A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az inség és a harc fia

Kis Ferenc költői világa

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Előszó

1987 decemberében adózott az ország a kerek fél évszázaddal azelőtt elhunyt József Attila emlékének. Újabban pedig már költőbarátja, Kis Ferenc verseit is idézi. Születésének 80., költővé... Tovább

Tartalom

Tidrenczel Sándor: „Az ínség és a harc fia"
(Kis Ferenc költői világa) 5
ÍRÁSOK KIS FERENCTŐL - KIS FERENCRŐL 33
Tidrenczel Sándor: Szerkesztői megjegyzések 35
I.
KIS FERENC - BREVIÁRIUM 37
1. KÖLTÖI MŰVEI 39
1. Az első ének 41
2. Emigránsok 41
3. Emlékezet 42
4. Fogházban 43
5. Bevezető 44
6. Így vagyunk együtt 44
7. A munkaközvetítőben 46
8. Munkanélküliek kórusa 46
9. Hideg szobában 47
10. Egy darab út után 48
11. Megvesztegető csillogások 49
12. Fogházban I-III. 50
13. Mártírjaink emlékére 51
14. Dal 52
15. Anyám levele I-II. 53
16. A bécsi munkásasszonyokhoz 55
17. Otthon 56
18. Kórházi ágyon 57
19. Búcsúszavak 58
20. Csendes diadallal 58
21. Vágyódás 59
22. Siratás 60
23. Egyedül 61
24. Fegyvertelen 61
25. Ezer ördög 62
26. Dongó darázs 63
27. Munka és szerelem 64
28. Napfényfoltok (1-7.) 65
29. Fejfámra 67
30. József Attila halálakor 67
31. Márciushoz 68
32. Úton-útfélen (I-V.) 69
33. Május 70
34. Esti könyörgés 71
35. Mit is tehetne? 72
36. Szelid húrokon (I-IX.) 73
37. Háború 75
38. Rendületlenül 75
39. Újra otthon (1-12.) 76
40. Hajnali ének 79
41. Életrajzomból 80
42. Édesapámról 80
43. Árvák 82
44. Csendes diadallal 82
45. Testvéreimnek 83
46. Az obsitos költő 84
47. Számadás (1-12.) 84
48. Előhang 87
49. József Attilához 87
50. Ötvenedik születésnapomra 88
51. Fiatal munkásköltők emlékkönyvébe 89
52. Elvtársaimhoz 89
2. PRÓZAI ALKOTÁSAI 91
1. Inasévek 93
2. Úton-útfélen (I-III.) 94
3. Találkozások József Attilával 97
LEVELESTÁR 103
1. Kis Ferenc 1929. november 5-i keltezésű (a val olás körülményei, tapasztalatai
és a hazai közállapotok tárgyába írt) levele családjához 105
2. Kis Ferenc 1929 végéről származó (a Szociáldemokrata Párt hazai viszonyai tárgyában írt) keltezetlen levele Lengyel Lajoshoz 107
3. Kis Ferenc 1929 végéről származó (öccse letartóztatása tárgyában írt) keltezetlen levele ismeretlenhez 108
4. Kassák Lajos 1930. november 10-i keltezésű (Kis Ferenc "Önéletrajzrész"-e
tárgyában írt) levele Kis Ferenchez 110
5. Kassák Lajos 1932-ből származó (írásra serkentő) keltezetlen levele Kis Ferenchez
6. A Magyar Telefonhírmondó és Rádió Részvénytársaság Igazgatóságának 1938. áp-.
rilis 8-i keltezésű (Kis Ferenc hozzájuk küldött versei fogadtatásának tárgyában írt) levele Kis Ferenchez 114
7. Kis Ferenc 1938. november 1-jei keltezésű (családi ügyben írt) levelezőlapja első feleségéhez 114
8. Kis Ferenc 1940. április 1-jei keltezésű (családi ügyben írt) levelezőlapja első
feleségéhez 115
9. Kis Ferenc 1940. augusztus 30-i keltezésű (családi ügyben írt) levelezőlapja
első feleségéhez 117
10. Kis Ferenc 1942. július 1-jei (családi ügyben írt) levele első feleségéhez 117
11. Kis Ferenc 1942. szeptember 19-i keltezésű (családi ügyben írt) levele első
feleségéhez 118
12. Kondor Istvánné 1950. október 7-i keltezésű (könyvismertető előadás megtartására fölkérő) levele Kis Ferenchez 121
13. Sallai István 1951. június 19-i keltezésű (könyvismertető előadás megtartására
fölkérő) levele Kis Ferenchez 121
14. Tóth László 1953. június 30-i keltezésű (Kis Ferenc költészetének fogadtatása
tárgyában írt) levele Kis Ferenchez 123
15. Gellért Oszkár 1953-ból származó (a „Csendes diadallal" fogadtatása tárgyában írt) keltezetlen levele Kis Ferenchez 124
16. Füst Milán 1954. június 19-i keltezésű
(a „Csendes diadallal" fogadtatása tárgyában írt) keltezetlen levele Kis Ferenchez 125
17. Jankovich Ferenc 1955-ből származó (a „Csendes diadallal" fogadtatása tárgyában írt) keltezetlen nyílt levél Kis Ferenchez 126
18. Kádár János 1958. február 17-i keltezésű
(Kis Ferenc 50. születésnapjára írt felköszöntő) levele Kis Ferenchez 128
19. Szakali Józsefné 1958. április 31-i keltezésű (Kádár János megbízásából
írt) levele Kis Ferenchez 129
20. Illyés Gyula 1960. szeptember 16-i keltezésű (Kis Ferenc „Ami megőriz" című
könyve megjelenése kapcsán írt) levele Kis Ferenchez 129
21. Vaád Ferenc 1961. április 1-jei (Kis Ferenc kitüntetése alkalmából írt) levele Kis Ferenchez 131
22. Terescsényi György 1961. április 12-i keltezésű (Kis Ferenc kitüntetése alkalmából írt) levele Kis Ferenchez 132
23. Halasi Andor 1961. április 25-i keltezésű (Kis Ferenc „Ami megőriz" című kötete
tiszteletpéldányát megköszönő) levele Kis Ferenchez 132
24. Szabó István 1961. június 14-i keltezésű (Kis Ferenc kitüntetéséhez gratuláló) levele Kis Ferenchez 134
25. Vadász György és Sármány László 1961 augusztus 1-jei keltezésű (Kis Ferenc
nívódíja tárgyában írt) levele Kis Ferenchez 134
26. Kis Ferencné Kiss Anna 1962. április 5-i keltezésű (a költő szovjetunióbeli kiküldetése tárgyában írt) levelezőlapja Kis Ferenchez 136
27. Kis Ferencné Kiss Anna 1962. április 6-i keltezésű (a költő egészsége tárgyában
írt) levelezőlapja Kis Ferenchez 136
28. Kis Ferencné Kiss Anna 1962. április 8-i keltezésű (a költő egészsége tárgyában
írt) levelezőlapja Kis Ferenchez 136
29. Tamkó Sirató Károly 1962. december 4-i keltezésű (Kis Ferenc József Attila verse tárgyában írt) levelezőlapja Kis Ferenchez 138
30. Terescsényi György 1962-ből /?/ származó (Kis Ferenc Babits-Kosztolányi-Juhász
levelezése tárgyában elhangzott rádióírása kapcsán írt) keltezetlen levele Kis
Ferenchez 139
31. Váci Mihály 1961-63 tájáról származó (versírásra szólító) keltezetlen levele
Kis Ferenchez 139
III.
KIS FERENC KOSZORÚJA 143
1. Kassák Lajos: Előszó 146
2. Nyigri Imre: Költő a szedőszekrény előtt 147
3. (N J.) /Nádass József/: Kis Ferenc verseskönyve (..így vagyunk együtt" -
Kassák Lajos előszavával. - A „Munka" kiadása) 148
Fenyő László: így vagyunk együtt (Kis Ferenc versei) 149
Németh Andor: így vagyunk együtt (Kis Ferenc versei) 150
(- t.) /Bálint György/: Kis Ferenc: így vagyunk együtt 151
Fejtő Ferenc: Bevezetés 151
Szerb Antal: Korunk (Tizenkét fiatal költő) 152
(sz.á.) /Szakasits Árpád/: „Fegyvertelen" 154
Forgács Antal: Kis Ferenc: Fegyvertelen 155
(- rma-) /Rónai Mihály András/: Kis Ferenc: Fegyvertelen (Versek) 155
Góra Lajos /Faragó László/: A vers fegyverével 156
Kelemen János: Verskötetekről 156
Újvári László: Költők és versek 157
Radnóti Miklós: Fegyvertelen (Kis Ferenc versei) 158
Vészi Endre: A legifjabb magyar költészet 159
Szélpál Árpád: Kis antológia munkásköltők verseiből 159
Hegedűs Géza: Négy verseskönyv 161
Lányi Sarolta: Csendes diadallal (Kis Ferenc válogatott versei 1931-1951) 162
F. J. /Földeák János/: Csendes diadallal 163
Kónya Lajos: Csendes diadallal (Gondolatok Kis Ferenc válogatott verseinek
olvasása közben) 164
Simon István: Kis Ferenc: „Csendes diadallal" 168
Somlyó György: Jegyzetek Kis Ferenc verseskönyvéhez (Csendes diadallal;
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1953) 171
Mátyás Ferenc: Kis Ferenc: Csendes diadallal 174
Diószegi András: „Csendes diadallal" (Kis Ferenc verseskönyve) 175
Aláírás nélkül: Pillanatfelvétel az ötvenéves Kis Ferencről 176
Aláírás nélkül: Kis Ferenc és Vaád Ferenc kitüntetése 177
Benjámin László: A proletárköltő világa 178
Darvas József: Szeretet és hűség 186
Ungvári Tamás: Ami megőriz (Kis Ferenc verseskötete) 187
Reményi Béla: Kis Ferenc: Ami megőriz 189
Erdős László: Kis Ferenc költeményei: Ami megőriz 189
Si. /Simon István?/: Kis Ferenc: Ami megőriz 191
Kalász Márton: Hidd el, megőriz 191
Simon István: Ami megőriz (Kis Ferenc versei 192
Horváth Zsigmond: Kis Ferenc: Ami megőriz 195
Földeák János: Kis Ferencről és költészetéről 195
Vértesy Miklós: Kis Ferenc: Ami megőriz (Versek 1931-1958) 200
Aláírás nélkül: Átadták az 1961. évi irodalmi és művészeti díjakat 201
Mátyás Ferenc: Kis Ferenc 201
Bihari Sándor: Számadó levél (1-3.) 202
Móricz Virág: Beszélgetés a könyvnapon 206
Bihari Sándor: Az emberfia dalol 209
d.t. /Dersi Tamás/: A költő halálára 211
/Az MSZMP Budapesti Bizottsága és a Magyar írók Szövetsége/: Meghalt Kis Ferenc
költő 212
Barabás Tibor: Meghalt Kis Ferenc költő 213
Szombathelyi Ervin: Meghalt Kis Ferenc költő 214
Ungvári Tamás: Búcsú Kis Ferenctől 215
Darvas József: Búcsúzó szavak 216
Aláírás nélkül: Eltemették Kis Ferencet 218
Földeák János: Emlékezés Kis Ferencre 219
Mátyás Ferenc: A költő halála 221
Vasvári István: Kis Ferencnek 223
Csanády János: Búcsú Kis Ferenctől 224
Kiss Sándor: Tíz dongafából már csak kettő 225
... (Kis Ferenc meg nem ért 56. születésnapjára)
Andrássy Lajos: Kis Ferenc sírjánál 226
D.E. /Dér Endre/: Kis Ferenc (1908-1964) 227
Kalász Márton: Kis Ferenc emlékére 228
Bihari Sándor: Kis Ferenc (1908-1964) 229
Nagy László: A fekete költő (Kis Ferenc 231 halálára)
Mátyás Ferenc: Kis Ferenc utolsó versei 233
Somlyó György: Egypercnyi némaság (Kis Ferenc emlékezetére) 234
Kónya Lajos: /Sírkőavatásra/ 235
Várkonyi Nagy Béla: Sírkőavatás a Farkas réten (Kis Ferenc emlékének) 237
Kónya Lajos: A költő hűsége 237
Pomogáts Béla: Munka után. Kis Ferenc gyűj teményes kötetéről 242
Simon István: Kis Ferenc hagyatéka 244
Szabolcsi Gábor: írói arcképek - Kis Ferenc 245
Fenyő István: Munka után. Kis Ferenc össze gyűjtött verseiről 248
Pomogáts Béla: Kis Ferenc: Munka után 250
Györe Imre: Munka után (Kis Ferenc összegyűjtött versei) 255
Paku Imre: Kis Ferenc: Munka után 257
Szabolcsi Miklós: A magyar irodalom a XX. században 258
Bihari Sándor: Töretlen szekfű 258
Aláírás nélkül: Kis Ferenc (1908-1964) 260
Illés László: Kis Ferenc 261
Pomogáts Béla: Kis Ferenc (1908-1964) 262
M. Pásztor József: Kis Ferenc proletárköltő portréja az ellenforradalmi bíróság aktáiban 264
Margócsy József: Kis Ferenc 267
Pomogáts Béla: Kis Ferenc költészete 268
Takács Péter: A proletárok költője volt 277
Rónai Mihály András: „Holta után szeretettel emlegetik az emberek" 278
Garai Gábor: Megőrző emlékezet 281
Benjámin László: Kis Ferenc négy verse 282
Juhász Ferenc: Az emberség csöndes harangja 286
Erdélyi K. Mihály: Munka és szerelem. Kis Ferenc verseskötetéről 286
87. Alföldy Jenő: Föllebbező és ajánló sorok 288
(Két verseskönyv margójára)
Aláírás és cím nélkül: /A Kis Ferenc tér és emléktábla avatása/ 289
Király Katalin: Kis Ferenc: Munka után 289
Bozóky Éva: Költők, hazai tájakon 291
Pomogáts Béla: A szocialista költészet harmincas években indult nemzedéke 293
Farkas László: A hét költője. Kis Ferenc 293
K.D.: „Megemlékezések rólam" 294
(m-ó):Cím nélkül /Kis Ferenc 75. születésnapjára 295
Aláírás nélkül: Koszorúzás 295
Borbély Sándor: Egy munkásköltő emléke 296
Nagy István Attila: Kis Ferenc 297
K.O.: 75 éve született Kis Ferenc 298
Juhász Ferenc: Fekete fény, nehéz sugárzás 298
Kiss Sándor: Költősors - munkások között 300
/Munkaközösség/: Kis Ferenc (1908-1964) 303
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az inség és a harc fia Az inség és a harc fia Az inség és a harc fia

A gerinc enyhén töredezett, a borító foltos.

Állapot:
2.540 ,-Ft
13 pont kapható
Kosárba