A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Német nyelvtan

A Budapesti Pedagógusok Központi Kultúrotthona "Arany János" Nyelviskolájának hallgatói részére/Jegyzet/Kézirat gyanánt

Szerző
Lektor

Kiadó: Budapesti Pedagógusok Központi Kulturotthona
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 103 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  Német 
Méret: 14 cm x 10 cm
ISBN:
Megjegyzés: Kézirat gyanánt.

Tartalom

Hangtan
A német ÁBC3
A német nyelv hangrendszere4
A német írásmód és kiejtés4
Az egyszerű magánhangzók5
Az összetett magánhangzók7
A mássalhangzók kiejtése7
A mássalhangzók magyartól eltérő kiejtése7
Néhány magyar hangnak megfelelő német hang (mássalhangzók)9
Néhány magyar hangnak megfelelő német hang (magánhangzók)10
A hangsúly. A szóhangsúly11
A mondathangsúly12
A német helyesírás főbb szabályai - a nagy kezdőbetű13
A szavak elválasztása14
Szótan
A szófajok15
A névelő (határozott és határozatlan)16
A határozott névelő összevonása elöljárószóval16
A tagadó határozatlan névelő16
A határozott névelő ragozása17
A határozatlan névelő ragozása17
A tagadó határozatlan névelő ragozása17
A névelő használata18
A főnév. A főnév neme18
A főnév természetes neme19
A főnév nyelvtani neme19
A névelő jelentés-hordozó szerepe20
A főnév száma21
A főnév többes számának képzése21
A főnév szótári alakja22
Csak egyes számban használt főnevek22
Csak többes számban használt főnevek23
A főnév esetei23
A főnév ragozása24
A főnév erős ragozása24
A főnév gyenge ragozása25
A főnév vegyes ragozása26
A főnév ragozása határozott névelővel26
A főnév ragozása határozatlan névelővel27
A személynevek ragozása27
A melléknév. A melléknevek fajtái28
A melléknév ragozása29
A melléknév névelőpótló (erős) ragozása29
A melléknév névelőkísérő (gyenge) ragozása30
A melléknév névelőkiegészítő ragozása31
A főnévvé vált melléknevek ragozása32
A melléknév mint az állítmány névszói része32
A melléknév mint módhatározószó33
A melléknév fokozása. Alapfok33
A melléknév középfoka33
A melléknév felsőfoka34
Az Umlaut a melléknév fokozásában35
A határozószók fokozása35
A számnév. A tőszámnév36
A sorszámnév37
A törtszámnév38
Az osztószámnév38
A szorzószámnév39
Az ismétlő számnév39
A gyűjtő számnév39
A keltezés40
Az életkor kifejezése41
Az idő kifejezése41
A névmás fajai42
A személyes névmás42
A visszaható névmás43
A kölcsönös névmás43
A birtokos névmás43
A mutató névmás43
A kérdő névmás45
A vonatkozó névmás46
A határozott névmás47
Az elöljárószó48
Részes esettel járó elöljárószók49
Birtokos esettel járó elöljárószók50
Két esettel járó elöljárószók49
Birtokos esettel járó elöljárószók50
Két esettel járó elöljárószók50
Az elöljárószók összevonása a határozott névelőkkel51
Az ige. Az igék felosztása51
Az igék ragozása52
Az ige három főalakja53
Gyenge igék53
Erős igék53
A segédigék54
A segédigék ragozása (időbeli)55
A módbeli segédigék ragozása58
A kijelentő mód jelen ideje64
A kijelentő mód jövő ideje64
A múlt idők képzése. A gyenge igék múlt ideje65
Az erős igék múlt ideje65
A kijelentő mód II. múlt idejének képzése66
A múlt idők használata67
A múlt idejű melléknévi igenév68
A múlt idejű melléknévi igenév használata68
A kötőmód69
A kötőmód alakjai69
A kötőmód elbeszélő múlt ideje69
A kötőmód befejezett múlt ideje69
A kötőmód régmúlt ideje70
A kötőmód jövő ideje70
A kötőmód használata70
A kötőmód ragozási táblázata71
A felszólító mód72
A felszólító mód körülírása72
A felszólító mód összefoglalása73
A szenvedő igeragozás74
A visszaható igék felszólító módja75
A felszólító mód összefoglalása75
A tagadó felszólítás - a tiltás76
A visszaható ige76
A visszaható névmás helye a mondatban78
Az igekötős igék ragozása78
A legfontosabb tőhangváltó igék79
A kötőszók81
A leggyakrabban használt határozószók83
A legfontosabb névmási határozószók84
A névmási határozók használata84
Az indulatszó84
Mondattan (Fontosabb fejezetei)
Az általános alany - man86
Es gibt ragozása86
Az "es" névmás mint alany87
A tagadás kifejezése88
A főnévi igeneves szerkezetek89
A melléknévi igeneves szerkezet90
A függő beszéd90
Az egyenes beszéd átalakítása függő beszéddé90
A szórend91
A főmondati egyenes szórend92
A főmondati fordított szórend93
A mondatrészek helye a szórendben94
A mellékmondati szórend95
A kérdőmondat szórendje95
A felszólító mondat szórendje97
Az igekötő helye a mondatban97
A kötőszók alkalmazásakor használandó szórend98
A szóképzés99
A szóösszetétel útján képzett szavak99

Timár József

Timár József műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Timár József könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Német nyelvtan Német nyelvtan

A borító enyhén foltos.

Állapot:
940 Ft
470 ,-Ft 50
2 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Német nyelvtan Német nyelvtan Német nyelvtan

A borító kissé elszíneződött, foltos.

Állapot:
940 Ft
650 ,-Ft 30
3 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Német nyelvtan Német nyelvtan

Könyvtári könyv volt. A borító enyhén foltos, tulajdonosi bejegyzés található rajta.

Állapot: Közepes
940 Ft
750 ,-Ft 20
4 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Német nyelvtan Német nyelvtan Német nyelvtan

A borító kissé foltos.

Állapot:
940 ,-Ft
5 pont kapható
Kosárba