-mozgalom mint a szocialista nemzeti egység szervezeti kerete (Barati József) 192
1. A szövetségi politika és a népfront 192
2. A Hazafias Népfront jellege 196
3. A Hazafias Népfront funkciói 200
4. A párt a népfront részese és vezetője 205
A szakszervezetek helye, szerepe a szocializmus felépítésének időszakában. A szakszervezeti munka főbb elvi és gyakorlati kérdései (Vas János) 207
1. A szakszervezetek helye a szocialista társadalom rendszerében 208
2. A párt és a szakszervezetek viszonya 210
3. A szakszervezetek és a szocialista állam viszonya 216
4. A szakszervezetek szerepe és funkciói 221
Az MSZMP ifjúságpolitikája. A KISZ a párt ifjúsági szervezete (Dr. Gombár József) 237
1. Az ifjúság helye a társadalomban. Az ifjúságpolitika fogalma 237
2. Az ifjúság helyzete hazánkban 240
3. A társadalom felelőssége az ifjúság nevelésében 248
4. A KISZ jellege és fő sajátosságai 251
5. A KISZ önállósága és pártirányítása 259
A párt nőpolitikája. Politikai munka a nők között (Turgonyi Júlia) 262
1. A nőkérdés marxista megítélése 262
2. A párt nőpolitikái elvei 268
3. A nők között végzett politikai munka formái és módszerei 272
III. rész
A PÁRT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK ÉS MŰKÖDÉSÉNEK ELVEI. A PÁRTÉLET ÉS A PÁRTMUNKA SZERVEZÉSÉNEK KÉRDÉSEI
Az MSZMP szervezeti felépítése. A demokratikus centralizmus mint a párt szervezeti felépítésének és működésének alapelve (Vértes Imre) 281
1. A párt szervezeti elvei 281
2. A szervezeti szabályzat jelentősége 286
3. A demokratikus centralizmus 294
4. A kollektív vezetés 303
A párt eszmei, politikai, szervezeti és cselekvési egysége (Terék György) 312
1. A pártegység jelentősége és eszmei alapja 312
2. A pártegység elemei és ezek összefüggése 315
3. Az egység - a párt belső fejlődésének állandóan megújuló folyamata 318
4. Egység és vita 320
A párton belüli bírálat és önbírálat (Terék György) 327
1. A bírálat és önbírálat szerepe, jelentősége 327
2. A párton belüli bírálat és önbírálat követelményei 331
A pártfegyelem és a pártfegyelmi munka főbb kérdései (Venéczi János) 334
1. A pártfegyelem szerepe, a pártfegyelem és a pártfegyelmi munka összefüggései 334
2. A pártfegyelmi munka tapasztalatai. Feladatok a pártfegyelmi további szilárdításában 343
3. A pártfegyelmi munka rendje és módszerei 353
A párttagság összetétele. A tagfelvételi munka elvi-politikai kérdései (Nemes István) 362
1. Az összetétel alakulásának néhány történelmi tapasztalata 363
2. A tagfelvétel elvi-politikai kérdései 367
3. A párt összetételének alakulása 374
A párthatározatok előkészítésének, meghozatalának, végrehajtásuk megszervezésének és ellenőrzésének követelményei (Takács István) 379
LA párthatározatok szerepe a párt politikájának megvalósításában 379
2. A határozatok előkészítése és meghozatala 383
3. A határozatok végrehajtásának megszervezése 388
4. A végrehajtás ellenőrzése 391
Az MSZMP munkastílusának kérdései (Takács István) 396
1. A munkastílus fogalma, kapcsolata a politikával 396
2. A párt munkastílusának legjellegzetesebb vonásai 398
3. Az MSZMP tevékenysége a munkastílus fejlesztésére 408
A pártapparátus felépítése, helye és szerepe a pártmunkában (Takács István) 411
1. A pártapparátus fogalma, helye és szerepe a pártmunkában 411
2. Az apparátus viszonya a választott szervekhez és a külső szervekhez 415
3. Az apparátus felépítése és tevékenysége 419
A területi és üzemi pártbizottságok és csúcsvezetőségek irányító munkájának főbb kérdései (Molnár Endre, Dr. Németh Lajos) 426
1. A pártbizottságok helye és szerepe a párt életében 426
2. A pártalapszervezetek közvetlen és közvetett irányítása 436
3. A pártmunka tervezése 439
4. A pártalapszervezetek önállóságának és felelősségének erősítése 444
A pártalapszervezetek az alapszervezeti pártmunka szervezése (Takács István) 449
1. Az alapszervezetek helye, jelentősége a pártmunkában 449
2. A taggyűlés - az alapszervezet legfőbb szerve 459
3. Az alapszervezet vezetősége 462
4. A pártcsoportok 468
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Pártépítés Pártépítés Pártépítés Pártépítés

Könyvtári könyv volt. A borító enyhén kopottas, elszíneződött, sérült.

Állapot: Közepes
980 Ft
780 ,-Ft 20
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Pártépítés Pártépítés

A borító enyhén kopott, elszíneződött.

Állapot:
980 ,-Ft
9 pont kapható
Kosárba