A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar társadalomföldrajzi kutatás gondolatvilága

Tartalom

Krajkó Gyula: Előszó13
Elméleti kérdések17
Enyedi György: A városok társadalmi fenntarthatósága19
Nemes Nagy József: Szigetek a társadalmi térben27
Berényi István: A szociálgeográfia társadalomtudományi kapcsolódásai37
Abonyiné Palotás Jolán: Gondolatok a külföldi működőtőkének a magyar gazdaságra gyakorolt innovatív hatásáról53
Dövényi Zoltán: Munkanélküliség szocialista módra63
Bora Gyula: Néhány megjegyzés a természeti erőforrások gazdaságtanának elméletéhez77
Keveiné Bárány Ilona: tájszerkezeti vizsgálatok a tájökológiában85
Mezősi Gábor - Volker Albrecht - Bódis Katalin: A környezeti veszélyek térképezése a Velencei-tó északi részén95
Történeti földrajz107
Hajdú Zoltán: Czirbusz Géza - A magyar társadalomföldrajz "temetetlen" megalapítója109
Frisnyák Sándor: A magyar bányaipar történeti földrajzi vázlata121
Beluszky Pál: Az alföldi mezőváros-állomány és -hierarchia a hódoltság korában135
Régió147
Tóth József - Golobics Pál: A nemzetközi regionális együttműködés egyes elméleti kérdései149
Rechnitzer János: Ó régió, hol vagy te régió163
Bartke István: A terület- és településfejlesztési politika céljainak változékonysága175
Perczel György: A terület- és településfejlesztés és a fenntartható fejlődés185
Süli-Zakar István: A Kárpátok Eurorégió szerepe az átalakuló Közép-Európa határon átnyúló kapcsolataiban193
Nagy Gábor: Oldódtak-e az öröklött területi különbségek a rendszerváltás évtizedében?211
Települési kutatások227
Csatári Bálint: Újabb kísérletek az 1990-es évek magyar városfejlődési folyamatainak áttekintő értelmezésére229
Bajmócy Péter: A szuburbanizációt kiváltó okok a vidéki Magyarországon247
Timár Judit: Gondolatok a városi építetrt környezet társadalomföldrajzi kutatásának magyarországi helyzetéről és lehetőségeirtől257
Rudl József: Településközi kapcsolatok és az új kisváros269
Becsei József: Makó társadalma az ezredfordulón279
Duró Annamária: A tanyaelv szerepe a szegedi tanyaközségek településfejlődésében293
Regionális kutatások305
Erdősi Ferenc: Néhány gondolat az európai közlekedési tér, a közlekedési nagyszerkezet és az elérhetőség alakulásáról307
Bank Klára: Fosszilis energiaforrások változó szerepekben az ezredforduló energiagazdaságában (különös tekintettel Európa energiaproblémáira)317
Nagy Erika: Az üzleti szolgáltatások jelenlegi és lehetséges szerepe egy periférikus térség gazdasági fejlődésében 333
Kovács Csaba: Vállalkozások Magyarországon a román és jugoszláv határ mellett345
Szónokyné Ancsin Gabriella: A jugoszláv vállalkozások térbeli diffúziója355
Mészáros Rezső műveinek bibliográfiája367
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem