1.047.289

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Görög költők antológiája

Tartalom

Előszó (Falusi Róbert)5
Homérosz:
Hektór és Andromakhé - Devecseri Gábor17
Akhilleusz pajzsa - Devecseri Gábor22
Priamosz Akhilleusznál - Devecseri Gábor27
Odüsszeusz megérkezik a phalákokhoz - Devecseri Gábor36
Küklüpsz kaland- Devecseri Gábor48
Himnusz Dionüszoszhoz - Devecseri Gábor60
Himnusz Pánhoz - Devecseri Gábor63
Hésziodosz:
A múzsákhoz - Trencsényi-Waldapfel Imre65
Prométheusz bűne és Pandóra - Trencsényi-Waldapfel Imre66
A világkorszakok - Trencsényi-Waldapfel Imre69
A csalogány és a sólyom példázata - Trencsényi-Waldapfel Imre73
A királyokhoz - Trencsényi-Waldapfel Imre73
Kallinosz:
Még meddig heverésztek? - Trencsényi-Waldapfel Imre75
Türtaiosz:
Így jósolt... - Kerényi Grácia76
A spártai harcosokhoz - Franyó Zoltán76
Nem fűzném versembe - Kerényi Grácia78
Harci dal - Devecseri Gábor80
Mimnermosz:
Nannó - Trencsényi-Waldapfel Imre81
Héliosz - Trencsényi-Waldapfel Imre 81
Úgy, mint fán a levél - Trencsényi-Waldapfel Imre82
Ión hódítók Ázsiában - Papp Árpád83
Mint tűnő álom - Trencsényi-Waldapfel Imre83
Szolón:
Szalamisz - Trencsényi-Waldapfel Imre84
Veszélyben a város! - Kárpáty Csilla85
Kétféle érték - Kárpáty Csilla 86
Az igazi gazdagság - Kárpáty Csilla87
Az életkorokról - Kárpáty Csilla87
A kormányzás bölcsessége - Kárpáty Csilla88
Phókoszhoz - Kárpáty Csilla89
Számadás - Trencsényi-Waldapfel Imre90
A félrevezetett nép - Trencsényi-Waldapfel Imre91
Önkényuralom - Trencsényi-Waldapfel Imre92
A Múzsákhoz - Trencsényi-Waldapfel Imre92
Theognisz:
Apollón születése - Papp Árpád96
A barát köszöntése - Bede Anna96
Nem lehet mindenki kedvére tenni - Papp Árpád97
Jó tanácsok - Papp Árpád98
A vajúdó városról - Papp Árpád98
A régi város új lakóiról - Papp Árpád99
Szárnyakat adtam - Kerényi Grácia100
Lenne ma pénzem - Kerényi Grácia101
Ima - Bede Anna102
Önmagához - Bede Anna103
Kürnosz, hallottam madarak hangját - Trencsényi-Waldapfel Imre103
Könyörgés - Bede Anna104
Szemrehányás - Bede Anna104
Xenophanész:
Asztali elégia - Trencsényi-Waldapfel Imre105
Testi és szellemi erő - Franyó Zoltán106
A fényűző Kolophón - Kárpáty Csilla107
Töredékek az istenekről - Marticskó József108
Arkhilokhosz:
Költő és katona - Trencsényi-Waldapfel Imre109
Bordal tengeri viharban - Horváth István Károly109
Buzdítás a kormányoshoz - Horváth István Károly110
Mikor eldobta paizsát - Horváth István Károly110
A nagyképű hadvezérekhez - Horváth István Károly111
Nem érdekelnek - Horváth István Károly111
A hitszegő barát - Franyó Zoltán111
Neobulé - Trencsényi-Waldapfel Imre112
Bús vígaszszó Periklészhez - Horváth István Károly113
A polgárok becsületéről - Horváth István Károly113
Napfogyatkozás - Franyó Zoltán114
Az istenek önkényéről - Horváth István Károly114
Megnyugvás a sorsban - Marticskó József115
Szémónidész:
Emberi sorsok - Franyó Zoltán116
Az asszonyok - Kerényi Grácia117
Élvezd az életet! - Franyó Z oltán121
Hippónax:
Sorok Plútoszra - Horváth Imre Károly123
Koldus-fohász Hermészhez - Horváth István Károly123
Fordított hálaima Hermészhez - Horváth István Károly124
Két koldus-töredék - Horváth István Károly124
Napszámos-sors - Horváth István Károly125
Mimnészhez, a festőhöz - Horváth István Károly125
Bús könyörgés söritalért - Horváth István Károly126
Dührohamban - Horváth István Károly126
Egy eposz-paródiából - Horváth István Károly126
Szapphó:
Hívogató Aphroditéhez - Horváth István Károly127
Édesanyám! Nem perdül a rokka - Radnóti Miklós128
Úgy tűnik nékem - Devecseri Gábor128
Aphroditéhez - Babits Mihály129
Halni vágyakozom - Devecseri Gábor131
Ez lovasnépet, gyalogost a másik - Devecseri Gábor133
Vallomás - Horváth István Károly134
Hektór és Andromakhé lakodalma - Devecseri Gábor134
Elsüllyedt már a Hold - Trencsényi-Waldapfel Imre136
Párbeszéd - Devecseri Gábor136
Nászdaltöredékek - Devecseri Gábor136
Gongülához - Devecseri Gábor137
Arignóta - Trencsényi-Waldapfel Imre138
Vers Kleiszhez - Horváth István Károly139
Hérához - Devecseri Gábor140
Fivére hazatéréséért - Devecseri Gábor141
Holtan majd feküszüöl - Devecseri Gábor142
Párbeszéd Alkaiosszal - Devecseri Gábor143
Alkaiosz:
Apollónhoz - Devecseri Gábor144
Hélioszhoz - Devecseri Gábor145
Hermészhez - Devecseri Gábor146
A Dioszkúroszokhoz - Devecseri Gábor147
A hajó - Trencsényi-Waldapfel Imre147
Majd jő a hullám - Tótfalusi István148
A hazáról - Devecseri Gábor149
Harci dal - Devecseri Gábor150
Bordal - Devecseri Gábor150
Fohász a hazáért - Horváth István Károly151
Most kell a bor - Tótfalusi István152
Pittakoszhoz - Devecseri Gábor153
Nem szépen-épült, széptetejű lakok - Devecseri Gábor154
Nem kő és fa, nem építész - Devecseri Gábor154
Esőt zúdít le Zeusz ege ránk - Tótfalusi István155
Bordal - Devecseri Gábor156
Helenéről - Devecseri Gábor156
Bordal - Trencsényi-Waldapfel Imre157
Anakrón:
Arteniszhoz - Devecseri Gábor158
Engem a Szerelem - Babits Mihály158
Erósz mint kovács - Szabó Lőrinc159
Dionüszoszhoz - Devecseri Gábor159
Egy leányhoz - Devecseri Gábor160
Óh dacos szemű - Babits Mihály161
Poszeidón hava - Devecseri Gábor161
Bordal - Devecseri Gábor161
Gyűlölöm - Radnóti Miklós162
Artemónra - Devecseri Gábor163
Alkímosz, te kedves - Devecseri Gábor163
Töredék a halálról - Radnóti Miklós164
Anakreóni dalok
Önmagához - Devecseri Gábor165
Akartam Átridákról - Devecseri Gábor166
Erósz a rózsaszirmon - Devecseri Gábor166
Íme, itt a katalógus - Devecseri Gábor167
A tücsökhöz - Trencsényi-Waldapfel Imre168
Alkman:
Szúnynak a hegyek - Jánosy István170
...teremte három évszakot - Jánosy István170
Leánykar Artemisz Orthia ünnepére - Kálnoky László171
Dehogy vagyok - Kálnoky László175
Ó, jaj, mézédes - Kálnoky László175
Nyújtom a háromlábú edényt - Kálnoky László176
Gyakran osonsz - Jánosy István176
Sztészikhorosz:
A Múzsáról - Kerényi Grácia177
Küprisz bosszúja - Kerényi Grácia177
Áeliosz hazatér - Kerényi Grácia178
Sok gránátalmát hajigáltak - Papp Árpád178
Tavasz közeledtén - Papp Árpád179
Apollón és Hádész - Papp Árpád179
Ibükosz:
Erósz - Kálnoky László180
Tavasz és szerelem - Szabó Lőrinc180
töredék a tavaszróol - Radnóti Miklós181
Polükratészhez - Kálnoky László182
Szimónidész:
A krannóni Szkopaszhoz - Kálnoky László184
Mily csekély erejű - Jánosy István185
Areté - Trencsényi-Waldapfel Imre186
Épeszűek - Kálnoky László186
Ember vagy! - Jánosy István187
Danaé - Jánosy István187
A thermopülai-i hősökre - Ponori Thewrewk Emil188
A Thermopülaiban elesettek emlékezete - Kálnoky László188
Az athéniak - Kárpáty Csilla189
Ó, vándor - Kárpáty Csilla189
Anakreón sírjára - Kerényi Grácia190
Áldozati dal - Kárpáty Csilla190
Bakkhülidész:
A szürakúszai Hierónhoz - Kálnoky László195
Az ifjak - Thészeusz - Jánosy István203
Thészeusz - Kálnoky László208
Ló - Bede Anna210
Béke-dal - Babits Mihály213
Pindarosz:
A szürakúszai Hierónnak - Trencsényi-Waldapfel Imre214
Az akragaszi Thérónnak - Bede Anna220
Az aiginai Alkimedónnak - Bede Anna223
Lokriszi Hagészidámosznak - Trencsényi-Waldapfel Imre228
A kürénéi Teleszikratésznak - Jánosy István229
Az akragászi Midászra - Marticskó József237
Az aitnai Khromioszhoz, aki kocsihajtásban győzött - Jánosy István239
Az aiginai Püthiásznak - Jánosy István244
Levél Thrasztübúloszhoz - Marticskó József248
Dithürambosz-töredék - Trencsényi-Waldapfel Imre251
Nekik ott az éji sötétet alant - Jánosy István252
Aiszkhülosz:
A szalamiszi ütközet - Jánosy István253
Thébai ostroma - Jánosy István257
Zeusz - Kerényi Grácia261
Hálaadó ima - Kerényi Grácia262
Prométheusz - Trencsényi-Waldapfel Imre264
Ió monológja - Trencsényi-Waldapfel Imre268
A görög sereg Trója ellen indul - Devecseri Gábor270
Kasszandra látomása - Devecseri Gábor276
Az erinüszek varázstánca - Devecseri Gábor278
Az Eumeniszek megáldják Athént - Devecseri Gábor310
A gőgről - Babits Mihály322
Oidipusz - Babits Mihály324
Athén dicsérete - Babits Mihály327
Az öregség - Babits Mihály329
Oidipusz halála - Babits Mihály331
Euripidész:
Az istenekről - Kárpáty Csilla336
A békéhez - Kárpáty Csilla337
Bordal - Kárpáty Csilla338
Az önfeláldozó Alkésztisz - Devecseri Gábor339
Trójai rabnők éneke - Horváth István Károly350
Trója pusztulása - Horváth István Károly352
A megvakított Polümésztór - Horváth István Károly354
Nősors - Kerényi Grácia357
A gyermekgyilkos anya - Kerényi Grácia358
Demokrácia és egyeduralom - Majtényi Zoltán361
Euadné a férje után hal - Tótfalusi István364
A nemességről - Devecseri Gábor366
Apollón dicsérete - Devecseri Gábor368
A költészet vigasza - Bede Anna370
Az életéért könyörgő Iphigeneia - Devecseri Gábor373
Dionüszoszról - Majtényi Zoltán375
Arisztophanész :
A "modern" filozófia - Arany János380
Béke istennő köszöntése - Arany János398
Aiszkhülosz és Euripidész vetélkedése - Arany János403
Timotheosz:
A szalamiszi ütközet - Jánosy István426
Menandrosz:
Az ítélet - Devecseri Gábor433
A jellemről - Devecseri Gábor445
Leánykérés - Trencsényi-Waldapfel Imre445
Az embergyűlölő monológia - Trencsényi-Waldapfel Imre454
Hérondász:
Künnó és barátnője áldozatot mutat be Aszklépiosznak - Kerényi Grácia456
A féltékeny - Tótfalusi István460
Kallimakhosz:
Gyülölöm én - Orbán Ottó467
A költőkről és a szószátyárokról - Orbán Ottó467
A negyedik Kharisz - Devecseri Gábor468
Az agg Pittakosz bölcs felelete - Orbán Ottó469
Mint a vadász - Babits Mihály470
Egy leány ajtaja előtt - Devecseri Gábor470
Matróztemetés - Szabó Lőrinc471
Arisztipposz gyásza - Orbán Ottó471
Egy sír fölött - Devecseri Gábor472
A síron túl - Szabó Lőrinc472
Battosz sírjára - Trencsényi-Waldapfel Imre473
Akontiosz és Küdippé - Kárpáty Csilla473
Himnusz Apollónhoz - Devecseri Gábor475
Himnusz Démétérhez - Devecseri Gábor480
Apollóniosz Rhodiosz:
Iaszón búcsúja anyjától - Majtényi Zoltán487
Átkelés a boszporuszon - Majtényi Zoltán489
A szerelmes Médeia - Devecseri Gábor492
Médeia találkozik Iaszónnal - Kárpáty Csilla495
Ismeretlen költő
A kintrekedt leány panasza - Horváth István Károly499
Kleanthész:
Himnusz Zeuszhoz - Horváth István Károly502
Theokritosz:
Aratóünnep - Kerényi Grácia503
Szerelmes párbeszéd - Babits Mihály510
Férfi-bűvölés - Kerényi Grácia520
Küniszká szerelme - Kerényi Grácia527
Helena nászi éneke - Kerényi Grácia531
A kicsi Héraklész - Kerényi Grácia534
Szürakuszai nők az Adónisz ünnepen - Szabó Lőrinc540
Moszkhosz:
Kedveld azt, ki szeret - Kerényi Grácia551
A szárazföld dicsérete - Kerényi Grácia551
Európé elrablása - Horváth István Károly552
Bión:
Erósz és a Múzsák - Kerényi Grácia559
Erósz iskolája - Kerényi Grácia559
Heszperoszhoz - Kerényi Grácia560
Az évszakok - Trencsényi-Waldapfel Imre561
Merre, mivégre? - Kerényi Grácia562
Adónisz gászdala - Kerényi Grácia563
Aszklépiadész:
Küldj havat - Somlyó György567
Éjszaka, záporeső - Kárpáty Csilla567
Legszebb az - Radnóti Miklós568
Könyörgés a koszorúkhoz - Papp Árpád568
Furcsa bíztatás - Papp Árpád569
A lámpához - Orbán Ottó569
Vágy - Kárpáty Csilla570
Szárazon is hajótöröttek - Kárpáty Csilla570
A hetvenkedő Bakkhón - Papp Árpád571
Leónidász:
Fuss kalyibámból, fuss - Majtényi Zoltán572
Téli időben - Majtényi Zoltán573
Vénséges Thériszt - Majtényi Zoltán573
Ó, ki vagy? Oly szomorúan - Majtényi Zoltán574
Hordók aszálya - Majtényi Zoltán574
Csöndben osonjatok el sírjánál - Majtényi Zoltán575
Mennyegzők daloló hattyúját - Majtényi Zoltán575
Messze kerültek - Somlyó György576
Meleagrosz:
Nyíl a fehér szekfű - Babits Mihály577
A szerelmétől megsebzett meleagrosz panasza - Orbán Ottó577
A megtérő hajnalhoz - Babits Mihály578
Az összetört szerető Erószhoz - Horváth István Károly578
Az édes énekű Zénophilához - Orbán Ottó579
A szúnyogokhoz - Orbán Ottó579
Takarodj! - Szabó Lőrinc580
Álmatlan éj - Orvbán Ottó580
Az üzenetvivőhöz - Orbán Ottó581
Esdeklő koszorú - Orbán Ottó581
Tölts... - Somlyó György582
Kedves halottjához - Orbán Ottó583
Kleariszta lakodalma - Orbán Ottó583
Khárixénosz siratása - Orbán Ottó584
A bölcs halál dicsérete - Orbán Ottó584
Saját sírfelirata - Trencsényi-Waldapfel Imre585
Melinnó:
Óda Rómához - Franyó Zoltán586
Jegyzetek588
A kötet költői653
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Görög költők antológiája Görög költők antológiája

A védőborító foltos, széle szakadt.

Állapot:
2.180 ,-Ft
17 pont kapható
Kosárba