798.659

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalmi szöveggyűjtemény IV/I-II.

Irodalmi szöveggyűjtemény a 20. század világirodalmából a középiskolák IV. osztálya számára

Tartalom

I. kötet
Konsztantinosz P. Kavafisz:
Ithaka (Somlyó György)11
A barbárokra várva12
Egy kisázsiai községben (Vas István)14
Francis Jammes:
Finále (Rónay György)15
Thomas Mann:
Tonió Kröger (Lányi Viktor)16
Guillaume Apollinaire:
Kikericsek (Radnóti Miklós)72
Búcsú (Vas István)73
A Mirabeau-híd (Vas István)73
A Mirabeau-híd (Illyés Gyula)74
A Mirabeau-híd (Rónay György)75
Égöv (Radnóti Miklós)76
A megsebzett galamb és a szökőkút85
Egy szép vörösesszőkéhez86
James Joyce:
Finnegans Wake (Részlet, Bíró Endre)88
Franz Kafka:
Az átváltozás (Györffy Miklós)92
A törvény kapujában (Gáli József)137
Ezra Pound:
Egy metróállomáson (Károly Amy)138
A metró egyik állomásán (Györe Balázs)139
Cantók XLV (Somlyó György)139
LXXXI (Részlet, Weöres Sándor)141
Gottfried Benn:
Férj és feleség átmegy a rákbarakkon (Szabó Lőrinc)143
Férj és feleség átmegy a rákbarakkon (Kurdi Imre)144
Az ifjú Hebbel (Szabó Lőrinc)145
Az ifjú Hebbel (Kurdi Imre)146
A dán asszony (Márton László)147
Éj habja (Rónay György)151
Egy szó (Kurdi Imre)151
Statikus versek (Nemes Nagy Ágnes)152
Statikus költemények (Kurdi Imre)153
Kék óra (Nemes Nagy Ágnes)154
Egy éjjel (Keresztury Dezső)155
Líraproblémák (Részletek, Kurdi Imre)156
Thomas Stearns Eliot:
Átokföldje (Vas István)162
A háromkirályok utazása (Vas István)183
Mágusok utazása (Szabó Lőrinc)184
Hagyomány és egyéniség (Részletek, Szentkuthy Miklós)186
Karel Capek:
Pilátus krédója (Hosszú Ferenc)188
Arkhimédész halála191
Oszip Emiljevics Mandelstam:
Mosdom éjjel kinn az udvaron (Lator László)194
Pala-óda (Kálnoky László)195
Ivo Andric:
Híd a Zepán (Dudás Kálmán)196
Vlagyimir Vlagyimirovics Majakovszkij:
Nadrágba bújt felhő (Részletek, Eörsi István)204
Parancs a művészek hadseregében (Tamkó Sirató Károly)208
Költemény a Mjasznyickaja utcáról, egy asszonyról és az összorosz méretekről (Eörsi István)209
Iszaak Emmanuilovics Babel:
A levél (Wessely László)212
Gedali216
Paul Éluard:
Szemed íve (Rónay György)219
Szabadság (Somlyó György)220
Bertolt Brecht:
A szegény B. B.-ről (Eörsi István)222
Utódainkhoz (Eörsi István)224
A kísérleti színházról (Részletek, Walkó György)227
Federico García Lorca:
Alvajáró románc (Nagy László)232
Siratóének Ignáció Sánchez Mefías torreádor fölött233
Jorge Louis Borges:
Az elágazó ösvények kertje (Boglár Lajos)241
Ernest Hemingway:
Francis Macomber rövid boldogsága (András T. László)253
Vitézslav Nezval:
Éjszakák (Weöres Sándor)283
Albert Camus:
Sziszüphosz mítosz (Részlet, Dobossy László)285
Bohumil Hrabal:
Akarja látni arany Prágát? (Hosszú Ferenc)289
Paul Celan:
Halálfúga (Lator László)296
Fonálnapok298
Olvashatatlan298
Zbigniew Herbert:
Fortinbras gyászbeszéde (Rába György)299
II. kötet
Horváth János
Magyar irodalomismeret (Részletek)15
Kassák Lajos
Mesteremberek25
A ló meghal, a madarak kirepülnek26
Egy ember élete (Részlet)43
Füst Milán
Öregség49
Déry Tibor
Szerelem50
Tamási Áron
Kányák a templomban61
Sinka István
Anyám balladát táncol66
Veres Péter
Számadás (Részletek)68
Sinkó Ervin
Optimisták (Részlet)74
Sárközi György
Esőcseppek81
Márai Sándor
Egy polgár vallomásai (Részlet)82
Halotti beszéd85
Szabó Lőrinc
Kalibán87
Az Egy álmai88
Semmiért Egészen90
Különbéke92
Dsuang Dszi álma95
Tücsökzene (Részletek)96
67. A szem örömei96
243. Babits96
276. Idő97
317. A neved98
339. Kandalló előtt98
351. ... kilátón99
351. ...a nagy, kék réten100
A földvári mólón100
A huszonhatodik év (Részlet)102
104. Omló szirtről102
Mozart hallgatása közben102
Halász Gábor
József Attila105
Továbbjutni111
Szerb Antal
Babits Mihály összes versei116
Németh László
A minőség forradalma121
Berzsenyi ürügyén (Részletek)125
Illyés Gyula
Testvérek128
A kacsalábonforgó vár130
Vadludak137
A reformáció genfi emlékműve előtt138
Egy mondat a zsarnokságról144
Bartók148
Újévi ablak151
Esti dal152
A korosztály behajózása153
Dőlt vitorla155
Koszorú156
Különös kannibál158
Magyarok. Naplójegyzetek (Részletek)159
József Attila
Nem én kiáltok171
Tiszta szívvel171
Klárisok172
Medáliák172
Holt vidék176
Külvárosi éj177
Téli éjszaka181
Reménytelenül184
A város peremén184
Elégia188
Óda190
(Magad emésztő...)194
Eszmélet196
Mama200
Mint gyermek201
Levegőt!202
Kései sirató204
Gyermekké tettél206
A Dunánál207
Világosítsd föl209
Kirakják a fát210
Nagyon fáj211
Kiáltozás213
Két hexameter213
Thomas Mann üdvözlése214
(Már régesrég...)215
Már kétmilliárd216
Nem emel föl217
Flórának218
Ars poetica219
Bukj föl az árból220
Hazám221
(Csak az olvassa...)225
Tudod, hogy nincs bocsánat226
(Karóval jöttél...)226
(Talán eltűnök hirtelen...)228
(Ime, hát megleltem hazámat...)228
Gelléri Andor Endre
Facipő229
Villám és esti tűz233
Zelk Zoltán
Tűzből mentett hegedű235
Sirály236
Dsida Jenő
Nagycsütörtök248
Csend a tavon249
Arany és kék szavakkal250
Szentkuthy Miklós
Prae (Részlet)251
Radnóti Miklós
Járkálj csak, halálraítélt253
Két karodban254
Rímpárok holdas éjszakán254
Negyedik ecloga255
Tétova óda257
Nem tudhatom258
Nem bírta hát...260
Sem emlék, sem varázslat261
Álomi táj262
Hetedik ecloga263
A la recherche264
Erőltetett menet265
Razglednicák266
Vas István
Cambridge-i elégia268
Óda a tegnapi asszonyokhoz271
Nem számít273
Kálnoky László
De profundis277
Szvidrigaljov utolsó éjszakája278
Az elsodortak280
Örkény István
Ars poetica281
Niagara Nagykávéház291
Egyperces novellák297
Használati utasítás297
Arról, hogy mi a groteszk298
A Sátán Füreden299
Információ302
In memoriam dr. K. H. G.303
Ballada a költészet hatalmáról303
Egy meghasonlott tulipán305
Nyilatkozat306
Gondolatok a pincében306
Nászutasok a légypapíron307
Az állva maradás joga309
Ősz311
Jékely Zoltán
A marosszentimrei templomban312
Az ég játékai313
A budai Kapisztrán-toronyhoz315
Weöres Sándor
Rongyszőnyeg (Válogatás)316
99 (Őszi éjjel izzik a galagonya...)316
117 (Valaha ültem Verával...)317
118 (A valóságon túlinak...)317
119 (Víz-torlasztó hegyfalak...)318
120 (A hangod akkor legszebb...)318
Dalok Naconxypan-ból31
Háromrészes ének323
XX. századi freskó329
Fughetta331
Merülő Saturnus332
Négy korál333
Psyché (Részletek)336
Eggy lovász fihoz336
Félig megbánás337
Psyche confessioja337
Nagy Adelinához338
Határ Győző
Dadogós339
Cethal341
A létegész342
Benjámin László
Vérző zászlók alatt343
A határozatokra ki emlékszik ma már?347
Csorba Győző
Följegyzés349
Fordítva inkább350
Dona nobis pacem!351
Mándy Iván
Egyérintő352
Csanádi Imre
Észtek362
Mészöly Miklós
Jelentés öt egérről363
Pilinszky János
Halak a hálóban371
Mire megjössz371
Harbach 1944372
Francia fogoly374
Harmadnapon375
Apokrif376
Négysoros379
Amiként kezdtem379
Költemény380
Kapcsolat380
Kráter380
Nemes Nagy Ágnes
A szomj381
Fák382
Között383
Ekhnáton jegyzeteiből384
Kormos István
Szegény Yorick386
Nakonxipánban hull a hó387
Rába György
Pillantás az éjszakába390
Jelek391
Emlékezés egy birodalomra392
Nagy László
Ki viszi át a szerelmet393
Himnusz minden időben394
Vállamon bárányos éggel395
József Attila!396
Menyegző398
Az Országház kapujában, 1946405
Versben bujdosó406
Lator László
Kagylóba, héjba408
Fa a sziklafalon408
Sánta Ferenc
Nácik410
Juhász Ferenc
A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából416
Ady Endre utolsó fényképe428
Kányádi Sándor
Fekete-piros429
Csoóri Sándor
Elengednélek, visszahívnálak433
Vadfiú hajjal434
Hó emléke435
Faparázs a hóra kivilágít436
Vallomás a Városhoz438
Egykor elindula tizenkét kőmíves (Részletek)439
Marsall László
Zuhanó nemzedékek441
Orbán Ottó
Derű és vidámság443
A holló444
Szilágyi Domokos
Garabonciás445
Mestrovic: Jób447
Circumdederunt449
Ágh István
Fenyő a hídon450
Tandori Dezső
Megritkulsz451
Hommage451
Koan III.452
Változatok homokórára452
Az átírás (az átírás)453
(34) Tagadhatatlan: egy kicsit mosolygok...454
1976823/a2 - Előszó Paul Klee-hez455
Tolnai Ottó
Doreen 2458
Re-kapituláció460
Nádas Péter
Szürke461
Szepesi Attila
Vágáns-dal465
Oravecz Imre
A kéz466
Az erdészet föltámasztása467
Petri György
A sertés énekeiből468
In memoriam Hajnóczy Péter469
Tél lesz471
Nagyanyámra (1894)472
Esterházy Péter
Pápai vizeken ne kalózkodj!472
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalmi szöveggyűjtemény IV/I-II. Irodalmi szöveggyűjtemény IV/I-II. Irodalmi szöveggyűjtemény IV/I-II.

Az első kötet borítója enyhén foltos.

Állapot:
840 Ft
420 ,-Ft 50
2 pont kapható
Kosárba