1.043.409

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Területi statisztika 1980/1-6.

A Központi Statisztikai Hivatal folyóirata XXX. évfolyam január-december

Tartalom

Elmélet-módszertan
Elmélet
Dr. Bartke István: A területfejlesztés irányai és irányelvei Magyarországon1
Dr. Tatai Zoltán: A mezőgazdasági jellegű területek iparosításának kérdései9
Dr. Klekner Péter: A kedvezőtlen adottságok miatt elmaradott mezőgazdaságú térségek fejlesztése Magyarországon21
Kovács Csaba: A gazdasági fejlettség és a személyes jövedelmi színvonal területi differenciáltságának változása a gazdasági fejlődés és fejlettség különböző fokán lévő országokban97
Dr. Fodor Mária: Kiemelt alsófokú központok várható ipari fejlesztése228
Dr. Kamarás Károly: A munkaerő kereslet-kínálat egyensúlyának megteremtési lehetőségei, a területi munkaerő-gazdálkodás aktuális kérdései235
Barta Barnabás: A társadalomstatisztika fejlesztési tervei309
Dr. Kemenes Ernő: Az életmód tervezésének lehetőségei és korlátai317
Dr. Werner Ostwald:
Dr. Horst Trauer: A népgazdaság fejlesztésének és a termelőerők területi elhelyezésének tapasztalatai a Német Demokratikus Köztársaságban397
Tibor Paulik:
Oldrich Zurek: A területi tervezés mint a társadalmi-gazdasági fejlesztésének irányítási eszköze409
Módszertan
Halminé Vissi Mária: A központi szerepkörű települések funkcionálása a magyar településhálózatban214
V. P. Mozsin: Az agráripari komplexum részét képező mezőgazdaság fejlesztése és területi elhelyezése prognosztizálásának metodológiai és metodikai kérdései501
Dr. Stefan Mizera: A népgazdaság területi fejlesztésének metodológiai kérdései510
Elemzések
A termelőerők területi kérdései
Dr. Selley Ferec: A gabonafélék megyénkénti jelentőségének meghatározása több tényező együttes figyelembevételével31
Dr. Nagy Lajosné: A szőlő- és gyümölcstermelés Bács-Kiskun megyében, 1965-197943
Garay Lászlóné: A kisüzemi gazdaságok szerepe Szabolcs-Szatmár megye mezőgazdaságában140
Márkus Lajos: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek egyesülésének tapasztalatai Heves megyében163
Dr. Horváth Lászlóné: A szőlő- és gyümölcstermelés helyzete, jövedelmezősége Pest megyében277
Baksa Ferenc: A termelési ráfordítások szóródása és főbb okai ágazatonként Zala megye termelőszövetkezeteiben417
Varga Miklós: A kenyérgabona-termesztés időszerű kérdései Szabolcs-Szatmár megyében427
Kovács Antalné: A mezőgazdasági termelés és az élelmiszeripari feldolgozás összhangja Szolnok megyében443
Kiss Józsefné: A mezőgazdasági nagyüzemek energiafelhasználása Győr-Sopron megyében452
Végh Zoltán: Az állami építőipar által kivitelezett lakások főbb jellemzői Békés megyében, 1977-1979544
Kerényi Kázmér: A tejtermelés költségei Nógrád megye mezőgazdasági nagyüzemeiben555
Márkus Lajos: Kiegészítő tevékenység a Heves meyei mezőgazdasági nagyüzemekben, 1971-1979564
A lakosság életkörülményei
Molnárné Csóka Rozália: A gyermekek elhelyezését biztosító intézményhálózat fejlődése Pest megyében, 1972-197860
Dr. Nemes Nagy József: A felsőfokú továbbtanulás területi és településtípusok közötti esélykülönbségei156
Ágó Erzsébet: A közúti közlekedés Bács-Kiskun megyében256
Ágó Erzsébet: Művelődési otthonok Bács-Kiskun megyében335
Perger Frigyesné: Az orvosellátottság alakulása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében458
Dr. Wolfárt Mária: A szellemi élettel kapcsolatos területi problémák517
Dr. Gyenei Márta: A nők életkörülményeinek változása Pest megyében532
A településhálózat kérdései
A terület- és településhálózat-fejlesztés eredményei120
Bokor Pálné:
Botond Zsuzsanna: Néhány - a nagyobb vidéki városok népességnövekedését befolyásoló - tényező vizsgálata244
Szeredás Judit: A városfejlesztés eredményei és a lakosságot ellátó intézményhálózat fejlődésének főbb jellemzői Budapesten254
Közlemények
Ipar - építőipar
A Heves megyei kivitelező építőipar gépellátottsága és gépkihasználása 1978-ban74
A Veszprém megyei mezőgazdasági nagyüzemek 1979. évi ipari tevékenysége349
Az átlagbérek és az átlagkeresetek alakulása a budapesti székhelyű iparban463
A nem építőipari szervezetek építőipari tevékenysége Békés megyében465
Dr. Horváth Lászlóné:578
Az állami ipar gyártási ágak szerinti jellemzői Szabolcs-Szatmár megyében591
Mezőgazdaság
A nyugdíjkorhatárt elértek továbbfoglalkoztatása a Komárom megyei mezőgazdasági termelőszövetkezetekben78
A búzatermelés főbb jellemzői Békés megyében 1979171
A nagyüzemi gazdaságok állatállományának alakulása Tolna megyében174
A gyümölcs- és szőlőtermelés alakulása Vas megyében176
Lehetőségek és eredmények a tehenészetek fejlesztésében Csongrád megyében350
A háztáji és kisegítő gazdaságok helyzete Győr-Sopron megyében353
A mezőgazdasági kisüzemek állattartás jellemzői az ötödik ötéves tervidőszak első négy évében360
Mezőgazdasági szakmunkásképzés, szakmunkásellátottság Baranya megyében362
A szabályozó módosítások hatása a kisüzemek sertéstenyésztésére Heves megyében467
A földterület mezőgazdasági hasznosítása Zala megyében468
A Kisalföldi Búzatermelési Rendszer működésének tapasztalatai595
A vágósertés-termelés és -felvásárlás alakulása Szolnok megyében599
Fogyasztás-áruforgalom
A belkereskedelmi dolgozók létszáma és bérezése Bács-Kiskun megyében75
Az idényáras cikkek kínálata és áralakulása néhány megyében470
István Tiborné: A vendéglátás fejlődése és jelenlegi helyzete Békés megyében, 1975-1979582
A lakosság fogyasztásának alakulása Észak-Alföldön, 1976-1979604
Kultúrális és egyéb ellátás
Az ellátásfejlesztési célkitűzések megvalósulása Zala megyében183
Az óvodai ellátottság fejlődése Győr-Sopron megye városaiban185
Az általános iskola nyolcadik osztályát végző fiatalok továbbtanulási szándékai Hajdú-Bihar megyében368
Az általános iskolák osztálytermi ellátottságának alakulása Debrecen megyei városban371
A Somogy megyei lakosság villamosenergia-felhasználása 1979. évben374
A távfűtés és melegvízszolgáltatás helyzete Fejér megyében377
A végzős általános iskolások továbbtanulási szándéka és a középfokú iskolák felvételi lehetőségei Komárom megyében483
Az egyetemi, főiskolai továbbtanulás Borsod-Abaúj-Zemplén megyében601
Egyéb
A városokba vándorlás mértéke és hatása az 1970-es években Fejér megyében80
A Dél-Balaton part 1979. évi vendégforgalmának alakulása1979
A csökkent munkaképességűek foglalkoztatása Csongrád megyében182
Dr. Klekner Péter: A termelőerők fejlesztésének és területi elhelyezésének általános sémái és gyorsított ütemű népgazdaságfejlesztési feladatot teljesítő országokban287
Ingázás Borsod-Abaúj-Zemplén megye alsó- és középfokú oktatási intézményeibe366
Az alkoholizmus alakulása Tolna megyében378
Hadházi Gyula: A Területi és Városi Statisztikusok Nemzetközi Társaságának (IARUS) XII. általános konferenciája574
A vendégforgalom néhány jellemzője Veszprém megyében606
Szakirodalmi tájékoztató83
Könyvismertetés: Dr. Enyedi György: Kelet Közép-Európa gazdaságföldrajza299
Könyvismertetés: Dr. Enyedi György: Falvaink sorsa496
Szemelvények a nemzetközi szakirodalomból194
A Területi Statisztikai Szekció hírei90
Hírek73
Kitüntetések8
Benkei János(1932-1980)73
Biáth Tibor(1923-1980)155
Dr. Payrich Sándor(1920-1980)396
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem