844.630

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyarok krónikája I-II.

Szerző
Fordító
Lektor

Kiadó: Helikon Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 890 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 22 cm x 16 cm
ISBN: 963-207-518-8
Megjegyzés: Eredeti védődobozban. Színes illusztrációkkal.

Tartalom

A felséges és győzhetetlen uralkodónak és úrnak, Magyarország és Csehország királyának, Mátyásnak, Feger Theobald üdvözletét küldi és dicsőséget kíván5
Thuróczy János mester előszava A magyarok krónikája első könyvéhez. Tekintetes Drági Tamás úrnak, a felséges Mátyás király, Magyarország, Csehország stb. uralkodója és Ausztria hercege Személyes Jelenléti Táblája kancellárjának6
Monológ9
Történeti előzmények A magyarok krónikájának első részéhez10
A hun, vagyis a magyar nemzet eredete13
Más előadás ugyanarról a tárgyról14
A történet folytatása17
Szkítia leírása a magyarok régebbi története szerint20
Szkítia más leírása, az antik szerzők alapján21
A Szkítia belsejében lakó népekről, szokásaikról és az ott bőven előforduló aranyról és drágakövekről meg a Szkítiát öntöző folyókról22
A szkíták dicsőségéről és azokról a népekről, amelyek Szkítiából erednek25
Annak bizonyítása, hogy Szkítia, ahonnan a hunok, vagyis a magyarok kijöttek, Ásziában van28
A hunoknak Szkítiából történt kiköltözéséről29
A hunoknak Pannóniába való bevonulása és a tárnökvölgyi csatatéren vívott ütközet30
A Zeiselmauer nevű helység mellett vívott ütközet33
Attila királlyá választása, erkölcsei és fegyverzete, amelyet az ellenséggel szemben használt34
Hogyan osztotta meg királyságát Attila király Budával, a testvérével?36
Attila király nevezetes és nagy ütközete, melyet a catalaunumi síkon vívott36
Attila király elrendeli, hogy Isten ostorának nevezzék. Reims városának lerombolása42
A tizenegyezer szűz vértanúhaláláról és Budának Attila által történt meggyilkolásáról45
Aquileia városának ostromáról47
A velenceiek eredetéről49
Ravenna városának elfoglalása és átadása50
Leó pápa Attila királyhoz érkezik51
Attila király lakodalma és halála52
Attila király halála után a fiai között kitört harc, és Csabának, Attila fiának Szkítiába való visszatérése54
A székelyekről55
Előszó A magyarok krónikája második részéhez58
A magyarok krónikája második része szól a magyaroknak Pannóniába való visszatéréséről, kapitányaiknak, vezéreiknek és királyaiknak életéről és viselt dolgairól59
A magyarok hét kapitányáról és hét várukról60
Az első kapitányról, a fehér lóról, az aranyos nyeregről és az aranyos fékről60
A második kapitány62
A harmadik kapitány62
A negyedik kapitány63
Az ötödik kapitány63
A hatodik kapitány63
A hetedik kapitány63
A Magyarországra utóbb beköltöző többi nemzetségről, először a Tata nemzetségről65
Hedrik fiainak nemzetsége65
Az Alemanniából bevándorolt Vencellin nemzetsége66
Hont és Pázmán nemzetsége66
Poth nemzetsége67
Merse és Gregor nemzetsége67
Guth-Keled nemzetsége67
Olivér és Rátold nemzetsége68
Az alemmanniai Hermann nemzetsége68
Buzád nemzetsége68
Keled nemzetsége68
Simon és Mihály nemzetsége69
Különféle népek betelepedése Magyarországba69
A történet folytatása70
A magyarok pusztítják Bulgáriát70
Lél és Bulcsu kapitányok halála71
Konstantinápoly ostroma72
Szent Istvánnak, a magyarok első királyának születése és országlása73
Szent István király csatája Koppány somogyi vezér ellen74
Szent István király harca Gyulával, az erdélyi vezérrel75
Szent István király hadjárata a bolgárok és a szlávok ellen75
Az óbudai egyház építése76
Szerencsétlenségek77
Szentséges Imre herceg halála, és Vazul megvakíttatása78
Szent István király halála, és Péter király megválasztása79
Péter király kegyetlenkedése80
Péter kiűzetése és Aba királlyá választása. Aba király megválasztása81
A császár bejövetele Magyarországra Péter király emgsegítésére82
A császár visszatérése Magyarországra, és Béla herceg párviadala Lengyelországban85
Béla hercegről, akit Beninnek hívtak, meg András és Levente Magyarországról való visszatéréséről, továbbá, hogy a magyarok hogyan vetkőztek ki hitükből86
Gellért püspök vértanúhalála89
Péter király halála90
Az Első Endrének nevezett András király megkoronozása91
A német császárnak, vagyis királynak Magyarországra jövetele92
Salamon király megkoronozása és eljegyzése94
Első Béla király megkoronázása, élete és kormányzása97
A magyarok ismét kísérletet tesznek hitük elhagyására98
A császár bejövetele vejével, Salamon királlyal99
Salamon királynak és Dávidnak nem voltak gyermekei101
A kunok Magyarországra való betörése, és Salamon király meg Géza és László herceg harca a kunokkal102
A besenyők betörése Magyarországra. A király és a hercegek ostromolják és elfoglalják Nándorfehérvárt104
Salamon király meg Géza és László hercegek viszálya107
A király csalárdsága, a hercegek két hadjárata és győzelmük108
Hogyan koronázzák királlyá Első Gézát Salamon király legyőzése és megfutamodása után115
A császár bejövetele Salamon király megsegítésére117
Salamon elmenekülése118
Első Szent Lászlónak, Géza testvérének és Első Béla király fiának megkoronázása és hadjáratai120
A kunok második betörése Magyarországra, és Szent László király velük vívott harca123
Szent László király hadjárata a ruténok ellen125
A váradi egyház építése. A tengerentúli hadjárat vezérévé választás125
Kálmánnak, Első Géza király fiának, Első Béla király unokájának királlyá koronázása127
A dömösi egyház alapítása130
Hogyan vakították meg Álmos herceget és fiát, Bélát?131
Kálmán király halála után fiát, Második Istvánt, királlyá koronázták133
Második Vak Béla uralkodása. Ő Álmos herceg fia, Lampért unokája, Első Béla király dédunokája137
Vak Béla király elsőszülött fiának, Második Gézának királlyá koronázása és viselt dolgai141
Konrád császár Magyarországon keresztül Jeruzsálembe megy142
Harmadik István megkoronázása, aki Második Géza fia, Vak Béla király unokája volt. A koronát László herceg, Vak Béla király második fia bitorolja144
A koronát Negyedik István, Vak Béla király fia bitorolja144
Harmadik Béla királlyá koronázása, aki Harmadik Istvánnak testvére, Második Gézának pedig a fia volt144
Imre királlyá koronázása, aki Harmadik Béla király fia volt145
Harmadik László királlyá koronázása, aki Imre királynak fia volt145
Második Andrásnak, Szent Erzsébet atyjának királlyá koronázása: ő Harmadik Béla király fia volt, és Jeruzsálemi Andrásnak is nevezték145
Jeruzsálemi zarándoklata146
Negyedik Béla királlyá koronázása, ő Második András király fia volt. Továbbá a tatárok első bejövetele, és Magyarország szörnyű pusztulása147
Béla király harca Ottokárral, a csehek királyával147
A nép ostorozza magát a király uralkodása idején148
Ötödik Istvánnak, Negyedik Béla király fiának királlyá koronázása148
Negyedik László királynak, Ötödik István király fiának - akit Kun Lászlónak neveznek - királlyá koronázása149
A tatárok második bejövetele149
A fermói püspöknek, a pápa követének megérkezése150
László királyt váratlanul megölik a kunok150
Második András király unokájának, Harmadik Andrásnak királlyá koronázása, ezt Velencei Andrásnak is hívták150
Némely bárók kérésére a pápa András király sérelmére Magyarországra küldi a gyermek Károlyt152
Venceszláv hercegnek, a cseh király fiának behozatala és megkoronázása a gyermek Károly megcsúfolására152
László, vagyis Venceszláv király eltávozik Magyarországról, és visszatér Csehországba153
A pápát némely budai papok kiközösítik154
Ottó bajorországi herceg Magyarországra hozatala, megkoronázása, fogságra vetése és kiűzetése, mindez némely bárók műve a gyermek Károly ellenében154
Az útközben elvesztett királyi korona megtalálása155
Gentilis bíbornok-testvér Magyarországra jövetele, és Károly királlyá koronázása156
Károly király harca Kassa városa közelében Trencséni Máté ellen157
Máriának, Károly király első feleségének halála158
Károly király feleségül veszi Erzsébet úrasszonyt, Lengyelország királyának a leányát158
A lippai kolostor alapítása159
Lajosnak, Károly király fiának születése159
András hercegnek, ugyanezen király fiának születése159
Felicián gonoszsága és vad kegyetlenkedése160
Károly királynak Bazaráb havasalföldi vajda ellen viselt szerencsétlen hadjárata162
Közben történt események165
Közben történt események165
Közben történt események166
Károly király halála166
Sorok Károly király haláláról171
Előszó Lajos király történetéhez173
Lajos király megkoronázása, élete és hadjáratai174
Lajos király első hadjárata a szászok ellen175
Sándor havasalföldi vajda hűségre térése175
Erzsébet királynénak, Lajos király anyjának zarándokútja, és a római kúriában és Apuliában viselt dolgai175
Lajos király segítsége Lengyelország királyának179
A tatárok elleni hadjárat179
A horvátok elleni hadjárat180
A velenceiek elleni hadjárat Dalmáciában180
Lajos király testvérének, András királynak a halála182
Lajos király hadjárata Nápoly ellen182
Johanna királynőnek és férjének, Lajosnak menekülése183
Lajos király visszatérése Magyarországra184
István vajda ütközete és győzelme184
Verner vezér foglyul ejtése184
István vajda ütközete Nápoly környékén Johanna flérjének, Lajosnak hadinépével184
Johanna királynőnek és férjének visszatérése185
Lajos király második bevonulása Apuliába185
A zsoldosok árulása186
Canosa várának bevétele187
Tarantói Lajos zsoldosainak foglyul ejtése187
Salerno elfoglalása, és Aversa városának ostrtoma187
A király megsebesülése Aversa városa mellett, és Aversa elfoglalása188
Lajos király megtiszteltetése Róma városában189
Lajos király visszatérése Magyarországra189
Szicília királyságáról való lemondás a pápa úr javára190
A velenceiekhez küldött követség Dalmácia visszaadása tárgyában191
A király hadjárata a velenceiek ellen191
Castelfranco várának ostroma192
A litvánok elleni hadjárat193
Hadjárat Oroszországba194
A pápa úr megsegítése három hadjáratban194
Ausztria hercegének hadal való megsegítése194
A boszniai részek ellen vezetett hadjárat, és a király úr kettős pecsétjének elvesztése195
A király bulgáriai hadjárata195
A király hadjárata Károly császár ellen195
A Morvaország elleni hadjárat196
Hogyan választották és koronázták meg Lajos királyt Lengyelország királyává196
A király hadjárata Havasalföld ellen196
Lajos király különféle hadjáratai, jámborsága és egyéb erényei198
Az uralkodása alatt történt eseményekről198
A zsidók kiűzése198
A remeték szerzetesrendje, és az első remete, Szent Pál testének elhozatala199
Kolostor alapítása Nosztrán199
Kolostor alapítása Lövöldön199
Két kápolna alapítása199
A kunok megtérítése200
A patarénusok megtérítése Boszniában200
Némely szlávok megkeresztelése200
Moldva, amely előbb néptelen volt, hogyan kapott új lakosságot200
Pestisjárvány, éhínség és földrengés201
Az udvarnokok és más szolgáltatásokra kötelezett népek mentesítése201
Lajos király feleségeiről és gyermekeiről201
Lajos király békés és csendes napjai202
Lajos király elmélkedő életéről203
Lajos király halála és eltemetése203
Thuróczy János magiszter előszava a "Kis" melléknevű Károly király szerencsétlen esetének elbeszélése és Magyarország királynőinek gyászos története elé, a Királyi Kúria bírájának első jegyzőjéhez, nagyságos Haserhag magiszter úrhoz204
Mária királynő megkoronázása és az ezt követő gyűlölség205
Kis Károly királlyá választása és a hozzá küldött követség207
Károly király hitvesének siralma és panasza, amikor a király Magyarországra indul211
Károly király megérkezik Zágrábba212
Zsigmond őrgróf házassága, és Károly király bevonulása Buda városába214
Károly király bevonulása Buda várába, és a királynők gyáza215
Károly király megkoronázása219
Kis Károly halála és pusztulása221
Előszó Zsigmond király és császár történetéhez és az ő egyéb viselt dolgaihoz225
Horváti János bosszút áll a királynőkön és a nádirispánon225
Zsigmond őrgróf visszatérése Budára, és a királynő kiszabadítása227
Zsigmond király megkoronázása228
Horváti János bán megbüntetése229
Zsigmond király Moldva elleni hadjárata231
Zsigmond király havasalföldi hadjárata, és Mária királyné halála232
Harminckét vitéz kivégzése233
Zsigmond király szerencsétlen hadjárata Nagy-Nikápoly vára alatt235
A Zsigmond király elleni összeesküvés, és Zsigmond elfogatása237
Zsigmond király kiszabadítása239
Zsigmond király Magyarországra való visszatérése241
Zsigmond király megbünteti István vajdát és a többi hűtlent242
Zsigmond megválasztása római királlyá, és Galambóc várának sikertelen ostroma244
A husziták eredete244
Zsigmond királynak a husziták ellen viselt háborúi, és Husz János megégetése245
A magyarok hadjárata Bosznia vidékén246
Losonczi István bán havasalföldi hadjárata248
Péterfia Miklós két ütközete249
Zsigmond királyt cseh királlyá koronázzák251
Kik látogatták Zsigmond király udvarát, és hogyan adta át neki a despota Nándorfehérvár várát252
A Blaskó által okozott pusztítások252
Parasztkirályok az országban253
Hogyan koronázták Zsigmond királyt előbb római királlyá, végül római császárrá254
Zsigmond király halála255
Albert király megkoronázása, és a Buda városában történt fosztogatás256
Albert király hadjárata a husziták ellen258
Albert király tüdőrévi hadjárata és halála259
Ulászló király behozatala, és a közte meg Erzsébet királyné között törétnt események260
A gyermek László születése, megkoronázása, és a korona elvitele261
Az új királyhoz csatlakozott urak, és az ő érdekében tartott budai országgyűlés262
Ulászló király megkoronázása, és az ezután következő belviszályok264
A bárók összecsapása a széki monostornál265
Az esztergomi várból végrehajtott portyázások, és a vár ostroma266
Mit műveltek az idegen népek az országban?266
Nándorfehérvár ostroma268
János vajda úr Nándorfehérvár körül vívott csatája270
Hunyadi János vajda úr erdélyi hadjárata és ütközete271
János vajda úr ütközete, amelyet a Vaskapunál vívott273
Erzsébet királyné halála275
János vajda úr megtorolja a törökökön a sérelmeket. Hat szerencsés ütközete275
Fegyverszünet Ulászló király és a török császár között, Rácország helyreállítása278
Ulászló király hadjárata és pusztulása Rumélia területén, Vőárna város környékén, közel a tengerparthoz278
János vajda úr fogsága282
János vajda úrnak kormányzóvá választása, és Drakul vajdával szembeni bosszúja282
A korona visszakövetelése, és a korona miatti bosszú283
A kormány úrnak a Rigómezőn vívott ütközete284
A háborúban elesett főurak, továbbá a kormányzó úr a despota hatalmában, és a despota megbüntetése287
A kormányzó úr csatái az ország határain belül288
A magukat "testvéreknek" nevező csehek, akik Magyarországot pusztítgatták290
A kormányzó úr csatája Rácföldön, Krusevác vára mellett290
László király hazahozatala, és a kormányzó úr örökös gróffá való megválasztása292
Capistranói János barát Magyarországra érkezése293
László király Magyarországra jövetele294
A törökök császára beveszi KOnstantinápoly városát295
A törökök csázára Nándorfehérvárt ostromolja296
Hunyadi János besztercei gróf úr halála301
Capistranói János barát halála303
László király visszatérésa Magyarországra, és Cillei gróf lefejezése Nándorfehérvár várában303
László király megbocsátja László grófnak Ulrik gróf megöletését306
László király bosszút áll László és Mátyás grófokon307
László gróf kivégzésének megbosszulása, és az ország belső háborúi311
A többi fogoly és László király halála311
Mátyás gróf úr királlyá választása313
Hogyan szabadult meg a fogságból Mátyás király úr, és hogyan hozták vissza Magyarországba315
Rövid áttekintés Mátyás király úr néhány hadjáratáról317
Mátyás király úr szerencsés megkoronázása és egynémely hadjárata319
Némely magyar úr hűtlen árulása Mátyás király úr ellen, és a király úr néhány győzelme321
Jegyzetek (Összeállította Horváth János és Boronkai Iván, szaklektorálta Engel Pál)327
Thuróczy János és Krónikája (Írta Engel Pál)407
A Thúróczy-krónika kiadásai (Írta Soltész Zoltánné)421
Jegyzetek a tanulmányhoz441
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyarok krónikája I-II. A magyarok krónikája I-II. A magyarok krónikája I-II. A magyarok krónikája I-II. A magyarok krónikája I-II. A magyarok krónikája I-II. A magyarok krónikája I-II. A magyarok krónikája I-II.

A védődoboz kissé kopott.

Eredeti védődobozban.

Állapot:
15.000 ,-Ft
75 pont kapható
Kosárba