A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Német nyelvkönyv I-II.

I.: Tanfolyamok és magántanulók számára/II.: Haladó nyelvtanfolyamok és magántanulók számára

Szerző
Szerkesztő
Grafikus
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 666 oldal
Sorozatcím: Tanuljunk nyelveket!
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  Német 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Tankönyvi számuk: 5681/I-II. Fekete-fehér illusztrációkkal.

Tartalom

I. kötet
I. lecke7
A névelő
A határozott névelő
A határozatlan névelő
Az ige jelen idejű, E. sz. 3. személye
2. lecke23
A főnevek többes száma (T. sz.)
Az ige jelen idejű T. sz. 3. személye
A dieser, diese, dieses/diese mutató névmás
A tőszámnevek 1-12.
A névszói állítmány
Az alany és állítmány egyeztetése
3. lecke39
A mondat tárgya
A tárgyeset
A tagadó határozatlan névelő (kein, keine, kein)
4. lecke49
A főmondati szórend
A tagadás
Szókapcsolatok
A tőszámnevek 13-tól
5. lecke
A melléknév mint jelző63
A melléknév névelőkiegészítő (vegyes) ragozása az alany- és tárgyesetben
A kicsinyítőképző
Az ige jelen idejű T. sz. 1. személye
6. lecke79
A jelen idő képzése
A személyes névmás alany- és tárgyesete
A sein=lenni ige jelen ideje
Elöjárószók (tárgyesettel)
A többes szám nélküli főnevek
A mellérendelő kötőszók
7. lecke95
A hangsúlyos (elváló) igekötők
A felszólító mód
A birtokos névmások
8. lecke109
A haben ige jelen ideje
A "nekem nincs" kifejezés
A sorszámnevek
A keltezés
9. lecke119
A "haben" és "sein" igék I. múlt ideje
A "fahren" ige vonzatai
Az időhatározó kifejezése tárgyesettel
10. lecke139
A részeshatározó eset
Elöljárószók részes esettel
A melléknév névelőkísérő (gyenge) ragozása
11. lecke143
Az I. múlt (elbeszélő múlt) idő
Elöljárószók részeshatározó esettel
Elöljárószók két esettel
Az elöljárószókkal kapcsolat kérdőnévmás
A személyes névmás részes esete
12. lecke160
A jövő idő
A módbeli segédigék
13. lecke171
A módbeli segédigék I. múltja
14. lecke181
A melléknév névelőpótló (erős) ragozása
A melléknévből képzett főnevek
Az általános alany
A mellékmondati szórend
15. lecke195
A birtokos eset
A birtokviszony szórendje
Elöjárószók birtokos esettel
16. lecke211
A múlt idejű melléknévi igenév
A II. (befejezett) múlt idő
A melléknevek fokozása
Az összehasonlítás kötőszavai
17. lecke226
A III. múlt (régmúlt) idő
A visszaható névmás
A visszaható igék
18. lecke241
Névmások
A gyenge ragozású főnvevek
A szorzószámok
19. lecke254
A szenvedő igeragozás
Az állapothatározó
A határozóval kifejezett jelző
A városnevekből képzett melléknevek
20. lecke269
A feltételes mód
A főnév és számnév285
A melléknév288
Névmások és elöljárószók290
Az igeragozás292
Hangtani összefoglalás302
Nyelvtani összefoglalás307
Betűrendes szótár337
II. kötet
Bevezető
A benne tárgyalt nyelvtani anyag9
Az igével kapcsolatos ismeretek10
Főnév, névelő, viszonyszó12
Névmások, melléknév14
Egyszerű és összetett mondatok16
A mondat típusai32
A mondat alanyának és állítmányának néhány sajátossága48
Az alany és állítmány kapcsolata a cselekvés irányulása szempontjából64
Bővítmények a mondatban és szórendjük81
A mondat egyszerűsítése névmásokkal95
Mellérendeléses összetételű mondatok96
A főnévi igenév a mondatban112
Alárendeléses összetételű mondatok125
Alanyi mellékmondat138
A tárgyi mellékmondat és a függő beszéd151
A feltételes mellékmondat és a jelzői mellékmondat166
Az időhatározó mellékmondat179
Az okhatározó és a célhatározó mellékmondat192
A módhatározó, a megengedő és a következményes mellékmondat203
Melléknévi igenevek és melléknévi igeneves szerkezetek215
A szóalkotás229
Többjelentésű szavak242
Állandó szókapcsolatok és kifejezések253
A levélírás stilisztikája263
A helyesírás néhány kérdése272
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Német nyelvkönyv I-II. Német nyelvkönyv I-II. Német nyelvkönyv I-II. Német nyelvkönyv I-II. Német nyelvkönyv I-II. Német nyelvkönyv I-II. Német nyelvkönyv I-II.

A borítók enyhén elszíneződtek, foltosak és kopottak. A lapélek foltosak.

Állapot:
1.240 ,-Ft
11 pont kapható
Kosárba