A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón

Tartalom

Horváth Gyula - Rechnitzer János: Új tudományterület születése. A regionális tudomány két évtizede9
Regionalizáció Kelet-Közép-Európában és Magyarországon
Illés Iván: Az Európai unió keleti kibővítése és a regionális politika reformja21
Hajdú Zoltán: Magyarország geopolitikai helyzetének átalakulása a rendszerváltás időszakában40
Horváth Gyula: Decentralizáció és a régiók - kelet-közép-európai nézőpontból60
Pálné Kovács Ilona: Régiók Magyarországa: utópia vagy ultimátum?73
Csefkó Ferenc: A központi és a regionális területfejlesztési szervek szerepe a régióépítésben93
Változási irányok a településhálózatban
Beluszky Pál: Adalékok a városhálózat 1990 utáni átalakulásához115
Lengyel Imre - Rechnitzer János: A városok versenyképességéről130
Timár Judit - Váradi Monika Mária: A szuburbanizáció egyenlőtlen fejlődése az 1990-es évek Magyarországán153
Duró Annamária: Az alföldi tanyaközségek történeti útja176
Csatári Bálint: A magyarországi kistérségek vidékiség-kritériumai193
Szörényiné Kukorelli Irén: A kistérségi szerveződések életképessége, a térségmenedzserek szerepe218
A területi szerkezet tradicionális és új alkotóelemei
Hrubi László: A gazdasági térszerkezet változásai Magyarországon237
Barta Györgyi: A külföldi működő tőke szerepe a magyar ipar duális struktúrájának és regionális differenciálódásának kialakulásában265
Kovács Katalin - Bihari Zsuzsanna: Változó agrárgazdaság a térben282
Erdősi Ferenc: Magyarország az európai közlekedési térben298
Nagy Gábor: Az információs ágazatok területisége - oldja-e a kínálati piac az öröklött területi egyenlőtlenségeket?315
Kraftné Somogyi Gabriella: A turizmus területi jellemzői a kilencvenes években335
Nagy Erika: Globális stratégiák és lokális válaszok a kiskereskedelemben354
Gál Zoltán: A regionalizmus kihívásai: a magyarországi bankszektor fejlődése és területi struktúrája374
Fodor István: A piacgazdaság kiépülésének hatása a környezetvédelemre397
Nagy Imre: A dél-alföldi határrégió környezeti problémái és a környezetvédelmi együttműködés lehetőségei411
A társadalom térbeli tagozódásának egyes dimenziói
Kovács Teréz: Migrációs folyamatok Magyarországon a rendszerváltozás után431
Nárai Márta: Nonprofit szervezetek a kilencvenes évek Magyarországán443
Szoboszlai Zsolt - Péter Judit: Civilek a regionális pályán466
Mezei István: A fiatalok képzettségének területi jellemzői489
Baranyi Béla: Gondolatok a paraszti polgárosodás sajátosságairól és lehetséges területi típusairól az Alföldön509
A területfejlesztés intézményeinek és eszközeinek megújítása
Faragó László: A (terület)fejlesztés irányítási algoritmusa a programozás527
Pfeil Edit: Rendezőelvek és intézmények a területi tervezés legújabb kori történetéből542
Dőry Tibor: A regionális innovációs potenciál hatása a térségfejlődésre556
Lados Mihály - Rechnitzer János: A regionális szintű területfejlesztés finanszírozási rendszerének megalapozása575
Hardi Tamás: Államhatárok és regionális együttműködések595
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem