A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Thomka-symposion

Ünnepi kötet Thomka Beáta köszöntésére

Fülszöveg

Az elbeszélés-kutatás, a prózapoétika, a rövidtörténet műfaji sajátságai, a 20. századi magyar és délszláv irodalmak története - csak néhány címszó azokból a szerteágazó kutatási területekből, melyek Thomka Beáta irodalomtudósi pályájához kapcsolódnak, s amelyek kétségkívül meghatározták az utóbbi évtizedek magyar irodalomtudományát. E kötetben pályatársai, kollégái, barátai, tanítványai, tisztelői köszöntik őt egy-egy tanulmánnyal, esszével vagy éppen szépirodalmi alkotással, melyek mind az ő kutatásainak nyomvonalán haladnak, konkrétan vagy áttételesen az ő hatására keletkeztek, hogy saját szövegeikben is megmutassák és érzékeltessék, mi mindent kaptak Thomka Beátától, s mi mindent kapott tőle a hazai irodalomértés.

Tartalom

Thomka Beáta: Eszmék szenzualitása (Nagy Boglárka beszélgetése)11
Narráció és reflexió
Gyáni Gábor: Az elbeszélt és az elbeszélhetetlen történelmi idő25
László János: Narratív pszichológiai tartalomelemzés34
Bókay Antal: Paul de Man dekonstrukciós narratológiájáról45
Kiss Miklós: A direkt és indirekt képolvasási vita margójára53
P. Müller Péter: Mese és mesélés Martin McDonagh A Párnaember című drámájában59
A pillanat formái
Bényei Tamás: Kötés és oldás: narratív önmetaforák a Sherlock holmes-történetekben69
Kálmán C. György: Bródy kegyetlen és szánakozó humora (Az adótisztné albuma, 1893)77
Horváth Györgyi: Hajnóczy Péter állatmeséi85
Kisantal Tamás: A valóság fikciója és a fikció valósága91
Esszéterek, regényterek
Szegedy-Maszák Mihály: A fiatal újságíró értékrendje: változás és folytonosság Kosztolányi korai munkásságában101
Hózsa Éva: Smaragd asztal(bontás), avagy van-e esély arra, hogy kilépjünk e kettős naprendszerből?113
Káich Katalin: A Deltavilágról - másképpen119
K. Horváth Zsolt: Városi táj és irodalmi képzelet (Adalékok a budapesti Csikágó képéhez)122
Prózatörténeti vázlatok
S. Laczkó András: A történelmi regény és a paródia (Észrevételek Gaál József Szirmay Ilona című regényéről)133
Benyovszky Krisztián: Madarak és nimfák (Egy regényfejezet ismételt körbejárása)140
Szitár Katalin: A nyelv tapasztalata (Németh László regénypoétikájához)147
Bartis Imre: "Hagyományelvűség" a hetvenes évek romániai magyar irodalmában és előzményei153
Sári B. László: A hamisított krimi, avagy a forma esete a Kádár-rendszerrel159
Havasréti József: Az irodalmi tetszhalál anatómiája (Baka István: A kisfiú és a vámpírok)165
Böhm Gábor: A személyes és a történelmi emlékezet (narratív) dialógusa Nádas Péter Emlékiratok könyve című regényében173
Seregi Tamás: Expozíció182
Vári György: Történelmet - végül - nem író eszmék (Egy elmaradt lehetőség rövid "története")188
Virág Zoltán: A mindig maradás állomáshelyei (Juhász Erzsébet prózájáról)195
Áttetsző könyvtár
Radnóti Sándor: Alceste mint kritikus205
Bacsó Béla: Olvasható-e a Faust második része?219
Kovács Árpád: "...tulajdonképpen miért, minek akarok én írni?..." (Az írás diszkurzív rendje Dosztojevszkij prózájában)230
Séllei Nóra: Narratíva és retorika mint kultúrakritika Virginia Woolf kései korszakában244
Orbán Jolán: Az érintés eseménye - Derrida, Mallarmé, Hantai251
Tolnai Ottó
Csányi Erzsébet: Mediális transzformációk (A zenei és a verbális kód közti átjárás lehetőségei Tolnai Ottó Rovarházában)267
Rudas Jutka: Egy csokor magnólia272
Mészöly Miklós
Tolnai Ottó: Mészöly karácsonyi ravatala (A Kisnaplóból)279
Parti Nagy Lajos: Kivét, átvét, továbbír (Mészöly-mondatok Thomka Beátának)284
Szolláth Dávid: "Kelet-Közép-Európát kellene megfogalmaznunk prózában." (Mészöly Miklós nyolcvanas évekbeli esszéiről)288
Beszél egy hang
Tóth Orsolya: "Járj idegen Téreket édesem..." (Megjegyzések egy Katona-vershez)303
Milbacher Róbert: Az áldozati bárány? (Az Ágnes asszony példája)310
Kövér György: A vádbeli eszlári áldozat neme320
Mekis D. János: Res extensa (Tárgy-, test- és térképzetek Nemes Nagy Ágnes költészetében)328
Rosner Krisztina: A csend elhallgattatása338
V. Gilbert Edit: Hangol egy szólam (Ilyen a világ, s ez jól van így (?))346
Glosszárium
Weiss János: Útban a műalkotás esztétikája felé361
Z. Varga Zoltán: Metalepszis és intertextualitás374
Lábadi Zsombor: Testek, esemény, világ (Alain Badiou inesztétikája)385
N. Kovács Tímea: Egy "érzelmekkel és hagyományokkal körülölelt" fogalom (Megjegyzések a kultúráról)390
Takáts József: A használattörténet398
Kiss Gábor Zoltán: Egy könyvrecenzió margójára (Friedrich Kittler mediálarcheológiájához)407
Műhelynaplók
Márton László: A regényhős a vadonban417
Gottfried von Strassburg: Tristan419
Tuomo Lahdelma: Oldalak a fordító naplójából: Márai Sándor finnre fordításának problémái437
Pálinkás György: Fényképezkedés a főtéren zárt ajakkal445
Müllner András: Tanulmányi kirándulás448
Prózai archívum
B. Székely Gábor: Manysi hősmesetöredék457
Jankovics József: A magyar halandzsa első lépései463
Szörényi László: A diplomáciailag felhasznált Attila - Janus Pannonius Mátyás követeként Rómában475
Jankovits László: Elbeszélés, álom, játék: Jacobus Piso hekatosztichonja485
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem